+855 23 43 00 63

25

Feb, 2020

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ០២១_ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចេញផ្សាយលេខ០២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ នេះ បង្ហាញពីសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន និងចំណេះដឹងសម្បូរបែបទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និង ចំណេះដឹងអំពី សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម ។ មាតិកាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០២១ នេះមាន៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ អេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) ទាំងស្រុងដើម្បីធ្វើការទូទាត់បៀវត្សជូនមន្ត្រីចាប់ពីឆ្នាំ២០២០ ការត្រួតពិនិត្យលើលទ្ធផល វឌ្ឍនភាព និងបញ្ហាប្រឈម នៃការអនុវត្តគម្រោង អេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ និងទិសដៅបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ លទ្ធផលសង្ខេប និងផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ ការចុះគាំទ្រ និងបង្ហាត់បង្ហាញពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់មុខងារប្រព័ន្ធ អេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន វឌ្ឍនភាពនៃមុខងាររបស់ប្រព័ន្ធ អេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) សមិទ្ធផលសំខាន់ៗសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ របស់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង អេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) ភាពជោគជ័យនៃការធ្វើសន្ធានកម្មរបស់ប្រព័ន្ធ អេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ NRMIS សំណួរ និង ចម្លើយ ។ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០២១ នៅទីនេះ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2020/02/Newsletter021.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

24

Feb, 2020

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការនៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១៧ និងអង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញចំនួន ១៣

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅថ្ងៃ ចន្ទ ២ កើត ខែ ផល្គុន ឆ្នាំ កុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៤ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំពិធី “ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាផ្លូវការ នៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១៧ និង អង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញចំនួន ១៣” ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ  អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំនិង មន្រ្តីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័ន្ធ។ គោលបំណងនៃ ពិធីនេះ គឺដើម្បីដាក់ឱ្យក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១៧ និង អង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញទាំង ១៣ ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការ ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការអនុវត្តថវិកា និង ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនបាន ចាប់ពីឆ្នាំ ២០២០ នេះតទៅ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប បានថ្លែងថា ការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ដល់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១៧ គឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀត នៅក្នុងដំណើរការអនុវត្តគម្រោង FMIS ដែលក្រសួង-ស្ថាប័ន នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្នាក់កណ្តាលទាំងអស់ បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមួយ ប្រកបដោយភាពជឿទុកចិត្ត និង មានគុណភាពខ្ពស់ ក្នុងការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តចំណូល-ចំណាយថវិកាជាតិ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានបន្តថា ប្រព័ន្ធនេះ ឤចជួយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ មានមូលដ្ឋានរឹងមាំ និង ច្បាស់លាស់ ក្នុងការសម្រេចចិត្តទាន់ពេលវេលា ព្រមទាំងឈានទៅក្តាប់យកកាលានុវត្តភាពប្រកបដោយជវភាពពី បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ និង សក្តានុពលនៃសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

22

Jan, 2020

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច នាំមុខ ក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងនៅក្នុងឆ្នាំ២០២០នេះ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃ ពុធ ១៣ រោច ខែ បុស្ស ឆ្នាំ កុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២០ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច     និងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី “នីតិវិធីអនុវត្តការងារនៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)” ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ  អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំងអស់ ដែលបាននិងកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS រួមទាំងតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ សរុបប្រមាណ៣៥០ រូប។ គោលបំណងនៃការរៀបចំឱ្យមានសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់នេះគឺ ទី១-ផ្សព្វផ្សាយនូវការដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បងនីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS លើការទូទាត់ចំណាយបៀវត្ស និង ទូទាត់ត្រង់ដែលមានវេទយិតភាពទាបក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៅឆ្នាំ ២០២០ នេះ និង បន្តជំរុញការអនុវត្តទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតនៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់, ទី២-ប្រមូលធាតុចូលគន្លឹះបន្ថែមពីក្រសួង-ស្ថាប័ន និង ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍លើការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តតម្រង់ទិសនីតិវិធី    អនុវត្តការងារឆ្នាំ២០២០-២០២៥ ឱ្យកាន់តែល្អ និង គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និង បន្ស៊ីគ្នាជាមួយនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយភាពប្រទាក់ក្រឡាគ្នា មុននឹងអនុម័តដាក់ឱ្យអនុវត្តដោយ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០ នេះ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប មានប្រសាសន៍ឱ្យដឹងថា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងដើរតួជាស្ថាប័ននាំមុខ និង ដំបូងគេ ក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងនៅក្នុងឆ្នាំ២០២០នេះ ដោយចាប់ផ្ដើមពី នីតិវិធីទូទាត់ចំណាយបៀវត្សជូនមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល និង ការទូទាត់ត្រង់ដែលមានវេទយិតភាពទាប ទៅកាន់នីតិវិធីអនុវត្តការងារផ្សេងៗទៀតដែលផ្សារភ្ជាប់នឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS រួមជាមួយនឹងការគិតគូរកាត់សម្រួលលើឯកសារភ្ជាប់ជាក្រដាស […]

ព័ត៌មានលម្អិត

14

Jan, 2020

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារ អេហ្វអឹមអាយអេស បង្ហាញពីចំណុចគន្លឹះៗនៃមុខងារវិភាជថវិកា ដល់មន្ត្រីហិរញ្ញកិច្ច

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២០ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង អេហ្វអឹមអាយអេស បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំដើម្បីបង្ហាញអំពីចំណុចគន្លឹះៗនៃការអនុវត្តមុខងារ វិភាជថវិកា ដែលជាមុខងារស្នូលមួយ ក្នុងប្រព័ន្ធ អេហ្វអឹមអាយអេស ជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់មកពីនាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីពង្រឹងការប្រើប្រាស់ និងការអនុវត្តប្រព័ន្ធ អេហ្វអឹមអាយអេស ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលមានរយៈពេលជិត២ម៉ោង ក្រុមការងារបានធ្វើបទបង្ហាញ និងពិភាក្សា ព្រមទាំងធ្វើសម្រង់មតិយោបល់ ក៏ដូចជាសំណូមពររបស់មន្ត្រីហិរញ្ញកិច្ច។ បន្ទាប់ពីការធ្វើបទបង្ហាញនេះ មន្ត្រីហិរញ្ញកិច្ច បានយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ អេហ្វអឹមអាយអេស ជាពិសេសទាក់ទងនឹងមុខងារ វិភាជថវិកា សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ នេះ។ គួរជម្រាបជូនថា នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០ នេះ ប្រព័ន្ធ អេហ្វអឹមអាយអេស នឹងត្រូវដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១៧ ថ្មី ហើយការពង្រីកវិសាលភាពនេះ នឹងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធទំនើបកម្មមួយនេះ កាន់តែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលជាកំណែទម្រង់ដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជា ឱ្យប្រជែងឈ្នះប្រទេសក្នុងតំបន់ និងឈានឆ្ពោះទៅប្រជែងលើឆាកអន្តរជាតិ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

2

Jan, 2020

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការធ្វើសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធ FMIS និង NRMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ សូមជូនដំណឹងដល់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ ដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ជ្រាបថា យោងតាមផែនការរួមដំណាក់កាលទី៣ ក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំរួចរាល់នូវប្រព័ន្ធសន្ធានកម្ម រវាងប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ (NRMIS) ក្នុងន័យទាញបញ្ចូលទិន្នន័យ និង បង្កើតប្រតិបត្តិការដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS លើចំណូលថវិកា ដែលបានពីការប្រមូលចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ និង បានកត់ត្រារួចរាល់ក្នុងប្រព័ន្ធ NRMIS ។ ប្រព័ន្ធសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធ FMIS និង ប្រព័ន្ធ NRMIS នេះ នឹងដាក់ឱ្យដំណើរការអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២០ នេះតទៅ ។ ក្នុងន័យនេះ ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS មិនតម្រូវឱ្យធ្វើការកត់ត្រាសលាកបត្របង់ចំណូលថវិកាតាមប្រព័ន្ធ NRMIS លើកលែងតែមានករណីដោយឡែកនៅមានសលាកបត្របង់ចំណូលថវិកាដែលរៀបចំខាងក្រៅប្រព័ន្ធ NRMIS គឺនៅរក្សាចុះប្រតិបត្តិការចំណូលថវិកាតាមប្រព័ន្ធ FMIS ដដែល ។ ព័ត៌មាននៃការបង់ចំណូលថវិកាទាំងអស់ ដែលក្រសួង-ស្ថាប័ន ឬអង្គភាពប្រមូលចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ ធ្វើការកត់ត្រានៅក្នុងប្រព័ន្ធ NRMIS នឹងត្រូវផ្ទេរចូលប្រព័ន្ធ FMIS ដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមប្រព័ន្ធសន្ធានកម្ម ។ អាស្រ័យហេតុនេះ សូមក្រសួង-ស្ថាប័ន និង អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជ្រាបជាព័ត៌មាន និងអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។ ទាញយកឯកសារនៅទីនេ៖ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2020/01/20191230_Announcement-From-Cabinet.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត