+855 23 43 00 63

27

Dec, 2022

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន ៩៨% នៃសូចនាករសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ ២០២២

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពីថ្ងៃ សុក្រ ១កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នំា ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០២២ និង ទិសដៅអនុវត្តការងារបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣ ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី៣ ដែលមានការចូលរួមពីក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS អញ្ជើញមកពីអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ,អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា,អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ, អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, អគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ,អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងគ្រប់គ្រងបំណុល,អគ្គាធិការដ្ឋាន,អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង, វិទ្យាស្ថានជាតិសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានគូសបញ្ជាក់ថា ស្របតាមផែនការសកម្មភាពដែលបានដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី៣ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានខិតខំអនុវត្តសកម្មភាពការងារយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ដើម្បីសម្រេចបានតាមសូចនាករដែលបានកំណត់ ដោយផ្តោតក្នុងការពង្រឹង និង ពង្រីកសមត្ថភាព និង ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ។លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានធ្វើបទបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្តគម្រោង FMIS សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ ដោយបញ្ជាក់ថាថាសម្រេចបាន ៩៨% នៃសូចនាករដែលបានដាក់ឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ ២០២២ ដែលរួមមានទាំងការងារពង្រីកការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់ការដ្ឋនាថ្មីៗ ការអភិវឌ្ឍន៍មុខងារថ្មីបន្ថែម និង ការពង្រឹងការអនុវត្តគម្រោងលើការអភិវឌ្ឍរបាយការណ៍ក្នុងប្រព័ន្ធបន្ថែម ពិសេសការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ដែលថ្មីៗនេះបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថានលើនីតិវិធីទូទាត់ថវិកាចរន្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ។សមិទ្ធសំខាន់ៗដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបានដែលជាចលករដ៏សំខាន់ដែលនាំឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងធំមួយសម្រាប់ការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរួមមាន៖៖– ឆ្នាំ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

14

Dec, 2022

ការអនុវត្តសកម្មភាព ដើម្បីត្រៀមចូលរួមអនុវត្តនីតិវីធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងលើមុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្តមិនមានធានាចំណាយដោយឡែក

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃ ពុធ ៦រោច ខែ មិគសិរ ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដឹកនាំ ដោយឯកឧត្តម អៀច សេដ្ឋា ប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង ជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពី “ការអនុវត្តសកម្មភាព ដើម្បីត្រៀមចូលរួមអនុវត្តនីតិវីធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងលើមុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្តមិនមានធានាចំណាយដោយឡែក” នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។កិច្ចប្រជុំនេះ មានគោលបំណងពិភាក្សាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីអនុវត្តការងារ ធនធានមនុស្ស និង ការរៀបចំបណ្តាញតភ្ចាប់ មុននឹងឈានដល់ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីនេះ នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ ២០២៣ នៅការដ្ឋានបាននិងកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ស្រាប់ ។ ទន្ទឹមគ្នានេះផងដែរ តាមរយៈកិច្ចពិភាក្សានេះ អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិមិនទាន់ពេញលេញដែលជាការដ្ឋានថ្មី មិនទាន់បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅឡើយ ទទួលបាននូវព័ត៌មានដើម្បីជាមូលដ្ឋាន ក្នុងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមអនុវត្ត និង ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយនឹងការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីខាងលើផងដែរ នៅជំហានបន្ទាប់ ។គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ក្រសួងចំនួន ០៨ ដែលនឹងចូលរួមអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីខាងលើនេះ រួមមាន៖ ១. ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា, ២. ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ, ៣. ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ , ៤. ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និង នវានុវត្តន៍, ៥. ក្រសួងសុខាភិបាល, ៦. ក្រសួងផែនការ, ៧.ក្រសួងយុត្តិធម៌, ៨. […]

ព័ត៌មានលម្អិត

7

Dec, 2022

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប ទទួលជួបជាមួយជំនាញការទីប្រឹក្សាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ តាមរយៈកម្មវិធី Zoom ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានទទួលជួបជាមួយជំនាញការទីប្រឹក្សាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ដើម្បីរាយការណ៍ពីលទ្ធផលក្នុងការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោង FMIS សម្រាប់បេសកកម្មទី ១៣ ដែលដឹកនាំដោយលោកស្រី Delphine Moretti ទីប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិថ្នាក់តំបន់ប្រចាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងមានការចូលរួមពី លោក Suhas Joshi ទីប្រឹក្សាថ្នាក់តំបន់នៃមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិផ្នែករតនាគារ លោក Kris Kauffmann អ្នកជំនាញការរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ និង ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ បេសកកម្មរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិលើកទី ១៣ នេះ បានចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុលា ដល់ថ្ងៃទី ១១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ ដែលបានជួបជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ និង អង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងការសាកសួរពីការអនុវត្តគម្រោង FMIS ដែលផ្តោតលើការ កែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង, ការព្យាករណ៍សាច់ប្រាក់ និង របាយការណ៍ដែលផលិតចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS ។ ថ្លែងក្នុងជំនួបនេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ តាំងនាមឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និង ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានថ្លែងអំណរគុណដល់ភាគីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលបានផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសក្នុងការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោង FMIS ដោយបានប្រមូលធាតុចូលពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តគម្រោង និង បានផ្តល់មតិយោបល់កែលម្អផងដែរ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

29

Nov, 2022

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “វិជ្ជាជីវៈលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធ FMIS” ជូនអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញបន្ថែមថ្មី នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងមហាផ្ទៃ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ៥កើត ខែ មិគសិរ ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នំា ២០២២ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលដឹកនាំដោយលោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “វិជ្ជាជីវៈលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធ FMIS” ជូនអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញបន្ថែមថ្មីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចំនួន ១០ ព្រមទាំងមន្ត្រីដែលបានផ្លាស់ប្តូរតួនាទី និង មុខងារ ពីក្រសួង-ស្ថាប័ន ដែលបានរៀបចំឡើងដោយផ្ទាល់ នៅសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ ដល់ ថ្ងៃទី ២១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ ។វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះផ្តោតទៅលើគន្លឹះនៃការប្រើប្រាស់មុខងារនីមួយៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីឱ្យថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញ ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS បន្ថែមថ្មី ឱ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងការអនុវត្តថវិកា និងហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានចំនួន ១៥ មុខវិជ្ជា ដូចខាងក្រោម៖1. មុខងារវិភាជន៍ថវិកា (អ្នកបញ្ចូល)2. មុខងារការទិញការបង្កើតធានាចំណាយកិច្ចលទ្ធកម្ម និងមិនមែនកិច្ចលទ្ធកម្ម (អ្នកបញ្ចូល) 3. អនុមុខងារផែនការលទ្ធកម្ម (អ្នកបញ្ចូល), អនុមុខងារគ្រប់គ្រងដំណើរការដេញថ្លៃ (អ្នកបញ្ចូល) និងអនុមុខងារគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា (អ្នកបញ្ជូល)4. មុខងារគណនីត្រូវសង (អ្នកបញ្ជូល)5. មុខងារវិភាជន៍ថវិកា (អ្នកអនុម័ត)6. មុខងារការទិញ-ធានាចំណាយ (អ្នកអនុម័ត)7. មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ (អ្នកអនុម័ត)8. មុខងារគណនីត្រូវសង (អ្នកអនុម័ត)9. ត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍10. ប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ PK-The Helper11. […]

ព័ត៌មានលម្អិត

22

Nov, 2022

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើ “មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ” ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញនៃអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ១០ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅព្រឹកថ្ងៃ ចន្ទ ១៣ រោច ខែ កត្តិក ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំ និង ផ្តល់ជូននូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញ នៅតាមអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ១០ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ លើ “មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ” នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបង្ហាត់បង្ហាញដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញទាំងអស់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តមុខងារថ្មីនេះ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និង ភាពរលូន ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមរយៈប្រព័ន្ធសិក្សាពីចម្ងាយ (E-Learning System) របស់សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូ ដោយការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom មានសិក្ខាកាមអញ្ជើញមកពីអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ១០ សរុបចំនួន ៣១ រូប និង មកពីមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ សរុបចំនួន ១១៥ រូប ។គួរបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា មុខងារកម្មលទ្ធកម្មពេញលេញ មានអត្ថប្រយោជន៍ដើម្បីបំពេញបន្ថែមទៅលើមុខងារការទិញ (PO) ដោយគ្របដណ្តប់លើដំណើរការកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ (ទំនិញ, សេវាកម្ម, សំណង់ស៊ីវិល និងសេវាទីប្រឹក្សា) ។ មុខងារលទ្ធម្មពេញលេញនេះមានវិសាលភាពគ្រប់គ្រងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ, ផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ, ការអនុវត្តដំណើរការដេញថ្លៃ, និងការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា។ មុខងារលទ្ធកម្មនេះ ភ្ជាប់ជាមួយមុខងារគណនីត្រូវសង (AP) ដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈការបង្កើតការប្រគល់ទទួលដើម្បីធ្វើការទូទាត់ទៅក្រមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ ។ សម្រាប់មុខងារនេះនឹងត្រូវដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ និង នៅអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ១០ រួមមាន៖ អគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ, អគ្គនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍, អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង, […]

ព័ត៌មានលម្អិត