+855 23 43 00 63

24

Jun, 2019

គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើប្រាស់ និងដោះស្រាយបញ្ហាឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នេះគឺជាសៀវភៅមេរៀនស្តីពី គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើប្រាស់ និងដោះស្រាយបញ្ហាឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន រៀបរៀងដោយ នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ទាញយកសៀវភៅនៅទីនេះ ៖ http://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2019/06/Basis-Computer-MEF.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

20

Jun, 2019

EU វាយតម្លៃខ្ពស់និងបង្ហាញជំហរយ៉ាងមុតមាំក្នុងការគាំទ្រគម្រោង FMIS នៅកម្ពុជា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

តំណាងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានវាយតម្លៃខ្ពស់ និង នៅតែមានជំហរយ៉ាងមុតមាំក្នុងការគាំទ្រការអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជា ក្រោមការគ្រប់គ្រងដឹកនាំរបស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ដែលមានឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ បេសកកម្មពិនិត្យវាយតម្លៃលើលទ្ធផលនៃអនុវត្តសូចនាករសមិទ្ធកម្មក្នុងការប្រើប្រាស់មូលនិធិគាំទ្រឧបត្ថម្ភដោយសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំត្រីមាសទី១ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ ដែលមានលោក DUBROST Sebastien និង លោក CASTILLO Javier  បានធ្វើការងារពិនិត្យមើលអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS សម្រាប់រយៈពេល ៥ ខែ កន្លងទៅនេះ ដោយផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើ ៖ ១-ការងារពង្រីកមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ និង បច្ចុប្បន្នភាពថ្មីៗនៃការអនុវត្តគម្រោងសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ ២-ការរៀបចំដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្រសួងចំនួន ១០ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ២៥ រាជធានី-ខេត្ត និង ៣-ការរៀបចំធ្វើលទ្ធកម្មសម្រាប់មុខងារថ្មីរបស់ប្រព័ន្ធចំនួន ២។ ជាការឆ្លើយតប នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង ជាលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានជម្រាបជូន តំណាងបេសកកម្មរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបអំពីវឌ្ឍនភាពដូចតទៅ ៖ ការពង្រីកមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យបានបញ្ចប់នៅខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៩ ក្នុងសមត្ថភាពដែលអាចទ្រទ្រង់អ្នកប្រើប្រាស់បានរហូតដល់ ៣០០០ នាក់ ដែលបច្ចុប្បន្នមានអ្នកប្រើប្រាស់ដល់ជិត ៤៥% នៃចំនួនសរុបនេះហើយ។ ក្នុងការបន្តអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២ ក្រុមការងារនៃនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរនូវការ បណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទាំង End-users, Super Users និង ក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៅចុង ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ ដែលមានអ្នកចូលរួមមកពីគ្រប់បណ្ដាក្រសួងចំនួន ១០, អង្គភាពថវិកាផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញចំនួន ៨ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តចំនួន ២៥ ដែលមានចំនួនអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលសរុបដល់ទៅជិត ៦០០ នាក់។ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

19

Jun, 2019

ជំនាញការ IMF៖ ឥឡូវអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិអាចគ្រប់គ្រងសៀវភៅធំបានដោយខ្លួនឯងក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លោក Mark Silins ជំនាញការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (International Monetary Fund) ហៅកាត់ថា IMF បានបញ្ជាក់មកលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ នេះថា ឯកឧត្តមបណ្ឌិត វង្ស ប៊ុនឥន្ទ្រាវុធ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយដ្ឋានរតនាគារជាតិ បានផ្ញើលោកនូវការវិភាគរបស់ប្រតិបត្តិការចំនួនបួននៃប្រព័ន្ធ FMIS ដោយបានសបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថា អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិអាចគ្រប់គ្រងសៀវភៅធំ (General Ledger) បានដោយខ្លួនឯងក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS។ ការមានភាពម្ចាស់ការឬការអាចគ្រប់គ្រងលើសៀវភៅធំ នេះបានដោយខ្លួនឯង គឺជាការដែលអាចធ្វើការបិទបញ្ជីគណនេយ្យបានដោយទាន់ពេលវេលា និង មានប្រសិទ្ធភាព ព្រមទាំងជាសមិទ្ធផលធំបំផុតក្នុងការផលិតបានជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលនឹងផ្តល់ព័ត៌មានដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ ក្នុងការបែងចែកធនធាន និង ការផ្តល់អាទិភាពដល់វិស័យផ្សេងៗជាដើម។ លោក Mark Silins ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា ការដែលទទួលបានសមិទ្ធផលនេះ គឺជាជោគជ័យដ៏សំខាន់នៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS និងបានឆ្លុះបញ្ជាំងអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងសហការ និង ធ្វើការងារយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់របស់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និង ភាគីពាក់ព័ន្ធនានា ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធទំនើបកម្មមួយនេះឱ្យទទួលបានជោគជ័យ។

ព័ត៌មានលម្អិត

17

Jun, 2019

ប្រធានក្រុមការងារ FMIS ជួបអ្នកជំនាញក្រុមហ៊ុន IBM ផ្តោតលើការធ្វើបទបង្ហាញអំពីប្រព័ន្ធរៀបចំផែនការថវិកា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

អនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តគម្រោង FMIS សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាល ជាពិសេសគឺការរៀបចំមុខងារថ្មីចំនួន ២ របស់ប្រព័ន្ធ FMIS ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានចំណាយនូវពេលវេលាប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្វែងរក និង ពិនិត្យមើលលើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានថ្មីៗ ដែលមានសក្ដានុពលក្នុងការរៀបចំអភិវឌ្ឍមុខងាររៀបចំថវិកា (Budget Planning) ដែលនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ បានអនុញ្ញាតទទួលជួបអ្នកជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុន IBM ក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញ និង បង្ហាញអំពីប្រព័ន្ធរៀបចំផែនការថវិកា ដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់ជូនតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបចំថវិកាឱ្យស្របតាមគន្លងនៃយុទ្ធសាស្ត្រកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកា និង លទ្ធភាពតភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ ជារួមអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលចង់បានសម្រាប់មុខងារនេះគឺលទ្ធភាពក្នុងការ ៖ ការរៀបចំថវិកាចំណូលជាតិ និង ចំណាយជាតិ (ថវិកាចរន្ត និង ថវិកាវិនិយោគ) ដោយថ្នាក់ជាតិ និង ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ការរៀបចំប្រចាំឆ្នាំ និង ថវិកាពហុឆ្នាំ ការរៀបចំថវិកាពីកម្រិតខាងក្រោមមកខាងលើ និង ការកំណត់ពិដានថវិកាពីកម្រិតគោលនយោបាយទៅដល់កម្រិតអនុវត្ត ការរៀបចំថវិកាដោយផ្អែកលើពហុសេណារីយ៉ូ ដូចជា តាមសូចនាករម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច (កំណើនផសស អត្រាអតិផរណា អត្រាប្ដូរប្រាក់ ផលប៉ះពាល់ពីជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្ម ជាដើម), គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល (គោលនយោបាយសារពើពន្ធ រួមមាន ការកាត់បន្ថយឬដំឡើងអត្រាពន្ធ ការដំឡើងប្រាក់បៀវត្ស គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ រួមមាន បម្រែបម្រួលនៃអត្រាការប្រាក់ ការកំណត់) ការរៀបចំថវិកាដែលអាចជួយសម្រួលដល់ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធនឹងចលនាប្រែប្រួលរបស់មន្ត្រី រាជការ ការពង្រឹងស្វ័យប្រវត្តិកម្មក្នុងរៀបចំថវិកាដោយផ្អែកលើសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសូចនាករនានា ការរៀបចំថវិកាទៅតាមមាតិកាថវិកា និង ប្លង់គណនេយ្យ ជាពិសេសការរៀបចំថវិកាតាមកម្មវិធី (ចំណាត់ថ្នាក់កម្មវិធី) ការផ្ដល់ជូននូវឧបករណ៍ក្នុងការតាមដាន និង គ្រប់គ្រងថវិកាតាមកាលបរិច្ឆេទជា ខែ ត្រីមាស ឆមាស និង […]

ព័ត៌មានលម្អិត