+855 23 43 00 63

2

Dec, 2020

កិច្ចប្រជុំស្តីពីការអនុវត្តមុខងារគ្រប់គ្រង និងផ្តល់សេវាសុខាភិបាល និងការអនុវត្តមុខងារគ្រប់គ្រងការអប់រំ កុមារតូច ការអប់រំបឋមសិក្សា ព្រមទាំងការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ១រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស. ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពីចម្ងាយជាមួយតំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ, តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា, តំណាងអគ្គាធិការដ្ឋាន និងតំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបន្តពិនិត្យទៅលើទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេសក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរមុខងាររបស់មន្ទីរសុខាភិបាលទៅរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត និងការអនុវត្ត “មុខងារគ្រប់គ្រងការអប់រំកុមារតូច ការអប់រំបឋមសិក្សា និងការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ” របស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ទាំង ១៤ របស់ខេត្តបាត់ដំបង ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតាមដាន និងគ្រប់គ្រងមន្ទីរសុខាភិបាល ដែលនឹងស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋបាលខេត្ត ក៏ដូចជាការតាមដាន និងគ្រប់គ្រងការអនុវត្តមុខងារទាំង៣ របស់ការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡានៃរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ទាំង១៤ ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង។ ជាលទ្ធផល សមាជិកចូលរួមកិច្ចប្រជុំទាំងអស់បានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ និងបានសម្រេចជាបច្ចេកទេសថានឹងត្រូវកែសម្រួលប្រព័ន្ធ FMIS មួយចំនួនដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនីតិវិធីការងារខាងលើ ដើម្បីអាចដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២១ នេះបាន។ តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងប្ដេជ្ញាបន្តសហការជាមួយលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគ​ម្រោង FMIS ក្នុងការសម្រេចនូវការផ្លាស់ប្ដូរនីតិវិធីខាងលើនេះ។

ព័ត៌មានលម្អិត

30

Nov, 2020

កិច្ចប្រជុំស្តីពី “ការពិនិត្យលើការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMISនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹក ថ្ងៃ ចន្ទ ១៥កើត ខែ មិគសិរ ឆ្នាំ ជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពី “ការពិនិត្យលើការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMISនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល” តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ (Video Conference) ដែលមានសិក្ខាកាមប្រមាណជាង ១០០ នាក់ អញ្ជើញមកពីក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ២០ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ ចំនួន ១១  ដឹកនាំដោយលោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង ជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ គោលបំណងសំខាន់នៃការរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើង គឺដើម្បីជួបពិភាក្សាសំណេះសំណាលជាមួយ មន្ត្រីគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរប្រចាំក្រសួង-ស្ថាប័ន និង មន្ត្រីអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ស្វែងយល់អំពីបញ្ហាប្រឈម សំណូមពរ និង ជាវេទិការសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់បង្ហាញអំពីកង្វល់របស់ខ្លួន លើការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នាពេលកន្លងមក ។ ឆ្លៀតក្នុង​ឱកាសនេះផងដែរ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក៏បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី “ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់គ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ, សុវត្ថិភាពលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន, ការដោះស្រាយនិងសំណូមពរតាមរយៈប្រព័ន្ធ PK the Helper, ការគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធពីចម្ងាយតាមរយៈកម្មវិធី Skype for Business, ការបង្ហាញអំពីស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់មុខងារនៃប្រព័ន្ធ FMIS ។ ជាលទ្ធផល សិក្ខាកាមដែលបានចូលរួម បានកោតសសើរចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារ FMIS ដែលតែងតែបន្តកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធិ ជម្រុញ គាំទ្រ ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS​ទាំងអស់់ និង បានផ្តល់ជាសំណូមពរ និង អនុសាសន៍ល្អៗដល់ក្រុមការងារ ដើម្បីបន្តការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួន ។ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

24

Nov, 2020

ប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញលើការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាប

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃ អង្គារ ០៩ កើត ខែ មិគសិរ ឆ្នាំ ជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធ Video Conference ជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ រួមមាន៖ អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា, អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ, អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និង​ អគ្គាធិការដ្ឋាន ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញលើការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាប ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានចាប់ផ្តើមអនុវត្ត ចាប់ពីខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ និង ធ្វើការកែលម្អចំណុចខ្វះខាត មុនពេលពង្រីការអនុវត្តបន្តនៅក្រសួង ចំនួន ០៧ នៅខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ខាងមុខនេះ ។ ក្រសួង ចំនួន ០៧ ដែលនឹងត្រូវដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីនេះ រួមមាន ១-ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ, ២-ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍, ៣-ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ, ៤-ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ,  ៥-ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍, ៦-ក្រសួងសុខាភិបាល, និង ៧-ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ។ គួររំលឹកផងដែរថា ក្រសួងចំនួន ០៧ ខាងលើ បានអនុវត្តដោយជោគជ័យលើនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ការបើកផ្តល់បៀវត្ស និងចំណាយលើបន្ទុកបុគ្គលិកផ្សេងៗដែលមានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់់តាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ចាប់ពីខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ ។ អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលទទួលបានពីការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីរួមមាន ការកាត់បន្ថយចំណាយរដ្ឋបាល (ប្រើប្រាស់ក្រដាសតិច, ទឹកថ្នាំម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពតិច, សម្ភារការិយាល័យតិច ជាដើម), ចំណេញពេលវេលា (មិនមានរត់ឯកសារខាងក្រៅ), […]

ព័ត៌មានលម្អិត

19

Nov, 2020

សេចក្តីណែនាំស្តីពីនីតិវិធីនៃការកត់ត្រាលើសន្លឹកអាណត្តិបើកប្រាក់និងនីតិវិធីនៃការកត់ត្រាក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្នុងគោលបំណងធានាឱ្យការកត់ត្រាលើសន្លឹកអាណត្តិបើកប្រាក់ ដែលមានប្រាំពីរ (៧) ចំណាត់ថ្នាក់ថវិកា តាមគំរូអាណត្តិថ្មី និងការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការចំណាយថវិកា ក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) របស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន អង្គភាពនៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ឱ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន មានប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធភាព ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សូមធ្វើការណែនាំនូវនីតិវិធីមួយចំនួនដូចមាននៅក្នុងតំណភ្ជាប់នេះ៖

ព័ត៌មានលម្អិត

5

Nov, 2020

ធនាគារពិភពលោកប្រជុំពិភាក្សាលើការរៀបចំផែនការសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃការអនុវត្តនីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានប្រជុំពិភាក្សាជាមួយជំនាញការមកពីធនាគារពិភពលោក ក្នុងការរៀបចំនូវឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃ លើការអនុវត្តកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់នូវទិន្នន័យចេញពីប្រព័ន្ធ។  កិច្ចប្រជុំនេះ ដឹកនាំដោយ លោក អៀច សេដ្ឋា ប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS  ដើម្បីពិនិត្យជាបឋមនូវការសិក្សាស្វែងយល់ជាមួយគ្នាទៅនឹងឧបករណ៍ ក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃនេះ ព្រមទាំងព្រមព្រៀងសម្រាប់កិច្ចការបន្ទាប់។

ព័ត៌មានលម្អិត