+855 23 43 00 63

21

Jul, 2020

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ០២៣_ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចេញផ្សាយលេខ០២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នេះ បង្ហាញពីសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន និងចំណេះដឹងសម្បូរបែបទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និង ចំណេះដឹងអំពី សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម ។ មាតិកាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០២៣ នេះមាន៖ ១. អនុសាសន៍ណែនាំរបស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ លើការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ២. លទ្ធផលនៃការដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បងនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ការបើកផ្តល់បៀវត្ស និងចំណាយលើបន្ទុកបុគ្គលិកផ្សេងៗដែលមានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតាមប្រព័ន្ធ FMIS ៣. ការដាក់ឱ្យអនុវត្តផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការរៀបចំ និងការអភិវឌ្ឍមុខងាររៀបចំផែនការថវិកាក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ៤. វឌ្ឍនភាពនៃការអភិវឌ្ឍមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ៥. វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉ន តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ស្តីពី “គន្លឹះសំខាន់ៗថ្មីនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS” ៦. តួនាទីដែលមិនអាចខ្វះបាន របស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ (ICT) ក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិជំងឺកូវីដ ១៩ នៅកម្ពុជា ៧. សំណួរ និងចម្លើយ ។ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០២៣ នៅទីនេះ ៖ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2020/07/Newsletter023final_compressed.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

16

Jul, 2020

ការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនិងសមិទ្ធផលនៃគម្រោង FMIS ដោយ IMF

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រុមការងារបច្ចេកទេស (TA) របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF)បានធ្វើបេសកកម្ម “តាមរយៈ Video Conference” ក្នុងកំឡុងថ្ងៃទី ២៥ ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២០ ដើម្បីពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាព នៃជំហានទី ២ របស់គម្រោង FMIS។ ដោយសារការរឹតត្បិតការធ្វើដំណើរទាក់ទងនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាដកូវីដ១៩ បេសកកម្មនេះត្រូវបានធ្វើឡើងពីចម្ងាយតាមរយៈ Video Conference និងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀត។ ក្រៅពីអនុសាសន៍លើបញ្ហាយុទ្ធសាស្រ្តមួយចំនួន បេសកកម្មបានពិភាក្សានិងគាំទ្រដោយទីប្រឹក្សាថ្មីនៃប្រព័ន្ធ FMIS គឺលោក Kris Kauffmann សម្រាប់រយៈពេល ១៨ ខែ។ បេសកកម្មនេះត្រូវគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំដោយលោក Holger van Eden ទីប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ក្នុងអំឡុងពេលបេសកកម្ម ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ IMF បានប្រាស្រ័យទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកនៃនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (ITD) និងអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ (GDNT) ។ បេសកកម្មនេះក៏បានជួបជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងនិងបុគ្គលិករួមមាន៖ អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា (នាយកដ្ឋានថវិកានីយកម្ម នាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច និងនាយកដ្ឋានវិនិយោគ), អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងការគ្រប់គ្រងបំណុល, អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ, ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ, និងរតនាគារភ្នំពេញ។ ការប្រជុំក៏បានធ្វើឡើងជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានផែនការនៃក្រសួងផែនការ និងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា ក៏ដូចជាមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តកែបផងដែរ។ ក្រុមបេសកកម្មក៏ទទួលបានធាតុចូលពីការប្រជុំមួយជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់វីង ដើម្បីពិភាក្សាអំពីសេវាកម្មរបស់ពួកគេទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់ជំនួយទៅកាន់ជនក្រីក្រនាកំឡុងពេលការរីករាលត្បាតនៃមេរោគកូវីដ១៩នេះផងដែរ។ នាថ្ងៃទី ១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ដែលជាថ្ងៃបញ្ចប់បេសកម្មពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS របស់មូលនិធីរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ និងក្រោមកិច្ចដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក្រុមបេសកកម្មក៏បានរាយការណ៍ជូន និងជម្រាបពីរបកគំហើញនៃការជួបពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ដែលក្នុងនោះជារួមមាន វឌ្ឍនភាពដ៏ល្អប្រសើររបស់គម្រោងក្នុងការពង្រីកទៅកាន់គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័នដែលសម្រេចបានជាស្ថាពរ និងបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗមួយចំនួនលើទិដ្ឋភាពនៃការការប្រើប្រាស់មុខងារនៃប្រព័ន្ធ FMISសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងថវិកា និងការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ ព្រមទាំងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកសម្រាប់ជំហានទី៣ (២០២១-២០២៥)។ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ក្រោមការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និងមានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសពីអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ក្រុមការងារបានសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលនៃការកាត់បន្ថយនីតិវិធីអនុវត្តការងារក្រៅប្រព័ន្ធ FMIS ទៅលើការបើកផ្តល់បៀវត្សជូនមន្ត្រីប្រចាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលការ បើកផ្តល់នូវប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការរបស់ខ្លួននេះ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

29

Jun, 2020

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នស្តីពី “គន្លឹះសំខាន់ៗថ្មីនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS”សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នស្តីពី “គន្លឹះសំខាន់ៗថ្មីនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS” ជូនមន្រ្ដីបង្គោលមួយចំនួន នៅតាម រតនាគារ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំង ២៥ រាជធានី-ខេត្ដ រួមទាំង ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិនៅថ្នាក់កណ្ដាល ដែលបាន និង កំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែម និង បំពេញចន្លោះខ្វះខាតក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នាពេលកន្លងមក និងឆ្លើយតបតាមសំណូមពរពីមន្ត្រីប្រើសប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះត្រូវបានរៀបចំតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Skype for Business ជំនួសឱ្យការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទាល់ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី ០៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា សម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នេះ រួមមាន៖ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា, ក្រសួងការពារជាតិ, ក្រសួងយុត្តិធម៌, ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង, អគ្គលេខាធិការដ្ឋានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម, ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល, ក្រសួងធម្មការ  និងសាសនា, អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា, សាលាឧទ្ធរណ៍, តុលាការកំពូល, រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ, ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី, ក្រសួងផែនការ, អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា, ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច និងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត។

ព័ត៌មានលម្អិត

15

Jun, 2020

កិច្ចប្រជុំលក្ខណៈបច្ចេកទេសក្នុងការដាក់ឱ្យអនុវត្តផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការរៀបចំ និងការអភិវឌ្ឍមុខងាររៀបចំផែនការថវិកាក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នារសៀលថ្ងៃ ចន្ទ ទី ១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ លេខាធិកាដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបន្តរៀបចំកិច្ចប្រជុំលក្ខណៈបច្ចេកទេសជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់លើមុខងាររៀបចំផែនការថវិកា២០២០ – ២០២១ ។ កិច្ចប្រជុំពីចង្ងាយនេះបានរៀបចំឡើងតាមកម្មវិធី Zoom បន្ទាប់ពីបានប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវមុខងាររៀបចំផែនការថវិកាក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី ០២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ កន្លងមក ដែលមានការចូលរួមពីអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនៃទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ។ ផ្អែកតាមផែនការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២ ដើម្បីឈានដល់ការដាក់ឱ្យអនុវត្តមុខងាររៀបចំផែនការថវិកានៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានសម្របសម្រួលជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការរៀបចំឯកសារតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់រួចរាល់ និង បានសម្រេចជ្រើសរើសយកផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន International Business Machines Corporation (IBM) ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា មុខងាររៀបចំផែនការថវិកានឹងត្រូវបានរៀបចំ និង អភិវឌ្ឍដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ផ្នែកសុវត្ថិភាព និង ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ព្រមទាំងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនរួមមាន៖ ចំណេញពេលវេលា និងផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចូលទិន្នន័យគម្រោងចំណូល-ចំណាយថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ដោយសារមុខងារនេះមានទម្រង់ច្បាស់លាស់ និងមានការណែនាំជាជំហាន សម្រាប់ការបញ្ចូលទិន្នន័យ។ ងាយស្រួលត្រួតពិនិត្យ និង តាមដានរាល់ការចំណាយរបស់អង្គភាពថវិកានីមួយៗ ដែលចំណាយមិនចំគោលដៅ ឬ មិនស្រួលទៅតាមសូចនាករដែលបានកំណត់ដើមឆ្នាំ ឬ មិនស្របទៅតាមស្មារតីនៃការចរចាថវិកាប្រចាំឆ្នាំរវាងក្រសួង-ស្ថាប័ន និង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ផ្តល់ភាពងាយស្រួលការកំណត់ពិដានថវិកា ក្នុងការរៀបចំគម្រោងចំណូល-ចំណាយប្រចាំឆ្នាំ កាត់បន្ថយកំហុសឆ្គងចំពោះការ Upload ទិន្នន័យដោយប្រើ Template Upload ទៅក្នុងប្រព័ន្ធ អេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) កាត់បន្ថយចំណាយលើការប្រើប្រាស់ក្រដាស កាត់បន្ថយបន្ថយកំហុសឆ្គងចំពោះការ Upload ទិន្នន័យ និង ចំណេញពេលវេលាក្នុងការពិនិត្យ និង កែសម្រួលទិន្នន័យ រាល់ពេលកាត់បន្ថយ/កែសម្រួលនូវកញ្ចប់ថវិកាពីមួយដំណាក់កាល ទៅមួយដំណាក់កាល មានភាពងាយស្រួលជាងមុន ក្រសួង-ស្ថាប័នអាចមើល និងតាមដាននូវថវិកាដែលបានកែហើយ ពីខាងអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា […]

ព័ត៌មានលម្អិត

កិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញនៃធនាគារពិភពលោក ពីចម្ងាយតាមរយៈកម្មវិធី Cisco Webex

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពីព្រឹកថ្ងៃ ០៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញនៃធនាគារពិភពលោក ពីចម្ងាយតាមរយៈកម្មវិធី Cisco Webex ក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាអនុប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដើម្បីពិភាក្សាពី វឌ្ឍនភាព បញ្ហាប្រឈម និងផែនការសកម្មភាព នៃការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារ ។[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

ព័ត៌មានលម្អិត