+855 23 43 00 63

18

May, 2018

ខណៈពេលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ ប្រព័ន្ធ FMIS នឹងក្លាយជាឧបករណ៍ស្នូលសម្រាប់ការសម្រចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបានត្រឹមត្រូវនិងការផ្តល់សេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានទាន់ពេលវេលា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅក្នុងរយៈពេលពីរទសវត្សកន្លងមកនេះ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជា គឺនៅតែបន្តភាពរឹងមាំ និងត្រូវបានធនាគារពិភពលោក (WB) បានចាត់ទុកជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនៅឆ្នាំ ២០១៥ ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) បានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជា ថាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស ដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនបំផុតនៅតំបន់អាស៊ី ព្រមទាំងបានប្រសិទ្ធនាមថា “ខ្លាសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនៅអាស៊ី” នៅឆ្នាំ ២០១៦ ។ យោងតាមរបាយការណ៍របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF នៅឆ្នាំ ២០១៧ បានបង្ហាញថា សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាបន្តភាពរឹងមាំ ខណៈពេលដែលអតិផរណាជាមធ្យមបានកើនឡើងដល់ ៣% នៅឆ្នាំ ២០១៦ ។ ទន្ទឹមនេះ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានឱ្យដឹងថា សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ ២០១៧ រក្សាលំនឹង ដោយក្នុងនោះផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) រក្សាបានកំណើនក្នុងរង្វង់ ៧,០% ដោយក្នុងនោះ មានការចូលរួមពីវិស័យឧស្សាហកម្មប្រមាណ ៩,៩%, សេវាកម្មប្រមាណ ៧,១% និងកសិកម្មប្រមាណ ១,៦% ។ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ លទ្ធផលប្រមូលចំណូលនៅតែមានភាពរឹងមាំ ដែលចំណូលមានការកើនឡើងក្នុងចន្លោះពី ១៥% ទៅ ២០% ក្នុងមួយឆ្នាំៗ នារយៈពេល ៥ ឆ្នាំចុងក្រោយ ដោយត្រូវបានស្ថាប័នអន្តរជាតិនានាវាយតម្លៃថា ជាសមិទ្ធផលមួយ ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់ និងបណ្តាប្រទេស ដែលមានកម្រិតអភិវឌ្ឍន៍ប្រហាក់ប្រហែល ។ ជាក់ស្តែង ចំណូលចរន្តថវិកាជាតិ បានកើនឡើងពីប្រមាណ ១៥,០៦% នៃ ផ.ស.ស. ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ ដល់ ១៩,៦៤% នៃ ផ.ស.ស. ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ពោលគឺកើនឡើងជិត ២ដង ឬប្រមាណ ៤,៥៨ ពិន្ទុភាគរយនៃ ផ.ស.ស. ។ ទន្ទឹមនេះ ថវិកាចំណាយបានកើនប្រមាណ ១,៨ដង ដែលការវិភាជថវិកាចំណាយនេះត្រូវបានគិតគូរលើវិស័យអាទិភាពសំខាន់ៗ ដែលនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការអនុវត្តថវិកាចំណាយកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព […]

ព័ត៌មានលម្អិត

10

May, 2018

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៤៨-៤៩ (ប្រចាំខែ មីនា-មេសា ២០១៨)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

សម្រាប់ខែ មីនា និងមេសា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី ការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ១០  ថ្មីបន្ថែមដែលនឹងអនុវត្តនៅដើមឆ្នាំ ២០១៩ ។ ក្រុមការងារក៏បានចុះបេសកកម្មទៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តចំនួន ២៥ ព្រមទាំងក្រសួង-ស្ថាប័ន១០ ដើម្បីសិក្សាពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ លំហូរការងារបច្ចុប្បន្ន ក៏ដូចជាទីតាំងដើម្បីដាក់ឧបករណ៍។ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក៏បានបញ្ចប់នីតិវិធីអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មលើមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យថ្មី ព្រមទាំងបានរៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនដែញថ្លៃផងដែរ។ ការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ថ្មីៗនេះក្រុមការងារគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ FMIS បានចុះទៅត្រួតពិនិត្យ ថែទាំម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ ឧបករណ៍សម្ភារៈផ្សេងៗរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនៅតាមរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ដោយបានជួសជុល និងយកម៉ាស៊ីនដែលមិនអាចជួសជុលបានមកធ្វើការដោះដូរ។ ក្នុងនោះដែរ ក្រុមការងារក៏បានចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំង សិក្សាកំលាំងអគ្គិសនី និងគូសប្លង់សម្រាប់តំឡើងឧបករណ៍សម្ភារៈប្រព័ន្ធ FMIS របស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត និងក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ សម្រាប់គូសប្លង់ និងរៀបចំផែនការជាបន្តបន្ទាប់។ ការគ្រប់គ្រងមុខងារប្រព័ន្ធ ក្រុមការងារមុខងារប្រព័ន្ធ បានអភិវឌ្ឍន៍ និងដាក់ឲ្យដំណើរការការទាញយកអត្រាប្តូរប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិពីធនាគារជាតិចូលទៅប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញទាក់ទង នឹងការបញ្ជាទិញ ក៏ដូចជាការទូទាត់សាច់ប្រាក់ជាក់ស្តែង។ ក្នុងការជម្រុញនូវប្រសិទ្ធភាព និងលទ្ធភាពរបស់ប្រព័ន្ធ ក្រុមការងារបានបន្តធ្វើវឌ្ឍនភាពនៃការទូទាត់តាមអេឡិកត្រូនិក (EFT) ដោយបានសម្របសម្រួលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងកែតម្រូវព័ត៌មានអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដើម្បីអោយការប្រតិបត្តិការអាចអនុវត្តទៅបាន។ បន្ថែមពីនេះទៅទៀត EFT បានដាក់សាកល្បង ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការ  ថែមទាំងបានកែសម្រួលការធ្វើសន្ធានកម្មរបាយការណ៍ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភេទនៃការទូទាត់នេះផងដែរ។ ក្នុងនោះក្រុមការងារក៏បានចុះទៅសិក្សាកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ និងនីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្ននៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត និងក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១០ ដើម្បីរៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ។ ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ និងទំនាក់ទំនង បានសរសេរអត្ថបទព័ត៌មាន និងផលិតផ្ទាំងព័ត៌មាន Poster ផ្សេងៗពីវឌ្ឍនភាពប្រព័ន្ធក៏ដូចជាមុខងារក្នុងប្រព័ន្ធសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័រ និងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook។ ក្រុមការងារក៏បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបញ្រ្ជាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ក្រសួងទាំង ១០ថ្មី និងបានសិក្សាពីការត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរបស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១០ ដើម្បីសិក្សាពីកម្រិតនៃការត្រៀមខ្លួន តម្រូវការព័ត៌មាន ដែលក្រុមការងារអាចផ្តល់និងរៀបចំផែនការសមស្របតាមតម្រូវការនិងគោលដៅ ៕ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

7

May, 2018

ក្រុមការងារ FMIS ចុះដំឡើងបណ្តាញចរន្តអគ្គិសនី បណ្តាញតភ្ជាប់ពីទីតាំងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជំហានទី២ នៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

បន្ទាប់ពីបានចុះសិក្សានីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្ន និងបានកំណត់ទីតាំងសម្រាប់ដាក់ឧបករណ៍បែងចែកបណ្តាញតភ្ជាប់ បណ្តាញចរន្តអគ្គិសនី និងបានសិក្សាទីតាំងជាក់ស្តែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS បានរួចរាល់កន្លងមក លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨ នឹងចុះដំឡើងឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៅក្នុងទូរ Rackរួមមាន Fire wall, Router, Switch និង UPS និងដំឡើងបណ្តាញតភ្ជាប់ ព្រមទាំងបណ្តាញចរន្តអគ្គិសនី ពីទីតាំងជាក់ស្តែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ មកឧបករណ៍បែងចែកបណ្តាញ និងឧបករណ៍គ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពរបស់ប្រព័ន្ធ នៅតាមបណ្តាមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ ដើម្បីភ្ជាប់មកកាន់មជ្ឍមណ្ឌលទិន្នន័យ និងមជ្ឍមណ្ឌលសង្គ្រោះទិន្នន័យឱ្យបានរួចរាល់មុនពេលចុះដំឡើងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនៅជំហានបន្ទាប់ ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS លើមុខងារចំនួនបួនរួមមាន មុខងារវិភាជន៍ថវិកា (BA) មុខងារគណនីត្រូវសង (AP) មុខងារគណនីត្រូវទារ (AR) និងមុខងារទិញ (PO) ។ ហើយមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជាក្រសួង-ស្ថាប័ន នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីប្រព័ន្ធដូចជា៖ ១. ពង្រឹងគណនេយ្យភាពស្ថាប័ន និង ភាពជាម្ចាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តថវិកា ។ ២. កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធនធានក្នុងការរត់ការឯកសារទៅតាមនីតិវិធីនីមួយៗ ។ ៣. តាមដានការអនុវត្តថិវកាបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន ទាំងថវិកាថ្នាក់ក្រសួង, ថ្នាក់មន្ទីរ និង អង្គភាពថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅក្រោមឱវាទ តាមរយៈការទទួលបាននូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និង ថវិកាបានដោយខ្លួនឯង និងទាន់ពេលវេលា ។ ៤. ទទួលបាននូវមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយក្នុងការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវនីតិវិធីអនុវត្តការងារ ដែលនាំឱ្យមានការរាំងស្ទះ ឬពន្យារពេលដល់ការអនុវត្តថវិកា ។ ៥. មានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង និង អនុវត្តថវិកាកម្មវិធី ដោយប្រើប្រាស់ចំណាត់ថ្នាក់ថវិកា ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ ។ ៦. មានភាពងាយស្រួលក្នុងការតាមដានឥណទានថវិកាសម្រាប់ថវិកាថ្នាក់ក្រសួង, មន្ទីរ និងអង្គភាពថ្នាក់ក្រោមជាតិបានដោយខ្លួនឯង និងទាន់ពេលវេលា […]

ព័ត៌មានលម្អិត

2

May, 2018

ប្រជុំពិភាក្សាអំពីការ ចាប់ផ្តើមដំណើរការគម្រោងលើការផ្គត់ផ្គង់ការពង្រីកមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់គម្រោង FMIS ជំហានទី២

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

(ភ្នំពេញ)៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និងតំណាងមកពីក្រុមហ៊ុន Oracle និង ក្រុមហ៊ុន First Cambodia បានប្រជុំពិភាក្សាអំពីការ ចាប់ផ្តើមដំណើរការគម្រោង លើការផ្គត់ផ្គង់ការពង្រីកមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់គម្រោង FMIS ជំហានទី២ ។ គួរជម្រាបជូនថា សម្រាប់ជំហានទី២ នេះ ប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តជាមួយក្រសួងចំនួន១០ កាលពីដើមឆ្នាំ២០១៨ រួមមាន ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ ក្រសួងបិរស្ថាន ក្រសួងកិច្ចការនារី និងក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងកំពុងបន្តអនុវត្តជាមួយក្រសួង១០ ផ្សេងទៀតមានក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងព័ត៌មាន ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក្រសួងទេសចរណ៍ រួមទាំងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ លើមុខងារស្នូលចំនួន៤ គឺមុខងារវិភាជន៍ថវិកា មុខងារការទិញ មុខងារគណនីត្រូវសង និងមុខងារគណនីត្រូវទារ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

2

May, 2018

ការបំពេញបេសកកម្មរបស់ជំនាញការ IMF នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លោក Mark Silins ជំនាញការកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF បានមកបំពេញបេសកកម្មជាលើកទីបួន នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ របស់ប្រទេសកម្ពុជា ។ ការមកបំពេញបេសកកម្មរបស់លោក Mark គឺមានចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ដោយផ្តោតទៅលើការងារសំខាន់់ៗមួយចំនួនរួមមាន៖ -ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃដំណើរការការអនុវត្តគម្រោង FMIS និងការពិភាក្សារកដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា -ការគាំទ្រទូទៅដល់នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន -បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងគណនេយ្យ រួមមាន ការកាត់បន្ថយគណនីចម្លង, ការបិទបញ្ជីគណនេយ្យ, និងមាតិកាគណនីនៃប្លង់គណនេយ្យ -ការពិភាក្សាលើការសាកល្បងដំណើរការនៃការកាត់តម្រឹមនូវនីតិវិធីអនុវត្តថវិកានៅក្រសួង-ស្ថាប័នគន្លឹះៗ -រៀបចំចងក្រងឯកសារដំណើរការនៃការកាត់តម្រឹមនីតិវិធីចំណាយនៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ -និងការស្វែងយល់ពីតម្រូវការនៃរបាយការណ៍គ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងអប់រំ និងក្រសួងកសិកម្ម ។

ព័ត៌មានលម្អិត