+855 23 43 00 63

5

Jan, 2023

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីការធ្វើសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយប្រព័ន្ធ EFMS របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៣ ដោយមានការណែនាំពី ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំ និង ក្រុមការងារនៃលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ជួបប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីនៃរតនាគាររាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងគោលបំណងប្រមូលព័ត៌មានពីការកត់ត្រាចំណាយរបស់សាលារៀនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាធាតុចូលដ៏សំខាន់សម្រាប់ការធ្វើសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយប្រព័ន្ធ EFMS របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា ។ ក្នុងកិច្ចប្រជុំឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា លើកឡើងពីសាវតា ដោយសារមានការអនុញ្ញាតិពីឯកឧត្តមបណ្ឌិត វង្ស ប៊ុនឥន្រ្ទាវុធ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា ឱ្យក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ប្រមូលព័ត៌មានជាក់ស្តែងពីការអនុវត្តកិច្ចបញ្ជិការរបស់រតនាគាររាជធានីភ្នំពេញទាក់ទងនឹងសាលារៀន ។ ជាការឆ្លើយតប ខាងរតនាគាររាជធានីភ្នំពេញ បញ្ជាក់ថាការទូទាត់របស់សាលារៀនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ គឺខាងមន្ទីរអប់រំ យុវជន និង កីឡា រាជធានីភ្នំពេញជាអ្នករៀបចំសំណើសុំ និង អាណត្តិទូទាត់ប្រាក់របស់សាលារៀននីមួយៗ មករតនាគារ ដោយក្នុងឯកសារភ្ជាប់មានលម្អិតពីការចំណាយរបស់សាលាតាមអនុគណនី និង ទីតាំងភូមិសាស្រ្តបញ្ជាក់សង្កាត់និងខណ្ឌរបស់សាលា និង ប្រើប្រាស់លេខកូដរដ្ឋបាលរបស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និង កីឡា ដោយសារសាលាមិនមានលេខកូដរដ្ឋបាលនោះទេ ។  បន្ថែមពីការសិក្សាប្រមូលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងទូទាត់ជូនសាលាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា ក៏បានសាកសួររតនាគារពីស្ថានភាពការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS សំណូមពរផ្សេងៗ ក្នុងគោលបំណងជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗប្រសិនបើរតនាគារជួបប្រទះ ដោយទទួលបានការបញ្ជាក់ពីរតនាគារថា ប្រព័ន្ធ FMIS បានជួយសម្រួលការងាររបស់មន្រ្តីនៅរតនាគារបានច្រើន ប្រតិបត្តិការបានរហ័ស មិនចាំបាច់ត្រូវចំណាយពេលធ្វើការដល់យប់ ឬ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

2

Jan, 2023

ឈ្វេងយល់ពីការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីទាំងស្រុងតាមប្រព័ន្ធ FMIS គឺជាការកាត់តម្រឹមជំហាន នៃនីតិវិធីការងារខាងក្រៅប្រព័ន្ធ FMIS និង ការកាត់បន្ថយឯកសារជាក្រសដាស ឱ្យបានជាអតិបរិមា ឬទាំងស្រុង ស្របតាមនីតិវិធីបែបឧត្តមានុវត្តន៍ ដែលកំពុងអនុវត្តនៅប្រទេសជឿនលឿននានាលើសាកលលោក ដោយត្រូវកំណត់ថេរវេលាច្បាស់លាស់ក្នុងការអនុវត្តការងារនៅដំណាក់កាលនីមួយៗ ពីដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃនីតិវិធីអនុវត្តការងារ ។ ការបង្កើត សំណើសុំធានាចំណាយក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីអាចស្នើសុំធានាចំណាយទិញអ្វី ១ បាន​ដែលមិនមែនកិច្ចលទ្ធកម្ម មន្ត្រីនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ត្រូវធ្វើការបង្កើតសំណើសុំធានាចំណាយក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ដោយត្រូវឆ្លងកាត់អ្នកត្រួតពិនិត្យ បន្ទាប់មកត្រូវបញ្ចូនមកដល់អ្នកអនុម័តដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួង-ស្ថាប័នសាមី ។ បន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងសាមីអនុម័តរួចហើយ ប្រតិបត្តិការនឹងត្រូវបញ្ចូនបន្ត មកកាន់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាអភិបាលហិរញ្ញវត្ថុ ។ នៅដំណាក់កាលអភិបាលហិរញ្ញវត្ថុ ប្រតិបត្តិការត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យដោយមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុអមក្រសួង-ស្ថាប័ន, ការិយាល័យជំនាញទទួលបន្ទុកក្រសួង-ស្ថាប័ន នៃនាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច, ប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច, អគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកក្រសួង-ស្ថាប័ន និង ឯកឧត្តមអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា។ បន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការ ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ និង ផ្តល់យោបល់ដោយមន្ត្រីជំនាញនៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា នោះប្រតិបត្តិការនឹងត្រូវបញ្ចូនមកថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងនាមជាអភិបាលហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីបន្តត្រួតពិនិត្យ និង អនុម័ត រួមមាន៖ ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា,  ឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការ ឬ រដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកក្រសួង-ស្ថាប័ន (តាមក្រសួងនីមួយៗ), ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ ហើយចុងក្រោយមកដល់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ដំណាក់កាលអាណត្តិទូទាត់ បន្ទាប់ពីទទួលបានការឯកភាពផ្តល់ធានាចំណាយ ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរួចមក៖ ក្រសួង-ស្ថាប័ន អាចធ្វើការទិញទំនិញ ឬ សេវាកម្ម ដើម្បីបំពេញតម្រូវការសម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួន ។ ក្រោយទទួលបានទំនិញ ឬ សេវាកម្ម ក្រសួង-ស្ថាប័ន ត្រូវស្នើសុំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីទូទាត់ជូនក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ តាមរយៈប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ។ បន្ទាប់មក មន្ត្រីនៃក្រសួង-ស្ថាប័ន ត្រូវបង្កើតអាណត្តិក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS នឹងដាក់ឱ្យដំណើរការនៃប្រតិបត្តិការអាណត្តិទូទាត់ គឺដូចគ្នាទៅនឹងដំណើរការនៃការ ស្នើសុំធានាចំណាយដូច្នោះដែរ ពោលគឺរាប់ចាប់តាំងពីការបង្កើតប្រតិបត្តិការ រហូតមកដល់ការអនុម័តសម្រេចដោយឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ។ បន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំអនុម័តអាណត្តិទូទាត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

26

Dec, 2022

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ០៣២_ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចេញផ្សាយលេខ០៣២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នេះ បង្ហាញពីសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន និងចំណេះដឹងសម្បូរបែបទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និង ចំណេះដឹងអំពី សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម ។ មាតិកាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០៣២ នេះមាន៖ -កម្មវិធីប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នីតិវិធីអនុវត្តការងារចំណាយថវិកាចរន្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថាន ជាផ្លូវការ -កម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពីប្រព័ន្ធ FMIS ជូនដល់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ -កិច្ចពិភាក្សាអំពីនីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងរវាងឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប និង ជំនាញការ IMF -វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នបន្ថែមស្តីពី គន្លឹះថ្មីបន្ថែមលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS និង ការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង -វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ -ការបំពាក់ឧបករណ៍បច្ចេកទេសប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញថ្មីសម្រាប់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង​ ក្រសួងមហាផ្ទៃ -ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS -សំណួរ និង ចម្លើយ ។ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០៣២ នៅទីនេះ ៖https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2022/12/Newsletter_FMIS_032.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

22

Dec, 2022

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារសំខាន់ៗនៃការអនុវត្តគម្រោងអ៊ីនត្រាណិតរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២, នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងអ៊ីនត្រាណិត បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារសំខាន់ៗនៃការអនុវត្តគម្រោងអ៊ីនត្រាណិតរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការចូលរួមពី អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និង គ្រប់គ្រងបំណុល និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងអ៊ីនត្រាណិត ។ ជាកិច្ចចាប់ផ្តើមឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យបានមានប្រសាសន៍អំពីគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំគឺដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធផលដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងអ៊ីនត្រាណិតបានសម្រេចបានកន្លងមកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ និង ពិភាក្សាត្រៀមរៀបចំអនុវត្តគម្រោងនៅឆ្នាំ ២០២៣ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមពីសាវតានៃការកកើតនៃការអនុវត្តគម្រោងអ៊ីនត្រាណិតដោយសារតម្រូវការប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈ និង សេវាផ្សេងៗក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមានច្រើន ដូចជាគម្រោង FMIS, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងប្រមូលចំណូលរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និង រដ្ឋាករកម្ពុជា, ប្រព័ន្ធ CamDX ជាដើម ដែលគម្រោងអ៊ីនត្រាណិតបានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ខ្ពស់, មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់, កាត់បន្ថយថ្លៃដើមនិងជួយសន្សំថវិកាជាតិបានចំណេញជាងការប្រើប្រាស់សេវារបស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិត។ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងអ៊ីនត្រាណិតបានធ្វើបទបង្ហាញពីការអនុវត្តគម្រោងអ៊ីនត្រាណិតក្នុងជំហានទី ១ ដែលចាប់ផ្តើមក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ដែលមានការដ្ឋានសរុប ៣២០ ដែលបែងចែកជា ២ ដំណាក់កាល ក្នុងនោះបានតភ្ជាប់បណ្តាញអ៊ីនត្រាណិតជាមួយគម្រោង FMIS នៅដើមឆ្នាំ ២០២០ និង ជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និង អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ ២០២០ ។ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អនុប្រធានក្រុមការងារ និង ជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងអ៊ីនត្រាណិត បានបញ្ជាក់ជូនអង្គប្រជុំថា ៖ ជាមួយនឹងសមិទ្ធផលដែលគម្រោង Intranet សម្រេចបានមកនេះ បានឆ្លើយតបស្ទើរតែទាំងស្រុងលើតម្រូវការដែលជាបុព្វហេតុដើមក្នុងការបង្កើតឱ្យមានបណ្ដាញអ៊ីនត្រាណិត ជាពិសេសសម្រាប់តម្រូវការ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ, គម្រោង FMIS និង អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា ថ្វីត្បិតតែនៅមានការដ្ឋានមួយចំនួនដែលត្រូវការចាំបាច់ ប៉ុន្តែបណ្ដាញពុំទាន់បានភ្ជាប់ទៅដល់នៅឡើយក៏ដោយ ។   បន្ទាប់ពីបានប្រើប្រាស់បណ្តាញអ៊ីនត្រាណិតរួមមួយរយៈកន្លងមក តំណាងអគ្គយកដ្ឋានពន្ធដារ និង អគ្គនាយកដ្ឋានគយ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

12

Dec, 2022

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី“បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពីនីតិវិធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងលើមុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្តមិនមានធានាចំណាយដោយឡែកសម្រាប់ក្រសួង៨”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃចន្ទ ៤ រោច ខែ មិគសិរ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២, តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកម្មវិធី “បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពីនីតិវិធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងលើមុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្តមិនមានធានាចំណាយដោយឡែកសម្រាប់ក្រសួង ៨” ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង, អង្គភាពទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល នៃក្រសួងចំនួន ៨ ដែលត្រៀមចូលរួមអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីនេះ នៅក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ ២០២៣ ខាងមុខ ។ កម្មវិធីនេះ ប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង, អង្គភាពទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល នៃក្រសួងចំនួន ៨ រួមមាន៖ ១-ក្រសួងសុខាភិបាល, ២-ក្រសួងផែនការ, ៣-ក្រសួងអប់រំ យុជន និងកីឡា, ៤-ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ, ៥-ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន, ៦-ក្រសួងយុត្តិធម៌, ៧-ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និង ៨-ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និង  នវានុវត្តន៍ ។ មានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីនេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានគូសរំលេចអំពីសារៈសំខាន់នៃនីតិវិធីថ្មីនេះ ដែលនឹងជួយបង្កើនល្បឿនបន្ថែមមួយកម្រិតទៀត ក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីចំណាយថវិកាចរន្តដែលមិនមានធានាចំណាយ ដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវចំណាយពេលវេលានិងធនធានច្រើនក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធី ជាពិសេសដំណើរការបញ្ជូនឯកសារជាក្រដាស ចេញពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយ ដែលធ្វើឱ្យមានការលំបាកក្នុងការតាមដាននូវដំណើរការឯកសារ ហើយក្នុងករណីមានកំហុសឆ្គង នោះនឹងត្រូវរុញឯកសារត្រលប់កែតម្រូវចុះឡើង និង កាន់តែធ្វើឱ្យមានភាពយឺតយ៉ាវសម្រាប់ការអនុវត្តថវិកា ។ ការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីនេះ […]

ព័ត៌មានលម្អិត