+855 23 43 00 63

29

Jan, 2019

កិច្ចប្រជុំស្តីពី វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS និងផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្នុងគោលបំណងបន្តពង្រីកការដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង FMIS ជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័ន ដែលមិនទាន់អនុវត្ត រួមទាំងការស្វែងយល់អំពីវឌ្ឍនភាពនៃការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការនៅក្រសួង-ស្ថាប័នបន្ថែមចំនួន១០ សម្រាប់ឆ្នាំគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ២០១៩ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីអំពី “វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS និងផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩” ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS រួមទាំងមានការចូលរួមពីអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងសមាជិក-សមាជិកា របស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ទាំងអស់។ កិច្ចប្រជុំនេះ ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប បានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលសម្រេចបានវឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗក្នុងការអនុវត្តគម្រោង FMIS ទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ក៏ដូចជាបានធ្វើការពង្រីកមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យថ្មីដែលកាន់តែទំនើប និងមានលទ្ធភាពទ្រទ្រង់អ្នកប្រើប្រាស់បានច្រើនជាងមុន និងបានជំរុញដល់ក្រុមការងារឱ្យខិតខំបន្ថែមក្នុងការពង្រីកដាក់ប្រព័ន្ធឱ្យប្រើប្រាស់នៅក្រសួង-ស្ថាប័នដែលនៅសេសសល់ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ ឯកឧត្តម ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ពីការជំរុញឱ្យមានការចាប់ផ្តើមសិក្សាកាត់បន្ថយនីតិវិធីអនុវត្តការងារពិសេសនីតិវិធីបើកប្រាក់បៀវត្សជូនមន្រ្តីរាជការ និងការទូទាត់ត្រង់ ដែលអាចជួយជំរុញឱ្យដំណើរទូទាត់បានកាន់តែលឿន និងឆាប់រហ័ស។ ក្នុងនោះដែរ ឯកឧត្តម ក៏បានជំរុញផងដែរ ក្នុងបញ្ចូលព័ត៌មានឱ្យបានពេញលេញពីចំណាត់ថ្នាក់ថវិកា ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធអាចផលិតរបាយការណ៍ចំណាយតាមចំណាត់ថ្នាក់ថវិកាទាំង៧ដែលអាចមានលទ្ធភាពទាញយករបាយការណ៍សម្រាប់រៀបចំច្បាប់ទូទាត់ថវិកា។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ក្នុងការអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅជំហានទី១ ឆ្នាំ២០១៤ ប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅតាមអគ្គនាយកដ្ឋានគន្លឹះៗរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងបានដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅរតនាគាររាជធានី-ខេត្តក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ទន្ទឹមជាមួយប្រព័ន្ធផ្សងៗដូចជា Kit, KO 7 ។ នៅឆ្នាំ២០១៧ រតនាគាររាជធានី-ខេត្តចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS តែមួយគត់សម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិកា និងក្នុងឆ្នាំ២០១៨នេះ រតនាគារាជធានី-ខេត្តបានធ្វើការបិទបញ្ជីគណនីសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ដោយទទួលបានជោគជ័យ។ បន្ទាប់ពីការអនុវត្តប្រព័ន្ធទទួលបានជោគជ័យនៅជំហានទី១ មក  នៅដើមឆ្នាំ២០១៨ ជំហានទី២ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដាក់ប្រព័ន្ធឱ្យប្រើប្រាស់នៅក្រសួងចំនួន១០ និងអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិចំនួន១០ របស់ក្រសួងបរិស្ថាន និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

28

Jan, 2019

សេចក្តីជូនដំណឹងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្រសួង១០ថ្មី និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្នុងការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២ ក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដំឡើងឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យា និងឧបករណ៍សម្ភារមិនមែនបច្ចេកវិទ្យាដូចជា៖ ម៉ាស៊ិនកុំព្យូទ័រ, ម៉ាស៊ីនព្រីន, ម៉ាស៊ីនស្គេន, ខ្សែបណ្តាញតភ្ជាប់, UPS និងទូរ RACK ព្រមទាំងឧបករណ៍ការពារបណ្តាញសុវត្ថិភាព, ឧបករណ៍បែងចែកបណ្តាញ និងឧបករណ៍សម្ភារនានា ដើម្បីដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត។ ក្នុងទិសដៅធានាបាននូវសុវត្ថិភាព, ស្ថិរភាពប្រព័ន្ធ FMIS និងដំណើរការដោយរលូន ឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យា និងឧបករណ៍សម្ភារមិនមែនបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះ មិនតម្រូវឱ្យប្រើប្រាស់ជាមួយឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្រៅទេដូចជា Flash, External Hard Drive, ទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ (Smart Phone) និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចទំនើបៗបានទេ គឺប្រើប្រាស់បានតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS តែប៉ុណ្ណោះ ។ ក្នុងន័យនេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សូមស្នើដល់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១០ និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំង ២៥រាជធានី-ខេត្ត មេត្តាជួយថែរក្សា និងកត់ត្រាចូលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គម្រោង FMIS នូវឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យា និងឧបករណ៍មិនមែនបច្ចេកវិទ្យា ដែលបានដំឡើងជូននៅតាមស្ថាប័នសាមីដូចមានក្នុងតារាងជូនភ្ជាប់។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាព និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់សម្រាប់ឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យា និងឧបករណ៍សម្ភារមិនមែនបច្ចេកវិទ្យា ក្រុមការងារ សូមស្នើសុំសមាសភាពមន្ត្រីគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌគម្រោង FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីងាយស្រួលផ្តល់ព័ត៌មាននូវរាល់ការខូចខាត ឬមានបញ្ហាផ្សេងៗ និងការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងឧបករណ៍ ឬការផ្លាស់ប្តូរសមាសភាពថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីដែលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ។ សូមបញ្ជាក់ថា ចំពោះម៉ាស៊ីនព្រីនធឺរ ដែលបានផ្តល់ដោយគម្រោង FMIS រាល់ការផ្លាស់ប្តូរទឹកថ្នាំ (ម៉ូឌែល HP LaserJet Pro M501n) សូមក្រសួង-ស្ថាប័នសាមីនីមួយៗ មេត្តាគ្រោងថវិកាចំណាយដោយផ្ទាល់ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងទ្រព្យសម្បត្តិគម្រោង FMIS តាមរយៈលោក ឡាញ់ គឹមវ៉ុន ជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុក ដែលមានលេខទំនាក់ទំនង ០១៧ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

25

Jan, 2019

មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

គិតត្រឹមសប្តាហ៍ទីបី នៃខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបានជោគជ័យក្នុងការចុះគាំទ្រ និងបង្ហាត់បង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់មុខងារនីមួយៗក្នុងការកត់ត្រានូវរាល់ប្រតិបត្តិការចំណូល-ចំណាយចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ជាក់ស្តែងជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនៃមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចំនួនបួនបន្ថែមទៀតរួមមានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តកំពង់ចាម, ខេត្តព្រះសីហនុ, ខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងខេត្តកោះកុង ។ ជាការកត់សម្គាល់ ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៃមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិកា ជាក់ស្តែងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ ដោយមានការគាំទ្រពីមន្ត្រីជំនាញ FMIS នៃលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង និងការគាំទ្រពីមន្ត្រីជំនាញមកពីរតនាគាររាជធានី-ខេត្តផងដែរ ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ធ្វើការកត់ត្រា និងទាញយករបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិកា លើមុខងារចំនួន០៤ គឺមុខងារវិភាជន៍ថវិកា (Budget Allocate-BA), មុខងារគណនីត្រូវសង (Account Payable-AP), មុខងារទិញ (Purchase Order-PO), និងមុខងារគណនីត្រូវទារ (Account Receivable-AR)។ ប្រព័ន្ធ FMIS នឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់មន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិកាដូចជា៖ -ទទួលបានប្រព័ន្ធទំនើបកម្មថ្មីមួយមានគុណភាព ដើរទន្ទឹមនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិ -បញ្ចូល រក្សាទុក បញ្ជូន ពិនិត្យ និងបញ្ជាក់ ឬអនុម័តប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្ទាល់ក្នុងប្រព័ន្ធ -ទាញយកព័ត៌មាន ឬទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែងាយស្រួល ឆាប់រហ័ស និងចំណេញពេលវេលា -និងទាញយករបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានច្រើនប្រភេទពីប្រព័ន្ធរួមមួយដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រព័ន្ធច្រើន ។

ព័ត៌មានលម្អិត

18

Jan, 2019

សប្តាហ៍ទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមការងារ FMIS សម្រេចបាននូវការចុះគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់បានចំនួន៥ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង៤មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមទៀត

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ស្របតាមផែនការនៃការបំពេញបេសកកម្មគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនូវការបំពេញបេសកកម្មចុះគាំទ្រ និងបង្ហាត់បង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់មុខងារនីមួយៗក្នុងការកត់ត្រានូវរាល់ប្រតិបត្តិការចំណូល-ចំណាយចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS (FMIS-Functional) ជាក់ស្តែងជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនៃក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ៥បន្ថែមទៀត និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តចំនួន៤ រួមមាន៖ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា, ក្រសួងព័ត៌មាន, ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្មនិងសំណង់, ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន និងក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ព្រមទាំងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តបាត់ដំបង, ពោធិ៍សាត់, កំពង់ឆ្នាំង និងប៉ៃលិន ។ តាមការអង្កេត ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅ ជាពិសេសការទទួលបានកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និតនិងយកចិត្តទុកដាក់របស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងមន្ទីរ ជាមួយក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS។ លើសពីនេះទៀត ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៃ ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្ត លើការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការចំណូល-ចំណាយជាក់ស្តែងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ។ គួររម្លឹកថា ក្រសួង-ស្ថាប័ន១០ថ្មី ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ២០១៩ នេះ រួមមាន៖ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តការអន្តរជាតិ, ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់, ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន, ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម, ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា, ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម, ក្រសួងព័ត៌មាន, ក្រសួងទេសចរណ៍ និង រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល ។ ប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្នុងជំហានទី២ នៅដើមឆ្នាំ ២០១៨ នៅក្រសួងចំនួន ១០ និងបានពង្រីកការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័នថ្មីចំនួន១០ បន្ថែម និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ នៅដើមឆ្នាំ ២០១៩។ មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ធ្វើការកត់ត្រា […]

ព័ត៌មានលម្អិត

16

Jan, 2019

ក្រុមការងារ FMIS សម្រេចបានការចុះគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS បានចំនួនពីរមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការចុះគាំទ្រ និងបង្ហាត់បង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់មុខងារនីមួយៗក្នុងការកត់ត្រានូវរាល់ប្រតិបត្តិការចំណូល-ចំណាយចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS (FMIS-Functional) ជាក់ស្តែងជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនៃមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តពោធិ៍សាត់ និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តបាត់ដំបងដោយជោគជ័យ។ តាមការអង្កេត មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងពីរ ទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅ ជាពិសេសការទទួលបានកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និតនិងយកចិត្តទុកដាក់របស់មន្ទីរទាំងពីរ ជាមួយក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS។ លើសពីនេះទៀត ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៃមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងពីរ ខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្ត លើការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការចំណូល-ចំណាយជាក់ស្តែងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ។ គួរបញ្ជាក់ថា មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ធ្វើការកត់ត្រា និងទាញយករបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិកា លើមុខងារចំនួន០៤ គឺមុខងារវិភាជន៍ថវិកា (Budget Allocation-BA), មុខងារគណនីត្រូវសង (Account Payable-AP), មុខងារទិញ (Purchase Order-PO), និងមុខងារគណនីត្រូវទារ (Account Receivable-AR) ។

ព័ត៌មានលម្អិត