+855 23 43 00 63

20

Apr, 2020

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ០២២_ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចេញផ្សាយលេខ០២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នេះ បង្ហាញពីសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន និងចំណេះដឹងសម្បូរបែបទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និង ចំណេះដឹងអំពី សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម ។ មាតិកាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០២២ នេះមាន៖ កម្មវិធី “ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាផ្លូវការនៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១៧ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញចំនួន ១៣” វឌ្ឍនភាព នីតិវិធីអនុវត្តការងារតម្រង់ទិសថ្មីតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី “នីតិវិធីអនុវត្តការងារនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS” ការដាក់ឱ្យអនុវត្តផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការរៀបចំនិងការអភិវឌ្ឍមុខងារលទ្ធកម្មក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS បច្ចុប្បន្នភាពក្នុងការកត់ត្រា និងអនុម័តប្រតិបត្តិការនៅក្នុងមុខងារវិភាជន៍ថវិកា នៃប្រព័ន្ធ FMIS អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់របាយការណ៍ចំណាយថវិកាតាមចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច កម្មវិធី និងរដ្ឋបាល ផែនការសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ ទំព័រសំណួរ និងចម្លើយ។លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០២២ នៅទីនេះ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2020/04/NewsletterFMISIssue-022-min.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

25

Feb, 2020

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ០២១_ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចេញផ្សាយលេខ០២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ នេះ បង្ហាញពីសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន និងចំណេះដឹងសម្បូរបែបទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និង ចំណេះដឹងអំពី សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម ។ មាតិកាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០២១ នេះមាន៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ អេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) ទាំងស្រុងដើម្បីធ្វើការទូទាត់បៀវត្សជូនមន្ត្រីចាប់ពីឆ្នាំ២០២០ ការត្រួតពិនិត្យលើលទ្ធផល វឌ្ឍនភាព និងបញ្ហាប្រឈម នៃការអនុវត្តគម្រោង អេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ និងទិសដៅបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ លទ្ធផលសង្ខេប និងផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ ការចុះគាំទ្រ និងបង្ហាត់បង្ហាញពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់មុខងារប្រព័ន្ធ អេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន វឌ្ឍនភាពនៃមុខងាររបស់ប្រព័ន្ធ អេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) សមិទ្ធផលសំខាន់ៗសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ របស់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង អេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) ភាពជោគជ័យនៃការធ្វើសន្ធានកម្មរបស់ប្រព័ន្ធ អេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ NRMIS សំណួរ និង ចម្លើយ ។ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០២១ នៅទីនេះ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2020/02/Newsletter021.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

25

Feb, 2020

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ០២០_ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចេញផ្សាយលេខ០២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ បង្ហាញពីសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន និងចំណេះដឹងសម្បូរបែបទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និង ចំណេះដឹងអំពី សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម ។ មាតិកាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០២០ នេះមាន៖ ការបង្កើនការយល់ដឹងស្តីពីការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ផ្ទាល់លើប្រតិបត្តិការថវិកា និងហិរញ្ញវត្ថុ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១៧ វឌ្ឍនភាពនៃការកាត់បន្ថយនីតិវិធីអនុវត្តការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជាកំពុងស្ថិតលើមាគា៌ត្រឹមត្រូវលើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ច ដោយសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ ២០១៩ ក្នុងរង្វង់អត្រា ៧% បទពិសោធន៍ជោគជ័យ និងស្តង់ដារបស់ប្រទេសស៊ុយ អែត សំណួរ និងចម្លើយ ។ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០២០ នៅទីនេះ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2020/02/Newsletter020.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

18

Jul, 2019

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ០១៩_ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចេញផ្សាយលេខ០១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ បង្ហាញពីសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន និងចំណេះដឹងសម្បូរបែបទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និង ចំណេះដឹងអំពី សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម ។ មាតិកាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០១៩ នេះមាន៖ ប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំលើកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ EU វាយតម្លៃខ្ពស់ និងបង្ហាញជំហរយ៉ាងមុតមាំក្នុងការគាំទ្រគម្រោង FMIS នៅកម្ពុជា មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) លើវឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោង FMIS តើប្រព័ន្ធ FMIS ផលិតបានរបាយការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះ? កំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃប្រទេស Moldova វឌ្ឍនភាពនៃការដំឡើង និងថែទាំឧបករណ៍បច្ចេកទេសរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS បញ្ហាប្រឈមដែលអាចកើតមាន បើមិនមានការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការអនុវត្ត ផែនការសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារ FMIS ដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងត្រីមាសទី៣ និងទី៤ នៃឆ្នាំ២០១៩ សំណួរ និងចម្លើយ ។ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០១៩ នៅទីនេះ  https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2019/07/Newsletter-019FINALFORWEBSITE.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

28

May, 2019

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ០១៨_ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានក្នុងត្រីមាសទី ២ ឆ្នាំ២០១៩ នេះ បង្ហាញពីសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន និងចំណេះដឹងសម្បូរបែបទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និង ចំណេះដឹងអំពី សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម ។ មាតិកាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាននៅក្នុងត្រីមាសទី ២ នេះមាន៖ ពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការនៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១០ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ និង ប្រកាសបន្តអនុវត្តគម្រោង FMIS ទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១៧ ការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS និង ការសិក្សានីតិវិធីអនុវត្តការងារ និង ទីតាំងសម្រាប់ដំឡើងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាជូន ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១៧ ការចុះគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់នៅតាមមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ការចុះដំឡើងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមអង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ វឌ្ឍនភាពនៃការទូទាត់ចំណាយដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ការសន្សំថវិកាជូនជាតិប្រមាណ ១.៥ ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក តាមរយៈការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់បានត្រឹមត្រូវរបស់ប្រទេសរុស្សី ប្រព័ន្ធ FMIS និងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤.០ និងមាតិកាសំខាន់ៗ ច្រើនទៀត….។ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០១៧ នៅទីនេះ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2019/05/Newsletter-018website.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត