+855 23 43 00 63

5

Nov, 2015

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ១៩ (ខែ កញ្ញា-តុលា ឆ្នាំ ២០១៥)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ផែ្អកតាមផែនការ និង សមិទ្ធផលការងារសម្រេចបានជាក់ស្តែង ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការដំណាក់កាលទី២ នឹងចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃ ០២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ ខាងមុខនេះ ។ ក្រុមការងាររួមបានកំពុងខិតខំយ៉ាងសកម្មដើម្បីអនុវត្តការងារគន្លឹះសំខាន់ៗធ្វើយ៉ាងណាឱ្យការងារទាំងអស់បញ្ចប់តាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក ។ កាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះ ក្រុមការងារ FMWG ក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច្ និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារ FMWG  បានប្រជុំពិភាក្សាជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគន្លឹះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលពុំអាចសម្រេចបានក្នុងកម្រិតក្រុមការងារបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃ ។ ជាលទ្ធផល បញ្ហាប្រឈមទាំងនោះបានដោះស្រាយរួចរាល់ក្នុងកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគន្លឹះ ដែលជាទឡ្ហីករដ៏សំខាន់សម្រាប់ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ FMIS ប្រកបដោយរលូន និង ជោគជ័យ ។ ក្រុមការងាររួម និង មន្រ្តីបច្ចេកទេសមកពីអគ្គនាយដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ និង មន្រ្តីរតនាគារខេត្តចំនួន ៥ បានចូលរួមធ្វើការសាកល្បងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS រួចរាល់ ហើយក្រុមការងារបានបញ្ជូនកំហុសឆ្គង រួមជាមួយនឹងភាពខ្វះចន្លោះទាំងឡាយ ឱ្យក្រុមការងារក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវ និង ធ្វើការសាកល្បងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីបានកែតម្រូវរួច រហូតទទួលបានលទ្ធផលត្រឹមត្រូវដូចការគ្រោងទុក ។ ក្រុមការងារបានធ្វើការសាកល្បងលើទិន្នន័យដែលធ្វើសន្ធានកម្មជាមួយប្រព័ន្ធ ASYCUDA និង ប្រព័ន្ធធនាគារជាតិ (Bank Statement និង Electronic Fund Transfer) និង បានបញ្ចប់រួចរាល់ ៩៨% សម្រាប់ការត្រៀមដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជាផ្លូវការ ។ ដោយឡែក ការធ្វើសន្ធានកម្មជាមួយប្រព័ន្ធ Payroll របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ពុំអាចដំណើរការបាននៅឡើយ ដោយសារបញ្ហាបចេ្ចកទេសមួយចំនួនពុំអាចដោះស្រាយបាន ។ ចំណែកក្រុមការងារ Data Conversion កំពុងទាញយក និង ផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធ KIT មកដាក់បញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យស្របតាមកាលបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់ និងធានាឱ្យបាននូវភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ។ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរកំពុងបន្តអនុវត្តការទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈគេហទំព័រ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

26

Oct, 2015

ការទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីនៃរតនាគារខេត្តចំនួន ១២ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៣ ខែ សីហា រហូតដល់ ថ្ងៃទី ១១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង​ការផ្លាស់ប្តូរ និង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​របស់​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា​នៃ​គម្រោង FMIS បាន​ចុះ​បំពេញបេសកកម្ម​ទៅកាន់​រតនាគារ​ខេត្ត​ចំនួន ១២ ដោយ​ចុះទៅ​កាន់​រតនាគារ​ខេត្ត​ចំនួន​ពីរ​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍ ក្នុង​គោលបំណង ទី១. ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​វឌ្ឍនភាព​ដែល​ក្រុមការងារ​បាន​អនុវត្ត​កន្លងមក, លើក​ពី​កិច្ចការងារ​បន្ត​ដែល​ត្រូវអនុវត្ត, និង បង្ហាញ​ពី​អត្ថប្រយោជន៍​នៃ ការប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បី​កៀរគរ​ការចូលរួម​អនុវត្ត​រឹតតែ​ខ្លាំង​ឡើង ទី២. ជ្រើសរើស​បណ្តាញ​ភ្នាក់ងារ​ផ្លាស់ប្តូរ​នៅតាម​រតនាគារ​រាជធានី-ខេត្ត សម្រាប់​ដើរតួ​រ​ជា​ភ្នាក់ងារ​ក្នុងការ​ផ្សព្វផ្សាយ និង​ជួយ​សម្របសម្រួល​ដល់​ការងារ​ចាំបាច់​ផ្សេងៗរបស់​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង​ការផ្លាស់ប្តូរ​នៅ​ថ្នាក់កណ្តាល ទី៣. ពិនិត្យ​ទីតាំង​ជាក់ស្តែង​ដែល​អាច​នឹង​ផ្លាស់ប្តូរ និង​ការតភ្ជាប់​បណ្តាញ​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង ទី៤. ស្នើឱ្យ​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្រ្តី​បំពេញ​កម្រង​ឯកសារ​ស្ទង់មតិ​អំពី​ការយល់ដឹង​អំពី​គម្រោង FMIS, ឆ្លើយ​សំណួរ​របស់​មន្រ្តី​រតនាគារ​ខេត្ត, និង​ស្រង់​នូវ​មតិ​ដែលជា​កង្វល់​ឬ​បញ្ហា​ប្រឈម និង​សំណូមពរ​ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការដាក់ឱ្យ​អនុវត្ត​ប្រព័ន្ធ FMIS របស់​មន្រ្តី​រតនាគារ​ខេត្ត​ដើម្បី​ពិនិត្យ​លទ្ធភាព​ដោះស្រាយ​ឱ្យទាន់ពេល​វេលា និង​ដាក់ជូន​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ដោះស្រាយ​ប្រសិនបើ​ចាំបាច់។ ក្នុង​កិច្ច​ដំណើរ​បេសកកម្ម​ក្រុមការងារ​បាន​អនុវត្ត​ភារកិច្ច​នៅតាម​រតនាគារ​ខេត្ត​នីមួយៗដូចខាងក្រោម៖ ១. បានធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការអនុវត្ត​គម្រោង FMIS ដោយ បានបង្ហាញ​ពី​វឌ្ឍនភាព​រួម​នៃ​ការអនុវត្ត​គម្រោង​តាំងពី​ពេល​ចាប់ផ្តើម​រហូតដល់​ពេលបច្ចុប្បន្ន, អំពី​ស្ថានភាព​បច្ចុប្បន្ន​នៃ​ការអនុវត្ត​គម្រោង​ពាក់ព័ន្ធ​សកម្មភាព​គន្លឹះ, មុខងារ​ដែល​ត្រូវអនុវត្ត​នៅ​រតនាគារ​រាជធានី-ខេត្ត, និង​អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗដែល​រតនាគារ​ខេត្ត​នឹង​ទទួលបាន​នៅពេល​មាន​ប្រព័ន្ធ FMIS។ ជាមួយគ្នា​ដែរ ក្រុមការងារ​បាន​ជំរុញលើកទឹកចិត្ត​ដល់​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្រ្តី​នៃ​រតនាគារ​ខេត្ត ឱ្យចូល​រួម​សួរ​សំណួរ​ទាំងឡាយ​ដែលមាន ទាំង​នៅក្នុងពេល​កំពុង​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ និង​នៅពេល​បញ្ចប់ ក្នុង​គោលបំណង​បង្កើន​នូវ​ភាពជិតស្និទ្ធ និង​ការឆ្លើយឆ្លង​គ្នា​ទៅវិញទៅមក ដើម្បី​បកស្រាយ​ចម្ងល់​ផ្សេងៗ ឬ​ពន្យល់​បកស្រាយ​ភ្លាមៗជូន​ដល់​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្រ្តី​នៃ​រតនាគារ​ខេត្ត។ ក្រុមការងារ​ក៏បាន​ចែកជូន​នូវ​ឯកសារ​ផ្សេងៗ ដូចជា ឯកសារ​បទ​បង្ហាញ, ប្រកាស​ព័ត៌មាន, ព័ត៌មាន​បច្ចុប្បន្នភាព និង​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​គម្រោង FMIS ជាដើម។ ២. ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្រ្តី​រតនាគារ​ខេត្ត ត្រូវបាន​ស្នើសុំ​ឱ្យបំពេញ​កម្រង​ឯកសារ​ស្ទង់មតិ​ស្តីអំពី ការត្រៀមខ្លួន​រួចរាល់​សម្រាប់​ការផ្លាស់ប្តូរ (Change Readiness Survey) ដោយ​ប្រើប្រាស់​រយៈពេល​ពី ១៥ ទៅ ២០ នាទី ដើម្បី​ស្ទាបស្ទង់​ពី​ការយល់ដឹង និង បញ្ហា​ប្រឈម […]

ព័ត៌មានលម្អិត

23

Sep, 2015

ប្រកាស​ព័ត៌មាន លេខ ១៨ (ខែ​ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពីថ្ងៃទី ២៣ ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS របស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា បានរៀបចំវិបស្សនាមួយនៅខេត្តព្រះសីហនុ ស្តីពី “ការស្វែងរកជម្រើសគោលនយោបាយសម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាព និងអនាគតនៃការអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) និង បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PFMRP)” ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក មន្ត ប្រាថ្នា ប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS (FMWG) តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារ FMWG ដោយមានការចូលរួមពីក្រុមការងាររបស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា និងតំណាងធនាគារពិភពលោក។ វិបស្សនានេះ បានផ្តោតលើការស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងជួបប្រទះក្នុងការអនុវត្តគម្រោង FMIS, ពិភាក្សាពីទិសដៅការងារសម្រាប់អនុវត្តបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រីកវិសាលភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS, និងការស្វែងរកជម្រើសជាគោលនយោបាយសម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាព និងអនាគតសម្រាប់ដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ។ ក្រុមការងារនីតិវិធីអនុវត្តការងារបានបញ្ចប់ការសាកល្បងលើប្រព័ន្ធដោយភ្ជាប់ពីមុខងារមួយទៅមុខងារមួយទៀត (End-to-End Processes) និងការកែតម្រូវកំហុសឆ្គងដែលបានរកឃើញ។ បច្ចុប្បន្ន ក្រុមការងារកំពុងធ្វើការប្រើប្រាស់សាកល្បងប្រព័ន្ធលើកទី២ (User Acceptance Test 2) ដោយមានការចូលរួមពីមន្រ្តីពាក់ព័ន្ធនៃអគ្គនាយដ្ឋានគន្លឹះៗ ដើម្បីសាកល្បងលើសមត្ថភាព និង សុក្រឹតភាពរបស់ប្រព័ន្ធ មុនពេលដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដំណាក់កាលទី២ នៃជំហានទី១ ដែលនឹងចាប់ផ្តើមនៅខែ តុលា ខាងមុខនេះ។ ការអនុវត្ត User Acceptance Test 2 នេះ ក៏មានការចូលរួមពីរតនាគារខេត្តចំនួន ៥ និងមានការសម្របសម្រួលពីទីប្រឹក្សា Oracle PeopleSoft ផងដែរ។ ការធ្វើសន្ធានកម្មជាមួយប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រព័ន្ធ ASYCUDA និង Payroll ក្រុមការងារកំពុងបន្តពិភាក្សា និង ដោះបញ្ហាប្រឈមនានាមុននឹងធ្វើការសាកល្បងប្រើប្រាស់។ ក្រុមការងារក៏កំពុងបន្តពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារបច្ចេកទេសធនាគារជាតិដើម្បីដោះស្រាយ និង សម្រេចលើទំម្រង់ទិន្នន័យដែលត្រូវធ្វើសន្ធានកម្មលើ Electronic Fund Transfer (EFT) និង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

11

Sep, 2015

ដំណឹង​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ចសន្យា​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ដំណឹងជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាបម្រើការងារនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ សម្រាប់ជំនាញ ICT និស្សិតដែលបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឡើងទៅនិងមានបទពិសោធន៍ការងារ ១ឆ្នាំឡើងអាចដាក់ CVs, Cover Letter និងឯកសារពាក់ព័ន្ធ តាមអាសយដ្ឋានដូចមានក្នុងប្រកាស។ ចំពោះនិស្សិតដែលទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រថ្មីៗ ហើយមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក៏អាចដាក់ពាក្យមកបានដែរ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាញយកឯកសារខាងក្រោម៖ Announcement and TOR ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ PFM: http://pfm.gov.kh/job-vacancy

ព័ត៌មានលម្អិត

11

Sep, 2015

ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​គម្រោង FMIS ចេញផ្សាយ​លេខ ០០៦ – ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

មាតិកា៖ ព័ត៌មាន តើលោកអ្នកគួរធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្បីគាំទ្រដល់គម្រោង FMIS ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការដំណាក់កាលទី ២ ការពង្រីកដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទៅដល់គ្រប់រតនាគាររាជធានី ខេត្ត និង ការសម្រេចបាននូវអត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រព័ន្ធ FMIS លឿនជាងការរំពឹងទុក? តើមានអ្វីថ្មីសម្រាប់សកម្មភាពការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ ? សំណួរ (Quiz) លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០០៦ – ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ បានពីទំព័រនេះ៖ http://fmis.mef.gov.kh/documents-and-publications/newsletters/

ព័ត៌មានលម្អិត