+855 23 43 00 63

27

Oct, 2020

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ០២៤_ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចេញផ្សាយលេខ០២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ នេះ បង្ហាញពីសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន និងចំណេះដឹងសម្បូរបែបទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និង ចំណេះដឹងអំពី សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម ។ មាតិកាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០២៤ នេះមាន៖ ១. ការដាក់ឱ្យដំណើរការសន្ធានកម្មជាផ្លូវការរវាងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពន្ធដារ ២. ផែនការសកម្មភាពគម្រោង FMIS ជំហានទី៣ (២០២១-២០២៥) ៣. វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តតម្រង់ទិសនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS (២០២០-២០២៥) ៤. វឌ្ឍនភាពនៃការអភិវឌ្ឍមុខងាររៀបចំផែនការថវិកាក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ៥. វឌ្ឍនភាពនៃការអភិវឌ្ឍមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ៦. បេសកកម្មលើកទី៣ របស់ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ៧. សំណួរ និងចម្លើយ ។ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០២៤ នៅទីនេះ 

ព័ត៌មានលម្អិត

21

Jul, 2020

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ០២៣_ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចេញផ្សាយលេខ០២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នេះ បង្ហាញពីសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន និងចំណេះដឹងសម្បូរបែបទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និង ចំណេះដឹងអំពី សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម ។ មាតិកាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០២៣ នេះមាន៖ ១. អនុសាសន៍ណែនាំរបស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ លើការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ២. លទ្ធផលនៃការដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បងនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ការបើកផ្តល់បៀវត្ស និងចំណាយលើបន្ទុកបុគ្គលិកផ្សេងៗដែលមានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតាមប្រព័ន្ធ FMIS ៣. ការដាក់ឱ្យអនុវត្តផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការរៀបចំ និងការអភិវឌ្ឍមុខងាររៀបចំផែនការថវិកាក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ៤. វឌ្ឍនភាពនៃការអភិវឌ្ឍមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ៥. វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉ន តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ស្តីពី “គន្លឹះសំខាន់ៗថ្មីនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS” ៦. តួនាទីដែលមិនអាចខ្វះបាន របស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ (ICT) ក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិជំងឺកូវីដ ១៩ នៅកម្ពុជា ៧. សំណួរ និងចម្លើយ ។ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០២៣ នៅទីនេះ ៖ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2020/07/Newsletter023final_compressed.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

20

Apr, 2020

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ០២២_ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចេញផ្សាយលេខ០២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នេះ បង្ហាញពីសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន និងចំណេះដឹងសម្បូរបែបទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និង ចំណេះដឹងអំពី សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម ។ មាតិកាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០២២ នេះមាន៖ កម្មវិធី “ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាផ្លូវការនៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១៧ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញចំនួន ១៣” វឌ្ឍនភាព នីតិវិធីអនុវត្តការងារតម្រង់ទិសថ្មីតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី “នីតិវិធីអនុវត្តការងារនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS” ការដាក់ឱ្យអនុវត្តផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការរៀបចំនិងការអភិវឌ្ឍមុខងារលទ្ធកម្មក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS បច្ចុប្បន្នភាពក្នុងការកត់ត្រា និងអនុម័តប្រតិបត្តិការនៅក្នុងមុខងារវិភាជន៍ថវិកា នៃប្រព័ន្ធ FMIS អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់របាយការណ៍ចំណាយថវិកាតាមចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច កម្មវិធី និងរដ្ឋបាល ផែនការសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ ទំព័រសំណួរ និងចម្លើយ។លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០២២ នៅទីនេះ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2020/04/NewsletterFMISIssue-022-min.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

25

Feb, 2020

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ០២១_ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចេញផ្សាយលេខ០២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ នេះ បង្ហាញពីសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន និងចំណេះដឹងសម្បូរបែបទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និង ចំណេះដឹងអំពី សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម ។ មាតិកាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០២១ នេះមាន៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ អេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) ទាំងស្រុងដើម្បីធ្វើការទូទាត់បៀវត្សជូនមន្ត្រីចាប់ពីឆ្នាំ២០២០ ការត្រួតពិនិត្យលើលទ្ធផល វឌ្ឍនភាព និងបញ្ហាប្រឈម នៃការអនុវត្តគម្រោង អេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ និងទិសដៅបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ លទ្ធផលសង្ខេប និងផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ ការចុះគាំទ្រ និងបង្ហាត់បង្ហាញពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់មុខងារប្រព័ន្ធ អេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន វឌ្ឍនភាពនៃមុខងាររបស់ប្រព័ន្ធ អេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) សមិទ្ធផលសំខាន់ៗសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ របស់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង អេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) ភាពជោគជ័យនៃការធ្វើសន្ធានកម្មរបស់ប្រព័ន្ធ អេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ NRMIS សំណួរ និង ចម្លើយ ។ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០២១ នៅទីនេះ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2020/02/Newsletter021.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

25

Feb, 2020

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ០២០_ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចេញផ្សាយលេខ០២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ បង្ហាញពីសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន និងចំណេះដឹងសម្បូរបែបទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និង ចំណេះដឹងអំពី សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម ។ មាតិកាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០២០ នេះមាន៖ ការបង្កើនការយល់ដឹងស្តីពីការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ផ្ទាល់លើប្រតិបត្តិការថវិកា និងហិរញ្ញវត្ថុ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១៧ វឌ្ឍនភាពនៃការកាត់បន្ថយនីតិវិធីអនុវត្តការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជាកំពុងស្ថិតលើមាគា៌ត្រឹមត្រូវលើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ច ដោយសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ ២០១៩ ក្នុងរង្វង់អត្រា ៧% បទពិសោធន៍ជោគជ័យ និងស្តង់ដារបស់ប្រទេសស៊ុយ អែត សំណួរ និងចម្លើយ ។ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០២០ នៅទីនេះ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2020/02/Newsletter020.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត