+855 23 43 00 63

28

Sep, 2017

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៤១ (ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

សម្រាប់ខែសីហានេះ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានទទួលបដិសណ្ឋាកិច្ចទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់មកពីសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវ ដែលបានអញ្ជើញមកដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីភាពជោគជ័យនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅជំហានទី១ និង គម្រោងនៃការអនុវត្តជំហានទី ២ ។ ក្រៅពីនេះក្រុមការងារបានធ្វើការរៀបចំប្រជុំបើកឯកសារដេញថ្លៃពីក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនលើឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់  (End Users Equipment) និងសម្រាប់បណ្តាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (WAN/LAN Equipment) ក្នុងការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ២ នេះផងដែរ។ អាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធត្រូវបានផ្តល់ជាបន្តបន្ទាប់ដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ ។ នៅក្នុងខែនេះ  អាជ្ញាប័ណ្ណចំនួន ៥៥ ត្រូវបានផ្តល់ជូន អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ និងរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ទាំង២៥ និង អាជ្ញាប័ណ្ណចំនួន ០១ ត្រូវបានផ្តល់ជូននាយកដ្ឋានវិនិយោគ ដើម្បីសម្រួលការងារកកស្ទះនៃការកើនឡើងនៃប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ដើម្បីឱ្យសាធារណៈជន មន្រ្តី និង ថ្នាក់ដឹកនាំពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យល់ច្បាស់អំពីដំណើររឿងជោគជ័យនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS កាលពីជំហានទី ១ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ បានបញ្ចប់ការរៀបចំឯកសារ The True Success story of FMIS Phase I Implementation in Cambodia ដែលគ្រោងនឹងផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណៈជនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ។ ក្រុមការងារនៅតែបន្តការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំទៅលើគេហទំព័រ បណ្តាញសង្គម បណ្ណផ្សព្វផ្សាយនានា និង ផលិតជាវីដេអូ គំនូរជីវចល ថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឱ្យព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃការអនុវត្តគម្រោងអាចផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ។ ការពង្រីកនូវលទ្ធភាពរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុឱ្យមានភាពរលូន និង ធានានូវសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ គឺជាការងារយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព ដែលនៅក្នុងនោះមណ្ឌលទិន្នន័យកណ្តាល គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏ចាំបាច់សម្រាប់កិច្ចដំណើរការប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងមូល ត្រូវបានក្រុមការងារបន្តការត្រួតពិនិត្យ និង តាមដានជាប្រចាំ ។ ចំណែកឯលំហូរការងារ និងបរិយាយនៃនីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ក្រសួងទាំង ១០ ត្រូវបានពិភាក្សារួចរាល់ និង បន្តអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ការអនុវត្តក្នុងជំហានទី២ ដែលដំណើរការជាលក្ខណៈពហុអង្គភាពការងារ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

28

Sep, 2017

ការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្រសួង-ស្ថាប័ន សម្រាប់ឆ្នាំគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ២០១៨

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពី “ការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធពត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៅក្រសួង-ស្ថាប័ន សម្រាប់ឆ្នាំគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ២០១៨ ” ជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីពិភាក្សា ប្រមូលធាតុចូល និងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា ដើម្បីរៀបចំដាក់ឱ្យក្រសួង-ស្ថាប័នអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នាពេលខាងមុខ។ កិច្ចប្រជុំនេះ ត្រូវបានដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS កាលពីរសៀលថ្ងៃ ២៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីតំណាងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគន្លឹះៗនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ រួមមានអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ អគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង អគ្គាធិការដ្ឋាន វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល ។ ថ្លែងបើកក្នុងកិច្ចប្រជុំ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប បានមានប្រសាសន៍ថា កិច្ចពិភាក្សាក្នុងពេលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក៏ដូចជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ ដើម្បីមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ក្នុងការដាក់ប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យអនុវត្តនៅក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១០។ ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរ ក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានធ្វើបទបង្ហាញជូនអង្គប្រជុំពី   លក្ខណៈថ្មី (new design) របស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដែលមានសុវត្ថិភាព និង ភាពងាយស្រួលប្រើប្រាស់ជាងមុន ជំរុញការអនុវត្តប្រព័ន្ធឈានទៅរកភាពជោគជ័យកាន់តែប្រសើរឡើងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ បន្ថែមពីលើនោះក្រុមការងារក៏បានលើកជាចំណុចសម្រាប់ពិភាក្សាចំនួន៧ ដែលទាក់ទងសំខាន់លើទំនួលខុសត្រូវក្នុង និងក្រៅប្រព័ន្ធ រវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែលជាអភិបាលហិរញ្ញវត្ថុ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិដែល ជាគណនេយ្យករសាធារណៈ ព្រមទាំងក្រសួង-ស្ថាប័នដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តថវិកា ។ ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ អគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធបង្ហាញការគាំទ្រ និងអបអរសាទរចំពោះសមិទ្ធផលថ្មីដែលទទួលបានក្នុងន័យបង្កើនសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពរបស់ប្រព័ន្ធចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់។ ជាក់ស្តែង ឯកឧត្តម ញឹម ខេមរា អគ្គនាយករង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

20

Sep, 2017

ការប្តេជ្ញាខ្ពស់ពីកម្រិតនយោបាយ ការរួមសហការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីក្រសួង-ស្ថាប័ន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ជំរុញឱ្យកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ភ្នំពេញ ១៩ កញ្ញា ២០១៧៖ ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ មានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ដល់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាតិ និងអន្តរជាតិផ្នែកកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ថា កម្មវិធីកំណែទម្រង់សាធារណៈរបស់កម្ពុជារួមទាំងកម្មវិធីកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ មានគោលបំណងតែមួយគត់គឺផ្តល់ផលប្រយោជន៍ជាអតិបរមាដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ។ ឯកឧត្តម បានបញ្ជាក់ថា ‌ “កម្មវិធីកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនេះទទួលបានជោគជ័យមកដល់ពេលនេះដោយសារតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ និងជំរុញគាំទ្រពីសំណាក់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកម្រិតនយោបាយ មានការជ្រោមជ្រែងក្នុងការអនុវត្តពីក្រសួង-ស្ថាប័ន និងសង្គមព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់” ។ ឯកឧត្តម បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ ក្នុងឱកាសបិទអង្គសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្តីពី មេរៀន និងបទពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ៖ អភិក្រមសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ដែលមានអ្នកចូលរួមមកពីក្រសួង-ស្ថាប័ន មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត និងអ្នកជំនាញការព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាតិ និងអន្តរជាតិផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសរុបប្រមាណជាង២០០រូប។ ក្នុងឱកាសបិទអង្គសិក្ខាសាលានោះដែរ ឯកឧត្តម George Edgar ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍កោតសរសើរដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលទទួលបានជោគជ័យកន្លងមកក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដែលក្នុងនោះរួមមាន ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ថវិកាកម្មវិធីដែលធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់ថវិកាកាន់តែមានគណនេយ្យភាព ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី១ ទទួលបានជោគជ័យដោយរតនាគាររាជធានី-ខេត្តប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS តែមួយគត់សម្រាប់កត់ត្រាប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិការបស់ខ្លួន និងការដាក់ឱ្យអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តកៀរគចំណូលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែលធ្វើឱ្យការប្រមូលចំណូលរបស់កម្ពុជាកើនពី១៥,៣% រហួតដល់១៨,៥% នៃផ.ស.ស ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ និងឆ្នាំ២០១៦។ កម្មវិធីកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់កម្ពុជា ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាទទួលបានជោគជ័យគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដែលកម្ពុជាគួរមានមោទនភាព។ តួរយ៉ាង លោក Robert Taliercio ប្រធានផ្នែកអនុវត្ត (Practice Manager) របស់ធនាគារពិភពលោក បានបញ្ជាក់ក្នុងវេទិកាចែករំលែកបទពិសោធន៍ថា លោកធ្លាប់មកផ្តល់ប្រឹក្សាដល់កម្ពុជាលើកម្មវិធីកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាំងពីឆ្នាំ២០០៤  រហូតមកដល់ពេលនេះលោកបានមកកម្ពជាម្តងទៀត កម្មវិធីកំណែទម្រង់របស់កម្ពុជានេះគឺពិតជាមានការរីកចំរើនគួរឱ្យសរសើរ។ លោកបានបន្ថែមថា “ ឆ្លងតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំលើការងារកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាច្រើនឆ្នាំមក ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលអនុវត្តកម្មវិធីកំណែទម្រង់នេះទទួលបានជោគជ័យលឿនជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេសក្នុងតំបន់ និងប្រទេសដទៃទៀត ដែលនេះមកពីកម្មវិធីកំណែទម្រង់នេះត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ពីគោលបំណង ចក្ខុវិស័យ និងបេសសកម្មតាំងពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់ក្រោម និងដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់” ។

ព័ត៌មានលម្អិត

15

Sep, 2017

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុន្នីរ័ត្ន៖ មានតែប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដែលសមស្របតាមឧត្តមានុវត្តជាអន្ដរជាតិទេ ដែលអាចជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចបានគោលដៅជាសារវន្ដ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

“ខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះ ដើម្បីបញ្ជាក់ថា គោលដៅចុងក្រោយនៃការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គឺដើម្បីរក្សាបាននូវសន្ដិភាព សន្ដិសុខ សណ្ដាប់ធ្នាប់ ជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកម្ពុជាទៅមុខ តាមរយៈជំរុញលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ការបង្កើតការងារ   ការធានាសមធម៌ និងការលើកស្ទួយប្រសិទ្ធភាព ដែលជាអាទិ-ភាពនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណា-ចក្រកម្ពុជា។ ក្នុងន័យនេះ មានតែប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដែលសមស្របតាមឧត្តមានុវត្តជាអន្ដរជាតិទេ ដែលអាចជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចបានគោលដៅជាសារវន្ដទាំងអស់នោះ។” នេះជាការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុន្នីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្តីពី “មេរៀន និងបទពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៖ អភិក្រមសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា” ដែលបានប្រារព្ធឡើងកាលពីថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារសូហ្វីតែលភ្នំពេញ។ សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំ សមាជិក និងមន្ត្រី ពីគ្រប់ ក្រសួង-ស្ថាប័ន ភ្ញៀវអន្តរជាតិ និងជំនាញការបរទេស ព្រមទាំងតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័ន្ធនានា។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានគូសបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា ខណៈពេលដែលកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាកាន់តែឈានខ្ពស់ឡើងៗ និងកាន់តែស្មុគ្រស្មាញនោះ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក៏ចាំបាច់ត្រូវវិវត្តទៅមុនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងមានភាពបត់បែន ដែលអាចចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបាននូវបញ្ហាថ្មីៗ ដែលកើតមានឡើង ជាពិសេសធានាបាននូវចីរភាព ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ លោកស្រី Ellen Goldstein នាយិកាស្ថានតំណាងធនាគារពិភពលោកប្រចាំតំបន់ (កម្ពុជា មីយ៉ាន់ម៉ា និងឡាវ) ក៏បានទទួលស្គាល់ពីសមិទ្ធផលជាច្រើនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលបានខិតខំលើកិច្ចការងារកែទម្រង់នេះ ។ លោកស្រី បានបញ្ជាក់ថា កម្ពុជាធ្លាប់ជាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើហិរញ្ញប្បទានខាងក្រៅសម្រាប់ការអនុវត្តចំណាយរដ្ឋ ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីប្រព័ន្ធកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈចាប់ផ្តើមអនុវត្ត និងពង្រឹងជាបន្តបន្ទាប់មក កម្ពុជាមានលទ្ធភាពប្រមូលចំណូលក្នុងស្រុកកាន់តែប្រសើររហូតឈានទៅរកអតិរេកសាច់ប្រាក់ ព្រមទាំងចាប់ផ្តើមមាន ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ថែមទៀត។

ព័ត៌មានលម្អិត

8

Sep, 2017

លទ្ធផលនៃការដាក់ដេញថ្លៃឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ០៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានចូលរូមក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយ ដើម្បីពិនិត្យលើលទ្ធផលដំបូងនៃការវាយតម្លៃឯកសារដេញថ្លៃទាំង ២ កញ្ចប់រួមគ្នា ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS  ព្រមទាំង មានការចូលរួមពីសមាជិកគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ និង គណៈកម្មការវាយតម្លៃ (រួមមានតំណាងមកពី អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ និងអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល) ក្នុងការវាយតម្លៃឯកសារដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និង សេវាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២។ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានធ្វើបទបង្ហាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៃឯកសារដេញថ្លៃ ដែលនៅក្នុងនោះជាលទ្ធផល រួមមាន ក្រុមហ៊ុនចំនួន ៣   ចូលរួមដេញថ្លៃសម្រាប់កញ្ចប់ឧបករណ៍ End User និងក្រុមហ៊ុនចំនួន ៤ ចូលរួមដេញថ្លៃ សម្រាប់កញ្ចប់ WAN/LAN ដែលការដាក់ដេញថ្លៃនេះ ប្រើប្រាស់រយៈពេល ២សប្តាហ៍ស្របតាមនីតិវិធីលទ្ធកម្ម។ ជាលទ្ធផលនៃអង្គប្រជុំំ គណៈកម្មការបានសម្រចជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលបានចូលរួម   ដោយឡែកការសម្រេចនេះមិនទាន់ជាផ្លូវការ១០០% ឡើយ ដោយហេតុក្រុមការងារនឹងធ្វើការពិភាក្សា ចរចារបន្ថែមទៅលើតម្លៃផ្គត់ផ្គង់ មិនឲ្យលើសពីថវិកាដែលបានគ្រោងទុក។ បន្ថែមពីលើនេះ ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការក៏បានបន្ថែមថា ក្រុមការងារត្រូវផ្តល់ជាដំណឹងចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលមិនត្រូវបានជ្រើសរើសជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដើម្បីជាតម្លាភាពដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

ព័ត៌មានលម្អិត