+855 23 43 00 63

26

May, 2017

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប៖ ខ្ញុំចង់ឱ្យមានក្រុមការងារមួយធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីប្រសិទ្ធិភាព តម្លាភាព ទាន់ពេលវេលា និងតាមនិតិវិធី

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

មានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ដើម្បី “ពិនិត្យ និង ពិភាក្សាលើតម្រូវការបច្ចេកទេស និង លក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ដើម្បីត្រៀមប្រកាសដាក់ឱ្យដេញថ្លៃលើឧបករណ៍ និង សម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ២” កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានធ្វើការស្នើរឱ្យមានក្រុមការងារមួយធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីប្រសិទ្ធិភាព តម្លាភាព ទាន់ពេលវេលា និងតាមនិតិវិធី សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃលើការដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ FMIS។ កិច្ចប្រជុំនេះ បានរៀបចំឡើង បន្ទាប់ពីបានសិក្សាបន្ថែមលើតម្រូវការនានានៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ហើយលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា បានរៀបចំរួចរាល់នូវតម្រូវការបច្ចេកទេស និងលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធនានា ក្នុងការរៀបចំបញ្ចប់ឯកសារដេញថ្លៃ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការលើកញ្ចប់ឧបករណ៍ និង សម្ភារៈបច្ចេកទេសព័ត៌មានសម្រាប់រៀបចំ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញតភ្ជាប់ មជ្ឍមណ្ឌលទិន្នន័យ កុំព្យូទ័រអ្នកប្រើប្រាស់ និង Bandwidth ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២ ឱ្យទាន់តាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក។ យ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ មិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយជុំវិញការបង្កើតគណកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃការដេញថ្លៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដោយទុកការសម្រេចនេះជូនឯកឧត្តមបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

ព័ត៌មានលម្អិត

9

May, 2017

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៣៧ (ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅក្នុងខែមេសានេះ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រាង FMIS បានសហការជាមួយជំនាញការមកពីធនាគារពិភពលោក រៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីអំពី “ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ និងការរៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារ (SOP)” ដែលប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី ២៧-២៨ នៅសណ្ឋាគារសាន់វ៉េ ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងសមាជិកក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១០ ។ ជាលទ្ធផល សិក្ខាកាមអាចទទួលបាននូវចំណេះដឹងបន្ថែមអំពីការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ  អត្ថប្រយោជន៍នៃការរៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារ (SOP) និងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីតួនាទីក្នុងការគាំទ្រ និងអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅក្នុងជំហានទី ២ ។ ទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមការងារផ្នែកកសាងសមត្ថភាព និង ផ្សព្វផ្សាយ ព្រមទាំងក្រុមការងារនីតិវិធីអនុវត្តការងារ កំពុងមមាញឹកក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នបន្ថែមអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់មន្ត្រីរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីនៅតាមរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS  ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និង បញ្ចូលប្រតិបត្តិការឱ្យបានទាន់ពេលវេលា ។ ចំណែកឯមន្រ្តីនៅក្នុងនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាក៏ទទួលបាននូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទន់ ដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព និងចំណេះដឹងបន្ថែមក្នុងការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃឱ្យមានភាពរលូន ។ ក្រៅពីនេះ ក្រុមការងារផ្នែកមុខងារប្រព័ន្ធ FMIS នៅតែបន្តការជួយគាំទ្រ និង ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានារបស់មន្ត្រីនៅតាមរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ហើយក្រុមការងារនីតិវិធីអនុវត្តការងារក៏បានផ្ញើរចេញនូវគំរូព្រាង និងធ្វើបទបង្ហាញអំពីនីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្នដែលបានកែប្រែរួចទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័នដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងចុះហត្ថ-លេខា។ ក្រៅពីការបន្តសកម្មភាពជួយ ដោះស្រាយ បញ្ហា ជួសជុល និង ថែទាំឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅតាមអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់កណ្តាល និង ថ្នាក់មូលដ្ឋាន ក្រុមការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង គមនាគមន៍ ក៏កំពុងបន្តសិក្សា ត្រួតពិនិត្យពីគុណភាព និងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់ប្រព័ន្ធ  FMIS ដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ពីចំណុចខ្វះខាតដែលត្រូវពង្រឹងបន្ថែម។ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងពិនិត្យលើឯកសារនីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្ននៃក្រសួង-ស្ថាប័ន និងនីតិវិធិអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីផលិតចេញជានីតិវិធីអនុវត្តការងារស្តង់ដារ (SOP) ដូច្នេះ សូមក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង FMIS តាមក្រសួង-ស្ថាប័នចូលរួមសហការត្រួតពិនិត្យនីតិវិធីអនុវត្តការងារឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចទៅបាន ដើម្បីឱ្យការអនុវត្តគម្រោង FMIS អាចសម្រេចបានជោគជ័យទៅតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់។ សូមទាញយក ប្រកាសព័ត៌មាន […]

ព័ត៌មានលម្អិត

5

May, 2017

ក្រសួងចំនួន១០ ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីអំពី “ការ​គ្រប់​គ្រង​ការផ្លាស់ប្ដូរ និងការរៀប​ចំនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារ”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៃក្រសួងចំនួន១០ សរុបប្រមាណ៦៥រូប បានចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីអំពី “ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរ និងការរៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារ” ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ហៅកាត់ថាគម្រោង អេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅថ្ងៃទី២៧-២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។ នៅក្នុងកិច្ចចាប់ផ្ដើមសិក្ខាសាលា សិក្ខាកាមចូលរួមបានបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរ ជាពិសេសការផ្លាស់ប្ដូរនានាទាក់ទងទៅនឹងការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជា ដែលនឹងពង្រឹងការងារគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជា ក៏ដូចជាការពង្រឹងការអនុវត្តថវិកា និងការងារហិរញ្ញវត្ថុនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នផងដែរ។ ជាក់ស្ដែង រាល់ការងារកែទម្រង់ទាំងអស់តែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរ។ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរនៃក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅតាមក្រសួងទាំង១០ នឹងដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលការផ្លាស់ប្ដូរទាំងឡាយ តាមរយៈការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹង ការផ្លាស់ប្ដូរឯកសារ និងជំរុញការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីធានាថា អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មានការយល់ដឹងដូចគ្នាអំពីមូលហេតុដែលតម្រូវឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ និងយល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរមិនមែនជាឧបសគ្គដែលរាំងស្ទះការកែទម្រង់ដើម្បីភាពល្អប្រសើរនោះឡើយ។ ក្រសួងទាំង១០ដែលចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះមាន ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា, ក្រសួងសុខាភិបាល, ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ, ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ, ក្រសួងកិច្ចការនារី, ក្រសួងបរិស្ថាន, ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ, ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម និងក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍។ ក្រសួងទាំង១០នេះ គឺជាក្រសួងដែលនឹងត្រូវអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS មុនគេ បន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅតាមអគ្គនាយកដ្ឋានគន្លឹះមួយចំនួននៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងនៅតាមគ្រប់រតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំងអស់។ ការអនុវត្តគម្រោង FMIS គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជា ដែលទាមទារការចូលរួម និងការប្ដេជ្ញារបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការអនុវត្តការងារឈានឆ្ពោះទៅរកភាពកាន់តែល្អប្រសើរនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលទី៣គឺ ការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ និងបន្តទៅដំណាក់កាលទី៤បន្តទៀត។

ព័ត៌មានលម្អិត

4

May, 2017

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៣៦ (ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅក្នុងខែមីនានេះ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រាង FMIS នៃទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុបានបន្តធ្វើការចុះទៅផ្សព្វផ្សាយ “ការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ” ជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័នជាបន្តបន្ទាប់ដែលរួមមាន ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ, ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម, ក្រសួងបរិស្ថាន, ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និង ក្រសួងកិច្ចការនារី ។ បន្ទាប់ពីការផ្សព្វផ្សាយការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងនីតិវិធីអនុ-វត្តការងារ និង ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរក៏បានបន្តសកម្មភាពចុះទៅសិក្សាអំពីនីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្ននៅតាមបណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ ដើម្បីបន្តគូសនូវគំរូព្រាងនៃលំហូរនីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការអភិវឌ្ឍនីតិវិធីអនុវត្តការងារស្តង់ដារ។ ក្រៅពីនេះក្រុមការងារគ្រប់គ្រងនីតិវិធីអនុវត្តការងារ FMIS ក៏កំពុងបន្តជួយគាំទ្រ និង ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានារបស់មន្ត្រីក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមរតនាគាររាជធានី-ខេត្តយ៉ាងមមាញឹក និង កំពុងត្រៀមរៀបចំនូវឯកសារសម្រាប់ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នបន្ថែមអំពីប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់មន្ត្រីរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ នៅក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះ។   រីឯក្រុមការងារផ្នែកកសាងសមត្ថភាព ក៏បានគ្រោងរៀបចំផែនការសម្រាប់ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នទៅកាន់មន្ត្រីរតនាគាររាជធានី -ខេត្តទាំង២៥ និង វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទន់ដល់មន្រ្តីនៅក្នុងនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា។ ដោយឡែកក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ បានបន្តរៀបចំកម្មវីធីទំនាក់ទំនងនិងផ្សព្វផ្សាយពីវឌ្ឍនភាព និង បច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានា។ ក្រុមការងារផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង គមនាគមន៍ បានចុះទៅពិនិត្យពីទីតាំងសម្រាប់រៀបចំការតភ្ជាប់ បណ្តាញ និង ឧបករណ៏សម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនាពេលខាងមុខនៅតាមបណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័ន។ លើសពីនេះក្រុមការងារក៏បានជួយក្នុងការរុះរើ និងរៀបចំបំពាក់ឧបករណ៍ សម្ភារៈ និង តភ្ជាប់បណ្តាញនៅទីតាំងថ្មីសម្រាប់រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ពីទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុទៅសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ផងដែរ។ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងបន្តចុះអនុវត្តសកម្មភាពទៅតាមផ្នែកនីមួយៗ ជាមួយនឹងក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង FMIS តាមក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០  សូមក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង FMIS តាមក្រសួង-ស្ថាប័នមេត្តាចូលរួមសហការ ដើម្បីអាច ការអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅ។ សូមទាញយក ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៣៦ (ខែ មីនា ឆ្នាំ […]

ព័ត៌មានលម្អិត