+855 23 43 00 63

22

Jun, 2018

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បញ្រ្ចាបការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធ FMIS ដល់មន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានចូលរួមធ្វើការបញ្រ្ចាបការយល់ដឹង និងផ្សព្វផ្សាយពីការអនុវត្ត និងវឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ដល់អង្គភាពថវិកា បណ្តាមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទរាជធានី-ខេត្ត ទាំង២៥ កាលពីថ្ងៃទី២១-២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលរៀបចំនៅខេត្តសៀមរាប។ កម្មវិធី “ការបញ្ជ្រាបដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បង ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ FMIS” នេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ជូនដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៃរដ្ឋបាលកណ្តាល និងមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទរាជធានី-ខេត្ត ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបប្រមាណ ១៦៥រូប ។ សិក្ខាសាលានេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណង ពង្រឹង និងពង្រីកការយល់ដឹងបន្ថែមដល់មន្ត្រីរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ អំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីឱ្យការអនុវត្តប្រព័ន្ធទំនើបកម្មមួយនេះដំណើរការដោយរលូន។ គួរជម្រាបជូនថា ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ គឺជាក្រសួងមួយក្នុងចំណោមក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១០ ដែលបានអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ២០១៨ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

20

Jun, 2018

មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យសម្រាប់ទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានពង្រីកធំជាងមុន សុវត្ថិភាពជាងមុន និងទំនើបទាន់សម័យ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ចាប់ពីថ្ងៃទី ១១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ រហូតមកដល់ពេលនេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និងក្រុមការងាររបស់នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន បានសហការជាមួយក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន First Cambodia Co., Ltd. ក្នុងការចាប់ផ្ដើមពង្រីកមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដែលហៅកាត់ថា ប្រព័ន្ធអេហ្វ អឹម អាយ អេស (FMIS) ជំហានទី២ ដែលនឹងមានសមត្ថភាពទ្រទ្រង់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន ៣០០០ នាក់។ មជ្ឍមណ្ឌលទិន្នន័យនេះនឹងបំពាក់ដោយ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទំនើបទាន់សម័យ (State of the Art Technologies) សមស្របតាមស្ដង់ដារមជ្ឈមណ្ឌល ទិន្នន័យ (Compliance to Data Center Standard), កាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាន (Go green) និង បំពាក់ទៅដោយឧបករណ៍ការពារសុវត្ថិភាពដ៏រឹងមាំ (Robust security) ដើម្បីទប់ទល់ដល់ការវាយប្រហារជាយថាហេតុណាមួយ។ មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនេះនឹងគ្រោងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់ដំណើរប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុពីក្រសួងបន្ថែមចំនួន ១០ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តចំនួន ២៥ ។ សូមតាមដានព័ត៌មានអំពីវឌ្ឍនភាពនានាដែលនឹងមានផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

7

Jun, 2018

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៥០ (ប្រចាំខែ ឧសភា ២០១៨)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅក្នុងខែ ឧសភា លេខាធិកាដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នបន្ថែមស្តីពីមុខងារទាំង៤ របស់ប្រព័ន្ធ FMIS និងរបៀបប្រើប្រាស់ Window Remote Assistance សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទាំង ១០ ក្រសួង-ស្ថាប័ន ព្រមទាំងអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិទាំងអស់ក្នុងគោលបំណងបញ្ជ្រាបនូវចំណេះដឹងបន្ថែម ក៏ដូចជាចូលរួមដោះស្រាយបន្ថែមនូវរាល់បញ្ហាប្រឈមដែលក្រសួង-ស្ថាប័នបានជួបប្រទះនៅក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS កន្លងទៅថ្មីៗនេះ។ ការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដោយឡែកក្រុមការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចុះបេសកម្មទៅកាន់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តព្រៃវែង ខេត្តស្វាយរៀង ខេត្តកំពត និងខេត្តកែប ដើម្បីដំឡើងឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យារបស់បណ្តាញតភ្ជាប់ ទូរ Rack ខ្សែបណ្តាញ     អគ្គិសនីសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS។ ការគ្រប់គ្រងមុខងារប្រព័ន្ធ ស្របគ្នានេះដែរក្រុមការងារមុខងារប្រព័ន្ធបានបញ្ចប់នូវការគូសលំហូរនីតិវិធីអនុវត្តការងារអនុវត្ត និងនីតិវិធីអនុម័តក្នុង ប្រព័ន្ធ FMIS របស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ព្រមទាំងបានរៀបចំ និងបង្កើតឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ជាមួយនឹងការកំណត់សិទ្ធិ តួនាទីនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS បន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាបង្ហាញលម្អិតបន្ថែមពីមុខងារនីមួយៗនៃប្រព័ន្ធ FMIS។ លើសពីនេះផងដែរ ក្រុមការងារបានកំណត់រួចរាល់នូវអត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS។ ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ សម្រាប់ការទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរបានធ្វើការបញ្ចប់រៀបចំការសិក្សាអំពីការត្រៀម ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធនៅឆ្នាំ ២០១៩ រួមមាន មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ២៥ រាជធានី-ខេត្ត ព្រមទាំងបានបញ្ចប់វីដេអូសំខាន់ៗមួយចំនួនផ្សព្វផ្សាយទៅលើ់គេហទំព័រព័ត៌មាន និងរាល់បណ្តាញសង្គម របស់គម្រោង FMIS ។ ការងារបន្ត           លេខាធិកាដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងបន្តដំឡើងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា និងផ្តល់ជូនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទាំង ១០ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង២៥ មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រាជធានី-ខេត្ត។ សូមទាញយកប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៥០ (ប្រចាំខែ ឧសភា ២០១៨) http://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2018/06/Draft-Bulletin-50-2.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

31

May, 2018

ក្រុមការងារ FMIS រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល “FMIS Refreshment Training” សម្រាប់មន្ត្រីមកពីក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១០ និងអង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្នុងគោលបំណងបំពេញបន្ថែមលើសំណូមពរដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS បានស្នើសុំតាមរយៈ Training Need Assessment បញ្ជាក់បន្ថែមលើបញ្ហា ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជួបជាប្រចាំ ដូចជាការស្នើសុំឱ្យ Reset Password ញឹកញាប់, ការបង្ហាញអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ Windows Remote Assistance ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS បានយល់ និងងាយស្រួលប្រើប្រាស់ក្នុងការទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារផ្នែកគាំទ្រប្រព័ន្ធ ព្រមទាំងបង្ហាញដោយសង្ខេបលើមុខងារចំនួន៤ ដែលថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីទាំងអស់កំពុងប្រើប្រាស់ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល “FMIS Refreshment Training” សម្រាប់មន្ត្រីមកពីក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១០ និងអង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ នៅក្នុងជំហានទី២ នេះ ។ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ក្នុងនោះលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងបានបង្ហាញអំពីចំណុចខ្លីៗ និង ងាយស្រួលចាំនៃមុខងារប្រព័ន្ធនីមួយៗ ដើម្បីរំលឹកឡើងវិញជូនអ្នកប្រើប្រាស់ ព្រមទាំងលើកឡើងនូវរាល់បញ្ហាមួយចំនួនដែលអ្នកប្រើប្រាស់តែងតែជួបប្រទះ និង លើកយកមកបកស្រាយបំភ្លឺនាថ្ងៃនោះ។ គួរជម្រាបជូនថា កាលពីដើមឆ្នាំ២០១៨ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជំហានទី២ ជាផ្លូវការ នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១០ ព្រមទាំងអង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេសិទ្ធិ ។ ហើយនៅឆ្នាំ២០១៩ ឆាប់ៗនេះ FMIS នឹងត្រូវដាក់ឱ្យអនុវត្តជាជាផ្លូវការនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១០ បន្ថែមទៀត រួមទាំងគ្រប់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

18

May, 2018

ខណៈពេលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ ប្រព័ន្ធ FMIS នឹងក្លាយជាឧបករណ៍ស្នូលសម្រាប់ការសម្រចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបានត្រឹមត្រូវនិងការផ្តល់សេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានទាន់ពេលវេលា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅក្នុងរយៈពេលពីរទសវត្សកន្លងមកនេះ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជា គឺនៅតែបន្តភាពរឹងមាំ និងត្រូវបានធនាគារពិភពលោក (WB) បានចាត់ទុកជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនៅឆ្នាំ ២០១៥ ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) បានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជា ថាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស ដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនបំផុតនៅតំបន់អាស៊ី ព្រមទាំងបានប្រសិទ្ធនាមថា “ខ្លាសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនៅអាស៊ី” នៅឆ្នាំ ២០១៦ ។ យោងតាមរបាយការណ៍របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF នៅឆ្នាំ ២០១៧ បានបង្ហាញថា សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាបន្តភាពរឹងមាំ ខណៈពេលដែលអតិផរណាជាមធ្យមបានកើនឡើងដល់ ៣% នៅឆ្នាំ ២០១៦ ។ ទន្ទឹមនេះ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានឱ្យដឹងថា សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ ២០១៧ រក្សាលំនឹង ដោយក្នុងនោះផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) រក្សាបានកំណើនក្នុងរង្វង់ ៧,០% ដោយក្នុងនោះ មានការចូលរួមពីវិស័យឧស្សាហកម្មប្រមាណ ៩,៩%, សេវាកម្មប្រមាណ ៧,១% និងកសិកម្មប្រមាណ ១,៦% ។ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ លទ្ធផលប្រមូលចំណូលនៅតែមានភាពរឹងមាំ ដែលចំណូលមានការកើនឡើងក្នុងចន្លោះពី ១៥% ទៅ ២០% ក្នុងមួយឆ្នាំៗ នារយៈពេល ៥ ឆ្នាំចុងក្រោយ ដោយត្រូវបានស្ថាប័នអន្តរជាតិនានាវាយតម្លៃថា ជាសមិទ្ធផលមួយ ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់ និងបណ្តាប្រទេស ដែលមានកម្រិតអភិវឌ្ឍន៍ប្រហាក់ប្រហែល ។ ជាក់ស្តែង ចំណូលចរន្តថវិកាជាតិ បានកើនឡើងពីប្រមាណ ១៥,០៦% នៃ ផ.ស.ស. ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ ដល់ ១៩,៦៤% នៃ ផ.ស.ស. ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ពោលគឺកើនឡើងជិត ២ដង ឬប្រមាណ ៤,៥៨ ពិន្ទុភាគរយនៃ ផ.ស.ស. ។ ទន្ទឹមនេះ ថវិកាចំណាយបានកើនប្រមាណ ១,៨ដង ដែលការវិភាជថវិកាចំណាយនេះត្រូវបានគិតគូរលើវិស័យអាទិភាពសំខាន់ៗ ដែលនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការអនុវត្តថវិកាចំណាយកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព […]

ព័ត៌មានលម្អិត