+855 23 43 00 63

9

Aug, 2018

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៥២ (ប្រចាំខែ កក្កដា ២០១៨)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ឈានចូលមកដល់ខែ កក្កដានេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សហការជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បានធ្វើការដាក់ដំឡើងម៉ាស៊ីនមេនៅមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ និងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះទិន្នន័យថ្មី ព្រមទាំងបានធ្វើការចែកជូននូវវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាជូនដល់មន្រ្តីដែលបានចូលរួម និងបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើមុខវិជ្ជាជំនាញបច្ចេកទេសអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS។ ការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ក្នុងនោះដែរ ក្រុមការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ បានធ្វើការរៀបចំ Network Configuration សម្រាប់ដាក់ដំឡើងនៅតាមមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ រួមជាមួយនឹងការបន្តចុះដំឡើងឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលរួមមាន        ទូម៉ាស៊ីនមេ (Rack), ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងខ្សែបណ្តាញអគ្គីសនី សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្រសួង-ស្ថាប័ន ដែលសម្រេចបានរួមមាន ក្រសួងព័ត៌មាន ក្រសួងទេសចរណ៍ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងក្រសួងអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ និងបន្តដល់ក្រសួងផ្សេងៗទៀត។ ការគ្រប់គ្រងមុខងារប្រព័ន្ធ ស្របគ្នានេះដែរក្រុមការងារមុខងារប្រព័ន្ធបានបញ្ចប់ការថតវីដេអូពីរបៀបកត់ត្រាប្រតិបត្តិការថ្មីៗក្នុងប្រព័ន្ធ ដើម្បីជាជំនួយស្មារតីបន្ថែមដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលយល់។ ក្រុមការងារក៏បានបញ្ចប់អភិវឌ្ឍន៍របាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុចលនាឥណទានដោយស្ថាពរ និងបន្តធ្វើតេស្តសាកល្បងលើរបាយការណ៍ដទៃទៀត។ ក្រុមការងារក៏កំពុងពិនិត្យ កែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តបច្ចុប្បន្នរបស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងបានធ្វើការបិទបញ្ជីហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១៦ ដោយជោគជ័យផងដែរ។ ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ សម្រាប់ការទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរបានធ្វើការបញ្ចប់ការចែកជូនព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានជូនភាគីពាក់ព័ន្ធនៃគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័នដែលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS រួមជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័នដែលត្រៀមដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ព្រមទាំងគ្រប់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយជូនដោយផ្ទាល់ និងតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិចផងដែរ។ បន្ថែមពីនេះក្រុមការងារបានបន្តការជួយសម្របសម្រួល និងទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័នក្នុងការចុះតភ្ជាប់បណ្តាញសម្រាប់ប្រព័ន្ធ FMIS ក៏ដូចជាការជម្រាបជូនដំណឹងជាមុនទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អំពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់គម្រោង FMIS និង សិក្សាពីកម្រិតនៃការផ្លាស់ប្តូររបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ ការងារបន្ត លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹង ផ្តល់ជូនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទាំង១០ថ្មី ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង ២៥មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រាជធានី-ខេត្ត។ ដូចនេះសូមថ្នាក់ដឹកនាំ ក៏ដូចជាមន្ត្រី ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS  ទាំងអស់ត្រៀមសហការ និង ចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនាពេលឆាប់ៗនេះ។ ទាួយកឯកសារជា PDF ៖ http://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2018/08/Draft-Bulletin-52-2edited-6.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

12

Jul, 2018

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៥១ (ប្រចាំខែ មិថុនា ២០១៨)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបញ្ចប់ការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នបន្ថែមជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៃក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ព្រមទាំងអង្គភាពថវិកាជាអាណាប័កផ្ទេរសិទិ្ធពេញលេញដែលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជំហានទី២។ ក្រុមការងារក៏បានចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធ FMIS ជូនមន្ត្រីរដ្ឋបាលកណ្តាល និងមន្រ្តីនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទរាជធានី-ខេត្ត ដែលបានប្រព្រឹត្តិទៅនៅទីរួមខេត្តសៀមរាប។ ក្រុមការងារក៏បាននិងកំពុងរៀបចំធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវ មជ្ឈមណ្ឌល ទិន្នន័យថ្មីដែលទាន់សម័យនិងកាន់តែមានសុវត្ថិភាព។ ការគ្រប់គ្រងមុខងារប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយគ្នានេះ ក្រុមការងារមុខងារប្រព័ន្ធ FMIS បានបន្តការទ្រទ្រង់ គាំទ្រ និងដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនក្នុងពេលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដែលបានលើកឡើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ តាមប្រព័ន្ធ HelpDesk។ ការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ FMIS ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ បានបន្តការចុះដំឡើងសម្ភារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន     នៅក្នុងទូម៉ាស៊ីនមេ (Rack)  ប្រព័ន្ធបណ្តាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនី សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ដែលមកដល់ពេលនេះក្រុមការងារកំពុងតបណ្តាញសម្រាប់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងបន្តដំណើរទៅខេត្តផ្សេងទៀតជាបន្តបន្ទាប់។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមការងារបានបន្តសកម្មភាពតភ្ជាប់ បណ្តាញ Wall Point សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១០ថ្មី ដែលមកទល់ពេលនេះ គឺបានបញ្ចប់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងកំពុងដំឡើងសម្រាប់ក្រសួងទេសចរណ៍ និងគ្រោងសម្រាប់ ក្រសួង-ស្ថាប័នដែលនៅសេសសល់ជាបន្តបន្ទាប់។ ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ សម្រាប់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរបានរៀបចំ និងសរសេរអត្ថបទព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់គម្រោង FMIS ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗតាមរយៈគេហទំព័រ និងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់ FMIS ។     ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរ ក្រុមការងារក៏បានធ្វើការប្រាស្រ័យទាក់ទង ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ ក្នុងន័យគាំទ្រដល់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឱ្យបាន រលូន។     ក្រុមការងារបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូស្តីពីរបៀបប្តូរលេខសម្ងាត់ពេលភ្លេចលេខ សម្ងាត់ចាស់ សម្រាប់ប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីជាជំនួយស្មារតីបន្ថែមដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នឹងរៀបចំសិក្សាប្រៀបធៀបពីកម្រិតនៃការទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរ របស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន   ផងដែរ។ ការងារបន្ថែមពីលើនេះក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរបានប្រមូលចងក្រងនីតិវិធី អនុវត្តការងាររបស់ មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិង- ហិរញ្ញវត្ថុ  និងក្រសួង-ស្ថាប័ន១០ថ្មីដើម្បីបញ្ជូនទៅក្រុមការងារមុខងារប្រព័ន្ធសម្រាប់ធ្វើការវិភាគ និងគូសចេញនូវលំហូរការងារ   និងបានប្រមូលបញ្ហាប្រឈម ដែលក្រសួង-ស្ថាប័ន និងអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិដែលកំពុងអនុវត្តប្រព័ន្ធ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

7

Jun, 2018

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៥០ (ប្រចាំខែ ឧសភា ២០១៨)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅក្នុងខែ ឧសភា លេខាធិកាដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នបន្ថែមស្តីពីមុខងារទាំង៤ របស់ប្រព័ន្ធ FMIS និងរបៀបប្រើប្រាស់ Window Remote Assistance សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទាំង ១០ ក្រសួង-ស្ថាប័ន ព្រមទាំងអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិទាំងអស់ក្នុងគោលបំណងបញ្ជ្រាបនូវចំណេះដឹងបន្ថែម ក៏ដូចជាចូលរួមដោះស្រាយបន្ថែមនូវរាល់បញ្ហាប្រឈមដែលក្រសួង-ស្ថាប័នបានជួបប្រទះនៅក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS កន្លងទៅថ្មីៗនេះ។ ការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដោយឡែកក្រុមការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចុះបេសកម្មទៅកាន់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តព្រៃវែង ខេត្តស្វាយរៀង ខេត្តកំពត និងខេត្តកែប ដើម្បីដំឡើងឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យារបស់បណ្តាញតភ្ជាប់ ទូរ Rack ខ្សែបណ្តាញ     អគ្គិសនីសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS។ ការគ្រប់គ្រងមុខងារប្រព័ន្ធ ស្របគ្នានេះដែរក្រុមការងារមុខងារប្រព័ន្ធបានបញ្ចប់នូវការគូសលំហូរនីតិវិធីអនុវត្តការងារអនុវត្ត និងនីតិវិធីអនុម័តក្នុង ប្រព័ន្ធ FMIS របស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ព្រមទាំងបានរៀបចំ និងបង្កើតឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ជាមួយនឹងការកំណត់សិទ្ធិ តួនាទីនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS បន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាបង្ហាញលម្អិតបន្ថែមពីមុខងារនីមួយៗនៃប្រព័ន្ធ FMIS។ លើសពីនេះផងដែរ ក្រុមការងារបានកំណត់រួចរាល់នូវអត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS។ ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ សម្រាប់ការទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរបានធ្វើការបញ្ចប់រៀបចំការសិក្សាអំពីការត្រៀម ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធនៅឆ្នាំ ២០១៩ រួមមាន មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ២៥ រាជធានី-ខេត្ត ព្រមទាំងបានបញ្ចប់វីដេអូសំខាន់ៗមួយចំនួនផ្សព្វផ្សាយទៅលើ់គេហទំព័រព័ត៌មាន និងរាល់បណ្តាញសង្គម របស់គម្រោង FMIS ។ ការងារបន្ត           លេខាធិកាដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងបន្តដំឡើងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា និងផ្តល់ជូនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទាំង ១០ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង២៥ មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រាជធានី-ខេត្ត។ សូមទាញយកប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៥០ (ប្រចាំខែ ឧសភា ២០១៨) http://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2018/06/Draft-Bulletin-50-2.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

10

May, 2018

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៤៨-៤៩ (ប្រចាំខែ មីនា-មេសា ២០១៨)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

សម្រាប់ខែ មីនា និងមេសា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី ការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ១០  ថ្មីបន្ថែមដែលនឹងអនុវត្តនៅដើមឆ្នាំ ២០១៩ ។ ក្រុមការងារក៏បានចុះបេសកកម្មទៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តចំនួន ២៥ ព្រមទាំងក្រសួង-ស្ថាប័ន១០ ដើម្បីសិក្សាពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ លំហូរការងារបច្ចុប្បន្ន ក៏ដូចជាទីតាំងដើម្បីដាក់ឧបករណ៍។ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក៏បានបញ្ចប់នីតិវិធីអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មលើមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យថ្មី ព្រមទាំងបានរៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនដែញថ្លៃផងដែរ។ ការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ថ្មីៗនេះក្រុមការងារគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ FMIS បានចុះទៅត្រួតពិនិត្យ ថែទាំម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ ឧបករណ៍សម្ភារៈផ្សេងៗរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនៅតាមរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ដោយបានជួសជុល និងយកម៉ាស៊ីនដែលមិនអាចជួសជុលបានមកធ្វើការដោះដូរ។ ក្នុងនោះដែរ ក្រុមការងារក៏បានចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំង សិក្សាកំលាំងអគ្គិសនី និងគូសប្លង់សម្រាប់តំឡើងឧបករណ៍សម្ភារៈប្រព័ន្ធ FMIS របស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត និងក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ សម្រាប់គូសប្លង់ និងរៀបចំផែនការជាបន្តបន្ទាប់។ ការគ្រប់គ្រងមុខងារប្រព័ន្ធ ក្រុមការងារមុខងារប្រព័ន្ធ បានអភិវឌ្ឍន៍ និងដាក់ឲ្យដំណើរការការទាញយកអត្រាប្តូរប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិពីធនាគារជាតិចូលទៅប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញទាក់ទង នឹងការបញ្ជាទិញ ក៏ដូចជាការទូទាត់សាច់ប្រាក់ជាក់ស្តែង។ ក្នុងការជម្រុញនូវប្រសិទ្ធភាព និងលទ្ធភាពរបស់ប្រព័ន្ធ ក្រុមការងារបានបន្តធ្វើវឌ្ឍនភាពនៃការទូទាត់តាមអេឡិកត្រូនិក (EFT) ដោយបានសម្របសម្រួលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងកែតម្រូវព័ត៌មានអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដើម្បីអោយការប្រតិបត្តិការអាចអនុវត្តទៅបាន។ បន្ថែមពីនេះទៅទៀត EFT បានដាក់សាកល្បង ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការ  ថែមទាំងបានកែសម្រួលការធ្វើសន្ធានកម្មរបាយការណ៍ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភេទនៃការទូទាត់នេះផងដែរ។ ក្នុងនោះក្រុមការងារក៏បានចុះទៅសិក្សាកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ និងនីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្ននៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត និងក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១០ ដើម្បីរៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ។ ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ និងទំនាក់ទំនង បានសរសេរអត្ថបទព័ត៌មាន និងផលិតផ្ទាំងព័ត៌មាន Poster ផ្សេងៗពីវឌ្ឍនភាពប្រព័ន្ធក៏ដូចជាមុខងារក្នុងប្រព័ន្ធសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័រ និងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook។ ក្រុមការងារក៏បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបញ្រ្ជាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ក្រសួងទាំង ១០ថ្មី និងបានសិក្សាពីការត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរបស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១០ ដើម្បីសិក្សាពីកម្រិតនៃការត្រៀមខ្លួន តម្រូវការព័ត៌មាន ដែលក្រុមការងារអាចផ្តល់និងរៀបចំផែនការសមស្របតាមតម្រូវការនិងគោលដៅ ៕ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

19

Mar, 2018

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៤៧ (ប្រចាំខែ កុម្ភៈ ២០១៨)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

សម្រាប់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៨ នេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី ការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី២៨ ខែ   កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ ដោយធ្វើបទបង្ហាញអំពីបទពិសោធន៍មុន និងក្រោយការប្រើប្រាស់មុខងារនីមួយៗនៃប្រព័ន្ធ FMIS រួមទាំងភាគជោគជ័យនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS របស់រតនាគារខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ និង បាត់ដំបង។ ការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ FMIS បានរៀបចំតភ្ជាប់បណ្ដាញទៅកាន់ទីតាំងបណ្តុះបណ្តាល សម្រាប់ធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាល Super User។ ក្រោពីនេះក្រុមការងារបានធ្វើតេស្តប្រព័ន្ធ (VoIP Phone System) ទៅលើទូរស័ព្ទលើតុ ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ និងលើទូរស័ព្ទដៃ Smart Phone បានដោយជោគជ័យ និងដំណើរការដោយរលូន។ក្រុមការងារបានត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីនមេ (servers) និងប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យ (storage) និងតាមដានអំពីដំណើរការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ និង មជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះទិន្នន័យ ដោយរួមមាន ទាំងឧបករណ៍ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (Server, Core Switch, Router)ទាំងអស់ជាប្រចាំ។ ការគ្រប់គ្រងមុខងារប្រព័ន្ធ ក្រុមការងារមុខងារប្រព័ន្ធ បានបន្តរចុះគាំទ្រដោយផ្ទាល់ និងបង្ហាត់បង្ហាញបន្ថែមដល់ទីតាំងអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ និងអង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ ដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS និងបានត្រៀមរៀបចំឯកសារបណ្តុះបណ្តាលដល់ Super users ដែលមកពីបណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័ន ទាំង ១០ និងអង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ និងបានបន្តទ្រទ្រង់ គាំទ្រ និងដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនក្នុងពេលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដែលរួមមាន បញ្ហាទាំងឡាយដែលលើកឡើងដោយអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងដំណាក់កាលអន្តរកាលរវាងឆ្នាំ ២០១៧ និងឆ្នាំ២០១៨ ដោយបានផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធ FMIS ពីអង្គភាពការងារតែមួយ ទៅជាពហុអង្គភាពការងារ, បន្ថែមវិធីសាស្រ្តទូទាត់ទៅលើគណនីធនាគារទាំង ៣៣, បង្កើតគណនីធនាគារថ្មីរបស់ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា និងធនាគារជាតិ ជាដើម ជាពិសេស […]

ព័ត៌មានលម្អិត