+855 23 43 00 63

14

Jun, 2016

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០០៨ – ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

មាតិកា៖ • ព័ត៌មាន • រតនាគាររាជធានី -ខេត្តទាំង២៥ បាន និងកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS • លទ្ធផលការធ្វើអង្កេតអំពីការត្រៀមខ្លួនផ្លាស់ប្តូរទៅប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS • ការរួមចំណែកនៃអ្នកពាក់ព័ន្ធគន្លឹះ ដើម្បីជំរុញការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS • ការអនុម័តយល់ព្រមដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ឯកសារនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារ (SOP) S001 ដល់ S009 • គណៈប្រតិភូរបស់ធនាគារពិភពលោក ចុះស្វែងយល់ប្រព័ន្ធ FMISនៅរតនាគារខេត្តកណ្តាលនិងភ្នំពេញ • ដំណោះស្រាយបញ្ហាតាមប្រព័ន្ធ HelpDesk • សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណចំពោះរតនាគារ • កិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេសជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ • សំណួរ(Quiz) លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០០៨ – ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ បានពីទំព័រនេះ៖ http://fmis.mef.gov.kh/documents-and-publications/newsletters/

ព័ត៌មានលម្អិត

22

Dec, 2015

ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​គម្រោង FMIS ចេញផ្សាយ​លេខ ០០៧ – ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

មាតិកា៖ ព័ត៌មាន តើអ្នកពាក់ព័ន្ធគន្លឹះគួរធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការបន្តដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS គ្រប់មុខងារទាំងអស់ និង ការពង្រីកដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទៅដល់គ្រប់រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ប្រកបដោយជោគជ័យ និង រលូន? តើមានអ្វីថ្មីសម្រាប់សកម្មភាពការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ ? ការចែករំលែកចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ព័ត៌មានគួរយល់ដឹងសម្រាប់ក្រសួង–ស្ថាប័ន សំណួរ(Quiz) លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០០៧ – ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ បានពីទំព័រនេះ៖ http://fmis.mef.gov.kh/documents-and-publications/newsletters/

ព័ត៌មានលម្អិត

11

Sep, 2015

ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​គម្រោង FMIS ចេញផ្សាយ​លេខ ០០៦ – ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

មាតិកា៖ ព័ត៌មាន តើលោកអ្នកគួរធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្បីគាំទ្រដល់គម្រោង FMIS ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការដំណាក់កាលទី ២ ការពង្រីកដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទៅដល់គ្រប់រតនាគាររាជធានី ខេត្ត និង ការសម្រេចបាននូវអត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រព័ន្ធ FMIS លឿនជាងការរំពឹងទុក? តើមានអ្វីថ្មីសម្រាប់សកម្មភាពការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ ? សំណួរ (Quiz) លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០០៦ – ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ បានពីទំព័រនេះ៖ http://fmis.mef.gov.kh/documents-and-publications/newsletters/

ព័ត៌មានលម្អិត

2

Dec, 2014

ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​គម្រោង FMIS ចេញផ្សាយ​លេខ ០០៥ – ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

មាតិកា៖ ការចុះសិក្សាអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរតនាគារ ខេត្ត និងការទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយ សារៈប្រយោជន៍ដែលនឹងទទួលបានពីការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS មុខងារប្រព័ន្ធ FMIS៖ គណនីត្រូវសង ព័ត៌មានអំពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS សំណួរសួរជារឿយៗ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០០៥ – ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤ បានពីទំព័រនេះ៖ http://fmis.mef.gov.kh/documents-and-publications/newsletters/

ព័ត៌មានលម្អិត

6

Oct, 2014

ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​គម្រោង FMIS ចេញផ្សាយ​លេខ ០០៤ – ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

មាតិកា៖ ការចុះជួបជាមួយរតនាគារខេត្ត ការវិភាគលើផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរ សកកម្មភាពចម្បងៗនៃគម្រោង FMIS ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃមុខងារអនាគតរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS កត្តាជម្រុញដែលនាំឱ្យគម្រោងទទួលបានភាពជោគជ័យ សំណួរ និងចម្លើយ៖ តើយើងត្រូវត្រៀមរៀបចំអ្វីខ្លះសម្រាប់អនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS? លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០០៤ – ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤ បានពីទំព័រនេះ៖ http://fmis.mef.gov.kh/documents-and-publications/newsletters/

ព័ត៌មានលម្អិត