+855 23 43 00 63

1

Nov, 2017

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៤២ (ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

សម្រាប់ខែកញ្ញានេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញ ផ្សព្វផ្សាយអំពីសមិទ្ធផលគន្លឹះ និងផ្តល់បទពិសោធន៍ ជុំវិញប្រធានបទ “ការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ” ក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោ- ធន៍ជាមួយបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗដែលធ្លាប់បានអនុវត្តច្រើនឆ្នាំ លើការ- ងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនេះ។ ក្រៅពីនេះលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក៏បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងនៃក្រុមការងារ FMWG ដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទាក់ទង ការត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការដាក់ប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យអនុវត្តនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ សម្រាប់ឆ្នាំគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ២០១៨ ខាងមុខនេះ ។ ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរ ក្រុមការងារក៏បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីលក្ខណៈថ្មីរបស់ប្រព័ន្ធដែលហៅថា ពហុអង្គភាពការងារ (Multiple Business Units) ដល់ក្រុមការងារទាំងអស់ឱ្យយល់ច្បាស់អំពីលក្ខណៈពិសេសមួយនេះ ដែលអាចធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធ FMIS កាន់តែមានភាពងាយស្រួល និង មានសុវត្ថិភាពជាងមុន ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពមន្រ្តីរាជការក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យបានជោគជ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព ក្រុមកាងារផ្នែកកសាងសមត្ថភាព បានជួបប្រជុំជាមួយក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការកំណត់នូវមាតិកាមេរៀន គ្រូបង្គោល និង កំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ដើម្បីរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យមានភាពរលូន និង សម្រេចបានទៅតាមកាលវិភាគដែលបានកំណត់មានដូចរូបនៅខាងក្រោម ។ ផ្នែកគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ៖ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ បានបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំទៅលើគេហទំព័រ បណ្ដាញសង្គម និងបានផ្សព្វផ្សាយនូវ ផ្ទាំងព័ត៌មាន  (Posters) នានា និង ផលិតជា  វីដេអូដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ និង សាធារណជន ឱ្យបានយល់ដឹងពីសកម្មភាពនៃការអនុវត្ត និង វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ។ ផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ៖ ក្រុមការងារផ្នែកគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានសិក្សា និងពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារបច្ចេកទេស ក្នុងការធ្វើសន្ធានកម្មប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយធនាគារថ្មីមួយទៀតគឺ ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ និង បានបន្ត ដោះស្រាយបញ្ហានានា ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ នៅក្នុងកំឡុងពេលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ។ ផ្នែកមុខងារប្រព័ន្ធ៖ សម្រាប់ក្រុមការងារផ្នែកមុខងារប្រព័ន្ធវិញបានធ្វើការសម្អាតទិន្នន័យ និង ប្រតិបត្តិការដែលមិនប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ២០១៦ ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS […]

ព័ត៌មានលម្អិត

31

Oct, 2017

ប្រកាសដាក់ដេញថ្លៃសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ Leased Line និង Dedicated Internet Connectivity សម្រាប់គម្រោង FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ដើម្បីឱ្យដំណើរការអនុវត្តគម្រោង FMIS ប្រព្រឹត្តិទៅបានដោយរលូន ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សូមធ្វើការប្រកាសដាក់ដេញថ្លៃសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ Leased Line និង Dedicated Internet Connectivity  សម្រាប់ គម្រោង FMIS ចាប់ពីពេលនេះតទៅ ។ សូមទាញយកសេចក្តីប្រកាសនៅទីនេះ៖ http://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2017/10/Invitation-to-Bid.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

30

Oct, 2017

អ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់របស់ IMF បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពី ការរៀបចំផែនការសាច់ប្រាក់ និងការព្យាករណ៍សាច់ប្រាក់

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

អ្នកជំនាញមកពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF បានរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពី “ការរៀបផែនការសាច់ប្រាក់ និងការព្យាករណ៍សាច់ប្រាក់ (Cash Planning and Cash Forecasting)” ដល់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់របស់គ្រប់អគ្គនាយកដ្ឋាននៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលប្រពឹត្តទៅចំនួនពីរថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ការរៀបចំការបណ្តុះបណ្តាល់ស្តីអំពី “ការរៀបផែនការសាច់ប្រាក់ និងការព្យាករណ៍សាច់ប្រាក់(Cash Planning and Cash Forecasting)”នេះឡើង គឺក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាព និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបន្ថែមរបស់មន្រ្តីរាជការ ដែលបាននិងកំពុងចូលរួមយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធាណៈ ។ គួរជម្រាបជូនថា នៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះដែរ មានមន្ត្រីមកពីនាយដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (ITD) ចំនួន ១០រូប ដែលពួកគេ បាននិងកំពុងក្រេបជញ្ជក់ចំណេះដឹងបន្ថែមពីមុខជំនាញដ៏មានសារសំខាន់មួយនេះ ដើម្បីជាយានក្នុងការអនុវត្តគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្តសិទ្ធិភាព ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ក្រោមកម្មវិធីកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល បច្ចុប្បន្ន កម្ពុជាមានលទ្ធភាពប្រមូលចំណូលក្នុងស្រុកកាន់តែប្រសើររហូតឈានទៅរកអតិរេកសាច់ប្រាក់ ។ បន្ថែមពីនេះទៀត តាមរយៈការដាក់ឱ្យអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រកៀរគចំណូលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ បានធ្វើឱ្យការប្រមូលចំណូលរបស់កម្ពុជាកើនពី ១៥,៣% រហូតដល់ ១៨,៥% នៃផ.ស.ស ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ និងឆ្នាំ២០១៦ ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

17

Oct, 2017

ក្រោយពិភាក្សារួច ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ អស់មន្ទិលសង្ស័យក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពីថ្ងៃទី ១៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧ ក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីអំពី “ការត្រៀមលក្ខណៈ ដើម្បីដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធFMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នសម្រាប់ឆ្នាំគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ២០១៨” នាទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ  ក្រោមអធិបតីភាពឯឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក្នុងនោះផងដែរក៏មានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តគម្រោង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោងមកពីក្រសួង-ស្ថាប័ន  ព្រមទាំងអង្គភាពថវិកាផ្ទេរសិទ្ធពេញលេញផងដែរ។ គោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះ គឺដើម្បីឱ្យក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ យល់កាន់តែច្បាស់អំពីមុខងារនីមួយៗរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS, ផែនការអនុវត្តគម្រោង និង ផែនការបណ្តុះបណ្តាល ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈអនុវត្តសាកល្បងប្រព័ន្ធ FMIS នាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ។ លេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងគម្រោងបានធ្វើការបញ្ជាក់លើអត្តសញ្ញាណមន្ត្រីដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១០ និងបន្តការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធនៅអង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធ ព្រមទាំងធ្វើការបង្ហាញផ្ទាល់អំពីប្រព័ន្ធ FMIS លើមុខងារប្រតិបត្តិការនីមួយៗ។ ជាលិទ្ធផលនៃអង្គប្រជុំ ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានយល់ច្បាស់អំពី បច្ចុប្បន្នភាព និងផែនការបន្ទាប់របស់គម្រោង ដែលរួមមានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជូនអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់។

ព័ត៌មានលម្អិត

13

Oct, 2017

ក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលកម្រិតមូលដ្ឋានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដល់មន្ត្រីបង្គោលនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្នុងទិសដៅអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជំហានទី ២ (FMIS Phase II) ប្រកបដោយភាពជោគជ័យខ្ពស់តាមផែនការ និងដោយរលូន ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ ក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលកម្រិតមូលដ្ឋានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដល់មន្ត្រីបង្គោលនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ ដែលត្រៀមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នាពេលខាងមុខដ៏ខ្លី ដើម្បីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការឈានទៅប្រើប្រាស់មុខងារនីមួយៗ ក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ប្រព្រឹត្តិទៅនៅសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ (UEF) មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងរាជធានាភ្នំពេញ ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ប្រព័ន្ធព័ត៍មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ FMIS នឹងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១០នាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ ដែលក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ រួមមាន៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រសួងសុខាភិបាល ,ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ,ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ, ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ, ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ,ក្រសួងបរិស្ថាន , ក្រសួងប្រេសនីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍, ក្រសួងកិច្ចការនារី , ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា ៕

ព័ត៌មានលម្អិត