+855 23 43 00 63

5

Apr, 2017

ប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានបន្ថែមលក្ខណៈបច្ចេកទេសថ្មីសម្រាប់ការទូទាត់

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS កន្លងមក រាល់ការបោះពុម្ពមូលប្បទានបត្រ (Cheque)ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីកាន់មុខងារគណនីត្រូវសង (Payable Officer) ហើយរាល់ការបោះពុម្ពមូលប្បទានបត្រ ប្រព័ន្ធតម្រូវឱ្យដំណើរការខួបទូទាត់ (Pay Cycle) ដោយមុខងារនេះអាចអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការបោះពុម្ពមូលប្បទានប័ត្រសម្រាប់អាណត្តិច្រើនក្នុងពេលតែមួយ និងអាចសរុបការទូទាត់អាណត្តិចំនួនច្រើនទៅលើមូលប្បទានបត្រតែមួយចំពោះអាណត្តិទូទាត់ជូនអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដូចគ្នា។ ក្នុងគោលបំណងកែលម្អ និង ពន្លឿនដល់ដំណើរការឱ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួល និងរហ័សទាន់ពេលវេលា ក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា បានបន្ថែមលក្ខណៈបច្ចេកទេសថ្មីនៅក្នុងប្រព័ន្ធ ដែលមានឈ្មោះថា “ការទូទាត់រហ័ស (Express Payment)” សម្រាប់ការបោះពុម្ពមូលប្បទានបត្រ ។ លក្ខណៈថ្មីនេះ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ ធ្វើការទូទាត់តាមតម្រូវការដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ដំណើរការខួបទូទាត់ (Pay Cycle) និង មិនតម្រូវឱ្យបំពេញលក្ខខណ្ឌកាលវិភាគ, ព័ត៌មានលម្អិតអំពីធនាគារ និងទាមទារមានការអនុម័ត ជាដើម ។ Express Payment គឺដំណើរការនៅលើទំព័រអាណត្តិផ្ទាល់តែម្តង ដែលអាចកាត់បន្ថយដំណើរការស្មុគស្មាញ និងចំណេញពេលវេលា។

ព័ត៌មានលម្អិត

17

Mar, 2017

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៣៥ (ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំពិធី “ដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជំហានទី២ ជាផ្លូវការ” កាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈ នៅសណ្ឋាគាររ៉េស៊ីដង់សុខាភ្នំពេញ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិត  ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និងមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, តំណាងមកពីក្រសួង-ស្ថាប័ន, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ រាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥, រតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ព្រមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៏។ នៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះដែរ ក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបន្តចុះផ្សព្វផ្សាយស្តីពី “ការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន” ដែលនឹងចូលរួមអនុវត្តគម្រោង  FMIS នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ បានចំនួន៤ក្រសួងដែលរួមមាន ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រសួងសុខាភិបាល, ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និង ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ។ ក្រៅពីនេះក្រុមការងារក៏បានចុះទៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នដើម្បីសិក្សាពីនិតិវិធីអនុវត្តការងារដើម្បីចងក្រងនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារ នៅតាមបណ្តាក្រសួងដែលបានធ្វើការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធ FMIS។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរបានបន្តរៀបចំកម្មវីធីទំនាក់ទំនង និងផ្សព្វផ្សាយពីវឌ្ឍនភាព និង ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានរបស់គម្រោង FMIS ទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានា និង កំពុងបន្តជួយសម្របសម្រួលជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគន្លឹះទាំងអស់ ដើម្បីបញ្ចប់ការចងក្រងនីតិវីធីអនុវត្តស្តង់ដារនៅសេសសល់។ រីឯក្រុមការងារផ្នែកមុខងារប្រព័ន្ធកំពុងបន្តជួយគាំទ្រ និង ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានារបស់មន្ត្រីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនៅតាមរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឱ្យការអនុវត្តប្រព័ន្ធកាន់តែរលូន។ ក្រុមការងារផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបានពិនិត្យប្លង់ និង ទីតាំងក្នុងការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រព័ន្ធនៅតាមបណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័នដើម្បីត្រៀមរៀបចំការតំឡើងនិងតភ្ជាប់ខ្សែបណ្តាញ និងឧបករណ៏ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងជំហានទី២ ខាងមុខនេះ។ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងបន្តចុះអនុវត្តសកម្មភាពទៅតាមផ្នែកនីមួយៗ ជាមួយនឹងក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង FMIS តាមក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ ដែលនឹងត្រូវចូលរួមអនុវត្តគម្រោង FMIS ចាប់ពីខែកុម្ភៈនេះ។ ដូចនេះ សូមក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

15

Mar, 2017

ឯកឧត្តម ពិត ចំណាន៖ ប្រព័ន្ធ FMIS នឹងជួយសម្រួលដល់ការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីរបស់ក្រសួងអប់រំ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

មានប្រសាសន៍នៅក្នុងការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅក្នុងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលមានវត្តមានមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកអនុវត្តថវិកាប្រមាណ៧០នាក់ ឯកឧត្តម ពិត ចំណាន រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានលើកឡើងថា ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវដំណើរការប្រព័ន្ធ FMIS នឹងជួយសម្រួលដល់ការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីរបស់ក្រសួងអប់រំ ឱ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួល ចំណេញពេលវេលា ជាពិសេសការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ក្រដាស ។ លើសពីនេះ ឯកឧត្តម ក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររៀបចំថវិការបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាទាំងអស់ ត្រូវប្រឹងប្រែងពង្រឹងសមត្ថភាពទទួលយកការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមអំពីប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីជំរុញឱ្យការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ ក្នុងឱកាសនោះផងដែរ លោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៏មានវិទ្យា ក៏បានធ្វើការកោតសរសើរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីមកពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់ក៏ដូចជាសហការជាមួយនឹងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS របស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ បន្ថែមពីនេះទៀត លោកស្រី ក៏បានបញ្ជាក់ពីការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS  ពោលគឺអ្នកប្រើប្រាស់ចាំបាច់ត្រូវមានឆន្ទៈ និងការអត់ធ្មត់ ដើម្បីអនុវត្តប្រព័ន្ធនេះប្រកបដោយភាពជោគជ័យ រីឯជុំវិញបញ្ហាប្រឈមនានា ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងចាំជួយសម្រួលជូនក្រសួងអប់រំជានិច្ច ។ គួរបញ្ជាក់ថា ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) របស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គលេធិការដ្ឋាន នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងទៅដល់ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១០ សម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅជំហានទី២របស់ខ្លួន ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

9

Mar, 2017

ឯកឧត្តម យុទ្ធ ភូថង ជំរុញឱ្យមន្ត្រីអនុវត្តថវិកានៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តគម្រោង FMIS ឱ្យទទួលបានជោគជ័យ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

មានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងឱកាសនៃការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ហៅកាត់ថា FMIS នៅទីស្តីការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រី្តពាក់ព័ន្ធមកពីនាយកដ្ឋានគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងអគ្គនាយកដ្ឋាន ពាក់ព័ន្ធប្រមាណជាង៤០នាក់ ឯកឧត្តម យុទ្ធ ភូថង រដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានជំរុញឱ្យមន្ត្រីទទួលបន្ទុកអនុវត្តថវិការបស់ក្រសួងកសិកម្ម ខិតខំធ្វើការងារជាពិសេសខិតខំបង្កើនសមត្ថភាពបន្ថែមលើមុខជំនាញដែលមានស្រាប់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តគម្រោង FMIS។ ឯកឧត្តមបានបន្ថែមថា ការងារអនុវត្តគម្រោង FMIS គឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ដើម្បីទទួលបានតម្លាភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ  និងទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីរវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយនឹងក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ។ ដោយឡែក កញ្ញា ចាន់ ផលលឿន អគ្គនាយិការងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម បានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភចំពោះប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដោយលោកជំទាវ បានបញ្ជាក់ពីភាពភ័យខ្លាចចំពោះជនខិលខូច ដែលមានបំណងមិនល្អចង់បំផ្លាញដល់ដំណើរការនៃការអនុវត្តគម្រោងនៅពេលមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុកំពុងដំណើរការការងារនេះ ដែលអាចបង្កជាភាពរាំងស្ទះដល់ការងារ។ ឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភនេះផងដែរ លោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា បានបំភ្លឺថា ក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង FMIS បានគិតគូយ៉ាងដិតដល់ និងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងការសិក្សាដល់បញ្ហានេះរួចជាស្រេចទៅហើយ ដើម្បីធានាបានថា ការអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៍មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នឹងប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាព រួមជាមួយនឹងដំណើរការនៃការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីប្រកបដោយតម្លាភាព គណនេយ្យភាព និងសុក្រឹត្យភាព។ គួរបញ្ជាក់ថា ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) របស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គលេធិការដ្ឋាន នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយពីប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីបញ្ជ្រៀបការយល់ដឹងទៅដល់ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១០ សម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅជំហានទី២របស់ខ្លួន៕

ព័ត៌មានលម្អិត

27

Feb, 2017

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ៖ យើងប្ដេជ្ញាអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS តែក៏នៅមានការព្រួយបារម្ភខ្លះ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានចុះមកធ្វើការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្ដីអំពីការអនុវត្តគម្រោង FMIS ក្នុងជំហានទី២ នៅទីស្ដីការក្រសួងមុខងារសាធារណៈ នៅរសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីអនុវត្តការងារហិរញ្ញវត្ថុ ថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងតំណាងមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទរដ្ឋបាល ប្រមាណជាង៥០រូប ដឹកនាំដោយឯកឧត្ដម អុល រ៉ូ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង FMIS នៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ។ ក្នុងកម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងនេះ ឯកឧត្ដម អុល រ៉ូ បានថ្លែងថា ក្រសួងមុខងារសាធារណៈយល់ឃើញពីភាពចាំបាច់នៃវត្តមានរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងការងារកែទម្រង់ការងារគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ប៉ុន្តែឯកឧត្ដមនៅមានការព្រួយបារម្ភមួយចំនួន ជាពិសេសលើសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីក្នុងការទទួលយកប្រព័ន្ធថ្មីមួយនេះទៅប្រើប្រាស់។ លើសពីនេះ ឯកឧត្ដមបានគូសបញ្ជាក់អំពីកង្វល់នានាទាក់ទងនឹងឧបករណ៍បច្ចេកទេស សុវត្ថិភាព និងការដំឡើងប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្រសួងមុខងារសាធារណៈផ្ទាល់។ ឆ្លើយតបនឹងក្ដីបារម្ភនេះ លោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា បានធានាថាក្ដីបារម្ភទាំងអស់នេះគឺមិនមែនជាបញ្ហាប្រឈម ដែលអាចរាំងស្ទះការអនុវត្តគម្រោង FMIS នោះឡើយ ដោយសារក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋាន បានរៀបចំរួចជាស្រេចទាំងសម្ភារបច្ចេកទេស ការឃ្លាំមើលបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាព ការរៀបចំដំឡើងប្រព័ន្ធ FMIS នៅទីស្ដីការក្រសួងរួចជាស្រេចមកហើយ។ បន្ថែមលើនេះទៅទៀត លោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់លើការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាច្រើនលើកច្រើនសារ ដោយមានការសិក្សាវាស់ស្ទង់កម្រិតចំណេះដឹងរបស់មន្ត្រី ក្នុងគោលដៅធានាថាមន្ត្រីនឹងអាចអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS បានដោយគ្មានបញ្ហា។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧នេះ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈត្រូវចាប់ផ្ដើមទទួលអនុវត្តការងារគ្រប់គ្រងថវិកា តាមថវិកាកម្មវិធីផង និងអាចត្រូវចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់សាកល្បងនូវប្រព័ន្ធ FMIS ផង។ ក្នុងន័យនេះ ប្រព័ន្ធ FMIS នឹងអាចជួយសម្រួលបានយ៉ាងច្រើនក្នុងការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី ដោយហេតុថានៅក្នុងប្រព័ន្ធមានការចងក្រងកម្មវិធី ចង្កោមសកម្មភាព និងមាតិកាគណនីនៃប្លង់គណនេយ្យស្តង់ដារជាដើម ដែលអាចធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានភាពងាយស្រួលក្នុងការងារប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ។ ជាងនេះទៅទៀត ឯកឧត្ដម អុល រ៉ូ បានបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោងរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានរៀបចំ និងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការធ្វើការសហការជាមួយក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក្នុងការសិក្សាលើលំហូរអនុវត្តការងារ ក៏ដូចជាការរៀបចំផ្នែកបច្ចេកទេសផ្សេងៗ សម្រួលការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ បានដោយរលូន។ បន្ទាប់ពីការធ្វើបទបង្ហាញក្នុងការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹង និងវេទិកាសំណួរចម្លើយរួចមក មន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានបង្ហាញអំពីការយល់ដឹងច្រើនជាងមុនអំពីប្រព័ន្ធ FMIS […]

ព័ត៌មានលម្អិត