+855 23 43 00 63

សិក្ខាសាលានិងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល

សិក្ខាសាលាស្តីពី “អ្នកគាំទ្រនាំមុខ និង បណ្តាញភ្នាក់ងារផ្លាស់ប្តូរ”

កាលពី​ថ្ងៃទី ២៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ នៅ​សាលប្រជុំ​អាគារ “ខ ” ជាន់ផ្ទាល់ដី នៃ​ទីស្តីការក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ វេលា​ម៉ោង ៨:៣០ នាទី​ព្រឹក មាន​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ស្តីអំពី “អ្នកគាំទ្រ​នាំមុខ និង បណ្តាញ​ភ្នាក់ងារ​ផ្លាស់ប្តូរ” ដោយមាន​ការអញ្ជើញ​ចូលរួម​ពី​ថ្នាក់ដឹកនាំ​នៃ​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា, មន្ត្រី​តំណាង​ធនាគារពិភពលោក និង មន្រ្តី​ភ្នាក់ងារ​ផ្លាស់ប្តូរ​ដែល​ត្រូវបាន​ជ្រើសរើស និង ចាត់តាំង​ដោយ​ប្រធាន​រតនាគារ​រាជធានី-ខេត្ត ទាំង២៥ ។

ទាញយកឯកសារ

សិក្ខាសាលា​ស្តីពី “ការស្វែងយល់​ជាមុន និង​ភាព​ស៊ីជម្រៅ​ពី​ប្រព័ន្ធ FMIS”

​ថ្ងៃទី១៧ ដល់​ថ្ងៃទី២៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៤ ចាប់ពី​ម៉ោង ៨:៣០ នាទី ដល់ម៉ោង១១:៣០ នាទី​ព្រឹក និង​ពេលរសៀល​ចាប់ពី​ម៉ោង ២:០០ នាទី ដល់ម៉ោង៣:៣០ នាទី

ទាញយកឯកសារ

សិក្ខាសាលា​ស្តីពី “វិធីសាស្រ្ត​គ្រប់គ្រង​ការផ្លាស់ប្តូរ និង​បណ្តុះបណ្តាល​របស់​គម្រោង FMIS”

ថ្ងៃទី១១ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៤ វេលា​ម៉ោង ៩:០០ នាទី​ព្រឹក

ទាញយកឯកសារ