+855 23 43 00 63

26

Jun, 2015

ព័ត៌មាន​បច្ចុប្បន្នភាព​អំពី​ការអនុវត្ត​គម្រោង FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

បន្ទាប់ពី​ឆ្លងកាត់​ដំណាក់កាល​វិភាគ, រៀបចំ, និង​កសាង អស់​រយៈពេល ១៨ ខែ​កន្លងផុតទៅ ប្រព័ន្ធ FMIS របស់​យើង​នឹង​ចាប់ផ្តើម​ដាក់ឱ្យអនុវត្ត​ជា​ផ្លូវការ​នៅក្នុង​រយៈពេល ៣ សប្តាហ៍​ទៀត! ប្រព័ន្ធ​នេះ​នឹង​អនុវត្តយ៉ាង​ពិតប្រាកដ។ ការដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ FMIS ជា​ផ្លូវការ​អាច​ប្រព្រឹត្តទៅបាន​តាម​ផែនការ​ប្រកបដោយ​ភាព​ស័ក្តិសិទ្ធិ លុះត្រាតែ​មន្រ្តី​ពាក់ព័ន្ធ​គន្លឹះ​មាន​ភាពជា​ម្ចាស់ និង គាំទ្រ​ពេញទំហឹង​ដល់​ការដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​នេះ។ ប្រព័ន្ធ​នេះ​នឹង​បានជា​ប្រយោជន៍​ដល់​យើង​គ្រប់គ្នា។ យើង​នឹង​ក្លាយជា​អ្នកប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​នេះ​គ្រប់ៗគ្នា​តាមរយៈ​ការប្រើប្រាស់​ដោយផ្ទាល់​និង​ដោយប្រយោល។ សម្រាប់​មន្រ្តី​ជា​អ្នកប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ FMIS ផ្ទាល់ សូម​ត្រៀមខ្លួន​សម្រាប់​ការអនុវត្ត​ប្រព័ន្ធ FMIS ហើយ​សម្រាប់ ការត្រៀមខ្លួន​នេះ មន្ត្រី​ជា​អ្នកប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទាល់​នឹង​ទទួលបាន​នូវ​ការបណ្តុះបណ្តាល និង មាន​សមត្ថភាព​ពេញលេញ និង គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ​មុនពេល​ដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ទៅតាម​ដំណាក់កាល​ដែល​បានគ្រោង​ទុក។ មន្ត្រី​ពាក់ព័ន្ធ​ទាំងអស់នេះ ត្រូវបាន​លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យ​ផ្តល់នូវ​មតិ​ឆ្លើយតប ឬ មតិយោបល់ ដើម្បី​ធានាថា​ការដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ជា​ផ្លូវការ​នឹងមាន​ដំណើរការ​រលូន​ទៅតាម​គ្រប់​មធ្យោបាយ​ទំនាក់ទំនង និង ផ្លាស់ប្ដូរ​ព័ត៌មាន។ សម្រាប់​មន្រ្តី​មិនមែនជា​អ្នកប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ FMIS ផ្ទាល់ ត្រូវបាន​លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យ​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​អំពី​ការអនុវត្ត​គម្រោង FMIS តាមដែល​អាចធ្វើ​ទៅបាន​តាមរយៈ​ការអាន​អត្ថបទ​នេះ, ការចូលទៅ​កាន់​គេហទំព័រ​គម្រោង FMIS, ឬ ទំនាក់ទំនង​មក​សមាជិក​នៃ​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង​គម្រោង FMIS (FMWG) នៅក្នុង​អគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋាន​សាមី​នៅពេលដែល​មាន​ចម្ងល់ ឬ មតិយោបល់​ផ្សេងៗចំពោះ​ការដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ FMIS ជា​ផ្លូវការ។ សូមទាញយកព័ត៌មានបន្ថែមនិងលម្អិត

ព័ត៌មានលម្អិត

20

May, 2015

កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមការងារ​បច្ចេកទេស​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ (PFM-TWG)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅ​ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​គណ:កម្មាធិ​ការដឹកនាំ​ការងារ​កែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណ:បានរៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមការងារ​បច្ចេកទេស​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ (PFM-TWG) នៅ​សាលប្រជុំ​ធំ អគារ “ធំ” នៃ​ទីស្តីការក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ។ កិច្ចប្រជុំ​នេះ​ដឹកនាំ​ដោយ ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត  អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន         រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​មានការ​ចូលរួម​ពី​រាល់​អ្នកតំណាង​មកពី​ក្រុម​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍ អគ្គនាយកដ្ឋាន​នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​រាល់​ក្រសួង-ស្ថាប័ន។ នៅក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​នេះ ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​បានផ្តល់​ជាមតិយោបល់​រួម​ដូចខាងក្រោម៖ A. មតិយោបល់​ទូទៅ 1.  ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​អបអរសាទរ​ចំពោះ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួង​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ និង​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​សម្រាប់​វឌ្ឍនភាព​បន្ត​របស់​កម្មវិធី​កែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ (PFMRP)។ យោងតាម​ផែនការ​សកម្មភាព​រួម​ទី២ (CAP 2-New) សម្រេចបាន​វឌ្ឍនភាព​គួរឱ្យកត់សម្គាល់​ចំពោះ​ការបើកប្រាក់​បៀរ​វត្ស​ជូន​មន្រ្តីរាជការ និង​ការសង​បំណុល​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ។ តម្លាភាព​ថវិកា​ត្រូវបាន​កែលម្អ​ដូចដែល​បាន​ឆ្លុះបញ្ចាំង​នៅក្នុង ១).សិក្ខាសាលា​ដោយធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​អំពី​ថវិកា ដែល​ធ្វើ​នៅឯ​សភាជាតិ​កាលពី​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ២).វេទិកាសាធារណៈ​ស្តីពី​ច្បាប់​ថវិកា​ឆ្នាំ២០១៥ កាលពី​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ៣).ការផ្សព្វផ្សាយ​ពី​ថវិកា​ឆ្នាំ២០១៥ ដោយសង្ខេប និង៤). វេទិកាសាធារណៈ​ស្តីពី​ក្របខ័ណ្ឌ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និង​ផែនការ​យុទ្ធសាស្រ្ត​ថវិកា​ឆ្នាំ២០១៦។ ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​នៅតែ​បន្ត​ការគាំទ្រ​ឈានមុខ​ចំពោះ  រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​សម្រាប់ PFMRP។ 2. ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​អបអរសាទរ​ចំពោះ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ លើ​ការបញ្ចប់​យុទ្ធសាស្រ្ត​កៀរគរ​ចំណូល  (RMS) ដែល​ត្រូវបាន​អនុម័ត​ដោយរាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា។ ការអនុម័ត និង​អនុវត្ត​យុទ្ធសាស្រ្ត​កៀរគរ​ចំណូល ដែល​ផ្តោតលើ       រដ្ឋបាល​ចំណូល គោលនយោបាយ​ចំណូល ការត្រួតពិនិត្យ​តាមដាន​និង​វាយតម្លៃ គឺជា​ជំហាន​គន្លឹះ​ឆ្ពោះទៅរក​ការជំរុញឱ្យ រដ្ឋាភិបាល​កែលម្អ និង​បង្កើន​សេវាសាធារណៈ​ជូន​ដល់​ប្រជាជន​កម្ពុជា។ ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​នឹង​បន្ត​ត្រួតពិនិត្យ​តាមដាន​លើ​ការអនុវត្ត​យុទ្ធសាស្រ្ត​នេះ។ 3. ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​ស្វាគមន៍​ចំពោះ​ការជម្រះ​បុរេប្រទាន​សាច់ប្រាក់​ដែល​នៅសល់​ឆ្នាំ​ចាស់ នៅក្នុង​ថវិកា​ឆ្នាំ ២០១៥ ដើម្បីឱ្យ​ទទួលបាន​សមតុល្យ​ថវិកា​សម្រាប់​ដាក់ចូល​ទៅក្នុង​ប្រព័ន្ធ FMIS។ ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​លើកទឹកចិត្ត​ដល់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យ​ស្វែងរក​ជម្រើស​សមស្រប​សម្រាប់​កាត់បន្ថយ និង​លុបបំបាត់​នូវ​បុរេប្រទាន​សាច់ប្រាក់​ទំហំ​ធំ។  បុរេប្រទាន​សាច់ប្រាក់​ទំហំ​ធំ ដូចជា​បុរេប្រទាន​គម្រោង និង​វិនិយោគ ផ្តល់​ផល​អវិជ្ជមាន​ចំពោះ គណនី​រតនាគារជាតិ​ទោល  (TSA) និង បង្អាក់​សមត្ថភាព​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុងការ​ផលិត​នូវ​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​ពេញលេញ និង​ទាន់ពេលវេលា។ ប្រព័ន្ធ FMIS ផ្តល់នូវ​ឱកាស​ក្នុងការ​សម្រួល​ដល់​ដំណើរការ​ធានា​ចំណាយ និង​ការទូទាត់​ចំណាយ​ទាន់ពេលវេលា។  ប្រព័ន្ធ FMIS នឹង​បំបាត់​នូវ​តម្រូវការ​បុរេប្រទាន​សាច់ប្រាក់ ដោយសារ​វិភាជន៍​ថវិកា​គឺអាច​ប្រើប្រាស់​បាន​ភ្លាមៗ។ ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍ ស្នើ​ដល់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ស្វែងរក​បង្កើតជា​កិច្ចសន្យា​ដែលមាន​បង្ហាញ​ច្បាស់លាស់​ពី​ដំណាក់កាល និង​ការផ្តល់​ការទូទាត់ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

17

Apr, 2015

កិច្ចប្រជុំ​ស្តីពី “ការពិភាក្សា​លើ​ការកំណត់​អត្តសញ្ញាណ​អ្នកប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មានវិទ្យា គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ (FMIS END USER)”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

  នៅ​ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ វេលា​ម៉ោង៩:០០នាទី​ព្រឹក នៅ​សាលប្រជុំ​ធំ អគារ “ធំ” នៃ​ទីស្តីការក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ មាន​កិច្ចប្រជុំ​ស្តីពី “ការពិភាក្សា​លើ​ការកំណត់​អត្តសញ្ញាណ​អ្នកប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មានវិទ្យា គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ (FMIS END USER)”។ កិច្ចប្រជុំ​នេះ​ដឹកនាំ​ដោយ ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត ហ៊ាន សា​ហ៊ី​ប  រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ជា​ប្រធាន​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង​គម្រោង FMIS និង​មានការ​ចូលរួម​ពី ឯកឧត្តម​អគ្គាធិការ ឯកឧត្តម​អគ្គនាយក លោក​ប្រធាន លោកនាយក ក្រុមការងារ FMWG និង​មន្ត្រី​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ។ កិច្ចប្រជុំ​នេះ មាន​គោលបំណង​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញជូន​ដល់​ថ្នាក់ដឹកនាំ​អគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋាន​ពាក់ព័ន្ធ​ការអនុវត្ត​គម្រោង FMIS ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពី​ការកំណត់​អត្តសញ្ញាណ​អ្នកប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ FMIS (FMIS END USER) និង​ការគ្រប់គ្រង​ការបណ្តុះបណ្តាល ព្រមទាំង​ស្នើសុំ​ឱ្យ​នាយកដ្ឋាន​ពាក់ព័ន្ធ​ចូលរួម​សហការ​ក្នុងការ​បញ្ជូន​ចំនួន​មន្ត្រី និង​ឈ្មោះ​មន្ត្រី​ដែលមាន​សក្តានុពល​ក្នុងការ​បំពេញការងារ​នៅក្នុង​ប្រព័ន្ធ FMIS ។ ជា​កិច្ចបញ្ចប់​នៃ​អង្គប្រជុំ ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត ហ៊ាន សា​ហ៊ី​ប បានធ្វើការ​បូកសរុប​ជារួម​ថា ផែនការ​បណ្តុះបណ្តាល​បានរៀបចំ​រួចរាល់​ដែល​ត្រូវការ​មន្ត្រី​ជំនាញ​ដើម្បី​ចូលរួម​វគ្គប​ណ្តុះ​បណ្តាល​ក្នុង​កម្រិត​ទាំងបួន​រួមមាន កម្រិត​មូលដ្ឋាន កម្រិត​ជំនាញ កម្រិត​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ FMIS និង​កម្រិត​គ្រប់គ្រង​ប្រព័ន្ធ FMIS។ ដូចនេះ​អគ្គនាយកដ្ឋាន និង​នាយក-ដ្ឋាន​ពាក់ព័ន្ធ​ទាំងអស់​ត្រូវ​ពិនិត្យមើល​លើ​ទំហំ​ប្រតិបត្តិការ ដើម្បី​កំណត់​ចំនួន​មន្ត្រី និង​បញ្ជូន​មន្ត្រី​ដែលមាន​ជំនាញ​ច្បាស់លាស់​មក​ក្រុមការងារ FMWG នៃ​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា ហើយ​មន្រ្តី​ដែល​ត្រូវបាន​បញ្ជូន​ឈ្មោះ​មក គឺជា​មន្រ្តី​ដែលមាន​សមត្ថភាព​គ្រប់គ្រាន់​ក្នុងការ​ទទួល​នូវ​វគ្គប​ណ្តុះ​បណ្តាល និង​ត្រលប់​ទៅវិញ​ធ្វើការ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រព័ន្ធ FMIS។ អគ្គនាយកដ្ឋាន និង​នាយកដ្ឋាន​ពាក់ព័ន្ធ​ត្រូវ​ចូលរួម​សហការ​ក្នុងការ​បញ្ជូន​ចំនួន និង​ឈ្មោះ​មន្ត្រី​ដែលមាន​សក្តានុពល​ក្នុងការ​បំពេញការងារ​នៅក្នុង​ប្រព័ន្ធ FMIS រួមមាន មន្រ្តី​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ឬ​ព័ត៌មាន (Add) សម្រេច​ឬ​អនុម័ត (Confirm) និង​ចំនួន​មន្ត្រី​ដែល​ត្រូវការ​ចូល​មើល (Read Only) និង​ទាញយក​របាយការណ៍​មក​វិភាគ ឱ្យបាន​យ៉ាងយូរ​ត្រឹម​ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥។ កិច្ចប្រជុំ បានបញ្ចប់​នៅវេលា​ម៉ោង ១១:៣០ នាទី​ព្រឹក ប្រកបដោយ​ភាពស្និទ្ធស្នាល និង​សាមគ្គីភាព​ជា​ធ្លុងមួយ​ដើម្បី​ភាពជោគជ័យ​របស់​គម្រោង FMIS។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​សូម​ចូល​ទាញយក​កំណត់ហេតុ​  

ព័ត៌មានលម្អិត

6

Apr, 2015

ដំណឹង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅ​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា​នៃ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ត្រូវ​ការជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ជាប់កិច្ចសន្យា​ដូច​ខាង​ក្រោមៈ ១.ផ្នែក​បច្ចេកទេស​ព័ត៌មានវិទ្យា ១០រូប   Database Developer/Administrator (2 positions)   System Administrator (2 positions)   ICT and Network Infrastructure and Security (3 position)   Web Developer/ Programmer  (2 positions)   Multimedia and Graphic Designer (1 positions) ២.ផ្នែក​វិភាគ​ធុរកិច្ច ១០រូប   Business Analyst responsible for Contract Management (2 positions)   Business Analyst responsible for FMIS Functions (8 positions)   សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាញយកឯកសារ Job announcement TOR-Business Analyst TOR-ICT

ព័ត៌មានលម្អិត

16

Mar, 2015

ព័ត៌មាន​ស្តីពី​កិច្ចប្រជុំ​ឆ្លង​របាយការណ៍​សវនកម្ម​នៅ​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

គណៈប្រតិភូ​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង​នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​ឯកឧត្តម ជា វុធ​ណា អគ្គនាយក​នៃ​អគ្គនាយដ្ឋាន​សវនកម្មផ្ទៃក្នុង បាន​ជួបប្រជុំគ្នា​ជាមួយ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​នៃ​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា ដើម្បី​ពិភាក្សា​លើ​លទ្ធផល​នៃ​ការអនុវត្ត​ការងារ​សវនកម្ម​តាម​នីតិវិធី​ជា​ស្តង់ដារ​នៅ​ថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ នៅវេលា​ម៉ោង ៩:០០នាទី​ព្រឹក នៅ​បន្ទប់​ប្រជុំ​នៃ​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា​នៃ​ទីស្តីការក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ។ ការធ្វើ​សវនកម្មនេះ មាន​គោលបំណង​ដើម្បី​ត្រួតពិនិត្យ និង​ជួយ​កែលម្អ​ប្រព័ន្ធ FMIS ដែល​នឹងដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​នាពេលខាងមុខ​ក្នុងការ​សម្រេច​ឱ្យបាន​នូវ​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង​ផ្ទៃក្នុង​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​មួយ​ប្រកបដោយ​ភាព​គ្រប់គ្រាន់ និង​អភិបាលកិច្ច​ល្អ​ដែល​ធានាបាន​ប្រសិទ្ធភាព ប្រសិទ្ធិ​ផល និង​អនុលោមភាព ។ លទ្ធផល​នៃ​ការធ្វើ​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង​បានបង្ហាញ​ថា​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា បាននិងកំពុង​ខិតខំ​ធ្វើការ​យ៉ាងសកម្ម​ក្នុងការ​រៀបចំ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង​ការដំឡើង​ប្រព័ន្ធ FMIS ប៉ុន្តែ​ទោះបីជា​យ៉ាងណា នៅមាន​ចំណុច​ខ្វះចន្លោះ​មួយចំនួន​ដែល​ត្រូវបំពេញ និង​កែលម្អ​នៅមុន​ពេល​អនុវត្ត​នេះ ប៉ុន្តែ​ចំណុច​ខ្វះចន្លោះ​ទាំងអស់នោះ​មិនមាន​ផលប៉ះពាល់​ដល់​ការកសាង​ប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងមូល​នោះទេ ។ បន្ទាប់មក​អង្គប្រជុំ​បាន​ឯកភាព​លើ​លទ្ធផល​សវនកម្ម ផែនការ​សកម្មភាព​កែលម្អ និង​ឯកភាព​លើ         ការកែសម្រួលជា​អនុសាសន៍​ដូចខាងក្រោម ៖  នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា​ត្រូវ​បន្ត​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​តាម​ផែនការ​របស់ខ្លួន នៅពេល​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា​គួរតែ​យកចិត្តទុកដាក់​ ជាពិសេស​លើ​ការពង្រឹង​ការគ្រប់គ្រង និង​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង​បណ្តាញ (Network Administration) មន្ត្រី​ផ្នែក​សុវត្ថិភាព​គួរ​បំពេញ​កាតព្វកិច្ច​តែ​ផ្នែក​សុវត្ថិភាព​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា​គួរ​បង្កើត​គោលនយោបាយ​សុវត្ថិភាព​ប្រព័ន្ធ FMIS ដែល​រួមបញ្ចូល​នូវ  នីតិវិធី​សុវត្ថិភាព ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង​កម្មវិធី​ស្រេច​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ម្ចាស់​ទិន្នន័យ អ្នកថែទាំ និង​អ្នកប្រើប្រាស់​និង​រួមទាំង​គោលនយោបាយ​ដែលមាន​នៅក្នុង​អនុសាសន៍ទី ១៨ ដល់ទី ២២។ បង្អួច​កញ្ចក់​រវាង​ផ្នែក​រដ្ឋបាល​និង​បន្ទប់​កុំព្យូទ័រ​មេ  គួរតែ​ប្រើ​វីស​មួល​ចេញ​វិញ​ពុំបាន ដើម្បី​ធានា​សុវត្ថិភាព សោ​ឆ្លាត (Smart Card)ឬសោ​ជីវមាត្រ​គួរ​ត្រូវបាន​ដំឡើង​ដើម្បី​ត្រួតពិនិត្យ​លើ​ទ្វារ​ចូលទៅ​ កាន់​ផ្នែក​គ្រប់គ្រង​ទាំង​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ទិន្នន័យ​មេ (MDC)និង​មជ្ឈមណ្ឌល​សង្គ្រោះ​ទិន្នន័យ (RDC) បើសិនជា​អាចធ្វើ​ទៅបាន​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា គួរ​កំណត់​លើ​សោ​ឆ្លាត (Smart Card)ឱ្យផ្តល់​សញ្ញា​ដល់​មន្ត្រី​ផ្នែក​សុវត្ថិភាព នៅពេលណា​ដែលមាន​ការព្យាយាម​ចូល​បរាជ័យ​ជាប់ៗគ្នា​ចំនួន  បី​ដង កាមេរ៉ា​ចាប់​សកម្មភាព​មាន​ចលនា​គួរតែ​ផ្តល់​សញ្ញា​ដល់​មន្ត្រី​ផ្នែក​សុវត្ថិភាព​ក្រៅ​ម៉ោង​ធ្វើការ​ផងដែរ ឧបករណ៍​ពន្លត់អគ្គីភ័យ​ដែល​នៅ​ជិត​បំផុត ទៅនឹង​បន្ទប់​រដ្ឋបាល​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​សង្គ្រោះ​ទិន្នន័យ(DRC)គួរ​ត្រូវមាន​ លក្ខណៈពិសេស​ដែល​អាច​ប្រើ​ជាមួយ​ឧបករណ៍​អគ្គីសនី​បាន ខ្សែ​ចរន្តអគ្គិសនី​មិនគួរ​ចេញ​តាម​ច្រក​នៅ​ខាងក្រៅ​តែមួយ​ជាមួយ​ខ្សែ​ ផ្សេងៗឡើយ បើ​ពុំនោះទេ​គួរ​ប្តូរ​សោ​ទ្វារ​ឱ្យបាន​រឹងមាំ ដើម្បី​ការពារ​ចំពោះ​ការចូល​ដោយ​គ្មាន​ការអនុញ្ញាត​ប្រសិនបើ​គ្មាន​ជម្រើស នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា គួរតែ​តាមដាន​ត្រួតពិនិត្យ​ស្ថានភាព​ដាច់​ចរន្តអគ្គិសនី​នៅតាម    រតនាគារ​ខេត្ត-រាជធានី​ដើម្បី​ជា​មូលដ្ឋាន​សម្រេចចិត្តថា តើ​គួរ​មាន​ម៉ាស៊ីនភ្លើង​បែបណា​សម្រាប់​បម្រុងទុក​នៅតាម​រតនាគារ​ ខេត្ត-រាជធានី​នីមួយៗ សុវត្ថិភាព​នៃ​ការផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ដល់​ម៉ាស៊ីនត្រជាក់​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ទិន្នន័យ​មេ MDC គួរ​ត្រូវ​ពិនិត្យឡើងវិញ និង​ពង្រឹង​បន្ថែមទៀត​ប្រសិនជា​ចាំបាច់ នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា​គួររៀបចំ​ចាត់វិធានការ​សម្អាត​បរិវេណ​ផ្នែក​ខាងក្រៅ នៅ​ជុំវិញ​កង្ហារ​ម៉ាស៊ីនត្រជាក់​ឱ្យបាន​ទៀងទាត់ ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ​បណ្តាលមកពី​ការឆាបឆេះ […]

ព័ត៌មានលម្អិត