+855 23 43 00 63

30

May, 2016

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគន្លឹះ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦, នៅនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា មានកិច្ចប្រជុំមួយរវាងមន្រ្តីនៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា និង មន្រ្តីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ។ ខ្លឹមសារសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺផ្តោតទៅលើការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រឈមនានាដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដែលនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគន្លឹះកំពុងជួបប្រទះ ។ មន្រ្តីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលបានលើកឡើងដោយនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ហើយស្នើសុំឱ្យមន្រ្តីនៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាជួយដោះស្រាយឱ្យបានទាន់ពេលវេលា ។ ជាការឆ្លើយតបមន្រ្តីនៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាបានពន្យល់បកស្រាយអំពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលជាការទទួលខុសត្រូវរបស់នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ហើយសន្យានឹងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យបានឆាប់រហ័ស ។

ព័ត៌មានលម្អិត

27

May, 2016

សិក្ខាសាលាស្តីពី “កិច្ចពិភាក្សាស្វែងរកធាតុចូលសម្រាប់ត្រៀមពង្រីកដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធ FMIS ជំហានទី២ នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃទី ២៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ៨:៣០ នាទីព្រឹក នៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ មានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “កិច្ចពិភាក្សាស្វែងរកធាតុចូលសម្រាប់ត្រៀមពង្រីកដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS: Financial Management Information System) ជំហានទី ២ នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន” ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និងជា ប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការ គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ សិក្ខាសាលានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រព័ន្ធ FMIS ជំហានទី ១ និង សេចក្តីព្រាងផែនការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ២ ជូនដល់គ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន, ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និង ភាគីពាក់ព័ន្ធ ពិសេសដើម្បីប្រមូល ធាតុចូលសំខាន់ៗពីក្រសួង ស្ថាប័ន និង កៀរគរការគាំទ្ររឹតតែខ្លាំងចំពោះការបន្តអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ២ នៅឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខ ។ នៅក្នុងសិក្ខាសាលានោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប បានគូសបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា គម្រោង FMIS បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ និង ជំរុញល្បឿននៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅគ្រប់ដំណាក់កាល គិតចាប់តាំងពីដំណាក់កាលទី ១ “ភាពជឿទុកចិត្តបាននៃថវិកា”, ដំណាក់កាលទី ២ “ការបង្កើនគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ” និង ដំណាក់កាលទី ៣ “ការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ” ។ ជាក់ស្តែង ការអនុវត្តបុរេលក្ខខណ្ឌក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធ FMIS [...]

ព័ត៌មានលម្អិត

18

May, 2016

សកម្មភាពក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងFMISចុះជួយបង្ហាត់បង្ហាញដល់មន្រ្តីរតនាគារខេត្តសម្រាប់ជុំទី២

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បាននិងកំពុងចុះបំពេញបេសកម្មនៅតាមរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ដើម្បីបន្តជួយបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមលើការប្រើប្រាស់មុខងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ដល់មន្រ្តីរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមនូវសមត្ថភាពមន្រ្តីក្នុងការអនុវត្ត ការកត់ត្រាកិច្ចចុះបញ្ជីការ ការតាមដាន និង ការងារផ្សេងៗទៅតាមសំណូមពរដែលបានស្នើឡើង ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមការងារផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មាន និង គមនាគមន៍បាននិងកំពុងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Help Desk ជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ (Remote Assistance) និង ចុះត្រួតពិនិត្យ ថែទាំម៉ាស៊ីន Computer, ម៉ាស៊ីន Print, ម៉ាស៊ីន Scan និង ឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យារបស់គម្រោង FMIS ។

ព័ត៌មានលម្អិត

8

Apr, 2016

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ២៤ (ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS (FMWG) របស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា បានបញ្ចប់ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការសម្រាប់រតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ ប្រកបដោយផ្លែផ្កា និង ជោគជ័យស្របតាមការរំពឹងទុក ។ តាមការអនុវត្តជាក់ស្តែងរបស់មន្ត្រីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS តាមអគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋាន និង រតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំងអស់បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា កម្រិតសមត្ថភាព, ចំណេះដឹង និង ចំណេះធ្វើរបស់មន្ត្រីទាំងអស់នោះ មានសន្ទុះកើនឡើង ដែលបង្ហាញឱ្យឃើញថាប្រព័ន្ធ FMIS ពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារបច្ចុប្បន្ន និង ពេលអនាគត ។  ក្រុមការងាររៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារ ក៏កំពុងកែសម្រួលពាក្យពេចន៍ជាចុងក្រោយលើឯកសារនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារ (Standard Operating Procedure) ចាប់ពីការស្នើសុំធានាចំណាយរហូតដល់ការទូទាត់ចំណាយ (Procure To Pay Process) ដើម្បីធ្វើការបោះពុម្ភចែកជូនដល់អគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាជំនួយក្នុងការងារជាមួយប្រព័ន្ធ FMIS ។ លើសពីនេះទៀត ក្រុមការងារក៏កំពុងចងក្រងឯកសារនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារទាក់ទងនឹងមុខងារសំខាន់ផ្សេងៗទៀត ជាពិសេសទាក់ទងនឹងនីតិវិធីអនុវត្តការងាររបស់រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ដោយមានការចូលរួមពីទីប្រឹក្សាជំនាញផងដែរ ។ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា កំពុងប្រើប្រាស់សាកល្បងប្រព័ន្ធ Electronic Fund Transfer ជាមួយប្រព័ន្ធធនាគារពាណិជ្ជ នឹងរង់ចាំថ្នាក់ដឹកនាំសម្រចនឹងអនុម័ត មុននឹងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ។ ដោយឡែក ការធ្វើសន្ធានកម្មជាមួយប្រព័ន្ធ  ASYCUDA និងប្រព័ន្ធ Payroll ក្រុមការងារក៏កំពុងបន្តបញ្ចប់ការងារបច្ចេកទេសដែលសេសសល់មួយចំនួន ។ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរនៅតែបន្តអនុវត្តការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសទាក់ទងនឹងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់គម្រោង FMIS តាមរយៈកិច្ចប្រជុំ គេហទំព័រគម្រោង និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ ក្នុងទិសដៅដើម្បីកៀរគរអ្នកគាំទ្រឱ្យចូលរួមអនុវត្តការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាពិសេសក្រុមការងារបានប្រមូលបញ្ហាប្រឈមតាមរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំងអស់ ដើម្បីរកដំណោះស្រាយ ដោយមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរក្នុងការសម្របសម្រួលនិងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឱ្យមានភាពបតិដ្ឋានចំពោះប្រព័ន្ធ FMIS និងដើម្បីបន្តអនុវត្តប្រព័ន្ធនេះប្រកបដោយតម្លាភាពខ្ពស់ ។ ក្រុមការងារផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល និង ផែ្នកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង គមនាគមន៍ កំពុងបន្តជួយសម្របសម្រួល និងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើងរាល់ថ្ងៃ ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ ទាំងផ្នែកមុខងារប្រព័ន្ធ និង បច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធ ដែលអាចធ្វើឱ្យ រាំងស្ទះដល់ការអនុវត្តប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ។ ជាមួយគ្នាដែរ ក្រុមការងារកំពុងរៀបចំផែនការចុះគាំទ្រដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្តារតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំងអស់នាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

28

Mar, 2016

ដំណឹង​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ចសន្យា​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និង​ ហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជនជ្រាបថា នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវការជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាចំនួន១០រូបដើម្បីបម្រើការងារនៅក្នុងនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាដែលមានជំនាញដូចខាងក្រោម៖ ១ មន្ត្រីជំនាញផ្នែកផលិតកម្មវិធីលើទូរស័ព្ទដែលមានប្រព័ន្ធដំណើរការ Android (Android App Programmer) ចំនួន០១រូប ២ មន្ត្រីជំនាញផ្នែកផលិតកម្មវិធីលើទូរស័ព្ទដែលមានប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS (iOS App Programmer)ចំនួន០១រូប ៣ មន្ត្រីជំនាញផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ (Programmer) ចំនួន០៣រូប ៤ មន្រ្តីជំនាញផ្នែករៀបរៀង ឬ រចនាគេហទំព័រ (Web Designer) ចំនួន០១រូប ៥ មន្រ្តីជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ និង សារអេឡិចត្រូនិច (Web Master) ចំនួន០១រូប ៦ មន្រ្តីជំនាញផ្នែកជួសជុល និង ថែទាំម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រទាំងផ្នែក Hardware និង Software ចំនួន០២រូប ៧ មន្រ្តីជំនាញផ្នែកបណ្តាញតភ្ចាប់ (Networking) ចំនួន០១រូប សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាញយកឯកសារខាងក្រោម៖ Announcement and TOR

ព័ត៌មានលម្អិត