+855 23 43 00 63

26

Jun, 2015

ព័ត៌មាន​បច្ចុប្បន្នភាព​អំពី​ការអនុវត្ត​គម្រោង FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

បន្ទាប់ពី​ឆ្លងកាត់​ដំណាក់កាល​វិភាគ, រៀបចំ, និង​កសាង អស់​រយៈពេល ១៨ ខែ​កន្លងផុតទៅ ប្រព័ន្ធ FMIS របស់​យើង​នឹង​ចាប់ផ្តើម​ដាក់ឱ្យអនុវត្ត​ជា​ផ្លូវការ​នៅក្នុង​រយៈពេល ៣ សប្តាហ៍​ទៀត! ប្រព័ន្ធ​នេះ​នឹង​អនុវត្តយ៉ាង​ពិតប្រាកដ។ ការដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ FMIS ជា​ផ្លូវការ​អាច​ប្រព្រឹត្តទៅបាន​តាម​ផែនការ​ប្រកបដោយ​ភាព​ស័ក្តិសិទ្ធិ លុះត្រាតែ​មន្រ្តី​ពាក់ព័ន្ធ​គន្លឹះ​មាន​ភាពជា​ម្ចាស់ និង គាំទ្រ​ពេញទំហឹង​ដល់​ការដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​នេះ។ ប្រព័ន្ធ​នេះ​នឹង​បានជា​ប្រយោជន៍​ដល់​យើង​គ្រប់គ្នា។ យើង​នឹង​ក្លាយជា​អ្នកប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​នេះ​គ្រប់ៗគ្នា​តាមរយៈ​ការប្រើប្រាស់​ដោយផ្ទាល់​និង​ដោយប្រយោល។ សម្រាប់​មន្រ្តី​ជា​អ្នកប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ FMIS ផ្ទាល់ សូម​ត្រៀមខ្លួន​សម្រាប់​ការអនុវត្ត​ប្រព័ន្ធ FMIS ហើយ​សម្រាប់ ការត្រៀមខ្លួន​នេះ មន្ត្រី​ជា​អ្នកប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទាល់​នឹង​ទទួលបាន​នូវ​ការបណ្តុះបណ្តាល និង មាន​សមត្ថភាព​ពេញលេញ និង គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ​មុនពេល​ដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ទៅតាម​ដំណាក់កាល​ដែល​បានគ្រោង​ទុក។ មន្ត្រី​ពាក់ព័ន្ធ​ទាំងអស់នេះ ត្រូវបាន​លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យ​ផ្តល់នូវ​មតិ​ឆ្លើយតប ឬ មតិយោបល់ ដើម្បី​ធានាថា​ការដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ជា​ផ្លូវការ​នឹងមាន​ដំណើរការ​រលូន​ទៅតាម​គ្រប់​មធ្យោបាយ​ទំនាក់ទំនង និង ផ្លាស់ប្ដូរ​ព័ត៌មាន។ សម្រាប់​មន្រ្តី​មិនមែនជា​អ្នកប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ FMIS ផ្ទាល់ ត្រូវបាន​លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យ​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​អំពី​ការអនុវត្ត​គម្រោង FMIS តាមដែល​អាចធ្វើ​ទៅបាន​តាមរយៈ​ការអាន​អត្ថបទ​នេះ, ការចូលទៅ​កាន់​គេហទំព័រ​គម្រោង FMIS, ឬ ទំនាក់ទំនង​មក​សមាជិក​នៃ​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង​គម្រោង FMIS (FMWG) នៅក្នុង​អគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋាន​សាមី​នៅពេលដែល​មាន​ចម្ងល់ ឬ មតិយោបល់​ផ្សេងៗចំពោះ​ការដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ FMIS ជា​ផ្លូវការ។ សូមទាញយកព័ត៌មានបន្ថែមនិងលម្អិត

ព័ត៌មានលម្អិត

5

Jun, 2015

ប្រកាស​ព័ត៌មាន លេខ ១៥ (ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

 ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការនឹងចាប់ផ្តើមនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះ ជាមួយនឹងមុខងារចំនួនពីររួមមាន សៀវភៅធំ (GL) និងវិភាជន៍ថវិកា (BA) ចំណែកមុខងារដទៃទៀតនឹងចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ក្រុមការងាររួមគ្រោងនឹងបង្ហាញពីប្រព័ន្ធ FMIS ជាក់ស្តែង និងផែនការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង    អគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគន្លឹះៗ ដើម្បីឱ្យបានយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅលើផែនការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជាផ្លូវការទាំងក្នុងខែកក្កដា និងនៅក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥។ ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួន និងឈ្មោះមន្រ្តីដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដោយយោងតាមនីតិវិធី Add និង Confirm ក្រុមការងារកំពុងគិតគូររៀបចំស្នើសុំឱ្យអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគន្លឹះជ្រើសរើសមន្រ្តីរបស់ខ្លួនក្នុងចំណោមឈ្មោះមន្រ្តីដែលបានបញ្ជូនមកក្រុមការងារគម្រោងនៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ដំណាក់កាលទី១ជាមុនសិន ដើម្បីរៀបចំដំឡើងបណ្តាញតភ្ជាប់អ្នកប្រើប្រាស់មកប្រព័ន្ធ FMIS ដែលហៅកាត់ថា Wall Point។ ក្រុមការងារផ្នែកមុខងារបានបញ្ចប់ User Acceptance Test លើកទី១ ផ្តោតសំខាន់លើមុខងារសៀវភៅធំ (GL) និងមុខងារវិភាជន៍ថវិកា (BA) ដោយមានការចូលរួមពីអគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីសាកល្បងប្រតិបត្តិការតាមទិន្នន័យជាក់ស្តែង។ ចំណែកឯមុខងារផ្សេងទៀតនឹងអនុវត្តនាពេលបន្ទាប់នៅក្នុងកំឡុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ មុនពេលដាក់ឱ្យអនុវត្តគ្រប់មុខងាររបស់ប្រព័ន្ធ។ ការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសន្ធានកម្មជាមួយប្រព័ន្ធធនាគារជាតិ ក្រុមការងារបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការសាកល្បងប្រព័ន្ធ Electronic Fund Transfer (EFT) រវាងប្រព័ន្ធ FMIS និងប្រព័ន្ធធនាគារជាតិ ដោយទទួលបានការព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ EFT នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS រួចជាស្រេចទុកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នាពេលអនាគត។ ជាមួយគ្នានេះក្រុមការងារ Data Conversion កំពុងខិតខំទាញយកទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធនានា ដូចជាប្រព័ន្ធ KIT របស់រតនាគារជាតិ ដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលឱ្យបាន ត្រឹមត្រូវដើម្បីដាក់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ខាងមុខនេះ។ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរនៅតែបន្តអនុវត្តនិងកែសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ តាមរយៈ គេហទំព័រ កិច្ចប្រជុំ និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ ក្នុងគោលបំណងឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យល់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីការផ្លាស់ប្តូរនៃ     ការអនុវត្តគម្រោង អត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងៗ និងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ។ ក្រុមការងារផ្នែកមុខងារបានទទួលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាគ្រូបង្គោល (Training […]

ព័ត៌មានលម្អិត

5

May, 2015

ប្រកាស​ព័ត៌មាន លេខ ១៤ (ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

 ស្របតាមផែនការមេរបស់គម្រោង FMIS ការដាក់ប្រព័ន្ធ FMIS ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ខាងមុខ។ ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះ ក្រុមការងាររួមគ្រោងនឹងរៀបចំបទបង្ហាញស្តីអំពីវឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោង និងការបង្ហាញអំពីការប្រតិបត្តិផ្ទាល់របស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដោយយកការងារប្រចាំថ្ងៃមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្ទាល់ សម្រាប់បង្ហាញជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងអគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ឱ្យបានដឹងអំពីការអនុវត្តការងារនៅពេលមានប្រព័ន្ធ FMIS។ ពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជូនឈ្មោះ និងចំនួនមន្រ្តីដែលត្រូវប្រើប្រាស់មកក្រុមការងារ អគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធបានបញ្ជូនរួចរាល់ហើយ ប៉ុន្តែក្រុមការងារកំពុងពិភាក្សា និងវិភាគជាមួយទីប្រឹក្សាគម្រោងដើម្បីរៀបចំចំនួនមន្រ្តី និងឈ្មោះមន្រ្តីឲ្យសមស្របរវាងការងារជាក់ស្តែងប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់លើប្រព័ន្ធ FMIS។ ការងារនេះនឹងតម្រូវឱ្យធ្វើការពិភាក្សារវាងក្រុមការងារជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីតម្រូវការចំនួនមន្រ្តីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឡើងវិញ សម្រាប់រៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលទៅតាមផែនការ       បណ្តុះបណ្តាលដែលបានរៀបចំរួចរាល់។  ក្រុមការងារ FMWG បានបញ្ចប់ការសាកល្បងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ (System Integration Test) លើកទី១ ដោយផ្អែកតាម Test Case និង Test Script ដើម្បីស្វែងរកកំហុសឆ្គងនានា និងកែសម្រួលមុនពេលដាក់ប្រព័ន្ធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការរួចរាល់ ហើយរាល់កំហុសឆ្គងនានា ក្រុមការងារ FMWG បានបញ្ជូនឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ធ្វើការកែតម្រូវមុនពេលធ្វើ User Acceptance Test លើកទី១។  ក្រុមការងារ FMWG គ្រោងនឹងចាប់ផ្តើម User Acceptance Test លើកទី១ នៅក្នុងខែឧសភា ដោយមានការចូលរួមពីអគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីសាកល្បងប្រតិបត្តិការតាមទិន្នន័យជាក់ស្តែង។ ដំណាក់កាលនេះគឺជារយៈពេលមួយដែលតម្រូវឲ្យក្រុមការងារពីអគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានដែលអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃ សាកល្បងអនុវត្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្ទាល់ ដើម្បីស្វែងរកកំហុសឆ្គង និងកែតម្រូវមុនពេលឈានទៅធ្វើ User Acceptance Test ជាលើកចុងក្រោយ មុនពេលដាក់ប្រព័ន្ធឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ និងគ្រប់មុខងារទាំងអស់នៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥។ ការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសន្ធានកម្មជាមួយប្រព័ន្ធ ASYCUDA ប្រព័ន្ធ DMFAS ប្រព័ន្ធ Payroll និងប្រព័ន្ធធនាគារជាតិ ក្រុមការងារគ្រោងនឹងបញ្ចប់នាពេលខាងមុខ។  ជាមួយគ្នានេះក្រុម Data Conversion កំពុងទាញយកទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធនានា ដូចជាប្រព័ន្ធ KIT របស់រតនាគារជាតិ ដើម្បីកែសម្រួលសម្រាប់ដាក់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS។ ការទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

6

Apr, 2015

ដំណឹង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅ​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា​នៃ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ត្រូវ​ការជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ជាប់កិច្ចសន្យា​ដូច​ខាង​ក្រោមៈ ១.ផ្នែក​បច្ចេកទេស​ព័ត៌មានវិទ្យា ១០រូប   Database Developer/Administrator (2 positions)   System Administrator (2 positions)   ICT and Network Infrastructure and Security (3 position)   Web Developer/ Programmer  (2 positions)   Multimedia and Graphic Designer (1 positions) ២.ផ្នែក​វិភាគ​ធុរកិច្ច ១០រូប   Business Analyst responsible for Contract Management (2 positions)   Business Analyst responsible for FMIS Functions (8 positions)   សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាញយកឯកសារ Job announcement TOR-Business Analyst TOR-ICT

ព័ត៌មានលម្អិត

16

Mar, 2015

ព័ត៌មាន​ស្តីពី​កិច្ចប្រជុំ​ឆ្លង​របាយការណ៍​សវនកម្ម​នៅ​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

គណៈប្រតិភូ​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង​នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​ឯកឧត្តម ជា វុធ​ណា អគ្គនាយក​នៃ​អគ្គនាយដ្ឋាន​សវនកម្មផ្ទៃក្នុង បាន​ជួបប្រជុំគ្នា​ជាមួយ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​នៃ​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា ដើម្បី​ពិភាក្សា​លើ​លទ្ធផល​នៃ​ការអនុវត្ត​ការងារ​សវនកម្ម​តាម​នីតិវិធី​ជា​ស្តង់ដារ​នៅ​ថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ នៅវេលា​ម៉ោង ៩:០០នាទី​ព្រឹក នៅ​បន្ទប់​ប្រជុំ​នៃ​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា​នៃ​ទីស្តីការក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ។ ការធ្វើ​សវនកម្មនេះ មាន​គោលបំណង​ដើម្បី​ត្រួតពិនិត្យ និង​ជួយ​កែលម្អ​ប្រព័ន្ធ FMIS ដែល​នឹងដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​នាពេលខាងមុខ​ក្នុងការ​សម្រេច​ឱ្យបាន​នូវ​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង​ផ្ទៃក្នុង​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​មួយ​ប្រកបដោយ​ភាព​គ្រប់គ្រាន់ និង​អភិបាលកិច្ច​ល្អ​ដែល​ធានាបាន​ប្រសិទ្ធភាព ប្រសិទ្ធិ​ផល និង​អនុលោមភាព ។ លទ្ធផល​នៃ​ការធ្វើ​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង​បានបង្ហាញ​ថា​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា បាននិងកំពុង​ខិតខំ​ធ្វើការ​យ៉ាងសកម្ម​ក្នុងការ​រៀបចំ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង​ការដំឡើង​ប្រព័ន្ធ FMIS ប៉ុន្តែ​ទោះបីជា​យ៉ាងណា នៅមាន​ចំណុច​ខ្វះចន្លោះ​មួយចំនួន​ដែល​ត្រូវបំពេញ និង​កែលម្អ​នៅមុន​ពេល​អនុវត្ត​នេះ ប៉ុន្តែ​ចំណុច​ខ្វះចន្លោះ​ទាំងអស់នោះ​មិនមាន​ផលប៉ះពាល់​ដល់​ការកសាង​ប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងមូល​នោះទេ ។ បន្ទាប់មក​អង្គប្រជុំ​បាន​ឯកភាព​លើ​លទ្ធផល​សវនកម្ម ផែនការ​សកម្មភាព​កែលម្អ និង​ឯកភាព​លើ         ការកែសម្រួលជា​អនុសាសន៍​ដូចខាងក្រោម ៖  នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា​ត្រូវ​បន្ត​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​តាម​ផែនការ​របស់ខ្លួន នៅពេល​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា​គួរតែ​យកចិត្តទុកដាក់​ ជាពិសេស​លើ​ការពង្រឹង​ការគ្រប់គ្រង និង​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង​បណ្តាញ (Network Administration) មន្ត្រី​ផ្នែក​សុវត្ថិភាព​គួរ​បំពេញ​កាតព្វកិច្ច​តែ​ផ្នែក​សុវត្ថិភាព​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា​គួរ​បង្កើត​គោលនយោបាយ​សុវត្ថិភាព​ប្រព័ន្ធ FMIS ដែល​រួមបញ្ចូល​នូវ  នីតិវិធី​សុវត្ថិភាព ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង​កម្មវិធី​ស្រេច​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ម្ចាស់​ទិន្នន័យ អ្នកថែទាំ និង​អ្នកប្រើប្រាស់​និង​រួមទាំង​គោលនយោបាយ​ដែលមាន​នៅក្នុង​អនុសាសន៍ទី ១៨ ដល់ទី ២២។ បង្អួច​កញ្ចក់​រវាង​ផ្នែក​រដ្ឋបាល​និង​បន្ទប់​កុំព្យូទ័រ​មេ  គួរតែ​ប្រើ​វីស​មួល​ចេញ​វិញ​ពុំបាន ដើម្បី​ធានា​សុវត្ថិភាព សោ​ឆ្លាត (Smart Card)ឬសោ​ជីវមាត្រ​គួរ​ត្រូវបាន​ដំឡើង​ដើម្បី​ត្រួតពិនិត្យ​លើ​ទ្វារ​ចូលទៅ​ កាន់​ផ្នែក​គ្រប់គ្រង​ទាំង​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ទិន្នន័យ​មេ (MDC)និង​មជ្ឈមណ្ឌល​សង្គ្រោះ​ទិន្នន័យ (RDC) បើសិនជា​អាចធ្វើ​ទៅបាន​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា គួរ​កំណត់​លើ​សោ​ឆ្លាត (Smart Card)ឱ្យផ្តល់​សញ្ញា​ដល់​មន្ត្រី​ផ្នែក​សុវត្ថិភាព នៅពេលណា​ដែលមាន​ការព្យាយាម​ចូល​បរាជ័យ​ជាប់ៗគ្នា​ចំនួន  បី​ដង កាមេរ៉ា​ចាប់​សកម្មភាព​មាន​ចលនា​គួរតែ​ផ្តល់​សញ្ញា​ដល់​មន្ត្រី​ផ្នែក​សុវត្ថិភាព​ក្រៅ​ម៉ោង​ធ្វើការ​ផងដែរ ឧបករណ៍​ពន្លត់អគ្គីភ័យ​ដែល​នៅ​ជិត​បំផុត ទៅនឹង​បន្ទប់​រដ្ឋបាល​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​សង្គ្រោះ​ទិន្នន័យ(DRC)គួរ​ត្រូវមាន​ លក្ខណៈពិសេស​ដែល​អាច​ប្រើ​ជាមួយ​ឧបករណ៍​អគ្គីសនី​បាន ខ្សែ​ចរន្តអគ្គិសនី​មិនគួរ​ចេញ​តាម​ច្រក​នៅ​ខាងក្រៅ​តែមួយ​ជាមួយ​ខ្សែ​ ផ្សេងៗឡើយ បើ​ពុំនោះទេ​គួរ​ប្តូរ​សោ​ទ្វារ​ឱ្យបាន​រឹងមាំ ដើម្បី​ការពារ​ចំពោះ​ការចូល​ដោយ​គ្មាន​ការអនុញ្ញាត​ប្រសិនបើ​គ្មាន​ជម្រើស នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា គួរតែ​តាមដាន​ត្រួតពិនិត្យ​ស្ថានភាព​ដាច់​ចរន្តអគ្គិសនី​នៅតាម    រតនាគារ​ខេត្ត-រាជធានី​ដើម្បី​ជា​មូលដ្ឋាន​សម្រេចចិត្តថា តើ​គួរ​មាន​ម៉ាស៊ីនភ្លើង​បែបណា​សម្រាប់​បម្រុងទុក​នៅតាម​រតនាគារ​ ខេត្ត-រាជធានី​នីមួយៗ សុវត្ថិភាព​នៃ​ការផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ដល់​ម៉ាស៊ីនត្រជាក់​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ទិន្នន័យ​មេ MDC គួរ​ត្រូវ​ពិនិត្យឡើងវិញ និង​ពង្រឹង​បន្ថែមទៀត​ប្រសិនជា​ចាំបាច់ នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា​គួររៀបចំ​ចាត់វិធានការ​សម្អាត​បរិវេណ​ផ្នែក​ខាងក្រៅ នៅ​ជុំវិញ​កង្ហារ​ម៉ាស៊ីនត្រជាក់​ឱ្យបាន​ទៀងទាត់ ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ​បណ្តាលមកពី​ការឆាបឆេះ […]

ព័ត៌មានលម្អិត