+855 23 43 00 63

18

Apr, 2018

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងចុះពិនិត្យការដ្ឋានផ្ទាល់ ប្រមូលព័ត៌មាន សិក្សាទីតាំង និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្រសួងចំនួន១០ផ្សេងទៀត

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្នុងទិសដៅសម្រេចបានតាមផែនការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២ ឆ្នាំ២០១៨ ប្រកបដោយភាពរលូន និងជោគជ័យ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS (FMWG) នឹងចុះពិនិត្យការដ្ឋានផ្ទាល់ ប្រមូលព័ត៌មាន សិក្សាទីតាំង និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១០ ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅឆ្នាំ២០១៨ ។ ក្រុមងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងត្រូវចុះអនុវត្តការងារចំនួន ៣ធំៗនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នទាំង១០ រួមមាន៖ ១. សិក្សាអំពីនីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្ន (Current Business Process) ដើម្បីយកមកវិភាគ និងរៀបចំជានីតិវិធីអនុវត្តការងារជាមួយប្រព័ន្ធ (To-Be Business Process) លើមុខងារចំនួន៤ រួមមាន៖ មុខងារវិភាជន៍ថវិកា, មុខងារទិញ, មុខងារគណនីត្រូវសង និង មុខងារគណនីត្រូវទារ ២. សិក្សាទីតាំងជាក់ស្តែងនៅតាមការដ្ឋានសម្រាប់ដាក់ឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដើម្បីរៀបចំបណ្តាញតភ្ជាប់, ការសិក្សាកម្លាំងចរន្តអគ្គិសនីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងអគារ និង ៣. សិក្សាទីតាំងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីធ្វើការតភ្ជាប់បណ្តាញមកកាន់មជ្ឍមណ្ឌលទិន្នន័យ និង មជ្ឍមណ្ឌលសង្គ្រោះទិន្នន័យរបស់ប្រព័ន្ធ ។ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងចុះទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១០តាមកាលវិភាគដូចខាងក្រោម៖ ថ្ងៃទី២៣ មេសា ២០១៨៖ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន ។ ថ្ងៃទី២៤ មេសា ២០១៨៖ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ។ ថ្ងៃទី២៥ មេសា ២០១៨៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ។ ថ្ងៃទី២៦ មេសា ២០១៨៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងក្រសួងព័ត៌មាន ។ ថ្ងៃទី២៧ មេសា ២០១៨៖ រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល […]

ព័ត៌មានលម្អិត

5

Apr, 2018

បើទោះមានការបារម្ភតិចតួចតែមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត ស្វាគមន៍ដំណើរបេសកកម្មរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពីសប្តាហ៍ថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៨ ក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបន្តបេសសកម្មរបស់ខ្លួនទៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តកណ្ដាល ព្រៃវែង ស្វាយរៀង កំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រចេះ ដើម្បីសិក្សាពីនីតិវិធីអនុវត្តការងារ និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ។ ក្នុងដំណើរបេសសកម្មសប្តាហ៍នេះ ក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានបន្តទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត ដែលអនុញ្ញាតិឱ្យក្រុមការងារអាចសម្រេចបានជោគជ័យក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងនីតិវិធីអនុវត្តការងារ បើទោះជាក្នុងនោះមានការបារម្ភតិចតួចពីការចាត់ចែងមន្រ្តីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្តី។ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានធ្វើការពន្យល់ពីការចាត់តាំងមន្រ្តីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឱ្យសមស្របនឹងការងារបច្ចុប្បន្ននិងការងារក្នុងប្រព័ន្ធ ម្យ៉ាងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏អាចធ្វើសំណើសុំផ្សេងៗពីការបន្ថែមមន្រ្តី ការស្នើសុំបណ្តុះបណ្តាល ឬជំនួយពីក្រុមការងារផងដែរ។ ក្នុងដំណើរបេសសកកម្មនេះ ក្រុមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន បានសិក្សាពីទីតាំង និងគូរប្លង់អគារនៃមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់រួចរាល់ ព្រមទាំងបានចុះទៅធ្វើការថែទាំ និងជួសជុលម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ នៅរតនាគារខេត្តផងដែរ។ សម្រាប់ក្រុមមុខងារប្រព័ន្ធ បានធ្វើការសិក្សាពីលំហូរការងារទៅតាមមុខងារនីមួយៗ និងទទួលបានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដែលមុខងារនីមួយៗត្រូវការ ដើម្បីយកមកសិក្សាបន្ថែម។ ក្រុមការងារថែមទាំងទទួលបាននូវអង្គការលេខ និងការបែងចែកតួនាទី ភារកិច្ចរបស់មន្ទីរផងដែរ។ យ៉ាងណាមិញ សម្រាប់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ គឺខាងមន្ទីរសូមពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងជាមុនសិនទើបផ្ញើជូនក្រុមការងារតាមក្រោយ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា សប្តាហ៍ទី១ នៃខែមេសា នេះ គឺជាបេសសកម្មបញ្ចប់របស់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ទៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង បន្ទាយមានជ័យ ឧត្តរមានជ័យ ពោធិ៍សាត់ បាត់ដំបង និងប៉ៃលិន ។

ព័ត៌មានលម្អិត

26

Mar, 2018

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរៀបចំកម្មវិធី បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ ដែលត្រូវចូលរួមអនុវត្តគម្រោង FMIS ឆ្នាំ ២០១៨

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកម្មវិធី“បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ ដែលត្រូវចូលរួមអនុវត្តគម្រោង FMIS ឆ្នាំ ២០១៨” នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ១០ កើត ខែ ចេត្រ ឆ្នាំ រកា នព្វស័ក ព.ស. ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និងជា ប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ កម្មវិធីរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងសំខាន់ទី១ គឺដើម្បីឱ្យក្រសួង-ស្ថាប័ន បានស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់លើទិដ្ឋភាពរួមរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS និង មុខងារនីមួយៗ ដែលបាននិងកំពុងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ហើយនឹងត្រូវបន្តដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១០ បន្ថែមទៀត នៅដើមឆ្នាំ ២០១៩ ។ គោលបំណងសំខាន់ទី២ គឺការបញ្រ្ជាបការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS នៃមុខងារនីមួយៗ ដែលក្រសួង-ស្ថាប័ន ត្រូវជ្រាប និង ស្វែងយល់ឱ្យបានច្បាស់ ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការសហការជាមួយក្រុមការងារនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ ។ ចំណែកគោលបំណងសំខាន់មួយទៀតនោះ គឺការបំផុសឱ្យមានការគិតគូរស៊ីជម្រៅលើការរៀបចំកំណត់អត្តសញ្ញាណ,  តួនាទី និង ភារកិច្ច រួមទាំងការគូសព្រាងប្លង់ទីតាំងរបស់មន្រ្តីដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ននីមួយៗ ក៏ដូចជាការគិតគូរអំពីបញ្ហាប្រឈម និង សំណូមពរនានាផងដែរ ដើម្បីជាធាតុចូលចាំបាច់សម្រាប់ក្រុមការងារយកមកគិតគូរ និង វិភាគឱ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ក្នុងការត្រៀមចុះបំពេញការងារតាមផ្នែកនិងសកម្មភាពនីមួយៗឱ្យបានសមស្រប និង គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ។ កម្មវិធី“បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ ដែលត្រូវចូលរួមអនុវត្តគម្រោង FMIS ឆ្នាំ ២០១៨” មានការចូលរួមពីក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង FMIS នៃក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១០ ដែលត្រូវអនុវត្តប្រព័ន្ធក្នុងឆ្នាំ២០១៨ សរុបប្រមាណ១៣០ រូប។ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

20

Mar, 2018

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពិនិត្យមើលលើការរៀបចំកសាងប្រព័ន្ធរៀបចំផែនការថវិកា, ប្រព័ន្ធរាយការណ៍សមិទ្ធកម្ម និង ប្រព័ន្ធបូកសរុបគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ស្របតាមការណែនាំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យទេសរដ្ឋមន្ត្រី នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅ ដែលបានណែនាំឱ្យធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញលើការកសាងប្រព័ន្ធរៀបចំថវិកា, ប្រព័ន្ធរាយការណ៍សិទ្ធកម្ម និង ប្រព័ន្ធបូកសរុបគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និង អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៅថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ បានប្រជុំពិភាក្សាពិនិត្យមើលលើការរៀបចំកសាងប្រព័ន្ធរៀបចំផែនការថវិកា, ប្រព័ន្ធរាយការណ៍សមិទ្ធកម្ម និង ប្រព័ន្ធបូកសរុបគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីចៀសវាងនូវការត្រួតគ្នា និងដើម្បីរៀបចំប្រព័ន្ធទាំងនេះឱ្យបានសមស្របតាមតម្រូវការរួមនៅក្នុងកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។ កិច្ចប្រជុំខាងលើ ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ នៅក្នុងបទបង្ហាញនៃកិច្ចប្រជុំនេះដែរ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន បានបង្ហាញនូវសមិទ្ធផល នៃគម្រោងចំនួន១០ ដែលក្រុមការងារសម្រេចបាន និងកំពុងបន្តការងាររបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្ម ។ គម្រោងទាំងនោះរួមមាន៖ គម្រោងទី ១ ៖ ការរៀបចំឡើងវិញនូវបណ្ដាញតភ្ជាប់សម្រាប់ទីស្ដីការកសហវចាប់ផ្តើមពី ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ ដោយមានរួមបញ្ចូលនូវការស្ថាបនាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុង និង ប្រព័ន្ធ Video Conference ។ គម្រោងនេះត្រូវ បានពន្យាចំនួន ៦ ខែ ទើបមានការចាប់ផ្ដើមដោយស្ថាបនាដោយផ្ដោតយកតែបណ្ដាញតភ្ជាប់ និង សេវាអ៊ីនធឺណេតក្នុងទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប៉ុណ្ណោះ ហើយគម្រោងនេះបានចប់នៅ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨ នឹងបន្តពង្រីកសេវាបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយ ។ គម្រោងទី ២  ៖ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពក្នុងទីស្ដីការកសហវ ចាប់ផ្ដើម ខែ តុលា […]

ព័ត៌មានលម្អិត

19

Mar, 2018

មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តបង្ហាញការស្វាគមន៍ទទួលយកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កំពង់ធំ ព្រះវិហារ សៀមរាប មណ្ឌលគីរី រតនគីរី និង ស្ទឹងត្រែង៖ “ខ្ញុំស្វាគមន៍ និង ឯកភាពនូវរាល់តម្រូវការ និង ផ្តល់ជូននូវអ្នកប្រើប្រាស់អោយសមស្របទៅនឹងមុខងារនីមួយៗនៃប្រព័ន្ធ ព្រមទាំងផ្តល់ទីតាំងសម្រាប់ដាក់ឧបករណ៍      ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងត្រូវការក្រោមការពិនិត្យតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស។” នេះជាការលើកឡើងរបស់លោក សុខ សុផល ប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តកំពង់ធំ   ក្នុងបេសកកម្មរបស់លេខាធិការដ្ឋានចុះសិក្សានីតិវិធីអនុវត្តការងាររបស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុខេត្តកាលពីថ្ងៃទី១២-១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨។ ថ្នាក់ដឹកនាំនិង មន្រ្តីពាក់ព័ន្ធគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តកំពង់ធំ ព្រះវិហារ សៀមរាប មណ្ឌលគីរី រតនគីរី និង ស្ទឹងត្រែង បានសម្តែងការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដូចៗគ្នា ដល់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលបានបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការចុះសិក្សានីតិវិធីអនុវត្តការងារនៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត ដើម្បីរៀបចំឱ្យមន្ទីរប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS បានរលូន។ ការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តនេះ បានបង្ហាញឱ្យឃើញថាអ្នកពាក់ព័ន្ធបានយល់ពីសារៈសំខាន់ ព្រមទាំងសមិទ្ធិផលនានារបស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក៏ដូចជាខិតប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងារក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តពីរាល់សំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ និង គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធកន្លងមក។ ដូចដំណើរបេសកកម្មសប្តាហ៍មុនដែរ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានប្រមូលយកជាធាតុចូលដែលរួមមាន លំហូរការងារបច្ចុប្បន្នលើប្រតិបត្តិការចំណូល-ចំណាយ និង ការបញ្ជាទិញ (ធានាចំណាយ និង កិច្ចលិទ្ធកម្ម) ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ (Security Matrix) អង្គការលេខ ព្រមទាំងលិខិតបង្គាប់ការ។ បន្ថែមពីលើនោះ  ក្រុមការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង បណ្តាញតភ្ជាប់ក៏បានពិនិត្យរួចជាស្រេចនូវទីតាំងសម្រាប់ដាក់ឧបករណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ព្រមទាំងទីតាំងសម្រាប់ដាក់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ និង កម្រិតភ្លើងដែលមានស្រាប់នៅតាមមន្ទីរនីមួយៗ។ ក្រោមការដឹកនាំ និង ប្រគល់តួនាទីភារកិច្ចច្បាស់លាស់  ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងមានលទ្ធភាពក្នុងការសាកសួរដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ព្រមទាំងទទួលបាននូវព័ត៌មានក៏ដូចជាឯកសារសមស្រប និង គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធ ក៏ដូចជាកំណត់អ្នកប្រើប្រាស់។  ក្រុមការងារក៏មិនភ្លេចថ្លែងអំណរគុណចំពោះភាគីទាំងអស់ដែលបានជួយជ្រុមជ្រែង និង ជំរុញគម្រោងអោយទៅមុខជានិច្ច ដោយមិនមានការបកត្រលប់ក្រោយ។ ជាសរុបបេសកកម្មទៅកាន់ខេត្តទាំង៦ខាងលើបានបញ្ចប់ទៅប្រកបដោយភាពជោគជ័យ និង ផ្លែផ្ការ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានោះក្រុមការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏បានចុះត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍  ព្រមទាំងបានដោះដូរ UPS នៃម៉ាស៊ីនកំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៃរតនាគារខេត្តទាំង៦ផងដែរ។ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងនឹងបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួន ទៅកាន់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និង […]

ព័ត៌មានលម្អិត