+855 23 43 00 63

20

Oct, 2021

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី“កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជំហានទី ៣ ប្រចាំឆមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០២១”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នារសៀលថ្ងៃ អង្គារ ១៣ កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ ត្រូវនឹងនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២១ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងអេហ្វអឹមអាយអេស នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ “ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជំហានទី ៣ ប្រចាំឆមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០២១” ដែលដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គម្រោងអេហ្វអឹមអាយអេស និង មានការចូលរួមពីសមាជិក សមាជិកា ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងអេហ្វអឹមអាយអេស និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងអេហ្វអឹមអាយអេស ផងដែរ ។ កិច្ចប្រជុំនេះ គឺមានគោលបំណងពិនិត្យ តាមដាន និង ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលបាននិងកំពុងអនុវត្តផ្អែកតាមផែនការសកម្មភាពដែលបានដាក់ចេញ និង បង្ហាញពីកិច្ចការងារដែលត្រូវអនុវត្តក្នុង    ត្រីមាសបន្ទាប់ដើម្បីឱ្យសម្រេចបានតាមគោលដៅដែលបានកំណត់ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ មានប្រសាសន៍បើកកិច្ចប្រជុំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំថា ជាកិច្ចប្រជុំដែលសមាជិកក្រុមការងារទាំងអស់ត្រូវចូលរួមដើម្បីដឹងពីវឌ្ឍនភាព និង ផ្តល់មតិយោបល់ ឬ ដំណោះស្រាយលើបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗ ។ ឯកឧត្តម ក៏បានកោតសរសើរដល់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងអេហ្វអឹមអាយអេស និង ក្រុមការងាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានចូលរួមសហការគ្នាអនុវត្តការងារដោយសម្រេចបានលទ្ធផលច្រើនក្នុងការអនុវត្តគម្រោងអេហ្វអឹមអាយអេស បើទោះជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រឈមនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលតម្រូវឱ្យភាគច្រើនគឺធ្វើការពីផ្ទះមិនអាចជួបគ្នាបាន ។ បើទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឱ្យបន្តចូលរួមសហការគ្នា និង តស៊ូព្យាយាមជាមួយគ្នាអនុវត្តការងារឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និង ទទួលបានជោគជ័យតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក ។ ជារួមក្នុងត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ការអនុវត្តគម្រោងអេហ្វអឹមអាយអេសសម្រេចបាន ៨៧% ក្នុងចំណោមសូចនាករសកម្មភាពសរុបចំនួន ១៦ ក្នុងនោះមានសូចនាករសកម្មភាពចំនួន ១២ សម្រេចបាន ១០០% និង សូចនាករចំនួន ៤ សម្រេចបានប្រហែល ៧០% ។ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

29

Sep, 2021

ការចុះពិនិត្យការដំឡើងបណ្តាញតភ្ជាប់ និង បណ្តាញអគ្គិសនីរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ស្របតាមផែនការពង្រីកវិសាលភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ៣ ទៅដល់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងចុះពិនិត្យការដំឡើងប្រព័ន្ធបណ្តាញតភ្ជាប់ (WAN/LAN) និង បណ្តាញអគ្គិសនី ដើម្បីធានានូវការរៀបចំដាក់ដំឡើងឧបករណ៍សម្ភារផ្សេងៗរបស់គម្រោង FMIS បានដោយរលូន និង ទាន់ពេលវេលា សម្រាប់គាំទ្រដល់ដំណើរការនៃការប្រើប្រាស់ និង ឈានដល់ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ខាងមុខ ។ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS រហូតមកដល់ពេលនេះ បានបំពេញបេសកកម្មចុះត្រួតពិនិត្យការដំឡើងប្រព័ន្ធបណ្តាញតភ្ជាប់ផ្ទៃក្នុង និង ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី នៅរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តមួយចំនួនរួមមាន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តព្រះសីហនុ និង ខេត្តកោះកុង ។

ព័ត៌មានលម្អិត

21

Sep, 2021

អត្ថប្រយោជន៍នៃមុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និង មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា កន្លងទៅ បានរៀបចំកម្មវិធី “ការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ និង មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា” ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តី នៃក្រសួង-ស្ថាប័ន ព្រមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល ។ នៅដើមឆ្នាំ ២០២២ ខាងមុខ មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ (Full Procurement Module) នឹងត្រូវដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅក្រសួង-ស្ថាប័ន ចំនួន ៣៤ និង មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា (Budget Planning Module) នៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១១ ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សូមលើកយកនូវអត្ថប្រយោជន៍របស់មុខងារទាំងពីរនេះ ដូចតទៅ៖   ១.មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ មានសមត្ថភាពអាចគ្រប់គ្រងរាល់ដំណើរការនៃការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈទាំងអស់ ដែលរួមមាន ការគ្រប់គ្រងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ, ការរៀបចំផែនការលទ្ធកម្ម, ការគ្រប់គ្រងដំណើរការដេញថ្លៃ និង ការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា។ អត្ថប្រយោជន៍៖ ចំណេញពេលវេលា និងអាចត្រួតពិនិត្យបានគ្រប់ប្រតិបត្តិការ ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការត្រួតពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ និង តាមដានផែនការលទ្ធកម្មពេញលេញ ប្រព័ន្ធរក្សាទុកទិន្នន័យយូរអង្វែង ដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកទិន្នន័យ កាត់បន្ថយចំណាយលើការប្រើប្រាស់ឯកសារ លទ្ធភាពត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានរាល់ការរៀបចំផែនការលទ្ធកម្មរ​បស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងអង្គភាពថវិកា   ២.មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា គ្រប់គ្រងវដ្ដនៃដំណើរការរៀបចំផែនការថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ដែលរួមមានការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកាបីឆ្នាំរំកិល, ការរៀបចំកញ្ចប់ថវិកា និង ការអនុម័តថវិកា ក្នុងក្របខណ្ឌថ្នាក់ជាតិ  និង ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ។ ក្រសួង-ស្ថាប័ន​ អាចកត់ត្រាគម្រោងចំណូល-ចំណាយថវិកាប្រចាំឆ្នាំលម្អិតទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់ថវិកា ដែលរួមមានទាំង ចំណាត់ថ្នាក់កម្មវិធី និង ចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច និង បញ្ជូនតាមប្រព័ន្ធទៅកាន់ដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការរៀបចំផែនការថវិកា។ អត្ថប្រយោជន៍៖ ទិន្នន័យ ឯកសារពាក់ព័ន្ធ ត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងប្រពន្ធតែមួយដែលមានសុវត្ថិភាព និងមិនងាយបាត់បង់ ផ្តល់ភាពងាយក្នុងការកែតម្រូវលើគម្រោងចំណូលចំណាយថវិកា និងចំណេញពេលវេលា អាចត្រួតពិនិត្យគម្រោងថវិកាឆ្នាំចាស់ និងគម្រោងថវិកាឆ្នាំថ្មី គ្រប់គ្រងព័ត៌មាន ផ្ទៀងផ្ទាត់ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

20

Sep, 2021

IMF រៀបចំសិក្ខាសាលាអនឡាញស្តីអំពីការធ្វើឌីជីថលូបនីយកម្មលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដើម្បីកែលម្អការផ្តល់សេវា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

សិក្ខាសាលាអនឡាញស្តីអំពី “ការធ្វើឌីជីថលូបនីយកម្មលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដើម្បីកែលម្អការផ្តល់សេវា​ – Digitalization of Public Financial Management Systems for Improved Service Delivery”  ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) នាព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ ដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ ១៤៦ រូប មកពីស្ថាប័នរដ្ឋ និង ឯកជន ចំនួន ១២ ប្រទេស។  ក្នុងសិក្ខាសាលាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ លោក អៀច សេដ្ឋា ប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក៏ត្រូវបានអញ្ជើញជាកិត្តិយសក្នុងការផ្តល់បទបង្ហាញស្តីពីភាពជោគជ័យ និង បទពិសោធន៍ នៃការអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ។ នៅក្នុងសារសំខាន់ៗដែលលោកបានចែករំលែកស្តីពីការអនុវត្តគម្រោងប្រ័ន្ធ FMIS នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា លោកបានលើកឡើងថា ភាពជោគជ័យដែលបានកើតមានឡើងទាំងនេះ​ ក៏ដោយសារតែមានការគំាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់, ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ រួមជាមួយនឹងការគិតគូរនិងរៀនអំពីបទពិសោធន៍កន្លងមក ដោយផ្តើមពីការកំណត់តម្រូវការដែលមានវិសាលភាពតូចប៉ុន្តែអាចពង្រីកបន្ថែមបានជាបន្តបន្ទាប់ តាមរយៈការដាក់ចេញនូវផែនទីតម្រង់ទិសជាជំហានៗប្រកបដោយភាពប្រាកដនិយម ។ ក្នុងនោះភាពជោគជ័យទាំងនេះក៏បានលេចចេញមកពីការដែលមានផែនការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរដែលមានការគាំទ្រ ការចូលរួម ការផ្តល់នូវព័ត៌មាន និងការកៀគរនូវភាពជាម្ចាស់ទៅលើការដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវប្រព័ន្ធ  FMIS ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា គម្រោងប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានបិទបញ្ចប់នូវជំហានទី ២ ជាស្ថាពរកាលពីចុងឆ្នាំ ២០២០ និង បាននឹងកំពុងតែអនុវត្តនូវជំហានទី ៣ ឆ្នាំ ២០២១-២០២៥ ដែលនឹងធ្វើការពង្រីកវិសាលភាពការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់ថ្នាក់ក្រោមជាតិ, ធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍នូវមុខងារពីរបន្ថែមថ្មី, ពង្រីកការអនុវត្តមុខងារដែលទើបតែសម្រេចបានគឺមុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និងមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ ទៅកាន់ការដ្ឋានដែលនៅសេសសល់, ពង្រឹងនិងពង្រីកការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង, កែលម្អរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលផលិតចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS និងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធុរៈកិច្ចវ័យឆ្លាត (Business Intelligence) […]

ព័ត៌មានលម្អិត

15

Sep, 2021

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញនិង មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃ ពុធ ៩ កើត ខែ ភទ្របទ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ ត្រូវនឹងនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកម្មវិធី “ការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ និង មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា” ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តី នៃក្រសួង-ស្ថាប័ន ព្រមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ ក្នុងគោលបំណង បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ និង​ មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា ដែលជាមុខងារបន្ថែមថ្មីចំនួនពីរក្នុងក្របខណ្ឌប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក៏ដូចជាការចាប់ផ្តើមឈានទៅអនុវត្តសកម្មភាពនានាបន្តទៀតតាមផែនការ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រើប្រាស់មុខងារថ្មីទាំងពីរនេះ ជាផ្លូវការបាននៅដើមឆ្នាំ ២០២២ ខាងមុខ។ កម្មវិធីនេះ ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តី មកពីក្រសួង-ស្ថាប័ន និងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិចំនួន ៣៤៧ រូប តាមរយៈប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom។ មានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីនេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប បានគូសបញ្ជាក់អំពីភាពមិនអាចខ្វះបាននៃ “ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)” ក្នុងបរិការណ៍នៃការរីករាលដាលនូវជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលបានធ្វើឱ្យពិភពលោក ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងទៅលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និង បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ដែលជាដំណោះស្រាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធានានិរន្តរភាពការងាររបស់ស្ថាប័ន ស្របពេលដែលប្រព័ន្ធ- FMIS បាននិងកំពុងបោះជំហានទៅមុខឥតឈប់ឈរ ដោយបានដាក់ចេញបន្តនូវ “ផែនការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី៣ ២០២១-២០២៥” ប្រកបដោយមហិច្ឆតា រួមជាមួយនឹង “ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រតម្រង់ទិសនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ២០២០-២០២៥”  ដែលជាការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជី- ថលលើលំហូរនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងដោយនឹងមិនមានការបញ្ជូនឯកសារជាក្រដាសទៀតឡើយនៅថ្ងៃអនាគត និង បានចាប់ផ្ដើមដោយជោគជ័យរួចហើយសម្រាប់ការអនុវត្តមុខសញ្ញាចំណាយដែលមានហានិភ័យទាបមួយចំនួនដូចជា ចំណាយបៀវត្ស, ចំណាយទឹក, ចំណាយភ្លើង ជាដើម ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ […]

ព័ត៌មានលម្អិត