+855 23 43 00 63

15

Mar, 2019

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាស្តីពី “ការផ្គត់ផ្គង់គម្រោងអ៊ិនត្រាណិតរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

“សមិទ្ធផលនៃការអនុវត្តគម្រោង អ៊ិនត្រាណិត នេះ បានធ្វើឱ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បោះជំហានមួយយ៉ាងលឿន ក្នុងការចាប់យកវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង គមនាគមន៍ ដើម្បីជំរុញឱ្យការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ស្របតាមបរិការណ៍អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ក្នុងយុគនៃបដិវត្តិឧស្សាហកម្មទី៤” នេះជាការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្លែងក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាស្តីពី “ការផ្គត់ផ្គង់គម្រោងអ៊ិនត្រាណិតរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ” រវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រុមហ៊ុន (ខេមបូឌា) ហ្វីប៊ើអុបទិច ខមញូនីខេសិន ណេតវើក (Cambodia) Fiber Optic Communication Network Co., Ltd (CFOCN) កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប មានប្រសាសន៍ឱ្យដឹងថា កិច្ចសន្យាខាងលើនេះ មានវិសាលភាពគ្របដណ្តប់លើការផ្គត់ផ្គង់បណ្តាញអ៊ិនត្រាណិត (Intranet) នៅទូទាំងប្រទេសចំនួន ៣២០ ការដ្ឋាន សម្រាប់ទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បណ្តាអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា ក្នុងក្របខណ្ឌការងារលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍ ការពង្រឹងគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈ នៅក្រោមសមត្ថកិច្ចក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជូនដល់ស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងប្រជាពលរដ្ឋ។ បណ្តាញនេះ នឹងក្លាយជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឆ្អឹងខ្នង សម្រាប់ផ្តល់លទ្ធភាពដល់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការជំរុញនូវលទ្ធភាព និងសមត្ថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្តល់សេវាអេឡិកត្រូនិច (E-Service) ការពង្រីកការប្រើប្រាស់សេវា ឌីជីថល និង ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននានា រួមមាន ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យពន្ធដារ ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យគយ និងប្រព័ន្ធច្រកចេញចូលតែមួយ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ និងប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប បានបន្តទៀតថា សមិទ្ធផលនៃការអនុវត្តគម្រោង អ៊ិនត្រាណិត នេះ ធ្វើឱ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានបោះជំហានមួយយ៉ាងលឿន […]

ព័ត៌មានលម្អិត

13

Mar, 2019

ការបញ្រ្ជាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត និងក្រសួងធម្មការ និងសាសនា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ បានបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការចុះទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួនពីរបន្ថែមទៀតរួមមាន ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា និងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ក្នុងគោលបំណងបញ្រ្ជាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS ។ ជាការកត់សម្គាល់ក្នុងការបញ្រ្ជាបការយល់ដឹងនេះផងដែរ ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំងពីរ បានសាទរដល់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលបាននាំយកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដ៏ទំនើបស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយនេះ មកប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅឱ្យការអនុវត្តថវិកា និងហិរញ្ញវត្ថុ ដំណើរការទៅប្រកបដោយតម្លាភាព និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។  បន្ថែមពីរនេះ ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំងពីរ សន្យាថា នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ស្វែងយល់និងរៀនសូត្រ ព្រមទាំងអនុវត្តប្រព័ន្ធទំនើបកម្មមួយនេះ ឱ្យទទួលបានជោគជ័យ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

11

Mar, 2019

ការបញ្រ្ជាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្រសួងវប្បធម៌ និងអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ដូចការគ្រោងទុក លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៅថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ បានចុះទៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួនពីររួមមាន អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ និង ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ ដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់អំពីប្រព័ន្ធ FMIS ។ ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តសកម្មភាពស្របតាមផែនការ ចាប់ពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១៧ ដែលត្រូវចូលរួមអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២ ។ ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១៧ ដែលត្រូវចូលរួមអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២ រួមមាន៖ ក្រសួងផែនការ, អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ, ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ, ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ, គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត, ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា, អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា, អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា, ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា, ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល, ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង, ក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច, ក្រសួងការពារជាតិ, ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី, អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ, ក្រសួងមហាផ្ទៃ (ផ្នែកសន្តិសុខសាធារណៈ និងផ្នែករដ្ឋបាលទូទៅ) និងក្រសួងយុត្តិធម៌-ផ្នែកយុត្តិធម៌ (ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គចៅក្រម, តុលាការកំពូល និងសាលាឧទ្ធរណ៍) ។

ព័ត៌មានលម្អិត

1

Mar, 2019

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ០១៧_ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ នេះ បង្ហាញពីសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន និងចំណេះដឹងសម្បូរបែបទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និង ចំណេះដឹងអំពី សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម ។ មាតិកាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាននៅក្នុងត្រីមាសទី១នេះមាន៖ កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៨ កិច្ចប្រជុំបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៃក្រសួងចំនួន០៤ ដែលត្រូវចូលរួមអនុវត្តនៅឆ្នាំ២០១៩ លទ្ធផលនៃវិបស្សនារបស់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងនៅខេត្តកំពត ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅនាយកដ្ឋានថវិកានៃសហរដ្ឋអាមេរិក ការគាំទ្រទៅដល់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ដែលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ២០១៨ ផែនការសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលត្រូវអនុវត្តឆ្នាំ២០១៩ ប្រទេសចំនួន៣ក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើនដែលបានឆ្លងកាត់ការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងមាតិកាសំខាន់ៗ ច្រើនទៀត….។ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០១៧ នៅទីនេះ http://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2019/03/Newsletter-017verson10print.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

28

Feb, 2019

ក្រុមការងារ FMIS ធ្វើការសកម្មនិងយកចិត្តទុកដាក់លើការត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

រហូតមកដល់ពេលនេះ ពោលគឺគិតចាប់ពីម៉ោង ៥៖ ៣០នាទី រហូតដល់ម៉ោង ៩៖៣០នាទី យប់ នាថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS កំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មនិងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងការត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធ ដើម្បីធានាដល់ភាពរលូននៃដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS ។ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងបើក ឱ្យប្រព័ន្ធដំណើរការជាធម្មតាវិញ នៅថ្ងៃ ទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩ ម៉ោង ១០:០០យប់ ។

ព័ត៌មានលម្អិត