+855 23 43 00 63

24

Dec, 2014

កម្មវិធី​ប្រកួតប្រជែង​ដាក់ឈ្មោះ​ឱ្យ​ប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជានឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

មូលហេតុ​ ចម្បង​ដែល​ជំរុញឱ្យ​មានការ​បង្កើតជា​កម្មវិធី​នេះ​ឡើង​គឺ ដោយសារ​នៅ​ប្រទេស​ផ្សេងៗជុំវិញ​ពិភពលោក​ដែល​បាន​អនុវត្ត​គម្រោង FMIS បាន​បង្កើត​នូវ​ឈ្មោះ​ផ្ទាល់​របស់​ប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បី​សម្គាល់ថា ប្រព័ន្ធ​នោះ​ជា​ប្រព័ន្ធ​ដែល​ប្រទេស​នីមួយៗបាន​បង្កើតឡើង​ស្របតាម​ តម្រូវការ​ការងារ​របស់​ប្រទេស​ពួកគេ ។ ឧទាហរណ៍​ប្រទេស​វៀតណាម​បានដាក់​ឈ្មោះ​ប្រព័ន្ធ​របស់ខ្លួន​ថា (TABMIS – Treasury Accounting and Budget Management Information System) ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី (SPAN – មាន​អត្ថន័យ​ថា “សំពត់”) ប្រទេស​ម៉ុងហ្គោលី (GFMIS – Government FMIS) និង​ប្រទេស​កូរ៉េ  (DBrain – Digital Brain System) ។ ហេតុនេះ​សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា​យើង ប្រព័ន្ធ FMIS គួរតែមាន​ឈ្មោះ​មួយ​ដែល​ស័ក្ដិ​សមនឹង​តម្រូវការ​របស់​ប្រទេសកម្ពុជាផង​ដែរ។

តើ​អ្នកណា​ដែលមាន​សិទ្ធិ​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​នេះ? មន្រ្តី​ទាំងអស់​នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
ការចាប់ផ្តើម​កម្មវិធី៖ ពីថ្ងៃ​ទី ១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤
ទំនាក់ទំនង៖ មន្ត្រី​ត្រូវ​ផ្ញើ​ឈ្មោះ​ប្រព័ន្ធ FMIS ដែល​បានដាក់​ស្នើ មក​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង​គម្រោង FMIS តាមរយៈ    ទំនាក់ទំនង និង​ទម្រង់​គំរូ​ក្នុងការ​ចូលរួម ដូចខាងក្រោម៖

Email៖ chheang_you@mef.gov.kh ឬ chheang_you@yahoo.com
ទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៤៣០ ០៦៣
បញ្ជាក់បន្ថែម៖ មន្ត្រី​ទាំងអស់​អាច​ផ្ញើ​ឈ្មោះ​តាមរយៈ​លិខិត​រដ្ឋបាល​ផ្លូវការ​small form

កាលបរិច្ឆេទ​ផុតកំណត់​ក្នុងការ​ចូលរួម៖ មន្រ្តី​អាច​ចូលរួម និង​ផ្ញើ​ឈ្មោះ​មក​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង​គម្រោង FMIS រហូតដល់​ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ឆ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤

នរណា​ជា​អ្នក​ប្រកាស និង ប្រគល់​រង្វាន់​ជ័យលាភី? ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង​គម្រោង FMIS នឹងដាក់​ជូន​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​នូវ​ឈ្មោះ​ របស់​ប្រព័ន្ធ FMIS ដែល​បានដាក់​ស្នើ​ដោយ​មន្ត្រី​ទាំងអស់។ ពិធី​ប្រកាស និង​ប្រគល់​រង្វាន់​ជ័យលាភី​នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ បន្ទាប់ពី​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ពេញចិត្ត និង​ជ្រើស​យកឈ្មោះ​ណាមួយ។

តើ​អ្វី​ជា​រង្វាន់​ជ័យលាភី? រង្វាន់​ជា​ជ័យលាភី​ដែល​នឹងត្រូវ​ប្រគល់ជូន​មន្រ្តី​ដែល​ទទួលបាន​ជ័យលាភី​នោះ​គឺ  Apple MacBook Air 11-Inch

 fmis-naming-award-31122014

មន្ត្រីដែលបានផ្ញើឈ្មោះមកកាន់ក្រុមការងារគម្រោង FMIS៖

ល.រ ឈ្មោះ ឈ្មោះ​របស់​ប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់​ចូលរួម​ប្រកួតប្រជែង កាលបរិច្ឆេទ​ទទួល
1 ឈ្មោះ៖ លោក តេង ដឺ​លុច
មុខតំណែង៖ មន្ត្រី
ស្ថាប័ន៖ការិយាល័យ​គ្រប់គ្រង​បំណុល​នៃ​នាយកដ្ឋាន
សហប្រតិបត្តិការ និង​គ្រប់គ្រង របស់​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ថវិកា
ប្រព័ន្ធ​ពត៌មាន​វិទ្យា​កម្ពុជា​នៃ​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ (ស៊ី​សអ៊ែហ្វ​អ៊ឹម)
Cambodia Information System of Financial Management (CIS-FM)

សេចក្តីពន្យល់
-ស៊ី​សអ៊េហ្វ​អ៊ឹម​មាន​អត្ថន័យ​ជាត​ម្លែ​រួម​នៃ​ឈ្មោះ​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជាតិ​​ទាំងមូល​​ហើយ​នៅក្នុង​អត្ថន័យ​យុទ្ធសាស្ត្រ Brand គឺ​ស្រួល​ហៅ​និង​ចងចាំ
29-Apr-14
2 ឈ្មោះ៖ លោក ម៉ាង សុភា​រ៉ា
មុខតំណែង៖ ប្រធានការិយាល័យ​គ្រប់គ្រងបំណុល
រដ្ឋបាល​និង​សរុប
ស្ថាប័ន៖ នាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិការ​និង
គ្រប់គ្រង​បំណុលនៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ថវិកា
Cambodia Financial Integration Network Database (Cam-FIND)
សេចក្តីពន្យល់
– “Cam” តំណាង​ឲ្យ​កម្ពុជា
– “FIND” ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​មាន​អត្ថន័យ​ថា”ស្វែងរក”
– សរុបមក​ឈ្មោះ​នេះ​គឺ​ខ្លី​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការអាន​និង​ចងចាំ​ព្រមទាំង​មាន​អត្ថន័យ​គ្រប់គ្រាន់​និង​មាន​លក្ខណៈ ពិសេស​បញ្ចាក់​ថា​ជា​របស់​កម្ពុជា​យ៉ាង​ពិតប្រាកដ
10-May-14
3 ឈ្មោះ៖ ឈា​ង ចាន់​ឡេក
មុខតំណែង៖ ប្រធានការិយាល័យ​គណនេយ្យ
ស្ថាប័ន៖ រតនាគារ​ខេត្តសៀមរាប
Cambodia Financial Automatic System (CFAS) 26-May-14
4 ឈ្មោះ៖ លឹម ឡា​វី
មុខតំណែង៖ អនុប្រធាន​រតនាគារ​ខេត្តក្រចេះ
ស្ថាប័ន៖ រតនាគារ​ខេត្តក្រចេះ
ប្រ​ពន្ធ័​សុវត្ថិភាព គណេយ្យ​ភាព នៃ​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុសា​ធា​ណៈ
Safety Accountability of Public Financial Management
សេចក្តីពន្យល់
សុត្ថិ​ភាព៖ នេះ​ជា​ការយល់ឃើញ​របស់ខ្ញុំ​ថា រាល់​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​នៃ​​ចំណូល-ចំណាយ​ថវិកាជាតិ​យើង​ទាំងមូល រួមមាន៖ថវិកា​ថ្នាក់ជាតិ(ចវិ​កា​ក្រសួង មន្ទីរ) និង​ថវិកា​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ(ថវិកា​រាជធានី ខេត្ត-ថវិកាក្រុង ស្រុក-ថវិកា​ឃុំ សង្កាត់) ត្រូវបាន​បញ្ចូល​ទៅក្នុង​ប្រ​ពន្ធ័​មួយ​ដែល​យើ​បាន​បង្កើតឡើង ការបញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ជា ទម្រង់​របាយការណ៍​ដូចជា៖ -តារាង​តុល្យភាព -របាយការណ៍​ចំណូល -របាយការណ៍​ចំណាយ ការបញ្ចូល​​ទៅក្នុង ប្រ​ពន្ធ័​ដែល​យើង​បាន​បង្កើតឡើង​នេះ​ហើយដែល​ធ្វើអោយ​ទិន្នន័យ​មាន​សុវត្ថិភាព ហើយ​យើង​អាច​ឆែកមើល​បាន ទាំងអស់គ្នា​សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់​ប្រ​ពន្ធ័​នេះ វា​មិន​ដូច​យើង​កំពុង​ធ្វើការងារ​សព្វថ្ងៃនេះ​ទេ រាល់​របាយការណ៍​ត្រូវ ព្រីន​ចេញ​យកមក​​រក្សាទុក​នៅ​ខាងក្រៅ ដែល​យើង​គិតថា​វា​ហ្នឹង​មាន​ហា​នី​ភ័យ​ដល់​ការរៀបចំ​ទុកដាក់ វា​អាច​កណ្តុរ កៀរ កណ្តៀ​កាត់ ឬក៍​ហា​នី​ភ័យ​ផ្សេងៗ​ទៀត។
គណនេយ្យភាព៖ ខ្ញុំ​យល់ឃើញថា ក្រោយពី​យើង​ប្រើប្រាស់​ការងារ​ក្នុង​​ប្រ​ពន្ធ័​ដែលមាន​លក្ខណៈ​ស្តង់ដារ មួយ​ធ្វើ អោយ​ទទួលបាន​នូវ​ការងារ​មួយ​ដ៏​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព និង​គណនេយ្យភាព​បំផុត មិន​មានការ​គៃបន្លំ​ពេលវេលា​នៃ​ការ បញ្ចូល​ទិន្នន័យ ពិសេស​ជាងនេះទៅទៀត ឧទាហរណ៍​ការបើកប្រាក់ បើ​យើង​ប្រើប្រាស់​​ប្រ​ពន្ធ័​មួយ​លឿន ហើយ ទំនើប វា​មិនមាន​ការប៉ះពាល់​ការងារ​នៅក្រោម​តុ នេះហើយ​ជា​គណនេយ្យភាព យើង​មិន​ប្រើ​មនុស្ស​ម្នាក់​អោយ​កាន់​សាច់ប្រាក់​បើក​អោយ​មនុស្ស​រាប់ពាន់ ម៉ឺន​នាក់​នោះទេ យើង​មនុស្ស​នាក់​ធ្វើការ​ជាមួយ​ប្រ​ពន្ធ័​ទំនើប​ជំនួស​វិញ​​នេះហើយ​ជា​គណនេយ្យភាព។
30-May-14
5 ឈ្មោះ៖ អ៊ី សុខា
មុខតំណែង៖ អនុ​ប្រធានការិយាល័យ​គណនេយ្យ
ស្ថាប័ន៖ រតនាគារ​ខេត្តបាត់ដំបង
Budget and Public Accounting Management System (BPAMS) 30-May-14
6 ឈ្មោះ៖ កាយ ចាន់ថន
មុខតំណែង៖ មន្ត្រី​គណនេយ្យ
ស្ថាប័ន៖ រតនាគារ​ខេត្តបាត់ដំបង
Budget and Treasury Accounting Management System (BTAMS) 30-May-14
7 ឈ្មោះ៖ លន គឹម​លី
មុខតំណែង៖ ប្រធានការិយាល័យ​បេឡា
ស្ថាប័ន៖ រតនាគារ​ខេត្តបាត់ដំបង
Public Information Intelligent System (PIIS) 30-May-14
8 ឈ្មោះ៖ សោម សូ​រីយា
មុខតំណែង៖ ប្រធានការិយាល័យ​រដ្ឋបាល
ស្ថាប័ន៖ រតនាគារ​ខេត្តបាត់ដំបង
Integrated Financial Information System (IFIS) 30-May-14
9 ឈ្មោះ៖ លី​ឃី ធារី
មុខតំណែង៖ អនុប្រធាន
ស្ថាប័ន៖ រតនាគារ​ខេត្តបាត់ដំបង
Budget Establishment and Treasury Accounting System (BETA System) 30-May-14
10 ឈ្មោះ៖ ឡា​ច នវ​សត្យា
មុខតំណែង៖ អនុប្រធាន
ស្ថាប័ន៖ រតនាគារ​ខេត្តបាត់ដំបង
Integrated System of Public Accounting and Budgeting (iSPAB) 30-May-14
11 ឈ្មោះ៖ សុខ វុទ្ធី
មុខតំណែង៖ អនុ​ប្រធានការិយាល័យ​គណនេយ្យ
ស្ថាប័ន៖ រតនាគារ​ខេត្តបាត់ដំបង
Integrated Budget and Accounting Information System (IBAIS) 30-May-14
12 ឈ្មោះ៖ ហេង ដាវី
មុខតំណែង៖ មន្ត្រី
ស្ថាប័ន៖ រតនាគារ​ខេត្តបាត់ដំបង
Budgetary and Accounting Processes System (BAP System) 30-May-14
13 ឈ្មោះ៖ លឹម ចាន់​ដា​រ៉ា
មុខតំណែង៖ អនុ​ប្រធានការិយាល័យ​គណនេយ្យ
ស្ថាប័ន៖ រតនាគារ​ខេត្តបាត់ដំបង
Computerized Budget and Accounting Information System (C-BAIS) 30-May-14
14 ឈ្មោះ៖ សឹម អូន
មុខតំណែង៖ មន្ត្រី
ស្ថាប័ន៖ រតនាគារ​ខេត្តបាត់ដំបង
E-Budget and Accounting Information System (E-BAIS) 30-May-14
15 ឈ្មោះ៖ ឡុង ប៉េង​សៀត
មុខតំណែង៖ មន្ត្រី
ស្ថាប័ន៖ រតនាគារ​ខេត្តបាត់ដំបង
Budget and Public Revenue and Expense Management System (BPREMS) 30-May-14
16 ឈ្មោះ៖ ស៊ី​វ៉ុន ខេមា​រុន
មុខតំណែង៖ ប្រធាន
ស្ថាប័ន៖ រតនាគារ​ខេត្តបាត់ដំបង
Government Finance Information Record System for Transparency (GFIRST) 30-May-14
17 ឈ្មោះ៖ គិត ឆដា
មុខតំណែង៖ អនុ​ប្រធានការិយាល័យ​បេឡា
ស្ថាប័ន៖ រតនាគារ​ខេត្តបាត់ដំបង
Integrated Finance Information Record System for Transparency (iFIRST) 30-May-14
18 ឈ្មោះ៖ វេ​ង លី​ហួង
មុខតំណែង៖ មន្ត្រី​គណនេយ្យ
ស្ថាប័ន៖ រតនាគារ​ខេត្តបាត់ដំបង
Cambodia Integrated Financial Management System (CIFMIS) 30-May-14
19 ឈ្មោះ៖ បាន រត្ន​មុន្នី
មុខតំណែង៖ មន្ត្រី
ស្ថាប័ន៖ រតនាគារ​ខេត្តបាត់ដំបង
Budget and Accounting Information System (BAIS) 30-May-14
20 ឈ្មោះ៖ អ៊ុក វណ្ណា​រ៉ា
មុខតំណែង៖ មន្ត្រី​ការិយាល័យ​ចំណូល​ថវិកា
ស្ថាប័ន៖ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
Cambodia Treasury Financial Management Informatics Technology System “CaTFMITS”
សេចក្តីពន្យល់

ការពន្យល់​ទី១៖
នៅ​ក្នុងករណីនេះ​ខ្ញុំ​អាច​នឹងធ្វើ​បំណកស្រាយ​បាន​ថា” ប្រព័ន្ធ​បច្វេក​វិទ្យា​ពត៌មាន​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​រតនាគារ​កម្ពុជា”គឺ​ជាង​បី​ទសវត្ស​មកហើយ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​មិនទាន់មាន​ប្រព័ន្ធ​ស្តង់ដារ​គណនេយ្យ​ណា​យក​មកប្រើប្រាស់​ជា​ផ្លូវការ​នៅតាម​ស្ថាប័ន ប្ញ​អង្គភាព​របស់​រដ្ឋាភិបាល​នៅឡើយ​នោះទេ​ពីព្រោះ​វា​ទាក់ទង​ទៅនឹង​ធនធាន​សម្ថ​ភាព និង​ធនធាន​សម្ភា​រះ​នៅមានកម្រិត​នៅឡើយ។ហើយ​នៅ​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុងក្រោយ​នេះ​ធ្វើអោយ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ឆក់យក​ឳ​កាស​បាន​ច្រើន​នូវ​ផ្នែក​ធនធានមនុស្ស​ខាង​ផ្នែក​ព័ត៌មានវិទ្យា​ដែលជា​ការ​ជម្រុញ​អោយ​មានការ​ប្រើប្រាស់ IT នេះ​បាន​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​គួរសម​នៅតាម​បណ្តា​អង្គភាព ប្ញ ស្ថាប័ន​របស់​រដ្ឋ និង​សហគ្រាស​ឯកជន​ខាង​ផ្នែក​រដ្ឋបាល​និង​គណនេយ្យ​ជាពិសេស។ បន្ទាប់មក​ក៍​មានការ​ផ្គត់ផ្គង់​ប្រព័ន្ធ​ប្រើប្រាស់​ជាល​ក្ខណះ​តូចតាច​សមល្មម​និង​សាមញ្ញ​អាច​ជំនួស​ការ​ងា​ដោយដៃ​បាន​និង​បាន​កាត់បន្ថយ​ពេលវេលា ព្រមទាំង​ធនធានមនុស្ស​មួយកម្រិត។ ការមកដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា​នូវ​ប្រព័ន្ធ FMIS នេះ​គឺជា​ជំ​ហ៊ាន​ដំបូង​នៃ​ការអនុវត្ត​ប្រព័ន្ធ​គណនេយ្យ​ស្តង់ដារ​នៅក្នុង​ព័ត​មាន​វិទ្យា​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​រាជរដ្ឋាភិបាល និង​សាធារណៈ​ជន។ ម៉្យាងទៀត​វា​ជា​កម្ម​វ​ធី​កំណែទម្រង់​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​របស់​រដ្ឋ​ផងដែរ ដែលជា​ការតម្រង់ទិស​នៃ​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទាំងមូល។ ដូច្នោះ​ដើម្បី​ជា​ចំណងដៃ​នៃ​ការចាប់​ផ្តើ​ដំបូង​ដ៍​មាន​សារៈសំខាន់​នេះ​ខ្ញុំបាទ​សូម​ដាក់អោយ​គម្រោង​ប្រព័ន្ធ​FMIS នេះ​ដូច​បាន​ជម្រាបជូន​ខាងលើ​តាម​ការ​គិតទុកជាមុន។
ការពន្យល់​ទី២៖
Cambodiaមានន័យថា​កម្ម​វ​ធី​នេះ​ជា​កម្មវិធី​កំណែទម្រង់​ហិរញ្ញវត្ថុ​តាម​ប្រព័ន្ធ​ព៌ត​មាន​វិទ្យា​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ដែលមាន​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជា​អ្នកទទួលខុសត្រូវ​ជូន​រាជរដ្ឋាភិបាល ហើយ​មាន​អគ្គនាយកដ្ឋាន​រតនាគារជាតិ ជា​Key Users សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​ចំណូល​ចំណាយ​ថវិកា​របស់​រដ្ឋ​សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ទាំងមូល។ Treasuryសំដៅ​ទៅលើ​រតនាគារ​ដែលជា​កន្លែង​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ចំណូល​ចំណាយ​ថវិកា​របស់​រដ្ឋ​ទូទាំងប្រទេស​និង​ជា​សេនាធិការ​អោយ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​រាជរដ្ឋាភិបាល​ផងដែរ។ Financial Managementសំដៅ​ទៅលើ​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែលជា​កម្មវិធី​កំណែទម្រង់​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​របស់​រដ្ឋ​ស្របតាម​គោលនយោបាយ​របស់​រា​រដ្ឋាភិបាល។ Informatics Technology System មានន័យថា​រាល់​ប្រប​ត្តិ​ការ​ចំណូល​ចំណាយ​ក្នុង​ការគ្រប់គ្រង​ថវិកា​របស់​រដ្ឋ​ត្រូវតែ​អនុវត្តតាម​ប្រព័ន្ធ​ព៌ត​មាន​វិទ្យា​ដែលជា​ប្រព័ន្ធ​មួយ​មាន​លក្ខណៈ​ស្តង់ដារ​អន្តរជាតិ វា​មាន​គណនេយ្យភាព និង​ភាព​ដែល​អាច​ទុកចិត្តបាន​ចំពោះ​ការអនុវត្ត​ថវិកា​របស់​រដ្ឋ។ គ្នា​ន​កិច្ច​ប្រ​ត្តិ​ការ​ថវិកា​ណាមួយ​នៅក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​នៃ​ការគ្រប់គ្រង​ថវិកា​របស់​រដ្ឋ​នោះឡើយ។

10-Jun-14

21 ឈ្មោះ៖ ម៉ាច ដា​រ៉ា
មុខតំណែង៖ Chief of Accounting Office
ស្ថាប័ន៖ រតនាគារ​ពោធិសាត់
ការគ្រប់គ្រង​ស្តង់​ដា​គណនេយ្យ​សាធារណៈ​តាម​ប្រព័ន្ធ​ពត៌មាន
Standard Public Accounting Information System
16-Jun-14
22 ឈ្មោះ៖ អួន រដ្ឋា
មុខតំណែង៖ official
ស្ថាប័ន៖ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
ប្រព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​គណនេយ្យ​រាជរដ្ឋាភិបាល
Government Financial and Accounting System (Gov-FASt)

សេចក្តីពន្យល់
Gov-FASt បញ្ជាក់​ពី​ការធ្វើ​ទំនើបកម្ម​របស់​រាជ​រាដ្ឋាភិ​បាល​លើ​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​គណេនេយ្យ​របស់​រដ្ឋ​ដែលមាន​លក្ខណៈស្តង់ដារ​តែ​ស្របតាម​បរិបទ​កម្ពុជា (ដែលមាន​លក្ខណៈ​ឆាប់រហ័ស​និង​សិ​ក្រិត្យ)

14-Jul-14
23 ឈ្មោះ៖ ឯក ចន្ថា
មុខតំណែង៖ ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន
ស្ថាប័ន៖ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Cambodian Financial Information Technology System (CAMFITS)
សេចក្តីពន្យល់

-Cam កម្ពុជា
-FITS: មានន័យថា សាក​សម ដូច្នេះ ប្រព័ន្ធ​នេះ​សាក​សម​សម្រាប់​កម្ពុជា និង​ងាយស្រួល​អាន
17-Jul-14
24 ឈ្មោះ៖ ស៊ាន សុ​វឌ្ឍន៍
មុខតំណែង៖ អនុ​ប្រធានការិយាល័យ​គណនេយ្យ​ទី២
នៃ​នាយកដ្ឋាន​គណនេយ្យ
ស្ថាប័ន៖ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
ប្រព័ន្ធ​ខួរក្បាល​គណនេយ្យ​និង​រតនាគារជាតិ
National Treasury and Accounting Brain System (NTABS)
សេចក្តីពន្យល់
ប្រព័ន្ធ​នេះ​មាន​សារៈសំខាន់​ខ្លាំងណាស់ ដូច្នេះ​ខ្ញុំសូម​ដាក់ឈ្មោះ​វា​ថា​ប្រព័ន្ធ​ខួរក្បាល ហើយ​ដោយសារ​វា​ពាក់ព័ន្ធ​និង​ការងារ​ចរន្ត​គណនេយ្យ​ប្រចាំថ្ងៃ នៃ​នាយកដ្ឋាន​គណនេយ្យ​និង​ការងារ​ចរន្ត​របស់​រតនាគារជាតិ​ទាំងមូល (ថ្នាក់កណ្តាល​និង​ថ្នាក់មូលដ្ឋាន)នៃ​អគ្គ​រតនាគារជាតិ ខ្ញុំ​ថា​ប្រព័ន្ធ​នេះ​គួរតែ​មានឈ្មោះ​រតនាគារជាតិ​មួយ​ដែរ។ មួយវិញទៀត​ពេល​សរសេរកាត់​ជា​អក្សរ​ឡាតាំង NTABS អ៊ិន​ធី អេ​ប៊ី​អេស ប្រព័ន្ធ​នេះ​អាច​មានន័យថា ប្រព័ន្ធ​ហ្វ្រាំង ABS អេ​ប៊ី​អេស ដ៏​ល្អ​ដែល​ធានាបាន​នូវ​សុវត្ថិភាព​និង​ប្រសិទ្ធិភាព​នៃ​ការគ្រប់គ្រង​លក្ខណៈ​ប្រព័ន្ធ​សម្រាប់​រតនាគារជាតិ ដែល​សរសេរកាត់​ថា អ៊ិន​ធី ពី​អក្សរ​ឡាតាំង NT ។សរុបមក​ការ​ដាក់ឈ្មោះ​ប្រព័ន្ធ​នេះ​មាន​អត្ថន័យ​ជ្រាលជ្រៅ​និង​គ្រប់​ដណ្តប់​ទាំងស្រុង​លើ​ការងារ​ចរន្ត​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​អគ្គនាយក​ដ្ខាន​រតនាគារជាតិ
14-Jul-14
25 ឈ្មោះ៖ ហួត សុធារិទ្ធ
មុខតំណែង៖ អនុប្រធាន
ស្ថាប័ន៖ មន្ទីរសហវ ខេត្តមណ្ឌលគិរី
Cambodia Automated Financial System (CamFAS) 27-Nov-14
25 ឈ្មោះ៖ ពិន និលឡា
មុខតំណែង៖ មន្ត្រី
ស្ថាប័ន៖ នាយកដ្ឋាន​ដោះស្រាយ​ផលប៉ះពាល់​
ដោយសារ​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍
Managing Effective Financial Management Information System​(MEFMIS)សេចក្តីពន្យល់

– ME ជាអក្សរកាត់មានន័យថា Managing Effective និង MEF ក៏ជាឈ្មោះឡាតាំងហៅកាត់របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ

– FMIS ជាអក្សរកាត់មានន័យថា Financial Management Information System

ដូច្នេះ MEFMIS នៃក្រសួង ស.ហ.វ. សំដៅក្នុងន័យដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈប្រកបដោយសក្តិសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធភាព​។

សំគាល់៖

-អាចរចនា Logo របស់ MEFMIS មានអក្សរ F រចនាពុម្ភ​ដោយសសេរអក្សរ​ F ពីរបែរខ្នងរងគ្នា back to back

27-Nov-14
26 ឈ្មោះ៖ ទៀង សុពនិតា
មុខតំណែង៖ អនុប្រធានការិយាល័យ
ស្ថាប័ន៖ នាយកដ្ឋានសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងអាស៊ាន
New Information Technology Advancement System -NITAS
សេចក្តីពន្យល់៖មូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយកឈ្មោះនេះមកប្រើដោយសារតែ ប្រព័ន្ធនេះជាប្រព័ន្ធដែលថ្មី និងតំបូងគេបង្អាស់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ខ្ញុំយល់ឃើញថាឈ្មោះនេះមានភាពងាយស្រួលក្នុងការអាន ចងចាំ និងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ ពីព្រោះពាក្យនីមួយៗសាមញ្ញ និងមានភាពទាក់ទាញសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ។ អ្វីដែលខ្ញុំផ្តោតសំខាន់នោះគឺពាក្យ Advancement បន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការ វាមិនមែនឈប់ត្រឹមនិងនោះទេ គឺវាទាមទារឱ្យមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំ ដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាល។
30-Dec-14