+855 23 43 00 63

13

Jan, 2021

កិច្ចប្រជុំស្តីពី “ការបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ ២០២០ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ ២០២១ ទាំងក្នុងការកែទម្រង់ និងក្រៅការកែទម្រង់ របស់នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅថ្ងៃពុធ ១៥រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងជាលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ ២០២០ និង ទិសដៅការងារឆ្នាំ ២០២១។ កិច្ចប្រជុំនេះ មានការចូលរួមពីគ្រប់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រី នៃនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ មានប្រសាសន៍បើកអង្គប្រជុំ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង និងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានលើកឡើងពីសមិទ្ធផលធំៗ ដែលក្រុមការងារសម្រេចបាន និងត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីថ្នាក់ដឹកនាំ។ បន្ថែមពីលើនេះ ឯកឧត្តម ក៏បានលើកទឹកចិត្តជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រី នៃនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ដើម្បីបន្តអនុវត្តការងារដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ និងបុរសកម្ម។ គួរជម្រាបជូនផងដែរថា គោលដៅចម្បងរបស់គម្រោង FMIS ជំហានទី៣ (២០២១-២០២៥) នឹងផ្តោតសំខាន់លើ៖ ១. ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅថ្នាក់កណ្តាល និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន ២. បន្តអនុវត្តនីតិវិធីតម្រង់ទិសសម្រាប់ការទូទាត់បៀវត្សទូទាត់ត្រង់ និងនីតិវិធីអនុវត្តផ្សេងៗតាមផែនការ ៣. ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅ រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ៤. ការអភិវឌ្ឍមុខងារ២ថ្មីបន្ថែមនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS (មុខងារគ្រប់គ្រងសន្និធិ និងមុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ) ៥. ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់មុខងាររៀបចំផែនការថវិកាជាជំហានៗ ៦. ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់មុខងារលទ្ធកម្មជាជំហានៗ ៧. គោលដៅចាំបាច់ផ្សេងៗ៖ អភិវឌ្ឍកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់ បន្តការធ្វើសន្ធានកម្មជាមួយប្រព័ន្ធខាងក្រៅ ជំរុញការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ជំរុញការអនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់ថវិកាទាំង៧ ជំរុញការប្រើប្រាស់របាយការណ៍ផលិតចេញពីប្រព័ន្ធ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

25

Dec, 2020

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពីការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ការចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាប

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃសុក្រ ១១ កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពី “ការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ការចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាប” តាមប្រព័ន្ធសន្និសិទវីដេអូ (Zoom) ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រី ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៃក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ៧ រួមមាន៖ – ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ – ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ – ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ – ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ – ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ – ក្រសួងសុខាភិបាល – ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ផ្តោតសំខាន់លើចំណុចផ្លាស់ប្តូរថ្មី នៃនីតិវិធីអនុវត្តការងារ រួមមាន៖ ១. ខ្លឹមសារសេចក្តីណែនាំ និង តារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់ នៃនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ការចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាប ២. ទិដ្ឋភាពរួម នៃនីតិវិធីថ្មី ៣. អនុគណនី និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដែលត្រូវអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ៤. សម្រង់លិខិតយុត្តិការចំណាយដែលត្រូវស្គែនបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ។

ព័ត៌មានលម្អិត

25

Dec, 2020

ក្រុមការងារFMIS បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពី “​មុខងាររៀបចំថវិកាផែនការសម្រាប់ជំហាន ១ក”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃ សុក្រ ១១ កើត ខែ បុស្ស ឆ្នាំ ជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី​ ២៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពី “​មុខងាររៀបចំថវិកាផែនការសម្រាប់ជំហាន ១ក” ជូនដល់មន្ត្រីបង្គោលនៃ អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកាដែលជា អង្គភាពត្រូវប្រើប្រាស់លើមុខងារនេះមុនគេ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះរៀបចំឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំនៃនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះផងដែរ បានផ្តល់ជូនសិក្ខាកាមឱ្យស្វែងយល់ពី ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃមុខងាររៀបចំផែនការថវិកា, របៀបបញ្ចូលពិតានថវិកា, របៀបបញ្ចូលគម្រោងថវិកាចំណាយលម្អិត, ការត្រួតពិនិត្យថវិកា, ការត្រួតពិនិត្យថវិកានៅអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា, ការកែតម្រូវប្រតិបត្តិការ, និង របៀបការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ចរចារថវិកា ដើម្បីធានាបានថា សិក្ខាកាមទាំងអស់នឹងអាចអនុវត្តបានផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS-BPS បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល។ គួរបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា ការរៀបចំមុខងាររៀបចំផែនការថវិកាត្រូវបានបែងចែកជា ៣ ជំហាន ដែលនៅក្នុងជំហានទី១​នេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ និង អគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធសម្រេចបាននូវលទ្ធផលរួម​មាន៖ ១. បានរៀបចំរួចរាល់នូវសេចក្តីព្រាងឯកសារនីតិវិធីអនុវត្តការងារសម្រាប់មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា ២.បានរៀបចំរួចរាល់នូវនិតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធរៀបចំផែនការថវិកាផ្នែកថវិកាចរន្ត ២.បានរៀបចំរួចរាល់នូវឯកសារតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ និង ឯកសារតម្រូវការបច្ចេកទេស ៣.បានអភិវឌ្ឍផ្នែកបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធរួចរាល់សម្រាប់ជំហានទី១ ស្តីពីការរៀបចំផែនការថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ៤.បានបញ្ចប់ការធ្វើតេស្តសាកល្បងលើប្រព័ន្ធរៀបចំផែនការថវិកាជំហានទី១ ដោយមន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា។

ព័ត៌មានលម្អិត

21

Dec, 2020

ប្រកាសព័ត៌មាន៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ស្នើមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ បន្តគាំទ្រគម្រោង FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្នុងឱកាសទទួលជួបជាមួយតំណាងរបស់រូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF)នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបញ្ជាក់ពីគោលជំហររបស់រាជ-រដ្ឋាភិបាល ជាពិសេសពីឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ លើការបន្តអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅក្នុងដំណាក់កាលជាបន្តបន្ទាប់ និង បានសម្រេចអនុម័តលើការបន្តឱ្យអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) នៅជំហានទី៣ ពី ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ ២០២៥ តទៅទៀត ដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវគោលដៅនៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គឺការបង្កើតបាននូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមួយសម្រាប់កម្ពុជា ដែលធានាបាននូវគណនេយ្យភាព, តម្លាភាព និង ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋប្រកបដោយគុណភាព។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះតំណាងរបស់ IMF មាន លោក Holger van Eden ប្រធានការិយាល័យ IMF ប្រចាំតំបន់នៅទីក្រុងបាងកក និង លោក Kris Kauffmann ទីប្រឹក្សា IMF ជួយគាំទ្រដល់គម្រោង FMIS រួមជាមួយនឹងលោក Yasuhisa Ojima ប្រធាន​ស្ថាន​តំណាង​ IMF ប្រចាំនៅកម្ពុជា បានវាយតម្លៃខ្ពស់ដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលជាច្រើនរួមមាន ៖ ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២ បានដោយជោគជ័យតាមផែនការ, ការពង្រឹងការប្រើប្រាស់មាតិកាថវិកាទាំង ៧, ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិកត្រូនិច, ការពង្រឹងការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី, ការផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចជូនអង្គភាពថវិកា និង អង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ តំណាង IMF បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃគម្រោង FMIS ដែលប្រទេសនានានៅលើសាកលលោកបានកំពុងអនុវត្តដោយជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីកសាងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការពង្រឹងគុណភាព នៃការផ្ដល់សេវាសាធារណៈតាម   រយៈការអនុវត្តថវិកា និង ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ទន្ទឹមនឹងការរៀបចំកែសម្រួលច្បាប់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ តំណាង IMF បានផ្ដល់អនុសាសន៍យ៉ាងមុតមាំដល់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការបញ្ចូលខ្លឹមសារនៃការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

18

Dec, 2020

កិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេសសម្រាប់ត្រៀម ក្នុងការកែសម្រួលសន្ធានកម្មរវាង ប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយប្រព័ន្ធធនាគារដែលជាដៃគូ អនុវត្តប្រព័ន្ធ e-Payment

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេសសម្រាប់ត្រៀម ក្នុងការកែសម្រួលសន្ធានកម្មរវាង ប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយប្រព័ន្ធធនាគារដែលជាដៃគូ អនុវត្តប្រព័ន្ធ e-Payment សម្រាប់ការបង់ចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ​ដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធ NRMIS ដែលគ្រោងនឹងអនុវត្តនៅដើមឆ្នាំ២០២១ខាងមុខ។   ក្រុមការងារនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំបន្តបន្ទាប់ទៀតសម្រាប់កិច្ចការនេះ។ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមុខងារ e-Payment ត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ត្រូវនឹងថ្ងៃ ១ កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស. ២៥៦៤ ដែលមាន នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានចូលរួមធ្វើការបង្ហាញស្តីអំពីការប្រើប្រាស់នូវមុខងារ e-Payment ដែលជាសមិទ្ធផលថ្មី នៃការសហការអភិវឌ្ឍរវាង អគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ និង នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន។ ដែលមុខងារនេះនឹងជួយសម្រួលដល់អ្នកបង់ចំណូល ធ្វើការបង់ឬទូទាត់សាច់ប្រាក់បានពីគ្រប់ទីកន្លែង និងគ្រប់ពេលវេលា តាមរយៈកម្មវិធីលើទូរសព្ទដៃ (Mobile App) របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាពិសេសទៅទៀតនោះក៏អាចធ្វើការបង់តាមរយៈ Mobile App របស់ធនាគារ អេសុីលីដា និង កាណាឌីយ៉ា ផងដែរ។

ព័ត៌មានលម្អិត