+855 23 43 00 63

20

Oct, 2020

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពី បទពិសោធន៍ និងបញ្ហាប្រឈមនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់មុខងារបញ្ជាទិញ និងមុខងារទូទាត់

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃទី ១៩ – ២០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពី “បទពិសោធន៍ និងបញ្ហាប្រឈមនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់មុខងារបញ្ជាទិញ និងមុខងារទូទាត់” នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ហេង ស៊ីនឿន ប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច នៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ យោងតាមរបាយការណ៍អំពី “វឌ្ឍនភាព និងបញ្ហាប្រឈមនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS លើមុខងារបញ្ជាទិញ និងមុខងារត្រូវសង” រៀបចំដោយនាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច នៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ដែលនាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច នៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកាសម្រេចបាន ក្នុងនោះមានដូចជា៖ -ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១៧ ចុងក្រោយត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS -ចូលរួមជាគ្រូបង្គោលក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីនីតិវិធីនៃការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីសម្រាប់ FMIS Users -បន្តជួយចុះចូលប្រព័ន្ធ FMIS នៅដើមឆ្នាំសម្រាប់ប្រតិបត្តិការចំណាយនានា -បន្តជួយចុះប្រតិបត្តិការចំណាយសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង សាកលវិទ្យាល័យជាស៊ីមកំចាយមារ សាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង ដែលនៅមិនទាន់មានប្រព័ន្ធនៅឡើយ -ជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១៧ ។  

ព័ត៌មានលម្អិត

13

Oct, 2020

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបន្តអបអរសាទរភាពជោគជ័យនៃគម្រោង FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពីថ្ងៃទី ០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែកញ្ញារបស់អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជូ គឹមឡេង​ រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុន្នីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តម លោក លោកស្រី ថ្នាក់ដឹកនាំ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ កិច្ចប្រជុំបានចាប់ផ្តើមអំពីការលើកឡើងនូវវឌ្ឍនភាពចម្បងៗនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត វង្ស ប៊ុនឥន្ទ្រាវុធ ប្រតិភូររាជដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ​ ព្រមទាំងមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមពីរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង២៥។ ក្នុងឱ្យកាសនោះផងដែរ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជូ គឹមឡេង​ បានអបអរសាទរសម្រាប់ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធ FMIS បានយ៉ាងជោគជ័យនៅក្នុងដំណាក់កាលទី២ និងឈានចូលដំណាក់កាលទី៣ ក្នុងឆ្នាំ២០២១-២០២៥ខាងមុខ ។​ បន្ថែមពីនេះ ឯកឧត្តមក៏សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា នៅថ្ងៃមុខឆាប់ៗនេះ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀត (ក្រៅពីការទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការ និងប្រតិបត្តិការទូទាត់ត្រង់)  នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMISទាំងស្រុង។  ឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ថា “សង្ឃឹមថា នាឆ្នាំ២០២១ យើងនឹងមានច្បាប់ទូទាត់ចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងផងដែរ”។ 

ព័ត៌មានលម្អិត

12

Oct, 2020

ក្រុមការងារ FMIS រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី នីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ការចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាប

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពី ការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ការចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាបក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រី ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS មកពីអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ និង អង្គភាពទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក មានរយៈពេលកន្លះថ្លៃ ដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើ៖ ១. ខ្លឹមសារសេចក្តីណែនាំ និង តារាងឧបសម្ព័ន្ធ​ភ្ជាប់ នៃនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ការចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាប ២. ទិដ្ឋភាពរួម នៃនីតិវិធីថ្មី ៣. អនុគណនី និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដែលត្រូវអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ៤. ការកត់ត្រាអាណត្តិ ត្រួតពិនិត្យថវិកា និងបញ្ជូនការអនុម័ត ៥. របៀបអនុម័តប្រតិបត្តិការ (អាណាប័ក និងអភិបាលហិរញ្ញវត្ថុ) ៦. របៀបទាញយកទម្រង់ព័ត៌មានអាណត្តិចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS និង ៧. សម្រប់លិខិតយុត្តិការចំណាយដែលត្រូវស្គែនបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ។

ព័ត៌មានលម្អិត

9

Oct, 2020

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យតាមដានវឌ្ឍនភាព

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (គ.ហ.ស) បានដឹកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកែទម្រង់ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (Public Financial Management Reform Program – PFM) ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការត្រួតពិនិត្យតាមដានវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី ៣ ប្រចាំត្រីមាសទី ១ និងទី ២ ឆ្នាំ២០២០។ កិច្ចប្រជុំនេះ បានប្រព្រឹត្តិទៅកាលពីថ្ងៃទី០៨ ខែតុលាឆ្នាំ ២០២០ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោក លោកស្រី ជាថ្នាក់ដឹកនាំ និងសមាជិកក្រុមការងារ កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។   ជាលទ្ធផល, ក្នុងត្រីមាសទី១ និងទី២ ឆ្នាំ២០២០, ការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ សម្រេចបានដូចជា៖ ១. “ភាពជឿទុកចិត្តនៃថវិកា” គិតត្រឹមត្រីមាសទី២, ការអនុវត្តចំណូលសម្រេចបាន ៤៥.៣% ធៀបនឹងច្បាប់ដែលមានទំហំប្រមាណ ១១,៩៣១ប៊ីលានរៀល ខណៈចំណាយថវិកាជាតិ សម្រេចបាន៤០.១% ក្នុងទំហំ ៩,៧២៧ ប៊ីលានរៀល។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធធនាគារសម្រេចបាន ១០០% ក្នុងនោះក្រសួង-ស្ថាប័ន បានបើកបៀវត្សតាមប្រព័ន្ធធនាគារ២ដង ក្នុង១ខែ បានទាន់ពេលវេលា រីឯការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ គឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរ ពោលគឺ មិនមានការកកើតឡើងវិញ នៃបំណុលកកស្ទះឡើយ នេះបើគិតត្រឹមរយៈពេល ៦០ ថ្ងៃ ។ ២. “គណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ” ត្រឹមឆ្នាំ ២០២០, ការគ្រប់គ្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ហៅកាត់ថា FMIS ត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅ អគ្គនាយកដ្ឋានគន្លឹះ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, រតនាគារទាំង ២៥ រាជធានី-ខេត្ត, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច […]

ព័ត៌មានលម្អិត

30

Sep, 2020

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងនៃផែនការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី៣

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅរសៀលថ្ងៃ ចន្ទ ១១ កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ ជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃ ២៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រី តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងនៃផែនការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី៣ (២០២១-២០២៥) ។ជាកិច្ចចាប់ផ្តើម ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានស្នើឱ្យថ្នាក់ដឹកនាំ និង ក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង FMIS បន្តនូវយន្តការផ្សព្វផ្សាយពីសារប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ប្រកបដោយភាពជឿទុកចិត្តក្នុងការទាញយកព័ត៌មានចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS ។នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរ លេខាធិកាដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS និង សមិទ្ធិផលដែលលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាននៅក្នុងជំហានទី២ ព្រមទាំងសេចក្តីព្រាងនៃផែនការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី៣ ។ តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធបានចូលរួមជជែកពិភាក្សា ក្នុងកម្រិតក្រុមការងារ លើការរៀបចំឯកសារព្រាងផែនការការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី៣ ឆ្នាំ ២០២១-២០២៥ រួមមានទាំងផែនការសកម្មភាពការងារ និង ផែនការថវិកា មុននឹងដាក់ជូនថ្នាក់នាំពិនិត្យ និង សម្រេចជាគោលការណ៍សម្រាប់បន្តអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី៣ ។

ព័ត៌មានលម្អិត