+855 23 43 00 63

8

Feb, 2018

FMWG ប្រជុំវាយតម្លៃឯកសារដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់អនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ២

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

បន្ទាប់ពីបានបើកឯកសារដេញថ្លៃលើកញ្ចប់មជ្ឍមណ្ឌលទិន្នន័យរួចមកកាលពីថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ និងទទួលបានការសម្រេចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរផែនការអនុវត្តគម្រោង FMIS សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ និង២០១៩ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ហៅកាត់ថា FMWG បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយ ក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់ដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS។ កិច្ចប្រជុំនេះ ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយបានផ្តោតសំខាន់លើរបៀបវារៈចំនួនបីរួមមាន៖ ១. រាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាពនៃការដេញថ្លៃកញ្ចប់មជ្ឍមណ្ឌលទិន្នន័យ ២. ពិភាក្សាអំពីការបញ្ជាទិញឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ទ្រទ្រង់ដល់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅឆ្នាំ២០១៨ ៣. ពិភាក្សាអំពីការផ្គត់ផ្គង់សេវាបណ្តាញតភ្ជាប់ (Bandwidth) សម្រាប់គម្រោង FMIS ឆ្នាំ២០១៨ ។ ជាកិច្ចចាប់ផ្តើម លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គម្រោង FMIS បានរៀបរាប់អំពីវឌ្ឍនភាពនៃការដេញថ្លៃកញ្ចប់មជ្ឍមណ្ឌលទិន្នន័យ ដោយក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនចំនួន៥ បានចូលរួមដេញថ្លៃ រួមមាន៖ ក្រុមហ៊ុន  First Cambodia Co., Ltd, ក្រុមហ៊ុន  Campura Triangulum Corporation, ក្រុមហ៊ុន FPT Information System, ក្រុមហ៊ុន CiTOO Solution Pte., Ltd និងក្រុមហ៊ុន Te Aik Hong Office Machines Supplies Co., Ltd ។ ដោយឡែក ចំពោះរបៀបវារៈទី២ ពោលគឺកិច្ចភិក្សាអំពីការបញ្ជាទិញឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ទ្រទ្រង់ដល់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅឆ្នាំ២០១៨  ផ្តោតសំខាន់ទៅលើការកែតម្រូវកិច្ចសន្យា ដើម្បីសម្រួលពេលវេលានៃការផ្គត់ផ្គង់ឱ្យបានលឿន ដោយសារតែ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS […]

ព័ត៌មានលម្អិត

7

Feb, 2018

លេខាធិកាដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ចុះគាំទ្រនិងទ្រទ្រង់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅអង្គភាពថវិកា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

(ភ្នំពេញ) ៖ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ មានអង្គភាពថវិកា ដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ចំនួន ៤ហើយ ដែលលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បាន និងកំពុងចុះគាំទ្រ និងទ្រទ្រង់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការ ត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័តផ្ទាល់ក្នុងប្រព័ន្ធ ។ នៅក្នុងការបំពេញការងារបេសកម្មរបស់ខ្លួននៅតាមអង្គភាពថវិកា ដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធ អស់រយៈពេលជិតពីរសប្តាហ៍កន្លងមកនេះ ក្រុមការងារផ្នែកមុខងារនីមួយៗរួមមាន៖ ផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ផ្នែកមុខងារប្រព័ន្ធ និងផ្នែកគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ បានកត់សម្គាល់ មន្ត្រីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS មកពីអង្គភាពថវិកាខាងលើ ខិតខំប្រឹងប្រែង និងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតជាពិសេសនោះលើការធ្វើប្រតិបត្តិការ ហើយភាគច្រើនលើ អាណត្តិបើកប្រាក់បៀវត្ស ។ អង្គភាពថវិកា ដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធចំនួនបួននោះរួមមាន៖ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ, អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា និងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។ តាមការគ្រោងទុក ពីថ្ងៃទី ០៧ ដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងបន្តចុះគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា និងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។ សម្រាប់កម្រងរូបភាពនៃសកម្មភាពចុះគាំទ្រនិងទ្រទ្រង់អ្នកប្រើប្រាស់ FMIS: https://www.facebook.com/pg/fmis.khmer/photos/?tab=album&album_id=2050799084936227

ព័ត៌មានលម្អិត

6

Feb, 2018

រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច៖ ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតាមស្តង់ដារគណនេយ្យសាធារណៈអន្តរជាតិ នឹងបង្ហាញអំពីតម្លាភាពនៃចំណាយរបស់រដ្ឋ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានមានប្រសាសន៍ថា ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតាមស្តង់ដារគណនេយ្យសាធារណៈអន្តរជាតិ ហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា IPSAS Reporting នឹងបង្ហាញអំពីតម្លាភាពនៃចំណាយរបស់រដ្ឋ ។ ឯកឧត្តមលើកឡើងបែបនេះ នៅក្នុងឱកាសបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមួយ ដែលរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ នៃប្រទេសកម្ពុជា និងការិយាល័យជំនួយបច្ចេកទេសនៃមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិប្រចាំនៅប្រទេសថៃ ហៅកាត់ថា TAOLAM ស្តីអំពី “ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតាមស្តង់ដារគណនេយ្យសាធារណៈអន្តរជាតិ ពីមូលដ្ឋានសាច់ប្រាក់ទៅមូលដ្ឋានគណនេយ្យបង្គរ (IPSAS Reporting from Cash Basic to Accrual Basic)” ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាព និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបន្ថែមដល់មន្ត្រីរាជការ ពិសេសមន្ត្រីទទួលការងារពាក់ព័ន្ធនឹងគណនេយ្យសាធារណៈ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ និងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលខាងលើប្រព្រឹត្តទៅចំនួនពីរថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ ដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ដែលធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បាន និងកំពុងដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នៅជំហានទី ១ នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ហើយនៅឆ្នាំ២០១៨នេះ បានបន្តដាក់ជាផ្លូវការនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១០ ហើយគ្រោងនឹងដាក់នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១០ បន្ថែមទៀត ព្រមទាំងនៅតាមមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ទាំង ២៥ រាជធានី-ខេត្ត ។ ឯកឧត្តមបន្តថា “នេះជារឿងមួយដែលយើងបានរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ហើយនឹងបង្កើតឱ្យមានរបាយការណ៍ដែលទាញចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS នេះ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

5

Feb, 2018

IMF បន្តសិក្សាវិភាគ និង ផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នៅកម្ពុជា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លោក Mark Silins តំណាងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ ហៅកាត់ថា IMF និងជាទីប្រឹក្សាគម្រោង FMIS បានកោតសរសើរចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នៅកម្ពុជា ដែលបានវិវឌ្ឍជាវិជ្ជមានគួរឱ្យកត់សម្គាល់ បើប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំដំបូងនៃការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ លោកមានប្រសាសន៍បែបនេះ នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាមួយជាមួយនឹងឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលបានប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃ ៥រោច ខែមាឃ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។ នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សានេះផងដែរ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប ក៏បានលើកឡើងអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជាពិសេសនោះអំពីការពង្រីកវិសាលភាពនៃគម្រោងទៅកាន់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ទាំង២៥ រាជធានី-ខេត្ត និង  ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១០ បន្ថែមទៀត នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ។ ដោយឡែក លោក Mark Silins ក៏បានធ្វើការកត់សម្គាល់មួយចំនួនផងដែរលើការអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅកម្ពុជា ក្នុងឱកាសនៃការបំពេញបេសកកម្មរបស់លោក ដោយក្នុងនោះលោកបានមើលឃើញនូវឱកាសក្នុងការកែសម្រួលនូវ ប្លង់គណនេយ្យ ដែលកំពុងតែត្រូវបានប្រើប្រាស់សព្វថ្ងៃ ទៅជាប្លង់មួយដែលមានស្តង់ដារ នឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ អ្នកប្រើប្រាស់ អ្នកវិភាគ និង អ្នកគ្រប់គ្រង ។ ហើយនៅថ្ងៃទី ០៦ ខែកុម្ភៈ ស្អែកនេះ លោក Mark នឹងបើកអង្គសិក្ខាសាលាស្តីអំពី “ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតាមស្តង់ដារគណនេយ្យសាធារណៈអន្តរជាតិ ពីមូលដ្ឋានសាច់ប្រាក់ទៅមូលដ្ឋានគណនេយ្យបង្គរ (IPSAS Reporting from Cash Basic […]

ព័ត៌មានលម្អិត

2

Feb, 2018

FMWG ប្រជុំបើកឯកសារដេញថ្លៃជាមួយក្រុមហ៊ុនចូលរួមដេញថ្លៃលើកញ្ចប់មជ្ឍមណ្ឌលទិន្នន័យសម្រាប់គម្រោង FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ហៅកាត់ថា FMWG បានប្រជុំបើកឯកសារដេញថ្លៃជាមួយក្រុមហ៊ុនចូលរួមដេញថ្លៃលើកញ្ចប់មជ្ឍមណ្ឌលទិន្នន័យ ក្នុងគោលបំណងបម្រើដល់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ២ ។ កិច្ចប្រជុំបើកឯកសារដេញថ្លៃមជ្ឍមណ្ឌលទិន្នន័យនេះ ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រ ២រោច ខែមាឃ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ នៅស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។ គួរជម្រាបជូនថា ក្រុមហ៊ុនដែលបានចូលរួមដេញថ្លៃលើកញ្ចប់មជ្ឍមណ្ឌលទិន្នន័យនេះមាន ក្រុមហ៊ុន  First Cambodia Co., Ltd, ក្រុមហ៊ុន  Campura Triangulum Corporation, ក្រុមហ៊ុន FPT Information System, ក្រុមហ៊ុន CiTOO Solution Pte., Ltd និងក្រុមហ៊ុន Te Aik Hong Office Machines Supplies Co., Ltd ។ បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការដេញថ្លៃលើកញ្ចប់ End Users’ Equipment, កញ្ចប់ឧបករណ៍ WAN/LAN និង Bandwidth សម្រាប់គម្រោង FMIS ជំហានទី ២ រួចមក លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ កន្លងទៅ បានផ្សព្វផ្សាយដាក់ឱ្យដេញថ្លៃជាផ្លូវការលើកញ្ចប់មជ្ឍមណ្ឌលទិន្នន័យតាមរយៈការសែតក្នុងស្រុកមួយចំនួនក្នុងនោះមាន កាសែតរស្មីកម្ពុជា និង កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ។ យោងតាមនីតិវិធីលទ្ធកម្ម លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៅថ្ងៃនេះផងដែរ ក៏បានសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយ ដើម្បីប្រជុំបើកឯកសារដេញថ្លៃជាមួយក្រុមហ៊ុនចូលរួមដេញថ្លៃលើកញ្ចប់មជ្ឍមណ្ឌលទិន្នន័យ ។ គួរបញ្ចាក់ផងដែរថា លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង […]

ព័ត៌មានលម្អិត