+855 23 43 00 63

11

Mar, 2021

តំណាង IMF ជួបពិភាក្សាអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ២

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹក ថ្ងៃពុធ ១២ រោច ខែ ផល្គុន ឆ្នាំជូត ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២១ តំណាងមូលនិធិរូនិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ដឹកនាំដោយលោកស្រី Delphine Moretii ទីប្រឹក្សាប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ អមដំណើរជាមួយលោក Kris Kauffmann បានបន្តបេសកម្មដើម្បីជួបពិភាក្សាអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ២ និង គោលដៅបន្តនៃវឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី៣ ជាមួយ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរងនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ព្រមទាំងមានការចូលរួមពីតំណាងការិយាល័យពាក់ព័ន្ធនៃនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន។ ក្នុងកិច្ចពិភាក្សានាព្រឹកនេះ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា បានបង្ហាញពីសម្ធទ្ធិផលធំៗ ដែលក្រុមការងារ FMIS សម្រេចបានក្នុងជំហានទី ២ និង បានបង្ហាញលម្អិតពីទិសដៅបន្តក្នុងការអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅជំហានទី ៣ ជូន តំណាងមូលនិធិរូនិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ព្រមទាំងបានលើកបញ្ជាក់ពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកើតមាន ជាពិសេសបញ្ហាកូវីដ ១៩ ក៏ជាឧបសគ្គនៅក្នុងការពន្យាពេលនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ផងដែរ ។ បើទោះជាមានឧបសគ្គយ៉ាងណា ក៏លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅតែអាចបន្តកិច្ចខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តសកម្មភាពបានស្របតាមការរំពឹងទុក។ គួរបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា សម្រាប់ផែនការសកម្មភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ៣ នឹងចាប់ផ្តើមពី ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ ២០២៥ ក្នុងនោះលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដាក់ចេញនូវគោលដៅច្បាស់លាស់ដើម្បីពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS ឱ្យកាន់ទូលំទូលាយ និង ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់សម្រាប់ការអនុវត្តថវិកាជាតិទាំងមូល។ លើសពីនេះទៀត តំណាងមូលនិធិរូនិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ក៏បានចូលរួមជាមតិយោបល់ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

3

Mar, 2021

ប្រកាសដេញថ្លៃ (Invitation for Bids)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

The Ministry of Economy and Finance now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for the supply, delivery, and installation of End Users’ Equipment, CAM-MEF-PFMRP-FMIS-N003-02, and for the supply, delivery, and installation of WAN/LAN Equipment, CAM-MEF-PFMRP-FMIS-N003-03. See the full announcement on the below attachment: 

ព័ត៌មានលម្អិត

17

Feb, 2021

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីវឌ្ឍនភាពបច្ចេកទេសនៃការធ្វើសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) និង ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបៀវត្សមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល (Payroll)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បាននិងកំពុងសហការគ្នាជាធ្លុងមួយប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវ ដោយសម្រេចបាននូវលទ្ធផលជោគជ័យថ្មី ក្នុងការរៀបចំសន្ធានកម្មទិន្នន័យរវាងប្រព័ន្ធ FMIS និង ប្រព័ន្ធ Payroll ព្រមទាំងបានឈានដល់ដំណាក់កាលដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងមុខងារសាធារណៈផងដែរ ។ ជាក់ស្តែងនាថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង បានប្រជុំពិភាក្សាអំពីការរៀបចំប្រព័ន្ធសន្ធានកម្មទិន្នន័យរវាងប្រព័ន្ធ Payroll និង ប្រព័ន្ធ FMIS ដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើការប្រមូលនូវតម្រូវការទិន្នន័យ និង ព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់មន្ត្រីទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅខុសក្របខណ្ឌដើម និង ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យមន្ត្រីរាជការក្រោមឱវាទ កសហវ ពីមន្ត្រីជំនាញនៃនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក នៃ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ ។ រាល់ទិន្នន័យដែលទទួលបានពិតជាមានសារៈសំខាន់ ដើម្បីអាចឱ្យកិច្ចដំណើរការរៀបចំប្រព័ន្ធសន្ធានកម្មទិន្នន័យរវាងប្រព័ន្ធ Payroll និង ប្រព័ន្ធ FMIS ទទួលបានជោគជ័យ ស្របតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក ។

ព័ត៌មានលម្អិត

28

Jan, 2021

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការទូទាត់សាច់ប្រាក់ពីប្រព័ន្ធ FMIS ទៅប្រព័ន្ធធនាគារកាណាឌីយ៉ាតាមរយៈប្រព័ន្ធ EFT សម្រាប់អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ និងរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅថ្ងៃពុធ ១៤កើត ខែមាឃ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពី “ការទូទាត់សាច់ប្រាក់ពីប្រព័ន្ធ FMIS ទៅប្រព័ន្ធធនាគារកាណាឌីយ៉ា តាមរយៈប្រព័ន្ធ EFT សម្រាប់អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ និងរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥” ក្នុងគោលបំណងពង្រីកការអនុវត្តការទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (EFT) ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តី នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ និងរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្តោតសំខាន់លើការទូទាត់សាច់ប្រាក់សម្រាប់មុខងារគណនីត្រូវសង (AP) និង ការផ្ទេរសាច់ប្រាក់សម្រាប់មុខងារគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ (CM) ។ ប្រព័ន្ធ EFT នឹងជួយពន្លឿនដល់ការទូទាត់ និងការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ជូនក្រសួង-ស្ថាប័ន និងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ បានឆាប់រហ័ស ព្រមទាំងចូលរួមលុបបំបាត់ការបោះផ្សាយមូលប្បទានប័ត្រ ។ បច្ចុប្បន្ន ប្រព័ន្ធ FMIS បានដាក់​ឱ្យដំណើរការស្ទើរតែគ្រប់អង្គភាពស្នូលដែលទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុនិងថវិកានៅទូទាំងប្រទេសទៅហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៦ រួមមាន អង្គភាពទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួង-ស្ថាប័នទាំងអស់ចំនួន ៣៧, អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្ដាលចំនួន ២៥, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥, និង រតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ។ បន្ថែមពីនេះ ប្រព័ន្ធ FMIS ក៏បានភ្ជាប់សន្ធានកម្មរួចរាល់ជាមួយប្រព័ន្ធផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នា ដូចជា ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យគយនិងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកគយ (ASYCUDA​ និង E-Customs) របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ (DMFAS) របស់អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងគ្រប់គ្រងបំណុល, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ (NRMIS), ប្រព័ន្ធធនាគាររបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) និង ប្រព័ន្ធធនាគាររបស់ធនាគារពាណិជ្ជដៃគូ (រួមមាន អេស៊ីលីដា (ACLEDA), កាណាឌីយ៉ា (CANADIA), ជេថ្រាស់ (JTRUST), កម្ពុ (CAMPU) […]

ព័ត៌មានលម្អិត

26

Jan, 2021

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ០២៥_ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចេញផ្សាយលេខ០២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ នេះ បង្ហាញពីសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន និងចំណេះដឹងសម្បូរបែបទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និង ចំណេះដឹងអំពី សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម ។ មាតិកាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០២៥ នេះមាន៖ ១. លទ្ធផលនៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រតម្រង់ទិសនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ២០២០-២០២៥ គិតត្រឹមត្រីមាសទី៤ នៃឆ្នាំ ២០២០ ២. វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS (ដំណាក់កាលទី៣ ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០) ៣. វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នៅអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញថ្មី និងអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីនៅក្រសួង-ស្ថាប័ន ៤. ការដាក់ឱ្យដំណើរការសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងប្រព័ន្ធធនាគារស្ថាបនា ៥. ការបញ្រ្ជាបការយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និងមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញដល់មន្ត្រីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងព័ត៌មាន ៦. លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១៧ថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ ៧. សំណួរ និងចម្លើយ ។ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០២៥ នៅទីនេះ 

ព័ត៌មានលម្អិត