+855 23 43 00 63

10

Aug, 2016

ឯកឧត្តម វង្ស ប៊ុនឥន្រ្ទាវុធ តម្រូវឱ្យគ្រប់រតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ប្រើប្រព័ន្ធ FMIS ជាអាទិភាព

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ឯកឧត្តម វង្ស ប៊ុនឥន្ទ្រាវុធ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ បានថ្លែងសារជូនដល់គ្រប់រតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ ដែលមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូច្នេះថា “សូមរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ទាំងអស់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ចាប់ដំបូងរហូតដល់ចេញសែក ពោលគឺត្រូវអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធទាំងអស់។ ខ្ញុំនឹងឱ្យខាងជំនាញពិនិត្យមើលតើរាជធានី ខេត្តណាដែលមិនទាន់អនុវត្តបានពេញលេញនៅឡើយ។ អ្នកមិនអនុវត្តឬអនុវត្តមិនពេញលេញ នឹងទទួលខុសត្រូវ ហើយអាចនឹងពិន័យថែមទៀតផង”៕

ព័ត៌មានលម្អិត

1

Aug, 2016

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ២៤ រូប បានទៅទស្សនកិច្ចសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធ FMIS នៅឥណ្ឌូនេស៊ី

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ កន្លងទៅ ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ២៤រូប ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តម មាស សុខសេនសាន អគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានតំណាងចូលរួមមកពី អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលហិរញ្ញវត្ថុថ្នាក់ក្រោមជាតិ អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តការនិងគ្រប់គ្រងបំណុល អគ្គលេធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា រតនាគាររាជធានីភ្នំពេញ រតនាគារខេត្តបាត់ដំបង ស្ទឹងត្រែង តាកែវ ព្រៃវែង ឧត្តរមានជ័យ កំពង់ធំ កោះកុង និងក្រចេះ បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ហៅកាត់ថា SPAN។ ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ដល់ ថ្ងៃទី ២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ នៅក្នុងទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដើម្បីស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅអំពីភាពជោគជ័យ ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការគ្រប់គ្រងដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធ គោលនយោបាយនៃការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ និងបទពិសោធន៍សំខាន់ៗផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រីកដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ SPAN នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ននៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។ គួរបញ្ជាក់ថា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនហៅកាត់ថា SPAN កាលពីឆ្នាំ២០០៩ ដោយទទួលបានជោគជ័យក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ហើយក្នុងនោះ SPAN បានពង្រឹងនូវប្រសិទ្ធភាព និងសុក្រិត្យភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងគ្រប់គ្រងចំណូលតាមរយៈការពង្រឹងអភិបាលកិច្ច គណនេយ្យភាព តម្លាភាព នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី (GOI)៕ សូមទាញយកឯកសារ៖

ព័ត៌មានលម្អិត

22

Jul, 2016

តំណាងសហភាពអឺរ៉ុបអញ្ជើញត្រួតពិនិត្យពីដំណើរការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នៅនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ តំណាងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានអញ្ជើញមកត្រួតពិនិត្យពីដំណើរការនៃការអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ FMIS នៅនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា (ITD) នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ នៅក្នុងដំណើរការត្រួតពិនិត្យនេះដែរ តំណាងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជា ក៏បានសិក្សាស្វែងយល់ពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ FMIS ដំណាក់កាលទីមួយ ក្នុងគោលបំណងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ដំណើរការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នៅដំណាក់កាលទីពីរបន្តទៀតដោយការប្រើប្រាស់ជំនួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដូចមាននៅក្នុងកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PFMRP) នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ គួរបញ្ជាក់ថា កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅ សហភាពអឺរ៉ុប បានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងប្រមាណ ៣៣,១ លានអឺរ៉ូ ដើម្បីគាំទ្រកម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី៣ “ការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ” សម្រាប់អនុវត្តរយៈពេល៤ឆ្នាំ (២០១៦- ២០១៩) ដោយក្នុងនោះ សហភាពអឺរ៉ុបបានបែងចែកថវិកាចំនួន ២១ លានអឺរ៉ូ ជាថវិកាគាំទ្រដោយផ្ទាល់ (Budget Support) ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដោយអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួង-ស្ថាប័ន៕

ព័ត៌មានលម្អិត