+855 23 43 00 63

29

Jul, 2016

ប្រព័ន្ធ FMIS៖ ជួយសម្រួលការងារ ចំណេញពេលវេលា និងធ្វើឱ្យការងារកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

“ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) អាចបញ្ចេញរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុបានច្រើនប្រភេទនាពេលអនាគត មានសុក្រឹតភាពខ្ពស់ និងទាន់ពេលវេលា”។ លោក ឡាច នវសត្យា អនុប្រធានរតនាគារខេត្តបាត់ដំបងបានប្រាប់យ៉ាងដូចនេះ បន្ទាប់ពីរតនាគារខេត្តបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតាំងពីដើមឆ្នាំ២០១៦មក។ គម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  FMIS គឺជាគម្រោងមួយដែលជាធាតុដ៏សំខាន់របស់កម្មវិធីកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញកម្មវិធីកំណែទម្រង់ឱ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងដំណាក់កាលទី៣ (២០១៦-២០២០) ពោលគឺការផ្សារភ្ជាប់គោលនយោបាយទៅនឹងថវិកា។ គម្រោង FMIS ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅខែមករា ឆ្នាំ២០១៤  ហើយបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការនៅថ្នាក់កណ្តាលក្នុងត្រីមាសទី៣ឆ្នាំ២០១៥ និងនៅរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ នៅដើមឆ្នាំ២០១៦។ លោក ឡាច នវសត្យា ក៏បានប្រាប់ផងដែរថា ប្រព័ន្ធ FMIS អាចជួយសម្រួលដល់មន្រ្តីរតនាគារឱ្យមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រួសារ និងផ្ទាល់ខ្លួន ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវមកធ្វើការនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍។ លោកបន្ថែមថា “នៅពេលដែលបុគ្គលិកអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបានពេញលេញ គឺអាចកាត់បន្ថយស្រ្តេសរបស់មន្រ្តីបានផងដែរ ដោយសារមិនចាំបាច់ត្រូវបញ្ចូលប្រតិបត្តិការណ៍ច្រើនដង និងជាញឹកញាប់នៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍។” មិនខុសគ្នាដែរ លោកស្រី ឡុង យ៉ុកហូ ប្រធានការិយាល័យនៅរតនាគាររាជធានីភ្នំពេញ ក៏បានឱ្យដឹងថា ប្រព័ន្ធ FMIS គឺមានប្រយោជន៍ច្រើនលើការត្រួតពិនិត្យមើលរបាយការណ៍។ លោកស្រីបន្ថែមថា អ្នកដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងប្រព័ន្ធបានគឺអាចត្រួតពិនិត្យមើលរបាយការណ៍បានទាំងអស់ ទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីទទួលបន្ទុក។ “ប្រសិនបើថ្នាក់ដឹកនំាមានបំណងពិនិត្យមើលរបាយការណ៍គឺអាចចូលមើលបានភ្លាមៗក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS” ។ លោក វ៉ាន់ ចាន់ណា មន្រ្តីបញ្ចូលប្រតិបត្តិការណ៍ផ្ទាល់ក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទទួលបន្ទុកមុខងារការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ នៅរតនាគារខេត្តឧត្តរមានជ័យ បានមានប្រសាសន៍ថា បន្ទាប់ពីបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS លោកមានភាពងាយស្រួលជាងមុននៅពេលបញ្ចូលប្រតិបត្តិការណ៍ ដោយសារតែត្រូវបញ្ចូលប្រតិបត្តិការណ៍តែម្តង ហើយទិន្នន័យត្រូវបានបញ្ចូលទៅគ្រប់របាយការណ៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ លោកបន្ថែមថា ប្រព័ន្ធអាចជួយធ្វើឱ្យលោកចំណាយពេលវេលាតិចក្នុងការបញ្ចូលប្រតិបត្តិការ និងអាចមានពេលវេលាក្នុងការអនុវត្តការងារដទៃទៀតបាន។ បើទោះបីជាមានការលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងរតនាគាររាជធានី-ខេត្តខាងលើក្តី អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរំពឹង និងសំណូមពរធ្វើយ៉ាងណាឱ្យអាចអនុវត្តប្រព័ន្ធបានពេញលេញ និងបានរលូនជាងពេលបច្ចុប្បន្ន ដែលកាត់បន្ថយការងារបានច្រើននាពេលអនាគត។ ជារួមយើងមើលឃើញថា ប្រព័ន្ធ FMIS មានសារប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ក្នុងការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួននាពេលពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរបស់រតនាគារខេត្តមួយចំនួនមិនទាន់បានរលូននៅឡើយ ដោយសារប្រព័ន្ធ FMIS ជាប្រព័ន្ធមួយថ្មីដែលទាមទារមន្រ្តីប្រើប្រាស់ទាំងអស់ព្យាយាមស្វែងយល់បន្ថែម ស្របពេលចំណេះដឹងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា និងគណនេយ្យរបស់មន្រ្តីមួយចំនួននៅមានកម្រិតនៅឡើយ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ  ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

26

Jul, 2016

កិច្ច​ប្រជុំពិភាក្សា​ការងារ និង​លទ្ធផល រវាង​ក្រុមការងារ FMIS និង​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា និងអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមការងារជំនាញរបស់ធនាគារអេស៊ីលីដាភីអិលស៊ី (ACLEDA Bank Plc.) នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅនេះដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានានាជាប់ទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធរបាយការណ៍ធនាគារ (Bank Statement) និងការរៀបចំត្រៀមជាមុនសម្រាប់ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិកត្រូនិក (Electronic Fund Transfer – EFT) នៅថ្ងៃអនាគត។ បញ្ហាប្រឈមនានា ក៏ដូចជាជម្រើសនៃដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងនានា ត្រូវបានលើកឡើងដោយភាគីទាំងសងខាង នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាលើកនេះ។ ជាលទ្ធផល ក្រុមការងារបានសម្រេចនូវលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖ កំណត់ពេលវេលាធ្វើការសាកល្បងប្រព័ន្ធរបាយការណ៍ធនាគារ រវាងប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយប្រព័ន្ធរបស់ធនាគារ ព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការច្របាច់បញ្ចូលគ្នា និងទទួលយកនូវលេខកូដប្រតិបត្តិការណ៍ស្ដង់ដារួមមួយ រវាងធនាគារ ជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសទាក់ទងនឹងការចុះប្រតិបត្តិការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ រៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាដោយឡែក ស្ដីអំពីការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិកត្រូនិក (EFT) បន្ទាប់ពីការដាក់ឱ្យដំណើរការប្រព័ន្ធរបាយការណ៍ធនាគារជាផ្លូវការ។ គួរបញ្ជាក់ថា ការទាញយករបាយការណ៍ធនាគារ (Bank Statement) តាមប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការរួចរាល់មកហើយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) និងរបស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ក.អ (Canadia Bank Plc.)។ ជាមួយគ្នានេះដែរ សម្រាប់ការសាកល្បងប្រើប្រាស់ ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិកត្រូនិក (EFT) ជាមួយប្រព័ន្ធរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) ត្រូវបានសម្រេចឡើងប្រកបដោយជោគជ័យទាំងស្រុង ហើយកំពុងរង់ចាំការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅពេលខាងមុខ។  

ព័ត៌មានលម្អិត

22

Jul, 2016

តំណាងសហភាពអឺរ៉ុបអញ្ជើញត្រួតពិនិត្យពីដំណើរការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នៅនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ តំណាងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានអញ្ជើញមកត្រួតពិនិត្យពីដំណើរការនៃការអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ FMIS នៅនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា (ITD) នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ នៅក្នុងដំណើរការត្រួតពិនិត្យនេះដែរ តំណាងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជា ក៏បានសិក្សាស្វែងយល់ពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ FMIS ដំណាក់កាលទីមួយ ក្នុងគោលបំណងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ដំណើរការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នៅដំណាក់កាលទីពីរបន្តទៀតដោយការប្រើប្រាស់ជំនួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដូចមាននៅក្នុងកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PFMRP) នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ គួរបញ្ជាក់ថា កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅ សហភាពអឺរ៉ុប បានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងប្រមាណ ៣៣,១ លានអឺរ៉ូ ដើម្បីគាំទ្រកម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី៣ “ការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ” សម្រាប់អនុវត្តរយៈពេល៤ឆ្នាំ (២០១៦- ២០១៩) ដោយក្នុងនោះ សហភាពអឺរ៉ុបបានបែងចែកថវិកាចំនួន ២១ លានអឺរ៉ូ ជាថវិកាគាំទ្រដោយផ្ទាល់ (Budget Support) ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដោយអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួង-ស្ថាប័ន៕

ព័ត៌មានលម្អិត

22

Jul, 2016

ការចុះបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រី និងថែទាំសម្ភារបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធ FMIS ជុំទីពីរ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅនេះ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS របស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានបន្តចុះទៅបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែង និងការស្នើសុំរបស់មន្ត្រីប្រើប្រាស់ប្រាស់ប្រព័ន្ធនៅតាមរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ។ គោលបំណងនៃការចុះបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមលើកនេះគឺផ្ដោតសំខាន់លើ ចំណេះដឹងស្ដីអំពីការប្រើប្រាស់មុខងារក្នុងប្រព័ន្ធ និងការបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Help Desk  ក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាពីចម្ងាយដោយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ (Remote Assistance) និងការចុះត្រួតពិនិត្យ ថែទាំម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ ម៉ាស៊ីនថតចំឡង ម៉ាស៊ីន Scan និងឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យានានាទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធ FMIS។ ក្នុងបេសកកម្មនេះ ក្រុមការងារបានបែងចែកជាពីរក្រុមធំៗ ចុះទៅតាមគ្រប់រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ដែលក្នុងរតនាគារមួយត្រូវចំណាយរយៈពេលពីរថ្ងៃពេញ។ បេសកកម្មទាំងមូលត្រូវចំណាយពេលសរុប ប្រហែលពីរខែពេញ ដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា។ ជាលទ្ធផល ក្រុមការងារបានដោះស្រាយ និងពន្យល់ណែនាំអំពីភាពងឿងឆ្ងល់ និងបញ្ហានានាដែលលើកឡើងដោយមន្ត្រីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្ទាល់។ ក្រុមការងារសង្កេតឃើញថា មន្ត្រីនៅរតនាគារបានបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការត្រងត្រាប់ចាប់យកចំណេះដឹងបន្ថែមពីការចុះបណ្ដុះបណ្ដាលលើកនេះ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ក្រុមការងារក៏បានស្វែងរកឃើញចំណុចគន្លឹះរួមមួយចំនួន ដែលភាគីពាក់ព័ន្ធចាំបាច់ត្រូវពិចារណាស្វែងរកដំណោះស្រាយរួម៖ រតនាគារមួយចំនួននៅតែកត់ត្រាក្នុងប្រព័ន្ធចាស់របស់ខ្លួន ដែលធ្វើឱ្យបន្ទុកការងារកើនឡើង ហើយត្រូវចំណាយពេលយូរក្នុងការរៀបចំបញ្ជីវិភាគដោយដៃសម្រាប់អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិជារៀងរាល់ខែ មន្ត្រីមួយចំនួនមិនអាចចូលរួមពេញលេញក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ដោយសារមូលហេតុជាប់រវល់ជាមួយការងារដោយដៃរបស់គាត់ ភាពខុសគ្នាមួយចំនួននៃលេខគណនីក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS និងលេខគណនីបច្ចុប្បន្ន ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងរតនាគារ ធ្វើឱ្យរបាយការណ៍ ឬឯកសារផ្សេងៗ ដែលបោះពុម្ពពីប្រព័ន្ធមិនអាចប្រើប្រាស់បាន ចរន្តអគ្គិសនីនៅខេត្តខ្លះមិនទាន់មានស្ថេរភាពគ្រប់គ្រាន់ ឬមានការដាច់ញឹកញាប់ ដែលអាចបង្កឱ្យឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចប្រើប្រាស់ផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធឆាប់ខូច សមត្ថភាពមន្ត្រីមួយចំនួននៅមានកម្រិត ដែលធ្វើឱ្យការចុះប្រតិបត្តិការក្នុងប្រព័ន្ធមានសភាពយឺតយ៉ាវ និងមិនអាច ស្វែងរក ឬដោះស្រាយបញ្ហា Error ពេលចុះប្រតិបត្តិការភ្លាមៗបាន។ ជាទូទៅ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងក៏បានបង្ហាញពីសុទិដ្ឋិនិយមទៅលើការចុះបណ្ដុះបណ្ដាលលើកនេះ ហើយសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា ចំណេះដឹង ក៏ដូចជាការផ្ដល់ការថែទាំសម្ភារទាំងអស់នេះ នឹងជួយដល់មន្ត្រីដើម្បីពន្លឿនការអនុវត្តការងារដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ផ្ទាល់។ ហើយបទពិសោធន៍លើកនេះ ក៏នឹងក្លាយជាធាតុចូលដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រុមការងារយកទៅគិតគូរពិចារណា ធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឱ្យមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទៅថ្ងៃអនាគត។ ខាងក្រោមនេះគឺជាកាលវិភាគ ដែលក្រុមការងារបានចុះទៅផ្ទាល់នៅតាមរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ ក្នុងជុំទីពីរ (សូមចុចលើខេត្តនីមួយៗដើម្បីចូលទៅកម្រងរូបភាពរបស់ខេត្តនីមួយៗ)៖ ថ្ងៃទី ០៩-១០ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

4

Jul, 2016

ជំនួបពិភាក្សារវាងនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា ជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ លើ​វឌ្ឍនភាព​ការងារនានា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមការងារនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ អំពីវឌ្ឍនភាពការងារ ដែលអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារបានស្នើសុំកន្លងមក និងបញ្ហាផ្សេងៗ។ ជាលទ្ធផល ក្រុមការងារសម្រេចបាននូវគោលដៅលទ្ធផលសំខាន់ៗដូចជា ១-ការរៀបចំឯកសារតម្រូវការព័ត៌មាននៅលើរបាយការណ៍បញ្ជីវិភាគ ២-ការរៀបចំឯកសារអនុស្សរណៈយោគយល់ (MOU) រវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលើសន្ធានកម្មទិន្នន័យរបាយការណ៍ធនាគារជាតិ និងការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិកត្រូនិក (Electronic Fund Transfer – EFT) និង ៣-ការចាប់ផ្ដើមរៀបចំមាតិកាគណនីនៃប្លង់គណនេយ្យថ្មីសម្រាប់ដាក់អនុវត្តឆ្នាំ២០១៧។ ក្រុមការងារបានសម្រេចសហការធ្វើការងារជាមួយគ្នាបន្តទៀត ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ និងបញ្ហាថ្មីៗដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុ។ សម្រាប់ការងារបន្ត ១-ក្រុមការងារនឹងធ្វើការសាកល្បងទៅលើរបាយការណ៍បឋមនៃបញ្ជីវិភាគនៅកំឡុងថ្ងៃទី០៧ និងទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។ ២-ក្រុមការងារនឹងជំរុញការរៀបចំអនុស្សរណៈយោគយល់ជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងធនាគារកាណាឌីយ៉ា ៣-ក្រុមការងារនឹងរៀបចំគោលការណ៍ដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការសម្រាប់ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិកត្រូនិក (EFT) បន្ទាប់ពីការសាកល្បងចុងក្រោយនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះ ៤-ការគិតគូរទៅលើការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ក្រដាសសម្រាប់ជាឯកសារបញ្ជាក់ចំណូលផ្លូវការពីអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា និង ៥-បន្តដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងផ្នែកចំណាយ ចំណូល និងសាច់ប្រាក់។

ព័ត៌មានលម្អិត