+855 23 43 00 63

18

Apr, 2023

កិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសទី១ឆ្នាំ២០២៣របស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងFMISដើម្បីពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្តគម្រោងFMISត្រីមាសទី១ឆ្នាំ២០២៣

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០២៣ របស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដើម្បីពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្តគម្រោង FMIS ត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០២៣ និង ពិភាក្សាលើការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ដែលមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា, ឯកឧត្តមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ, តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលហិរញ្ញវត្ថុថ្នាក់ក្រោមជាតិ, តំណាងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, តំណាងអគ្គាធិការដ្ឋាន, តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ, តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការនិងគ្រប់គ្រងបំណុល, តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង, តំណាងវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ មានប្រសាសន៍បើកអង្គប្រជុំឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ មានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមការងារដែលអញ្ជើញមកពីអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលបានខិតខំចូលរួមបំពេញការងារប្រកបដោយបុរេសកម្ម យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ និង ចូលរួមយ៉ាងសកម្មភាពក្នុងការអនុវត្តគម្រោង FMIS ដែលសម្រេចបានលទ្ធផលល្អប្រសើរគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដែលវឌ្ឍនភាពក្នុងត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០២៣ នេះ សម្រេចបាន ៩៥% ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យក៏មានប្រសាសន៍បន្ថែមថា ក្រៅពីពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាព កិច្ចប្រជុំក៏នឹងពិភាក្សាពីការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តនីតិវិធីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ទាំងនីតិវិធីអនុវត្តការងារ និង ការកំណត់ឯកសារភ្ជាប់ដែលទាមទារការចូលរួមពីអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពដល់ក្រុមការងាររៀបចំប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ។ អង្គប្រជុំ បានពិភាក្សា និង យល់ស្របគ្នាពីអត្ថប្រយោជន៍ និង ភាពខុសគ្នារវាងការអនុវត្តការងារក្រៅប្រព័ន្ធ និង ក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ដែលជួយឱ្យការអនុវត្តការងារបានឆាប់រហ័ស មានឯកសារនិងភស្តុងតាងគ្រប់គ្រាន់ មានការកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ និង ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ។ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

28

Mar, 2023

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើ “មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា” ជូនក្រសួងស្ថាប័ន ១២ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ១៧ នៅសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅថ្ងៃចន្ទ ៦កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៧ ខែ មីនា ឆ្នំា ២០២៣ នៅសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលដឹកនាំដោយលោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង ជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើ “មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា” ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ មានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីជំនាញ នៃក្រសួង-ស្ថាប័ន ១២ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ១៧ សរុបចំនួន ១៤៧ រូប ដែលក្នុងនោះសិក្ខាកាមជាស្ត្រីចំនួន ៦២ រូប ។នៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា ឆ្នំា២០២៣ ហើយត្រូវបានបែងចែកទៅតាមអនុមុខងារក្នុងប្រព័ន្ធ និង អ្នកជំនាញអនុវត្តជាមួយប្រព័ន្ធផ្ទាល់ ដែលក្នុងនោះរួមមាន៖១. មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS២ ប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ PK-The Helper៣. អនុមុខងាររៀបចំចំណូលថវិកា៤. អនុមុខងាររៀបចំចំណាយថវិកា៥.អនុមុខងាររៀបចំបៀវត្សមន្ត្រីរាជការ៦. អនុមុខងាររៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកា៧. អនុមុខងាររៀបចំសូចនាករសមិទ្ធកម្ម៨. មុខងារររៀបចំផែនការថវិកា សម្រាប់អ្នកអនុម័តសូមបញ្ជាក់ថា បន្ទាប់ពីការចែករំលែកជាលក្ខណៈទ្រឹស្តីពីសំណាក់គ្រូឧទ្ទេសអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS, ប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ PK-The Helper និង អនុមុខងារនីមួយៗនៅក្នុងមុខងាររៀបចំផែនការថវិការួចរាល់, គ្រូឧទ្ទេស ក៏បានធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបបង្កើត ត្រួតពិនិត្យ និង អនុម័ត នៃអនុមុខងារទាំងនេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធជាក់ស្តែងផងដែរ ដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធនាពេលខាងមុខនេះ ។ ជាមួយគ្នានេះ, មានការចូលរួមយ៉ាងផុសផុលពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញ ដែលជាសិក្ខាកាមចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល តាមមុខងារក្នុងប្រព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រូឧទ្ទេសដែលមានបទពិសោធន៍លើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

28

Mar, 2023

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពីវឌ្ឍនភាព និង គន្លឹះក្នុងការអនុវត្តគម្រោងអ៊ីនត្រាណិតជំហានទី ២

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង និង ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងអ៊ីនត្រាណិត កសហវ តំណាងរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងអ៊ីនត្រាណិត បានអនុញ្ញាតិទទួលជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន CFOCN ដែលដឹកនាំដោយលោក He LEPING ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង លោក Ouyang FONG អគ្គនាយករង ដើម្បីពិភាក្សាពីវឌ្ឍនភាព និង គន្លឹះក្នុងការអនុវត្តគម្រោងអ៊ីនត្រាណិតជំហានទី ២ ។ កិច្ចពិភាក្សាបានផ្តោតសំខាន់លើការពង្រឹកការតភ្ជាប់សេវាអ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាសេវាផ្សេងទៀតដែលអាចផ្តល់ឱ្យដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដើម្បីចូលរួមចំណែកគាំទ្រដល់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាក្រសួង-ស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈឱ្យកាន់តែប្រសើរក្នុងក្របខណ្ឌនៃសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមឌីជីថលដោយការប្រើប្រាស់គម្រោងអ៊ីនត្រាណិតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

23

Mar, 2023

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពិធី“ប្រកាសពង្រីកការប្រើប្រាស់មុខងាររបស់ប្រព័ន្ធ FMIS, ការអនុវត្តនីតិវិធីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង, ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS Portal ជំនាន់ទី១ នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និង ការដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោងរៀបចំមុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនៅក្រសួងចំនួន ៥”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នារសៀលថ្ងៃទី ២២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣, នៅសាលាជាតិគយ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំពិធី “ប្រកាសពង្រីកការប្រើប្រាស់មុខងាររបស់ប្រព័ន្ធ FMIS, ការអនុវត្តនីតិវិធីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង, ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS Portal ជំនាន់ទី១ នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និង ការដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោងរៀបចំ      មុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនៅក្រសួងចំនួន ៥” ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងមានការអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការ នៃអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំងអស់, រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ក្រុង ស្រុក និង ឃុំ-សង្កាត់ រួមជាមួយតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ទាំងនៅកន្លែងប្រារព្ធពិធីផ្ទាល់ និង តាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញប្រមាណជិត ១៤០០ នាក់ ។   ប្រព័ន្ធ FMIS គឺជាឧបករណ៍ស្នូលដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ជួយគាំទ្រ និងជំរុញដល់ការសម្រេចបាននូវ      គោលដៅ នៃដំណាក់កាលនីមួយៗរបស់កម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រួមមាន ការបង្កើនភាពជឿទុកចិត្តនៃថវិកា ការបង្កើនគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ ការបង្កើនការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ និង ការបង្កើនគណនេយ្យភាព  សមិទ្ធកម្ម ព្រមទាំងជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព និង គណនេយ្យភាព នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ សមិទ្ធផលជាច្រើនបានកើតចេញពីការអនុវត្តគម្រោង FMIS តាំងពីជំហានទី ១ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលជាជំហានទី ៣ គឺមិនមែនកើតចេញដោយភ្លាមៗ និង ងាយៗនោះទេ គឺកើតចេញពីការប្ដេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ និង កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងមោះមុត មិនរាថយ របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេស ក្រុមការងារគ្រប់​គ្រងគម្រោង FMIS និង ការចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំពីតួអង្គដែលមានការពាក់ព័ន្ធនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ស្របតាមឆន្ទៈនយោបាយ និង ការតម្រង់ទិសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ និង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

2

Mar, 2023

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរៀបចំកម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពី “មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា” ជូនដល់អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញចំនួន១៦បន្ថែម

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃពុធ ១០ កើត ខែ ផល្គុន ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១ ខែ មីនា គ្រិស្តសករាជ ២០២៣, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពី “មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា” ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការ នៃអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ ចំនួន ១៦ បន្ថែម នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។កម្មវិធីនេះ បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី, រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង, ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីរាជការ នៃអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់ កណ្តាល នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។ថ្លែងក្នុងពិធីនោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប បានជម្រាបជូនអង្គពិធីថា “មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា” អនុញ្ញាតឱ្យអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ អាចគ្រប់គ្រងវដ្ដនៃដំណើរការរៀបចំផែនការថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ដែលរួមមាន៖ ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិការយៈពេល ៣ ឆ្នាំរំកិល, ការរៀបចំកញ្ចប់ថវិកា និង ការអនុម័តថវិកា ក្នុងក្របខណ្ឌថ្នាក់ជាតិ និង ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ។ ទន្ទឹមនេះ, អ្នកប្រើប្រាស់អាចកត់ត្រាគម្រោងចំណូល-ចំណាយថវិកាប្រចាំឆ្នាំលម្អិត ទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់ថវិកា, ចំណាត់ថ្នាក់កម្មវិធី និង ចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច ទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗ នៃការរៀបចំផែនការថវិកា ។ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានគូសរំលេចថា “មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា” មានអនុមុខងារចំនួន ៩ ដែលក្នុងនោះ អនុមុខងារចំនួន៤ ដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅតាមអង្គភាពថវិកានីមួយៗ រួមមាន៖ ១-អនុមុខងាររៀបចំចំណូលថវិកា, ២-អនុមុខងាររៀបចំចំណាយថវិកា, ៣-អនុមុខងាររៀបចំចំណាយបៀវត្សមន្ត្រីរាជការ និង ៤-អនុមុខងាររៀបចំសូចនាករសមិទ្ធកម្ម ។ ដោយឡែក, អនុមុខងារចំនួន ៥ ផ្សេងទៀត […]

ព័ត៌មានលម្អិត