+855 23 43 00 63

3

Jun, 2016

វត្តមាននៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) និងពន្លឿនការអនុវត្ត កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានដោយជោគជ័យលើគ្រប់ដំណាក់កាល

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

“ការរាំងស្ទះនៃការពង្រឹងការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីបណ្ដាលមកពីកត្តាគួបផ្សំសំខាន់ៗជាច្រើន ។ ជាក់ស្ដែង ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្វែងរកធាតុចូលសម្រាប់ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅជំហានទី២ បានរកឃើញថា ការខ្វះឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន និង អវត្តមាននៃប្រព័ន្ធ FMIS គឺជាមូលហេតុចម្បងក្នុងចំណោមមូលហេតុទាំងអស់” ។ នេះជាប្រសាសន៍របស់ ឯកឧត្ដម ចាន់ សុធី ក្នុងឋានៈជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្លែងក្នុងសុន្ទរកថាបិទអង្គសិក្ខាសាលាស្ដីពី “កិច្ចពិភាក្សាស្វែងរកធាតុចូល សម្រាប់ត្រៀមពង្រីកដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ជំហានទី ២ នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន” ។ ឯកឧត្តមបានបន្ថែមទៀតថា នៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់ត្រូវតែដើរស្របជាមួយការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យា និង ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសម្រេចឱ្យខានតែបាននូវការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ ឯកឧត្ដមសង្កត់ធ្ងន់ថា ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅដំណាក់កាលនេះគឺដើម្បីសម្រាលបន្ទុកការងារហិរញ្ញវត្ថុ និង ការគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តថវិកា មុននឹងឈានទៅដល់ការធានាបាននូវតម្លាភាពនៃហិរញ្ញវត្ថុជាសាធារណៈ ។ ជាកិច្ចបញ្ចប់ ឯកឧត្តមបានបង្ហាញនូវភាពសុទិដ្ឋិនិយមលើប្រព័ន្ធ FMIS ព្រមទាំងបានអំពាវនាវ និង លើកទឹកចិត្តឱ្យក្រសួង-ស្ថាប័នរួមគ្នា ដើម្បីស្វែងរកចំណុចរួម ក្នុងការទទួលយកប្រព័ន្ធមួយនេះទៅប្រើប្រាស់ ស្របទៅនឹងគោលដៅនៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។ ជាលទ្ធផល តំណាងក្រសួង-ស្ថាប័នដែលអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាបានយល់កាន់តែច្បាស់អំពីអ្វីទៅជាប្រព័ន្ធ FMIS ដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ កំពុងអនុវត្ត និង ប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ន ជាពិសេសក្រសួង-ស្ថាប័នអាចចែករំលែកនូវព័ត៌មាន ក៏ដូចជាចំណេះដឹងដែលទទួលបានពីការចូលរួមសិក្ខាសាលានេះ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់មន្រ្តីពាក់ព័ន្ធនៃក្រសួង-ស្ថាប័នរបស់ខ្លួន និង ត្រៀមខ្លួនគាំទ្រ និង អនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ទៅតាមជំហាន និង ដំណាក់កាលនាពេលខាងមុខ  ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS (នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា) ទទួលបាននូវធាតុចូលសំខាន់ៗទាំងនៅក្នុងពេលពិភាក្សាជាក្រុម និង ពីកម្រងសំណួរដែលបានភ្ជាប់ជូនជាមួយនឹងលិខិតអញ្ជើញ ដែលព័ត៌មានទាំងនេះ បានផ្តល់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមការងារគិតគូរបន្តព្រាងផែនការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ២ ដែលគ្រោងនឹងបន្តពង្រីកទៅដល់បណ្ដាក្រសួង-ស្ថាប័ន ជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីពិនិត្យ និង [...]

ព័ត៌មានលម្អិត

5

Nov, 2015

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ១៩ (ខែ កញ្ញា-តុលា ឆ្នាំ ២០១៥)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ផែ្អកតាមផែនការ និង សមិទ្ធផលការងារសម្រេចបានជាក់ស្តែង ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការដំណាក់កាលទី២ នឹងចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃ ០២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ ខាងមុខនេះ ។ ក្រុមការងាររួមបានកំពុងខិតខំយ៉ាងសកម្មដើម្បីអនុវត្តការងារគន្លឹះសំខាន់ៗធ្វើយ៉ាងណាឱ្យការងារទាំងអស់បញ្ចប់តាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក ។ កាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះ ក្រុមការងារ FMWG ក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច្ និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារ FMWG  បានប្រជុំពិភាក្សាជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគន្លឹះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលពុំអាចសម្រេចបានក្នុងកម្រិតក្រុមការងារបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃ ។ ជាលទ្ធផល បញ្ហាប្រឈមទាំងនោះបានដោះស្រាយរួចរាល់ក្នុងកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគន្លឹះ ដែលជាទឡ្ហីករដ៏សំខាន់សម្រាប់ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ FMIS ប្រកបដោយរលូន និង ជោគជ័យ ។ ក្រុមការងាររួម និង មន្រ្តីបច្ចេកទេសមកពីអគ្គនាយដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ និង មន្រ្តីរតនាគារខេត្តចំនួន ៥ បានចូលរួមធ្វើការសាកល្បងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS រួចរាល់ ហើយក្រុមការងារបានបញ្ជូនកំហុសឆ្គង រួមជាមួយនឹងភាពខ្វះចន្លោះទាំងឡាយ ឱ្យក្រុមការងារក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវ និង ធ្វើការសាកល្បងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីបានកែតម្រូវរួច រហូតទទួលបានលទ្ធផលត្រឹមត្រូវដូចការគ្រោងទុក ។ ក្រុមការងារបានធ្វើការសាកល្បងលើទិន្នន័យដែលធ្វើសន្ធានកម្មជាមួយប្រព័ន្ធ ASYCUDA និង ប្រព័ន្ធធនាគារជាតិ (Bank Statement និង Electronic Fund Transfer) និង បានបញ្ចប់រួចរាល់ ៩៨% សម្រាប់ការត្រៀមដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជាផ្លូវការ ។ ដោយឡែក ការធ្វើសន្ធានកម្មជាមួយប្រព័ន្ធ Payroll របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ពុំអាចដំណើរការបាននៅឡើយ ដោយសារបញ្ហាបចេ្ចកទេសមួយចំនួនពុំអាចដោះស្រាយបាន ។ ចំណែកក្រុមការងារ Data Conversion កំពុងទាញយក និង ផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធ KIT មកដាក់បញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យស្របតាមកាលបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់ និងធានាឱ្យបាននូវភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ។ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរកំពុងបន្តអនុវត្តការទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈគេហទំព័រ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

26

Oct, 2015

ការទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីនៃរតនាគារខេត្តចំនួន ១២ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៣ ខែ សីហា រហូតដល់ ថ្ងៃទី ១១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង​ការផ្លាស់ប្តូរ និង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​របស់​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា​នៃ​គម្រោង FMIS បាន​ចុះ​បំពេញបេសកកម្ម​ទៅកាន់​រតនាគារ​ខេត្ត​ចំនួន ១២ ដោយ​ចុះទៅ​កាន់​រតនាគារ​ខេត្ត​ចំនួន​ពីរ​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍ ក្នុង​គោលបំណង ទី១. ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​វឌ្ឍនភាព​ដែល​ក្រុមការងារ​បាន​អនុវត្ត​កន្លងមក, លើក​ពី​កិច្ចការងារ​បន្ត​ដែល​ត្រូវអនុវត្ត, និង បង្ហាញ​ពី​អត្ថប្រយោជន៍​នៃ ការប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បី​កៀរគរ​ការចូលរួម​អនុវត្ត​រឹតតែ​ខ្លាំង​ឡើង ទី២. ជ្រើសរើស​បណ្តាញ​ភ្នាក់ងារ​ផ្លាស់ប្តូរ​នៅតាម​រតនាគារ​រាជធានី-ខេត្ត សម្រាប់​ដើរតួ​រ​ជា​ភ្នាក់ងារ​ក្នុងការ​ផ្សព្វផ្សាយ និង​ជួយ​សម្របសម្រួល​ដល់​ការងារ​ចាំបាច់​ផ្សេងៗរបស់​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង​ការផ្លាស់ប្តូរ​នៅ​ថ្នាក់កណ្តាល ទី៣. ពិនិត្យ​ទីតាំង​ជាក់ស្តែង​ដែល​អាច​នឹង​ផ្លាស់ប្តូរ និង​ការតភ្ជាប់​បណ្តាញ​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង ទី៤. ស្នើឱ្យ​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្រ្តី​បំពេញ​កម្រង​ឯកសារ​ស្ទង់មតិ​អំពី​ការយល់ដឹង​អំពី​គម្រោង FMIS, ឆ្លើយ​សំណួរ​របស់​មន្រ្តី​រតនាគារ​ខេត្ត, និង​ស្រង់​នូវ​មតិ​ដែលជា​កង្វល់​ឬ​បញ្ហា​ប្រឈម និង​សំណូមពរ​ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការដាក់ឱ្យ​អនុវត្ត​ប្រព័ន្ធ FMIS របស់​មន្រ្តី​រតនាគារ​ខេត្ត​ដើម្បី​ពិនិត្យ​លទ្ធភាព​ដោះស្រាយ​ឱ្យទាន់ពេល​វេលា និង​ដាក់ជូន​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ដោះស្រាយ​ប្រសិនបើ​ចាំបាច់។ ក្នុង​កិច្ច​ដំណើរ​បេសកកម្ម​ក្រុមការងារ​បាន​អនុវត្ត​ភារកិច្ច​នៅតាម​រតនាគារ​ខេត្ត​នីមួយៗដូចខាងក្រោម៖ ១. បានធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការអនុវត្ត​គម្រោង FMIS ដោយ បានបង្ហាញ​ពី​វឌ្ឍនភាព​រួម​នៃ​ការអនុវត្ត​គម្រោង​តាំងពី​ពេល​ចាប់ផ្តើម​រហូតដល់​ពេលបច្ចុប្បន្ន, អំពី​ស្ថានភាព​បច្ចុប្បន្ន​នៃ​ការអនុវត្ត​គម្រោង​ពាក់ព័ន្ធ​សកម្មភាព​គន្លឹះ, មុខងារ​ដែល​ត្រូវអនុវត្ត​នៅ​រតនាគារ​រាជធានី-ខេត្ត, និង​អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗដែល​រតនាគារ​ខេត្ត​នឹង​ទទួលបាន​នៅពេល​មាន​ប្រព័ន្ធ FMIS។ ជាមួយគ្នា​ដែរ ក្រុមការងារ​បាន​ជំរុញលើកទឹកចិត្ត​ដល់​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្រ្តី​នៃ​រតនាគារ​ខេត្ត ឱ្យចូល​រួម​សួរ​សំណួរ​ទាំងឡាយ​ដែលមាន ទាំង​នៅក្នុងពេល​កំពុង​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ និង​នៅពេល​បញ្ចប់ ក្នុង​គោលបំណង​បង្កើន​នូវ​ភាពជិតស្និទ្ធ និង​ការឆ្លើយឆ្លង​គ្នា​ទៅវិញទៅមក ដើម្បី​បកស្រាយ​ចម្ងល់​ផ្សេងៗ ឬ​ពន្យល់​បកស្រាយ​ភ្លាមៗជូន​ដល់​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្រ្តី​នៃ​រតនាគារ​ខេត្ត។ ក្រុមការងារ​ក៏បាន​ចែកជូន​នូវ​ឯកសារ​ផ្សេងៗ ដូចជា ឯកសារ​បទ​បង្ហាញ, ប្រកាស​ព័ត៌មាន, ព័ត៌មាន​បច្ចុប្បន្នភាព និង​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​គម្រោង FMIS ជាដើម។ ២. ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្រ្តី​រតនាគារ​ខេត្ត ត្រូវបាន​ស្នើសុំ​ឱ្យបំពេញ​កម្រង​ឯកសារ​ស្ទង់មតិ​ស្តីអំពី ការត្រៀមខ្លួន​រួចរាល់​សម្រាប់​ការផ្លាស់ប្តូរ (Change Readiness Survey) ដោយ​ប្រើប្រាស់​រយៈពេល​ពី ១៥ ទៅ ២០ នាទី ដើម្បី​ស្ទាបស្ទង់​ពី​ការយល់ដឹង និង បញ្ហា​ប្រឈម […]

ព័ត៌មានលម្អិត

23

Sep, 2015

ប្រកាស​ព័ត៌មាន លេខ ១៨ (ខែ​ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពីថ្ងៃទី ២៣ ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS របស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា បានរៀបចំវិបស្សនាមួយនៅខេត្តព្រះសីហនុ ស្តីពី “ការស្វែងរកជម្រើសគោលនយោបាយសម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាព និងអនាគតនៃការអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) និង បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PFMRP)” ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក មន្ត ប្រាថ្នា ប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS (FMWG) តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារ FMWG ដោយមានការចូលរួមពីក្រុមការងាររបស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា និងតំណាងធនាគារពិភពលោក។ វិបស្សនានេះ បានផ្តោតលើការស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងជួបប្រទះក្នុងការអនុវត្តគម្រោង FMIS, ពិភាក្សាពីទិសដៅការងារសម្រាប់អនុវត្តបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រីកវិសាលភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS, និងការស្វែងរកជម្រើសជាគោលនយោបាយសម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាព និងអនាគតសម្រាប់ដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ។ ក្រុមការងារនីតិវិធីអនុវត្តការងារបានបញ្ចប់ការសាកល្បងលើប្រព័ន្ធដោយភ្ជាប់ពីមុខងារមួយទៅមុខងារមួយទៀត (End-to-End Processes) និងការកែតម្រូវកំហុសឆ្គងដែលបានរកឃើញ។ បច្ចុប្បន្ន ក្រុមការងារកំពុងធ្វើការប្រើប្រាស់សាកល្បងប្រព័ន្ធលើកទី២ (User Acceptance Test 2) ដោយមានការចូលរួមពីមន្រ្តីពាក់ព័ន្ធនៃអគ្គនាយដ្ឋានគន្លឹះៗ ដើម្បីសាកល្បងលើសមត្ថភាព និង សុក្រឹតភាពរបស់ប្រព័ន្ធ មុនពេលដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដំណាក់កាលទី២ នៃជំហានទី១ ដែលនឹងចាប់ផ្តើមនៅខែ តុលា ខាងមុខនេះ។ ការអនុវត្ត User Acceptance Test 2 នេះ ក៏មានការចូលរួមពីរតនាគារខេត្តចំនួន ៥ និងមានការសម្របសម្រួលពីទីប្រឹក្សា Oracle PeopleSoft ផងដែរ។ ការធ្វើសន្ធានកម្មជាមួយប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រព័ន្ធ ASYCUDA និង Payroll ក្រុមការងារកំពុងបន្តពិភាក្សា និង ដោះបញ្ហាប្រឈមនានាមុននឹងធ្វើការសាកល្បងប្រើប្រាស់។ ក្រុមការងារក៏កំពុងបន្តពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារបច្ចេកទេសធនាគារជាតិដើម្បីដោះស្រាយ និង សម្រេចលើទំម្រង់ទិន្នន័យដែលត្រូវធ្វើសន្ធានកម្មលើ Electronic Fund Transfer (EFT) និង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

17

Aug, 2015

ប្រកាស​ព័ត៌មាន លេខ ១៧ (ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS (FMWG) បានរៀបចំពិធី “ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី១” ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាជំហានទី១ នៃដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពល្អប្រសើរនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ ពិធីនេះមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រមទាំងតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់។ ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ក្នុងដំណាក់កាលទី១នេះ រួមមានពីរមុខងារ គឺមុខងារសៀវភៅធំ (GL) និងវិភាជន៍ថវិកា (BA)ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់មកពីអគ្គនាយដ្ឋានថវិកា, អគ្គនាយកដ្ឋាន រតនាគារជាតិ, និងនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា។ ចំណែកមុខងារដទៃទៀតនឹងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅខែតុលាខាងមុខនេះ។ ក្រុមការងារផ្នែកនីតិវិធីអនុវត្តការងារកំពុងសាកល្បងលើប្រព័ន្ធដោយភ្ជាប់ពីមុខងារមួយទៅមុខងារមួយទៀត (End-to-End Processes)ដើម្បីស្វែងរកកំហុសឆ្គងដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការជាក់ស្តែងនៅពេលដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ដោយមានការចូលរួមពីទីប្រឹក្សាផ្នែកកម្មវិធី Oracle PeopleSoft។ បន្ទាប់មកក្រុមការងារនឹងអនុវត្ត User Acceptance Test 2 ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អាចធ្វើការសាកល្បងគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់ ជាពិសេសទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការការងារប្រចាំថ្ងៃតាមអគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋាននីមួយៗ ដែលនឹងចាប់ផ្តើមនៅចុងខែសីហា ដល់ ដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះ។ ក្រុមការងារ Data Conversion នៅតែកំពុងបន្តទាញយកទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធ KIT មកដាក់បញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ដែលនឹងត្រូវអនុវត្តរហូតដល់ពេលដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជាផ្លូវការដំណាក់កាលទី២ នៅខែតុលា។ ដោយឡែកការធ្វើសន្ធានកម្មទៅលើ Electronic Fund Transfer (EFT) ក្រុមការងារបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធ FMIS កំពុងពិភាក្សាបន្តជាមួយក្រុមការងារបច្ចេកទេសធនាគារជាតិដើម្បីសាកល្បងប្រើប្រាស់។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ការធ្វើសន្ធានកម្មជាមួយប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រព័ន្ធ ASYCUDA និង Payroll ក្រុមការងារកំពុងពិភាក្សាបន្ត ហើយគ្រោងនឹងសម្រេចនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ។ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរកំពុងរៀបចំផែនការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅតាមអគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ និងរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរ និងវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ព្រមទាំងការវាស់ស្ទង់កម្រិតយល់ដឹងរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខែសីហា ដើម្បីធ្វើជាធាតុចូលក្នុងការកែលម្អយុទ្ធសាស្រ្ត និងសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារ ក្នុងគោលបំណងកៀរគរការគាំទ្រ និងចូលរួមនានាឱ្យកាន់តែខ្លាំងឡើង ដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យនៃការផ្លាស់ប្តូរ។ សម្រាប់ការងារផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល ក្រុមការងារបានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ជាន់ខ្ពស់ “Training for Super User” ដោយមានការចូលរួមពីអគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគន្លឹះ និងរតនាគារខេត្តចំនួន៥។ […]

ព័ត៌មានលម្អិត