+855 23 43 00 63

22

Jul, 2016

ការចុះបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រី និងថែទាំសម្ភារបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធ FMIS ជុំទីពីរ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅនេះ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS របស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានបន្តចុះទៅបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែង និងការស្នើសុំរបស់មន្ត្រីប្រើប្រាស់ប្រាស់ប្រព័ន្ធនៅតាមរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ។ គោលបំណងនៃការចុះបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមលើកនេះគឺផ្ដោតសំខាន់លើ ចំណេះដឹងស្ដីអំពីការប្រើប្រាស់មុខងារក្នុងប្រព័ន្ធ និងការបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Help Desk  ក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាពីចម្ងាយដោយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ (Remote Assistance) និងការចុះត្រួតពិនិត្យ ថែទាំម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ ម៉ាស៊ីនថតចំឡង ម៉ាស៊ីន Scan និងឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យានានាទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធ FMIS។ ក្នុងបេសកកម្មនេះ ក្រុមការងារបានបែងចែកជាពីរក្រុមធំៗ ចុះទៅតាមគ្រប់រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ដែលក្នុងរតនាគារមួយត្រូវចំណាយរយៈពេលពីរថ្ងៃពេញ។ បេសកកម្មទាំងមូលត្រូវចំណាយពេលសរុប ប្រហែលពីរខែពេញ ដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា។ ជាលទ្ធផល ក្រុមការងារបានដោះស្រាយ និងពន្យល់ណែនាំអំពីភាពងឿងឆ្ងល់ និងបញ្ហានានាដែលលើកឡើងដោយមន្ត្រីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្ទាល់។ ក្រុមការងារសង្កេតឃើញថា មន្ត្រីនៅរតនាគារបានបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការត្រងត្រាប់ចាប់យកចំណេះដឹងបន្ថែមពីការចុះបណ្ដុះបណ្ដាលលើកនេះ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ក្រុមការងារក៏បានស្វែងរកឃើញចំណុចគន្លឹះរួមមួយចំនួន ដែលភាគីពាក់ព័ន្ធចាំបាច់ត្រូវពិចារណាស្វែងរកដំណោះស្រាយរួម៖ រតនាគារមួយចំនួននៅតែកត់ត្រាក្នុងប្រព័ន្ធចាស់របស់ខ្លួន ដែលធ្វើឱ្យបន្ទុកការងារកើនឡើង ហើយត្រូវចំណាយពេលយូរក្នុងការរៀបចំបញ្ជីវិភាគដោយដៃសម្រាប់អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិជារៀងរាល់ខែ មន្ត្រីមួយចំនួនមិនអាចចូលរួមពេញលេញក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ដោយសារមូលហេតុជាប់រវល់ជាមួយការងារដោយដៃរបស់គាត់ ភាពខុសគ្នាមួយចំនួននៃលេខគណនីក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS និងលេខគណនីបច្ចុប្បន្ន ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងរតនាគារ ធ្វើឱ្យរបាយការណ៍ ឬឯកសារផ្សេងៗ ដែលបោះពុម្ពពីប្រព័ន្ធមិនអាចប្រើប្រាស់បាន ចរន្តអគ្គិសនីនៅខេត្តខ្លះមិនទាន់មានស្ថេរភាពគ្រប់គ្រាន់ ឬមានការដាច់ញឹកញាប់ ដែលអាចបង្កឱ្យឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចប្រើប្រាស់ផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធឆាប់ខូច សមត្ថភាពមន្ត្រីមួយចំនួននៅមានកម្រិត ដែលធ្វើឱ្យការចុះប្រតិបត្តិការក្នុងប្រព័ន្ធមានសភាពយឺតយ៉ាវ និងមិនអាច ស្វែងរក ឬដោះស្រាយបញ្ហា Error ពេលចុះប្រតិបត្តិការភ្លាមៗបាន។ ជាទូទៅ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងក៏បានបង្ហាញពីសុទិដ្ឋិនិយមទៅលើការចុះបណ្ដុះបណ្ដាលលើកនេះ ហើយសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា ចំណេះដឹង ក៏ដូចជាការផ្ដល់ការថែទាំសម្ភារទាំងអស់នេះ នឹងជួយដល់មន្ត្រីដើម្បីពន្លឿនការអនុវត្តការងារដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ផ្ទាល់។ ហើយបទពិសោធន៍លើកនេះ ក៏នឹងក្លាយជាធាតុចូលដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រុមការងារយកទៅគិតគូរពិចារណា ធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឱ្យមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទៅថ្ងៃអនាគត។ ខាងក្រោមនេះគឺជាកាលវិភាគ ដែលក្រុមការងារបានចុះទៅផ្ទាល់នៅតាមរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ ក្នុងជុំទីពីរ (សូមចុចលើខេត្តនីមួយៗដើម្បីចូលទៅកម្រងរូបភាពរបស់ខេត្តនីមួយៗ)៖ ថ្ងៃទី ០៩-១០ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

5

Jan, 2016

វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ (FMIS)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពី​ថ្ងៃទី ២២ ខែ កញ្ញា រហូតដល់​ចុងខែ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០១៥ នៅ​អាគារ “ខ” ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ មាន​រៀបចំ វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពី “ការប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មានវិទ្យា​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ (FMIS) សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់​ចុងក្រោយ (FMIS Training for End User)” ។ វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​បាន​រៀបចំឡើង​ដោយ​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង​គម្រោង FMIS នៃ​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា និង មានការ​សហការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់ ដោយមាន​ការអញ្ជើញ​ចូលរួម​ពី​មន្រ្តី​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ទាំងអស់​នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពាក់ព័ន្ធ​គន្លឹះ ដូចជា អគ្គនាយកដ្ឋាន​ថវិកា, អគ្គនាយកដ្ឋាន​រតនាគារជាតិ, អគ្គនាយកដ្ឋាន​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង  អគ្គនាយកដ្ឋាន​រដ្ឋបាល​ហិរញ្ញវត្ថុ​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ, និង អគ្គាធិការដ្ឋាន នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង មន្រ្តី​នៃ​រតនាគារ​រាជធានី-ខេត្ត​ចំនួន ១៦ ខេត្ត​ដែល​នឹងត្រូវ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ នៅដើម​ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦ ខាងមុខនេះ ។ វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​នេះ មន្រ្តី​ទទួលបន្ទុក​មុខងារ​នៃ​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា​ត្រូវបានចាត់តាំង​ជា​គ្រូឧទេ្ទស​នាម និង មាន​ក្រុមការងារ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់​ជា​អ្នកគាំទ្រ ។ មុខងារ​ដែល​បានធ្វើការ​បណ្តុះបណ្តាល​ខាងលើនេះ រួមមាន មុខងារ​វិភាជន៍​ថវិកា (Budget Allocation Module), មុខងារ​ការទិញ (Purchasing Module), មុខងារ​គ្រប់គ្រង​សាច់ប្រាក់ (Cash Management Module), មុខងារ​គណនី​ត្រូវ​សង (Account Payable Module), មុខងារ​គណនី​ត្រូវ​ទារ (Account Receivable Module), និង មុខងារ​សៀវភៅធំ  (General Ledger Module)។ មុខងារ​នីមួយៗ មាន​បែង​តួនាទី (Role) ផ្សេងៗគ្នា​ជាច្រើន​ទៅតាម​ផ្នែក​ដើម្បី​អនុវត្ត​ការងារ​ជាមួយនឹង​ប្រព័ន្ធ FMIS ដែលមាន​ដូចខាងក្រោម ៖ + មុខងារ​វិភាជន៍​ថវិកា […]

ព័ត៌មានលម្អិត

31

Dec, 2015

សិក្ខាសាលាស្តីពី “អ្នកគាំទ្រនាំមុខ និង បណ្តាញភ្នាក់ងារផ្លាស់ប្តូរ”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពី​ថ្ងៃទី ២៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ នៅ​សាលប្រជុំ​អាគារ “ខ ” ជាន់ផ្ទាល់ដី នៃ​ទីស្តីការក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ វេលា​ម៉ោង ៨:៣០ នាទី​ព្រឹក មាន​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ស្តីអំពី “អ្នកគាំទ្រ​នាំមុខ និង បណ្តាញ​ភ្នាក់ងារ​ផ្លាស់ប្តូរ” ដោយមាន​ការអញ្ជើញ​ចូលរួម​ពី​ថ្នាក់ដឹកនាំ​នៃ​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា, មន្ត្រី​តំណាង​ធនាគារពិភពលោក និង មន្រ្តី​ភ្នាក់ងារ​ផ្លាស់ប្តូរ​ដែល​ត្រូវបាន​ជ្រើសរើស និង ចាត់តាំង​ដោយ​ប្រធាន​រតនាគារ​រាជធានី-ខេត្ត ទាំង២៥ ។ អង្គសិក្ខាសាលា​នេះ មាន​គោលបំណង​ជាសំខាន់​ដើម្បី​បង្ហាញជូន​មន្រ្តី​ភ្នាក់ងារ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទាំងអស់​ឱ្យ​យល់​កាន់តែច្បាស់​អំពី​សារៈប្រយោជន៍, ប្រសិទ្ធភាព, គណនេយ្យភាព, តម្លាភាព, ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម​នៃ​ការផ្លាស់ប្តូរ​ពី​ការងារ​ដោយដៃ​ទៅ​ការងារ​អនុវត្ត​ប្រព័ន្ធ FMIS, និង តួនាទី​និង​ភារ:កិច្ច​សម្រាប់​មន្ត្រី​ភ្នាក់ងារ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទាំងអស់​ដើម្បី​គាំទ្រ ​និង​ ជំរុញ​ការប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ FMIS កំឡុង​ពេល​ និង​ ក្រោយពេល​ដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​នៅតាម​រតនាគារ​រាជធានី-ខេត្ត នាពេល​ដ៏​ខ្លី​ខាងមុខនេះ ។ លើសពីនេះទៅទៀត អង្គសិក្ខាសាលា​នេះ​មាន​គោលបំណង​ដើម្បី​ផ្តល់ឱកាស​ឱ្យ​មន្រ្តី​ចូលរួម​ទាំងអស់​បានធ្វើការ​សាកសួរ ពិភាក្សា និង ផ្លាស់ប្តូរ​យោបល់​ទៅលើ​បញ្ហា​ប្រឈម​នានា​ដែល​កំពុង​ជួបប្រទះ​ដើម្បី​ស្វែងរក និង ផ្តល់​ជា​ដំណោះស្រាយ​ភ្លាមៗប្រសិនបើ​អាច ។ នៅក្នុង​សិក្ខាសាលា​នេះ ក្រុមការងារ FMWG នៃ​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា​បានធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ចំណុច​ដូច​ក្រោម៖ ១. ចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម និង​គោលដៅ នៃ​គម្រោង FMIS ២. តារាង​ផែនការមេ​នៃ​ប្រព័ន្ធ FMIS ៣. ពិនិត្យ​ទៅលើ​លក្ខខ័ណ្ឌ​ដែល​ប្រព័ន្ធ FMIS អាចជួយ​ទ្រទ្រង់​គម្រោង PFMRP ឱ្យ​សម្រេច​គោលដៅ ៤. ទស្សន: និង ការយល់ឃើញ​របស់​មន្ត្រី​ភ្នាក់ងារ​ផ្លាស់ប្តូរ​ចំពោះ​ប្រ​ព័នុ្ធ FMIS ៥. សារ:ប្រយោជន៍​នៃ​គម្រោង FMIS សម្រាប់​រតនាគារ រាជធានី-ខេត្ត ៦. តារាង​ពេលវេលា​សម្រាប់​អនុវត្ត​ប្រព័ន្ធ FMIS ៧. ផែនការ​បន្ទាប់​សម្រាប់​ភ្នាក់ងារ​ការផ្លាស់ប្តូរ ៨. នីតិវិធី​អនុវត្ត​ស្តង់ដារ​របស់​មុខងារ​ទាំង​ប្រាំ (សៀវភៅធំ, […]

ព័ត៌មានលម្អិត

26

Oct, 2015

ការទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីនៃរតនាគារខេត្តចំនួន ១២ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៣ ខែ សីហា រហូតដល់ ថ្ងៃទី ១១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង​ការផ្លាស់ប្តូរ និង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​របស់​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា​នៃ​គម្រោង FMIS បាន​ចុះ​បំពេញបេសកកម្ម​ទៅកាន់​រតនាគារ​ខេត្ត​ចំនួន ១២ ដោយ​ចុះទៅ​កាន់​រតនាគារ​ខេត្ត​ចំនួន​ពីរ​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍ ក្នុង​គោលបំណង ទី១. ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​វឌ្ឍនភាព​ដែល​ក្រុមការងារ​បាន​អនុវត្ត​កន្លងមក, លើក​ពី​កិច្ចការងារ​បន្ត​ដែល​ត្រូវអនុវត្ត, និង បង្ហាញ​ពី​អត្ថប្រយោជន៍​នៃ ការប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បី​កៀរគរ​ការចូលរួម​អនុវត្ត​រឹតតែ​ខ្លាំង​ឡើង ទី២. ជ្រើសរើស​បណ្តាញ​ភ្នាក់ងារ​ផ្លាស់ប្តូរ​នៅតាម​រតនាគារ​រាជធានី-ខេត្ត សម្រាប់​ដើរតួ​រ​ជា​ភ្នាក់ងារ​ក្នុងការ​ផ្សព្វផ្សាយ និង​ជួយ​សម្របសម្រួល​ដល់​ការងារ​ចាំបាច់​ផ្សេងៗរបស់​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង​ការផ្លាស់ប្តូរ​នៅ​ថ្នាក់កណ្តាល ទី៣. ពិនិត្យ​ទីតាំង​ជាក់ស្តែង​ដែល​អាច​នឹង​ផ្លាស់ប្តូរ និង​ការតភ្ជាប់​បណ្តាញ​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង ទី៤. ស្នើឱ្យ​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្រ្តី​បំពេញ​កម្រង​ឯកសារ​ស្ទង់មតិ​អំពី​ការយល់ដឹង​អំពី​គម្រោង FMIS, ឆ្លើយ​សំណួរ​របស់​មន្រ្តី​រតនាគារ​ខេត្ត, និង​ស្រង់​នូវ​មតិ​ដែលជា​កង្វល់​ឬ​បញ្ហា​ប្រឈម និង​សំណូមពរ​ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការដាក់ឱ្យ​អនុវត្ត​ប្រព័ន្ធ FMIS របស់​មន្រ្តី​រតនាគារ​ខេត្ត​ដើម្បី​ពិនិត្យ​លទ្ធភាព​ដោះស្រាយ​ឱ្យទាន់ពេល​វេលា និង​ដាក់ជូន​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ដោះស្រាយ​ប្រសិនបើ​ចាំបាច់។ ក្នុង​កិច្ច​ដំណើរ​បេសកកម្ម​ក្រុមការងារ​បាន​អនុវត្ត​ភារកិច្ច​នៅតាម​រតនាគារ​ខេត្ត​នីមួយៗដូចខាងក្រោម៖ ១. បានធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការអនុវត្ត​គម្រោង FMIS ដោយ បានបង្ហាញ​ពី​វឌ្ឍនភាព​រួម​នៃ​ការអនុវត្ត​គម្រោង​តាំងពី​ពេល​ចាប់ផ្តើម​រហូតដល់​ពេលបច្ចុប្បន្ន, អំពី​ស្ថានភាព​បច្ចុប្បន្ន​នៃ​ការអនុវត្ត​គម្រោង​ពាក់ព័ន្ធ​សកម្មភាព​គន្លឹះ, មុខងារ​ដែល​ត្រូវអនុវត្ត​នៅ​រតនាគារ​រាជធានី-ខេត្ត, និង​អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗដែល​រតនាគារ​ខេត្ត​នឹង​ទទួលបាន​នៅពេល​មាន​ប្រព័ន្ធ FMIS។ ជាមួយគ្នា​ដែរ ក្រុមការងារ​បាន​ជំរុញលើកទឹកចិត្ត​ដល់​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្រ្តី​នៃ​រតនាគារ​ខេត្ត ឱ្យចូល​រួម​សួរ​សំណួរ​ទាំងឡាយ​ដែលមាន ទាំង​នៅក្នុងពេល​កំពុង​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ និង​នៅពេល​បញ្ចប់ ក្នុង​គោលបំណង​បង្កើន​នូវ​ភាពជិតស្និទ្ធ និង​ការឆ្លើយឆ្លង​គ្នា​ទៅវិញទៅមក ដើម្បី​បកស្រាយ​ចម្ងល់​ផ្សេងៗ ឬ​ពន្យល់​បកស្រាយ​ភ្លាមៗជូន​ដល់​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្រ្តី​នៃ​រតនាគារ​ខេត្ត។ ក្រុមការងារ​ក៏បាន​ចែកជូន​នូវ​ឯកសារ​ផ្សេងៗ ដូចជា ឯកសារ​បទ​បង្ហាញ, ប្រកាស​ព័ត៌មាន, ព័ត៌មាន​បច្ចុប្បន្នភាព និង​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​គម្រោង FMIS ជាដើម។ ២. ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្រ្តី​រតនាគារ​ខេត្ត ត្រូវបាន​ស្នើសុំ​ឱ្យបំពេញ​កម្រង​ឯកសារ​ស្ទង់មតិ​ស្តីអំពី ការត្រៀមខ្លួន​រួចរាល់​សម្រាប់​ការផ្លាស់ប្តូរ (Change Readiness Survey) ដោយ​ប្រើប្រាស់​រយៈពេល​ពី ១៥ ទៅ ២០ នាទី ដើម្បី​ស្ទាបស្ទង់​ពី​ការយល់ដឹង និង បញ្ហា​ប្រឈម […]

ព័ត៌មានលម្អិត

18

Jul, 2014

បានបញ្ចប់​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញ​បច្ចេកទេស​ស្តីអំពី Oracle Database 11g Administration ដែល​ធ្វើឡើង​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​សង្គមនិយម​វៀតណាម

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពី​ថ្ងៃទី ០៧ ដល់ ១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញ​បច្ចេកទេស​ស្តីពី Oracle Database 11g Administration ត្រូវបានធ្វើ​ឡើង​ដើម្បី​បង្កើន​សមត្ថភាព​បន្ថែម​ដល់​ក្រុមការងារ​បច្ចេកទេស ICT នៃ​គម្រោង FMIS។  នៅក្នុង​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​នេះ មាន​សិក្ខាកាម​ចូលរួម​ចំនួន​ប្រាំ​រូប ដែល​មកពី​អគ្គនាយកដ្ឋាន​រតនាគារជាតិ (GDNT) នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា (ITD) និង​វិទ្យាស្ថាន​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ (EFI) ។ វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ធ្វើឡើង​ដើម្បី​ផ្តល់​ចំណេះដឹង​និង​ជំនាញ​ជា​មូលដ្ឋាន​អំពី Oracle Database 11g Administration។ ក្នុង​រយៈពេល​ប្រាំ​ថ្ងៃនេះ សិក្ខាកាម​បានទទួល​ការណែនាំ​និង​បង្ហាញ​អំពី​វិធី​តំឡើង​ប្រ​ពន្ធ័  Oracle Grid Infrastructure, វិធី​តំឡើង​និង​ការកំណត់ Oracle Database 11g, Oracle Net services, វិធី​តាមដាន និង​គ្រប់គ្រង ការ​ត្រលប់​ទៅរក​ទិន្នន័យ​មុន, គ្រប់គ្រង​រចនាសម្ព័ន្ធ​រក្សាទុក​ទិន្នន័យ, បង្កើត​និង​ត្រួតពិនិត្យ​អ្នកប្រើប្រាស់ (User Accounts), អនុវត្ត​ការថត​ចម្លង​ទុក​ទិន្នន័យ​និង​ការដាក់​បញ្ជូល​ទិន្នន័យ​យកមកប្រើ​ប្រាស់​ឡើងវិញ, គ្រប់គ្រង Data Concurrency, ត្រួតពិនិត្យ​ដំណើរការ​និង​បង្ហាញ​ពី Oracle Database Architecture។ បន្ទាប់ពី​បញ្ចប់​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ជាមួយនឹង​លទ្ធផល​ល្អ សិក្ខាកាម​ទាំងអស់​ទទួលបាន​នូវ​វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់​ការសិក្សា​ដែល​ផ្តល់​ដោយ​សាកលវិទ្យាល័យ អូរាខ​ល (Oracle University)។ សូមបញ្ជាក់​ផងដែរ​ថា នេះ​គឺជា​វគ្គប​ណ្តុះ​បណ្តាល​លើក​ទីពីរ​លើ​ផ្នែក​បច្ចេកទេស​សម្រាប់​គម្រោង FMIS (លើកទីមួយ​បាន​បណ្តុះបណ្តាល​ស្តីអំពី Oracle Solaris 11 System Administration) ដែល​បានផ្តល់​ជូន​នូវ​ចំំ​ណេះ​ដឹង និង​ជំនាញ​អំពី ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Oracle Solaris ដល់​ក្រុមការងារ​បច្ចេកទេស ICT ។

ព័ត៌មានលម្អិត