+855 23 43 00 63

13

Oct, 2018

របាយការណ៍​ និងសេចក្តីសម្រេច អំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាព បញ្ហាប្រឈម និងផែនការអនុវត្តគម្រោង FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

របាយការណ៍ និងសេចក្តីសម្រេច អំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាព បញ្ហាប្រឈម និងផែនការអនុវត្តគម្រោង FMIS ក្រោមការដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ កិច្ចប្រជុំនេះ បានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងគោលបំណងពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាព បញ្ហាប្រឈមនានា និងជាពិសេសការបង្ហាញឱ្យកាន់តែច្បាស់និងស៊ីជម្រៅ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ អំពីសមិទ្ធផលធំៗដែលទទួលបានពីការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS  ដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តតាំងពីជំហានទី១ និងទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់រហូតឈានដល់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២ ។ ក្នុងរបាយការណ៍នេះ បានបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈម វឌ្ឍនភាព និងសមិទ្ធផលគន្លឹះៗ នានាដែលកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS អស់រយៈពេលជា ៤ឆ្នាំ ។ ទាញយកឯកសារជា PDF នៅទីនេះ ៖ http://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2018/10/20181011_290_-The-Minute-of-Meeting.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

11

Oct, 2018

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៥៤ (ប្រចាំខែ កញ្ញា ២០១៨)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង  FMIS   បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បង្ហាញអំពីវឌ្ឍនភាព ផែនការអនុវត្តគម្រោង FMIS និងការបង្ហាញពីកម្មវិធីកញ្ចក់ថវិកា ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការចូលរួមពីរដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ថ្នាក់-ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋាននៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត។ ស្របពេលជាមួយ-គ្នានេះដែលលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMISក៏បានចាប់ផ្តើម និងកំពុងបន្តការបណ្តុះបណ្តាលការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដល់សិក្ខាកាមប្រមាណ ៥០០នាក់មកពីក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១០ និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥។ សម្រាប់ក្រុមការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ បានបញ្ចប់ការចុះដំឡើង ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍សម្ភារពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនជូនអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ១៤ និងក្រសួងចំនួន៣ និងកំពុងដំឡើងកុំព្យូទ័រដល់មន្ទីរនិងក្រសួង-ស្ថាប័នជាបន្តបន្ទាប់ ព្រមទាំងជួយគាំទ្រ សម្របសម្រួល និងដោះស្រាយបញ្ហាលើបណ្តាញតភ្ជាប់ និងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកទេសវិទ្យាព័ត៌មាន ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅគ្រប់ការដ្ឋានទាំងអស់។ ការគ្រប់គ្រងមុខងារប្រព័ន្ធ ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមការងារមុខងារប្រព័ន្ធ  FMIS បានដាក់ឱ្យអនុវត្តមុខងារទូរទាត់តាមអេឡិចត្រូនិច (EFT) សម្រាប់ការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ពីថ្នាក់កណ្តាលទៅរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ២៥ នៅក្នុងមុខងារគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ (Bank Account Transfer)។លើសពីនេះ ក្រុមការងារ ក៏បានបង្កើតបន្ថែមនូវមាតិកាថវិកាចំណាត់ថ្នាក់គម្រោង និងចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ចថ្មី នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS តាមការស្នើសុំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធផងដែរ និងគាំទ្រដល់ការអនុវត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ការដ្ឋានផងដែរ។ ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ ក្រុមការងារនៅតែបន្តសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ និងបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំលើគេហទំព័រ និងបណ្តាញសង្គមរបស់ប្រព័ន្ធ FMISតាមរយៈអត្ថបទ រូបថត និងវីដេអូខ្លីជាដើម ជាពិសេសគឺកំពុងរៀបចំចុះផ្សាយព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ ១៦ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់សាធារណជនទាំងអស់។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ បានធ្វើបទបង្ហាញផ្សព្វផ្សាយពីសារសំខាន់ និងតូនាទីរបស់មន្ត្រីមង្គោល នៅតាមមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងប្រមូលយកសំណូមពរ និងការស្នើសុំផ្សេងៗមកកាន់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS។ ការងារបន្ត លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង  FMIS នឹងបន្តការចុះដំឡើងសម្ភារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ព្រមទាំងបន្តការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ១០ បន្ថែមថ្មី […]

ព័ត៌មានលម្អិត

4

Oct, 2018

វឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់កម្ពុជាក្នុងត្រីមាសទី១ និងទី២ឆ្នាំ២០១៨ សម្រេចបានជាង៩០%

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្នុងគោលបំណងត្រួតពិនិត្យលើរបាយការណ៍សមិទ្ធកម្មប្រចាំត្រីមាសទី១ និងទី២ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ នៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី៣ រួមមាន ការត្រួតពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាព និងបញ្ហាប្រឈម ព្រមទាំងការកំណត់ទិសដៅការងារសម្រាប់ជំហានបន្ទាប់នៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងក្រុមការងារបច្ចេកទេស TWG ដឹកនាំដោយអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ ។ កិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមពី សមាជិកគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងប្រធានក្រុមការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃក្រសួង-ស្ថាប័ន ព្រមទាំងតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានសមាសភាពមកពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជា តំណាងធនាគាពិភពលោក (World Bank) និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB)។ យោងតាមរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំត្រីមាសទី១ និងទី២ ឆ្នាំ២០១៨ នៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានបង្ហាញថា ជារួមផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ត្រីមាសទី១សម្រេចបាន ៩៧% និងត្រីមាសទី២ សម្រេចបាន៨៨% ក្នុងនោះផ្នែកទី១ គឺភាពជឿទុកចិត្តបាននៃថវិកាសម្រេចបាន៩៨% ផ្នែកទី២ គឺគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុសម្រេចបាន៩៦% ផ្នែកទី៣គឺ ការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនិងគោលនយោបាយសម្រេចបាន ៩៥% ផ្នែកទី៤គឺ ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជំហានបន្ទាប់សម្រេចបាន៩៨% និងផ្នែកទី៥គឺ ការគាំទ្រដល់ការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ប្រកបដោយជោគជ័យនិងចីរភាពសម្រេចបាន៩៨%។ ការអនុវត្តគម្រោង FMIS គឺស្ថិតក្នុងផ្នែកទី២ គណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងនោះប្រព័ន្ធ FMIS បានចុះកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់ការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យសម្រាប់អនុវត្តជំហានទី២ ជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១០ និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ បន្ថែម នៅដើមឆ្នាំ២០១៩ខាងមុខ។ វឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗរបស់គម្រោង FMIS គឺក្រុមការងារបានបន្តសហការជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ លើការធ្វើសន្ធនាកម្មចំនួនពីរគឺ ទី១.រៀបចំសន្ធានកម្មព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីអាជីវកម្មមកប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានការទូទាត់ពីថវិការដ្ឋ  ទី២. សន្ធានកម្មព័ត៌មានចំណូលពន្ធដារ៖ ក្រុមការងារបានជួបពិភាក្សាលម្អិតបន្ថែមឡើងវិញជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ដើម្បីពិនិត្យមើលតម្រូវការលម្អិតសម្រាប់ការងារសន្ធានកម្មព័ត៌មានចំណូលពន្ធដារមកប្រព័ន្ធ FMIS ព្រមទាំងបានធ្វើការទូទាត់ប្រតិបត្តិការមួយចំនួនជូនអ្នកផ្គត់ផ្គង់តាមរយៈ EFT (Electronic Fund Transfer) ការទូរទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច ក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS។ ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះ តំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ក៏បានធ្វើការសរសើរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះវឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជារួម ព្រមទាំងការបញ្ចប់នូវចំណាត់ថ្នាក់ថវិកាទាំង៧ និងការពង្រីកការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS […]

ព័ត៌មានលម្អិត

2

Oct, 2018

ក្រុមការងារ FMIS ចុះដំឡើងកុំព្យូទ័រសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្រសួងទេសចរណ៍

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ដូចការគ្រោងទុក លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៅថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ បានចុះដំឡើងកុំព្យូទ័រ សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រី ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្រសួងទេសចរណ៍។ ការចុះដំឡើងនេះ ធ្វើឡើងស្របតាមផែនការរបស់ក្រុមការងារ FMIS ដែលនឹងដាក់ឱ្យក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១០ថ្មី និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំង ២៥ រាជធានី-ខេត្ត ប្រើប្រាស់សាកល្បនូវប្រព័ន្ធទំនើបកម្មមួយនេះនៅចុងឆ្នាំ២០១៨ និងប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ២០១៩ ។ ក្រសួងទេសចរណ៍ គឺជាក្រសួងទីពីរ ដែលបាននិងកំពុងដំឡើងកុំព្យ័រ បន្ទាប់ពីក្រុមការងារ FMISបានដំឡើងរួចរាល់នៅក្រសួងរៀបចំដែនដី នគររូបនីយកម្ម និងសំណង់ ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១០ថ្មីដែលនឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ ២០១៩ ខាងមុខនេះមាន៖ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ, ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន, ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់, ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា, ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម, ក្រសួងព័ត៌មាន, ក្រសួងទេសចរណ៍, ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល ។

ព័ត៌មានលម្អិត

21

Sep, 2018

ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS បានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី០៩ ដោយនៅថ្ងៃនេះការបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តោតលើមុខវិជ្ជា គណនេយ្យសាធារណៈ សម្រាប់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុទាំង ២៥ រាជធានី-ខេត្ត និងមុខងាររបស់ប្រព័ន្ធ FMIS រួមមាន មុខងារវិភាជន៍ថវិកា, មុខងារទិញ ធានាចំណាយ និងមុខងារគណនីត្រូវសង សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១០ ក្នុងនោះការបណ្តុះបណ្តាលលើមុខងារមុខងារវិភាជន៍ថវិកា សម្រាប់អ្នកបង្កើត និងមុខងារគណនីត្រូវសងសម្រាប់អ្នកអនុម័ត បញ្ចប់ដោយជោគជ័យ។ ជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ វត្តមានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៃក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១០ ព្រមទាំងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំង ២៥ រាជធានី-ខេត្ត បានចូលរួមយ៉ាងច្រើន។ នៅក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រី ក៏បានសួរសំណួរនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្តុះបណ្តាលអំពីប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយគ្នានោះ ក្រុមការងារ FMIS ក៏បានឆ្លើយតបនូវរាល់សំណួរទាំងឡាយនោះ ។ ការបណ្តុះបណ្តាលនេះ ធ្វើឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ (UEF) ស្ថិតនៅអគារលេខ៦៨, ផ្លូវលេខ៥២៨, សង្កាត់បឹងកក់១, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ ។ គួររំលឹកថា ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១០ ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខនេះមាន ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ, ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន, ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់, ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា, ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម, ក្រសួងព័ត៌មាន, ក្រសួងទេសចរណ៍, ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល ។

ព័ត៌មានលម្អិត