+855 23 43 00 63

27

Jul, 2021

ក្រុមការងារ FMIS រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នបន្ថែមស្តីពីគន្លឹះសំខាន់ៗថ្មីនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅថ្ងៃទី ២៧ និង ទី ២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នបន្ថែមស្តីពី “គន្លឹះសំខាន់ថ្មីៗ នៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS និងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន” តាមរយៈកម្មវិធី Zoom។ នៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ មានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញ ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS មកពីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ ប្រមាណជាង ២៤០ រូប។ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះឡើងក្នុងគោលបំណង ពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែម, ដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈមនានា, ពិភាក្សាលើនីតិវិធីចុះប្រតិបត្តិការចូលក្នុងប្រព័ន្ធ និង ណែនាំពីគោលការណ៍ថ្មីៗជូនមន្ត្រីជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS។ សម្រាប់មុខវិជ្ជាដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ​បានផ្តល់ជូនក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះរួមមាន៖ ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ PK the Helper, មុខងារវិភាជថវិកា, មុខងារគណនីត្រូវសង, មុខងារទិញ, ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានថ្មីផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន, សុវត្ថិភាពបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ និង ការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់ (User Management) ។ ជាលទ្ធផលនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS បានទទួលនូវចំណេះដឹងថ្មីៗ និងយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីសុវត្ថិភាពបន្ថែមពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ប្រកបដោយភាពជឿទុកចិត្ត និង ប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ ៕  

ព័ត៌មានលម្អិត

22

Jul, 2021

ក្រុមការងារ FMIS រៀបចំកម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពី “នីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីសម្រាប់ការចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាបតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួង-ស្ថាប័ន ចំនួន ១៩”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ១៣កើត ខែ ទុតិយាសាឍ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំកម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពី “នីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីសម្រាប់ការចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាបតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួង-ស្ថាប័ន ចំនួន ១៩” ។ កម្មវិធីនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូ ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអង្គភាពទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ និង អង្គភាពថវិកាជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិនៅថ្នាក់កណ្ដាល នៃក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១៩ រួមទាំង មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុអមក្រសួង-ស្ថាប័ន នៃនាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច និងអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១៩ រួមមាន៖ ១-ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង ២-រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល ៣-ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ៤-ក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ៥-ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ៦-ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ៧-ក្រសួងផែនការ ៨-ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ៩-ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ១០-ក្រសួងបរិស្ថាន ១១-ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ១២-ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ១៣-ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ១៤-ក្រសួងកិច្ចការនារី ១៥-ក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន ១៦-ក្រសួងទេសចរណ៍ ១៧-ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ១៨-ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ១៩-ក្រសួងព័ត៌មាន ។ នីតិវិធីថ្មីនេះនឹងផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ដូចជា៖ –  មិនមានការរៀបចំ និង បញ្ជូនសំណុំឯកសារអាណត្តិជាក្រដាស ពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយ គឺអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង –  លិខិតយុត្តិការចំណាយមួយចំនួន ត្រូវបានស្គែនបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS –  ជំហាននៃការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីមានលក្ខណៈសាមញ្ញ, ខ្លី, លឿន និង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

20

Jul, 2021

វឌ្ឍនភាពការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបៀវត្សមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល (PRIS) មកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បានសហការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធ PRIS មកប្រព័ន្ធ FMIS ដោយសម្រេចបានលើកិច្ចការជាច្រើន រួមមាន៖ ១. ប្រព័ន្ធ PRIS នៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បានអភិវឌ្ឍ និង កែសម្រួលមុខងារមួយចំនួន ដើម្បីអាចធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មលើការបញ្ជូនទិន្នន័យមកកាន់ប្រព័ន្ធ FMIS ដែលមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូចជា៖ លេខកូដអង្គភាព, ចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច (អនុគណនីបៀវត្ស), ទឹកប្រាក់សរុប, ទឹកប្រាក់ពន្ធកាត់ទុកលើប្រាក់បៀវត្សទៅតាមអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធពេញលេញ ជាដើម ។ ទិន្នន័យដែលទទួលបានពីការធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មនេះ សុទ្ធសឹងជាព័ត៌មានចាំបាច់ និង ស្របតាមព័ត៌មានលើសន្លឹកអាណត្តិបើកផ្តល់បៀវត្ស ដែលបោះផ្សាយដោយក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ។ ២. សម្រេចជាកម្រិតបច្ចេកទេសក្នុងការផ្តល់ទិន្នន័យនៃការរៀបចំ Data Dictionary ដែលជាគំរូទិន្នន័យជាក់ស្តែងសម្រាប់ការផ្គូផ្គង (Mapping) ទៅក្នុងទម្រង់ជា “XML File” ដែលបានកែសម្រួលរួចរាល់ក្នុងទម្រង់នៃតារាងទូទាត់បៀវត្សប្រចាំខែផលិតចេញពីប្រព័ន្ធ PRIS ដែលមានទម្រង់ជាក្រដាស A3 មកជាទម្រង់ A4 វិញ ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការភ្ជាប់ “File” ទៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ។ ៣. បញ្ចប់ការធ្វើតេស្តសាកល្បង ក្នុងការទាញយកទិន្នន័យស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ដោយទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យដូចការគ្រោងទុក និង បានកំណត់វេលាទាញទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិពីប្រព័ន្ធ PRIS មកប្រព័ន្ធ FMIS ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ក្នុងសប្តាហ៍ទី ០២ នៃខែនីមួយៗ រហូតដល់ត្រឹមថ្ងៃទី ០៧ ក្នុងសប្តាហ៍ទី ០១ នៃខែបន្ទាប់ និងវេលាម៉ោង ១៧៖០០ រសៀល ។ ៤. លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបញ្ចប់ការរៀបចំការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹង និង វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ការធ្វើសន្ធានកម្មទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធ PRIS មកប្រព័ន្ធ FMIS” ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងមុខងារសាធារណៈរួមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល ។ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

19

Jul, 2021

ក្រុមការងារ FMIS រៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពី នីតិវិធីអនុវត្តការងារ និង វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃ ចន្ទ ១០ កើត ខែ ទុតិយាសាឍ ឆ្នាំ ឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥  ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២១ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពី “នីតិវិធីអនុវត្តការងារ និង វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត” ដែលដឹកនាំដោយ លោក អៀច សេដ្ឋា ប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង ជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ កិច្ចប្រជុំ និង វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ មានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រី នៃរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ តាមរយៈប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូ ។ គោលបំណងសំខាន់នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល គឺដើម្បីចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ និង ចំណេះដឹងលើការអនុវត្តសកម្មភាពគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ឱ្យយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅលើផែនការ និង យុទ្ធសាស្ត្រ រួមជាមួយនឹងតួនាទី និង ភារកិច្ច របស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរនៅតាមបណ្តាលរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ ។ ជាមួយគ្នានោះផងដែរ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបន្តពិភាក្សាលើនីតិវីធីអនុវត្តការងារ និង គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាពីចម្ងាយ (VPN) ។ ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ និង វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រី នៃរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តបានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីទិសដៅ និង ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការចូលរួមអនុវត្តសកម្មភាពគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ ព្រមទាំងចូលរួមផ្តល់ព័ត៌មាន និង ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពរបស់គម្រោង FMIS នៅរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តរបស់ខ្លួន ។ ឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរ ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញនៅតាមរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ក៏បានផ្តល់ធាតុចូលដើម្បីកែលម្អលើលំហូរនីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្ន និង នីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មី ដែលរៀបចំដោយក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ផ្អែកលើការសិក្សាបឋម ។

ព័ត៌មានលម្អិត

13

Jul, 2021

អ្វីទៅគឺជាកម្មវិធីរបាយការណ៍ឌីជីថលឆ្លាតវៃ (Digital Business Intelligence) ជំនាន់ទី១ ?

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន បានសិក្សារៀបចំ និងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីកញ្ចក់ថវិកា ដែលជាកម្មវិធីរបាយការណ៍ឌីជីថលឆ្លាតវៃ (Digital Business Intelligence) ក្នុងគោលបំណងបំលែងទិន្នន័យ (Transform Data) ទៅជាព័ត៌មានដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងធុរៈកិច្ចរបស់ស្ថាប័ន ក៏ដូចជាតាមដានការអនុវត្តថវិកា និង ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលជាប្រចាំ ។ តម្លាភាព និង គណនេយ្យភាព គឺបានមកពីទិន្នន័យពិត និង ព័ត៌មានពិត នៃការអនុវត្តប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ថាប័ន និង អង្គភាពរដ្ឋនីមួយៗ ។ ក្នុងយុគសម័យឌីជីថលនេះ និង សម័យកាលរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ការគិតគូ និង អភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង និង តាមដានការងារថ្មីដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ គឺជាអភិក្រមថ្មី និង សំខាន់សម្រាប់ស្ថាប័ន និង រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ, ទទួលបានព័ត៌មានទាន់ពេលសម្រាប់ការសម្រេចចិត្ត និង អាចជួយពង្រឹងដល់ការអនុវត្តថវិកាចំណូលចំណាយ និង ការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។ ទន្ទឹមនេះ គំនិតអភិវឌ្ឍន៍នេះ ក៏ស្របទៅនឹងគោលដៅដំណាក់កាលទី ៣ និង ទី ៤ នៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរ ។ កម្មវិធីកញ្ចក់ថវិកាជំនាន់ទី១ នេះ នឹងបង្ហាញពីផ្ទាំងរបាយការណ៍សង្ខេបគន្លឹះៗរួមមាន ផ្នែកច្បាប់ថវិកាចំណូលចំណាយ, ផ្នែកថិវកាធានាចំណាយ និង ផ្នែកអនុវត្តចំណូលចំណាយថវិកា ជាដើម ។

ព័ត៌មានលម្អិត