+855 23 43 00 63

29

Sep, 2021

ការចុះពិនិត្យការដំឡើងបណ្តាញតភ្ជាប់ និង បណ្តាញអគ្គិសនីរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ស្របតាមផែនការពង្រីកវិសាលភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ៣ ទៅដល់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងចុះពិនិត្យការដំឡើងប្រព័ន្ធបណ្តាញតភ្ជាប់ (WAN/LAN) និង បណ្តាញអគ្គិសនី ដើម្បីធានានូវការរៀបចំដាក់ដំឡើងឧបករណ៍សម្ភារផ្សេងៗរបស់គម្រោង FMIS បានដោយរលូន និង ទាន់ពេលវេលា សម្រាប់គាំទ្រដល់ដំណើរការនៃការប្រើប្រាស់ និង ឈានដល់ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ខាងមុខ ។ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS រហូតមកដល់ពេលនេះ បានបំពេញបេសកកម្មចុះត្រួតពិនិត្យការដំឡើងប្រព័ន្ធបណ្តាញតភ្ជាប់ផ្ទៃក្នុង និង ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី នៅរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តមួយចំនួនរួមមាន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តព្រះសីហនុ និង ខេត្តកោះកុង ។

ព័ត៌មានលម្អិត

21

Sep, 2021

អត្ថប្រយោជន៍នៃមុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និង មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា កន្លងទៅ បានរៀបចំកម្មវិធី “ការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ និង មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា” ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តី នៃក្រសួង-ស្ថាប័ន ព្រមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល ។ នៅដើមឆ្នាំ ២០២២ ខាងមុខ មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ (Full Procurement Module) នឹងត្រូវដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅក្រសួង-ស្ថាប័ន ចំនួន ៣៤ និង មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា (Budget Planning Module) នៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១១ ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សូមលើកយកនូវអត្ថប្រយោជន៍របស់មុខងារទាំងពីរនេះ ដូចតទៅ៖   ១.មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ មានសមត្ថភាពអាចគ្រប់គ្រងរាល់ដំណើរការនៃការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈទាំងអស់ ដែលរួមមាន ការគ្រប់គ្រងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ, ការរៀបចំផែនការលទ្ធកម្ម, ការគ្រប់គ្រងដំណើរការដេញថ្លៃ និង ការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា។ អត្ថប្រយោជន៍៖ ចំណេញពេលវេលា និងអាចត្រួតពិនិត្យបានគ្រប់ប្រតិបត្តិការ ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការត្រួតពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ និង តាមដានផែនការលទ្ធកម្មពេញលេញ ប្រព័ន្ធរក្សាទុកទិន្នន័យយូរអង្វែង ដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកទិន្នន័យ កាត់បន្ថយចំណាយលើការប្រើប្រាស់ឯកសារ លទ្ធភាពត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានរាល់ការរៀបចំផែនការលទ្ធកម្មរ​បស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងអង្គភាពថវិកា   ២.មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា គ្រប់គ្រងវដ្ដនៃដំណើរការរៀបចំផែនការថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ដែលរួមមានការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកាបីឆ្នាំរំកិល, ការរៀបចំកញ្ចប់ថវិកា និង ការអនុម័តថវិកា ក្នុងក្របខណ្ឌថ្នាក់ជាតិ  និង ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ។ ក្រសួង-ស្ថាប័ន​ អាចកត់ត្រាគម្រោងចំណូល-ចំណាយថវិកាប្រចាំឆ្នាំលម្អិតទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់ថវិកា ដែលរួមមានទាំង ចំណាត់ថ្នាក់កម្មវិធី និង ចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច និង បញ្ជូនតាមប្រព័ន្ធទៅកាន់ដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការរៀបចំផែនការថវិកា។ អត្ថប្រយោជន៍៖ ទិន្នន័យ ឯកសារពាក់ព័ន្ធ ត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងប្រពន្ធតែមួយដែលមានសុវត្ថិភាព និងមិនងាយបាត់បង់ ផ្តល់ភាពងាយក្នុងការកែតម្រូវលើគម្រោងចំណូលចំណាយថវិកា និងចំណេញពេលវេលា អាចត្រួតពិនិត្យគម្រោងថវិកាឆ្នាំចាស់ និងគម្រោងថវិកាឆ្នាំថ្មី គ្រប់គ្រងព័ត៌មាន ផ្ទៀងផ្ទាត់ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

20

Sep, 2021

IMF រៀបចំសិក្ខាសាលាអនឡាញស្តីអំពីការធ្វើឌីជីថលូបនីយកម្មលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដើម្បីកែលម្អការផ្តល់សេវា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

សិក្ខាសាលាអនឡាញស្តីអំពី “ការធ្វើឌីជីថលូបនីយកម្មលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដើម្បីកែលម្អការផ្តល់សេវា​ – Digitalization of Public Financial Management Systems for Improved Service Delivery”  ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) នាព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ ដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ ១៤៦ រូប មកពីស្ថាប័នរដ្ឋ និង ឯកជន ចំនួន ១២ ប្រទេស។  ក្នុងសិក្ខាសាលាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ លោក អៀច សេដ្ឋា ប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក៏ត្រូវបានអញ្ជើញជាកិត្តិយសក្នុងការផ្តល់បទបង្ហាញស្តីពីភាពជោគជ័យ និង បទពិសោធន៍ នៃការអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ។ នៅក្នុងសារសំខាន់ៗដែលលោកបានចែករំលែកស្តីពីការអនុវត្តគម្រោងប្រ័ន្ធ FMIS នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា លោកបានលើកឡើងថា ភាពជោគជ័យដែលបានកើតមានឡើងទាំងនេះ​ ក៏ដោយសារតែមានការគំាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់, ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ រួមជាមួយនឹងការគិតគូរនិងរៀនអំពីបទពិសោធន៍កន្លងមក ដោយផ្តើមពីការកំណត់តម្រូវការដែលមានវិសាលភាពតូចប៉ុន្តែអាចពង្រីកបន្ថែមបានជាបន្តបន្ទាប់ តាមរយៈការដាក់ចេញនូវផែនទីតម្រង់ទិសជាជំហានៗប្រកបដោយភាពប្រាកដនិយម ។ ក្នុងនោះភាពជោគជ័យទាំងនេះក៏បានលេចចេញមកពីការដែលមានផែនការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរដែលមានការគាំទ្រ ការចូលរួម ការផ្តល់នូវព័ត៌មាន និងការកៀគរនូវភាពជាម្ចាស់ទៅលើការដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវប្រព័ន្ធ  FMIS ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា គម្រោងប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានបិទបញ្ចប់នូវជំហានទី ២ ជាស្ថាពរកាលពីចុងឆ្នាំ ២០២០ និង បាននឹងកំពុងតែអនុវត្តនូវជំហានទី ៣ ឆ្នាំ ២០២១-២០២៥ ដែលនឹងធ្វើការពង្រីកវិសាលភាពការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់ថ្នាក់ក្រោមជាតិ, ធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍នូវមុខងារពីរបន្ថែមថ្មី, ពង្រីកការអនុវត្តមុខងារដែលទើបតែសម្រេចបានគឺមុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និងមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ ទៅកាន់ការដ្ឋានដែលនៅសេសសល់, ពង្រឹងនិងពង្រីកការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង, កែលម្អរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលផលិតចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS និងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធុរៈកិច្ចវ័យឆ្លាត (Business Intelligence) […]

ព័ត៌មានលម្អិត

15

Sep, 2021

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញនិង មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃ ពុធ ៩ កើត ខែ ភទ្របទ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ ត្រូវនឹងនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកម្មវិធី “ការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ និង មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា” ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តី នៃក្រសួង-ស្ថាប័ន ព្រមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ ក្នុងគោលបំណង បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ និង​ មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា ដែលជាមុខងារបន្ថែមថ្មីចំនួនពីរក្នុងក្របខណ្ឌប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក៏ដូចជាការចាប់ផ្តើមឈានទៅអនុវត្តសកម្មភាពនានាបន្តទៀតតាមផែនការ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រើប្រាស់មុខងារថ្មីទាំងពីរនេះ ជាផ្លូវការបាននៅដើមឆ្នាំ ២០២២ ខាងមុខ។ កម្មវិធីនេះ ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តី មកពីក្រសួង-ស្ថាប័ន និងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិចំនួន ៣៤៧ រូប តាមរយៈប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom។ មានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីនេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប បានគូសបញ្ជាក់អំពីភាពមិនអាចខ្វះបាននៃ “ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)” ក្នុងបរិការណ៍នៃការរីករាលដាលនូវជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលបានធ្វើឱ្យពិភពលោក ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងទៅលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និង បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ដែលជាដំណោះស្រាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធានានិរន្តរភាពការងាររបស់ស្ថាប័ន ស្របពេលដែលប្រព័ន្ធ- FMIS បាននិងកំពុងបោះជំហានទៅមុខឥតឈប់ឈរ ដោយបានដាក់ចេញបន្តនូវ “ផែនការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី៣ ២០២១-២០២៥” ប្រកបដោយមហិច្ឆតា រួមជាមួយនឹង “ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រតម្រង់ទិសនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ២០២០-២០២៥”  ដែលជាការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជី- ថលលើលំហូរនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងដោយនឹងមិនមានការបញ្ជូនឯកសារជាក្រដាសទៀតឡើយនៅថ្ងៃអនាគត និង បានចាប់ផ្ដើមដោយជោគជ័យរួចហើយសម្រាប់ការអនុវត្តមុខសញ្ញាចំណាយដែលមានហានិភ័យទាបមួយចំនួនដូចជា ចំណាយបៀវត្ស, ចំណាយទឹក, ចំណាយភ្លើង ជាដើម ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

3

Sep, 2021

យល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ PK-The Helper

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

PK-The Helper ជាប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ ដែលទទួលនូវរាល់គ្រប់ បញ្ហា /សំណើ /សំណូមពររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ព្រមទាំងធ្វើការដោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ស្របទៅតាមកម្រិត និង ស្ថានភាពនៃបញ្ហាដែលអ្នកប្រើប្រាស់ជួបប្រទះ ។ ការចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ដើម្បីចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ PK-The Helper អ្នកប្រើប្រាស់តម្រូវឱ្យមាន Username និង ពាក្យសម្ងាត់ មុននឹងអាចប្រើប្រាស់បាន បន្ទាប់មកអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបើកកម្មវិធី  Web Browser ណាមួយ (ឧទាហរណ៍៖ Google Chrome, Safari, FireFox។ល។ ) ហើយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន ៖  https://helpdesk.mef.gov.kh ការបង្កើតសំបុត្រ ការបង្កើតសំបុត្រនៅក្នុងប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ គឺដើម្បីដាក់បញ្ជូលនូវបញ្ហា ឬ សំណើសុំកែប្រែរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ  FMIS ដើម្បីឱ្យក្រុមការងារពិនិត្យ និង ដោះស្រាយនូវបញ្ហា ឬ សំណើកែប្រែផ្សេងៗ ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា និង មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដើម្បីបង្កើតសំបុត្របាន សូមអ្នកប្រើប្រាស់ចូលទៅកាន់ ប្រភេទសំបុត្រ >សំបុត្រ >បង្កើត ។ ការស្វែងរកសំបុត្រដែលបានបង្កើត និង តាមដានស្ថានភាព ក្រោយពេលសំបុត្រ បញ្ហា /សំណើ/សំណូមពរ ត្រូវបានបង្កើត អ្នកប្រើប្រាស់ អាចតាមដាននូវការដោះស្រាយដោយក្រុមការងារប្រព័ន្ធ និង ទទួលបានការដោះស្រាយឱ្យបានទាន់ពេលវេលា និង សម្របសម្រួលការងារឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីស្វែងរកសំបុត្រដែលបានបង្កើត និង តាមដានស្ថានភាពសំបុត្របានអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវចូលតាមច្រក ប្រភេទសំបុត្រ >សំបុត្រ ។ ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារ ក្នុងករណីអ្នកប្រើប្រាស់ពុំអាចបង្កើតសំបុត្រ /មិនអាចតាមដានស្ថានភាពសំបុត្រ ឬ មានបញ្ហាទាក់ទងនិងប្រព័ន្ធ PK-The Helper អ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើការទាក់ទងមកកាន់ក្រុមការងារជំនួយគាំទ្រតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០២៣ ៤៣០ ០៦៣ និង ០៨៧ ៨២២ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

31

Aug, 2021

ប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីជំនួបរវាងឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប និង តំណាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃអង្គារ ទី ៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ វេលាម៉ោង ២:០០ រសៀល ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន​ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាកយរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានទទួលជួបក្រុមការងារបេសកកម្មមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ដែលដឹកនាំដោយលោកស្រី Delphine Moretti និង សហការីគឺលោក Kris Kauffman ទីប្រឹក្សា IMF ជួយគាំទ្រដល់គម្រោង FMIS រួមជាមួយនឹងលោក Yasuhisa Ojima ប្រធានស្ថានតំណាង IMF ប្រចាំកម្ពុជា។  កិច្ចប្រជុំប្រារព្ធឡើងក្នុងគោលបំណងបូកសរុបលទ្ធផលដែលបេសកកម្មសម្រេចបាន និង ដើម្បីគោរពស្នើសុំអនុសាសន៍ពី ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ។   ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានសម្តែងនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅជូនចំពោះតំណាងរបស់រូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) និង បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសនាពេលកន្លងមក ចាប់តាំងពីជំហានទី ២ នៃគម្រោង រហូតឈានដល់ជំហានទី ៣ នាពេលបច្ចុប្បនេះ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ មានប្រសាសន៍បន្ថែមទៅលើការប្តេជ្ញាចិត្តនៃក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក្នុងការបន្តពង្រឹងការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីគាំទ្រដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌចំណាយសាធារណៈឆ្នាំ ២០២២ ក្រោមគោលការណ៍ “ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អ្វីដែលអាក្រក់បំផុត និង សង្ឃឹមសម្រាប់អ្វីដែលល្អបំផុត” ក្នុងស្មារតីធានាឱ្យមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ និង គាំទ្រដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ក្នុងរយៈពេលមធ្យម ព្រមទាំងការសម្រេចបាននូវគោលដៅសំខាន់ៗរបស់កម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្នុងការធ្វើឱ្យមានភាពប្រសើរឡើងនូវ “គណនេយ្យភាព តម្លាភាព ប្រសិទ្ធិភាព និង អភិបាលកិច្ចល្អ ក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ”។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានបន្ថែមថាក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក៏នឹងពង្រឹងប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យក្លាយទៅជាប្រភពនៃព័ត៌មានសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងជាឧបករណ៍គាំទ្រយ៉ាងសំខាន់ដល់ “ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥”។ តំណាង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

19

Aug, 2021

រដ្ឋាភិបាលឌីជីថល

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

រដ្ឋាភិបាលឌីជីថល (Digital Government) មានតួនាទីបង្កើតក្របខណ្ឌ និង យន្តការសម្រាប់អនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល, ការធ្វើឌីជីថលូបនីយកម្ម និង ការរៀបចំក្របខណ្ឌគតិយុត្តថ្នាល និង កម្មវិធីគាំទ្រនានាជាច្រើន សម្រាប់ធានាការរីកលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ។ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានអភិវឌ្ឍ និង ដាក់ឱ្យអនុវត្តតាមក្រសួង-ស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាល និង ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (Financial  Management  Information System – FMIS)  ដែលជាប្រព័ន្ធទំនើបកម្ម, ធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មរួមបញ្ចូលគ្នានូវប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ រវាងប្រព័ន្ធថវិកាជាមួយប្រព័ន្ធរតនាគារជាតិ ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាព, តម្លាភាព, គណនេយ្យភាព ក្នុងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ បានឆាប់រហ័ស, មានប្រសិទ្ធភាព  និង ទាន់ពេលវេលា ។ ប្រព័ន្ធទំនើបកម្មបានអនុវត្តស្វ័យប្រវត្តិកម្មរួមបញ្ចូលគ្នានូវ ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរវាងប្រព័ន្ធថវិកាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរតនាគារ ដែលជាឃ្លាំងផ្ទុកព័ត៌មានសម្រាប់ការវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ, ជាក់លាក់, មានប្រសិទ្ធភាព និង អាចជឿទុកចិត្តបាន ។ ការអនុវត្ត​ សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល បានផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ ៤ សម្រាប់សង្គមជាតិ រួមមាន ១. បង្កើនប្រសិទ្ធភាព និង ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច ជាមួយនឹងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការផ្តល់សេវាសាធារណៈគ្រប់ប្រភេទរបស់រដ្ឋ និង សេវាសម្រួលសកម្មភាពធុរកិច្ច ២. តភ្ជាប់ប្រជាជនជាមួយចរន្តសកលូបនីយកម្មទីផ្សារ និង បច្ចេកវិទ្យាទំនើប ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន, ចំណេះដឹង, ទស្សនៈ និង របៀបនៃការរស់នៅបែបថ្មី ។ ការតភ្ជាប់អង្គភាពអាជីវកម្មជាមួយខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មក្នុងតំបន់ដែលមានថ្នាលឌីជីថល, ធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច, បង្កើនផលប្រយោជន៍ទាំងអ្នកផលិត និង អ្នកប្រើប្រាស់ ៣. វិស័យឌីជីថលដែលផ្អែកលើអ៊ិនធឺណិតនឹងធ្វើឱ្យមានពិពិធកម្មកាន់តែខ្លាំង ក្នុងវិស័យកសិកម្ម, ឧស្សាហកម្ម និង សេវាកម្មជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអន្តរកម្ម ៤. វិស័យឌីជីថលនឹងក្លាយជាក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មី, លើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និង ការអភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ។ រដ្ឋាភិបាលឌីជីថល […]

ព័ត៌មានលម្អិត

18

Aug, 2021

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី ការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីនៃអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាលបន្ថែមថ្មីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃ ពុធ ១០ កើត ខែ ស្រាពណ៌ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ ត្រូវនឹងនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងអេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) បានរៀបចំកម្មវិធី “ការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS” ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តី នៃអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាលបន្ថែមថ្មីចំនួន ១១ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រួមមាន៖ គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា, អគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ, អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ, អគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ, អគ្គនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍, អគ្គាធិការដ្ឋាន, អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង, អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ, អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងគ្រប់គ្រងបំណុល, និង វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ កម្មវិធីនេះ ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តី មកពីអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាលបន្ថែមថ្មីចំនួន ៩១ រូប ។ មានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីនេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប បានគូសបញ្ជាក់ពីតួនាទីសំខាន់និងមិនអាចខ្វះបានរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្នុងកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅគ្រប់ដំណាក់កាល ព្រមទាំងនៅក្នុង “ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥” ក្នុងការចូលរួមចំណែកជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ឈានឆ្ពោះទៅរកការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ឱ្យសម្រេចបានតាមគោលដៅ ដើម្បីប្រជែងឈ្នះជាមួយបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់ និង អន្តរជាតិ ។ តាមរយៈការអនុវត្តគម្រោង FMIS កន្លងមក ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលដែលក្រុមការងារសម្រេចបាន ក្នុងនោះក៏ទទួលបានការកោតសរសើរពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដូចជាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ជុំវិញការបោះជំហានទៅមុខឥតឈប់ឈររបស់គម្រោង FMIS ដែលជាចលករដ៏សំខាន់មួយក្នុងការជំរុញនូវការអនុវត្តថវិកានៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន អង្គភាពចំណាយ ឱ្យកាន់តែមានក្រឹត្យក្រម […]

ព័ត៌មានលម្អិត

9

Aug, 2021

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ០២៧_ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចេញផ្សាយលេខ០២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បង្ហាញពីសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន និងចំណេះដឹងសម្បូរបែបទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និង ចំណេះដឹងអំពី សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម ។ មាតិកាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០២៧ នេះមាន៖ រដ្ឋាភិបាលឌីជីថល បេសកកម្មសំខាន់ៗសម្រាប់ត្រីមាសទី៣ របស់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ការដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ យល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ចង្អុលបង្ហាញចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវការ ការយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធចំពោះគម្រោង FMIS បេសកកម្មរបស់ធនាគារពិភពលោកគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ទំព័រសំណួរ និងចម្លើយ… ។ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០២៧នៅទីនេះ ៖  

ព័ត៌មានលម្អិត

27

Jul, 2021

ក្រុមការងារ FMIS រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នបន្ថែមស្តីពីគន្លឹះសំខាន់ៗថ្មីនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅថ្ងៃទី ២៧ និង ទី ២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នបន្ថែមស្តីពី “គន្លឹះសំខាន់ថ្មីៗ នៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS និងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន” តាមរយៈកម្មវិធី Zoom។ នៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ មានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញ ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS មកពីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ ប្រមាណជាង ២៤០ រូប។ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះឡើងក្នុងគោលបំណង ពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែម, ដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈមនានា, ពិភាក្សាលើនីតិវិធីចុះប្រតិបត្តិការចូលក្នុងប្រព័ន្ធ និង ណែនាំពីគោលការណ៍ថ្មីៗជូនមន្ត្រីជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS។ សម្រាប់មុខវិជ្ជាដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ​បានផ្តល់ជូនក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះរួមមាន៖ ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ PK the Helper, មុខងារវិភាជថវិកា, មុខងារគណនីត្រូវសង, មុខងារទិញ, ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានថ្មីផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន, សុវត្ថិភាពបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ និង ការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់ (User Management) ។ ជាលទ្ធផលនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS បានទទួលនូវចំណេះដឹងថ្មីៗ និងយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីសុវត្ថិភាពបន្ថែមពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ប្រកបដោយភាពជឿទុកចិត្ត និង ប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ ៕  

ព័ត៌មានលម្អិត

22

Jul, 2021

ក្រុមការងារ FMIS រៀបចំកម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពី “នីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីសម្រាប់ការចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាបតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួង-ស្ថាប័ន ចំនួន ១៩”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ១៣កើត ខែ ទុតិយាសាឍ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំកម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពី “នីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីសម្រាប់ការចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាបតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួង-ស្ថាប័ន ចំនួន ១៩” ។ កម្មវិធីនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូ ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអង្គភាពទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ និង អង្គភាពថវិកាជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិនៅថ្នាក់កណ្ដាល នៃក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១៩ រួមទាំង មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុអមក្រសួង-ស្ថាប័ន នៃនាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច និងអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១៩ រួមមាន៖ ១-ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង ២-រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល ៣-ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ៤-ក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ៥-ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ៦-ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ៧-ក្រសួងផែនការ ៨-ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ៩-ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ១០-ក្រសួងបរិស្ថាន ១១-ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ១២-ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ១៣-ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ១៤-ក្រសួងកិច្ចការនារី ១៥-ក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន ១៦-ក្រសួងទេសចរណ៍ ១៧-ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ១៨-ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ១៩-ក្រសួងព័ត៌មាន ។ នីតិវិធីថ្មីនេះនឹងផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ដូចជា៖ –  មិនមានការរៀបចំ និង បញ្ជូនសំណុំឯកសារអាណត្តិជាក្រដាស ពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយ គឺអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង –  លិខិតយុត្តិការចំណាយមួយចំនួន ត្រូវបានស្គែនបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS –  ជំហាននៃការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីមានលក្ខណៈសាមញ្ញ, ខ្លី, លឿន និង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

20

Jul, 2021

វឌ្ឍនភាពការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបៀវត្សមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល (PRIS) មកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បានសហការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធ PRIS មកប្រព័ន្ធ FMIS ដោយសម្រេចបានលើកិច្ចការជាច្រើន រួមមាន៖ ១. ប្រព័ន្ធ PRIS នៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បានអភិវឌ្ឍ និង កែសម្រួលមុខងារមួយចំនួន ដើម្បីអាចធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មលើការបញ្ជូនទិន្នន័យមកកាន់ប្រព័ន្ធ FMIS ដែលមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូចជា៖ លេខកូដអង្គភាព, ចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច (អនុគណនីបៀវត្ស), ទឹកប្រាក់សរុប, ទឹកប្រាក់ពន្ធកាត់ទុកលើប្រាក់បៀវត្សទៅតាមអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធពេញលេញ ជាដើម ។ ទិន្នន័យដែលទទួលបានពីការធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មនេះ សុទ្ធសឹងជាព័ត៌មានចាំបាច់ និង ស្របតាមព័ត៌មានលើសន្លឹកអាណត្តិបើកផ្តល់បៀវត្ស ដែលបោះផ្សាយដោយក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ។ ២. សម្រេចជាកម្រិតបច្ចេកទេសក្នុងការផ្តល់ទិន្នន័យនៃការរៀបចំ Data Dictionary ដែលជាគំរូទិន្នន័យជាក់ស្តែងសម្រាប់ការផ្គូផ្គង (Mapping) ទៅក្នុងទម្រង់ជា “XML File” ដែលបានកែសម្រួលរួចរាល់ក្នុងទម្រង់នៃតារាងទូទាត់បៀវត្សប្រចាំខែផលិតចេញពីប្រព័ន្ធ PRIS ដែលមានទម្រង់ជាក្រដាស A3 មកជាទម្រង់ A4 វិញ ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការភ្ជាប់ “File” ទៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ។ ៣. បញ្ចប់ការធ្វើតេស្តសាកល្បង ក្នុងការទាញយកទិន្នន័យស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ដោយទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យដូចការគ្រោងទុក និង បានកំណត់វេលាទាញទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិពីប្រព័ន្ធ PRIS មកប្រព័ន្ធ FMIS ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ក្នុងសប្តាហ៍ទី ០២ នៃខែនីមួយៗ រហូតដល់ត្រឹមថ្ងៃទី ០៧ ក្នុងសប្តាហ៍ទី ០១ នៃខែបន្ទាប់ និងវេលាម៉ោង ១៧៖០០ រសៀល ។ ៤. លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបញ្ចប់ការរៀបចំការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹង និង វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ការធ្វើសន្ធានកម្មទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធ PRIS មកប្រព័ន្ធ FMIS” ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងមុខងារសាធារណៈរួមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល ។ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

19

Jul, 2021

ក្រុមការងារ FMIS រៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពី នីតិវិធីអនុវត្តការងារ និង វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃ ចន្ទ ១០ កើត ខែ ទុតិយាសាឍ ឆ្នាំ ឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥  ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២១ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពី “នីតិវិធីអនុវត្តការងារ និង វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត” ដែលដឹកនាំដោយ លោក អៀច សេដ្ឋា ប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង ជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ កិច្ចប្រជុំ និង វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ មានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រី នៃរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ តាមរយៈប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូ ។ គោលបំណងសំខាន់នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល គឺដើម្បីចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ និង ចំណេះដឹងលើការអនុវត្តសកម្មភាពគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ឱ្យយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅលើផែនការ និង យុទ្ធសាស្ត្រ រួមជាមួយនឹងតួនាទី និង ភារកិច្ច របស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរនៅតាមបណ្តាលរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ ។ ជាមួយគ្នានោះផងដែរ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបន្តពិភាក្សាលើនីតិវីធីអនុវត្តការងារ និង គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាពីចម្ងាយ (VPN) ។ ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ និង វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រី នៃរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តបានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីទិសដៅ និង ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការចូលរួមអនុវត្តសកម្មភាពគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ ព្រមទាំងចូលរួមផ្តល់ព័ត៌មាន និង ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពរបស់គម្រោង FMIS នៅរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តរបស់ខ្លួន ។ ឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរ ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញនៅតាមរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ក៏បានផ្តល់ធាតុចូលដើម្បីកែលម្អលើលំហូរនីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្ន និង នីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មី ដែលរៀបចំដោយក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ផ្អែកលើការសិក្សាបឋម ។

ព័ត៌មានលម្អិត

13

Jul, 2021

អ្វីទៅគឺជាកម្មវិធីរបាយការណ៍ឌីជីថលឆ្លាតវៃ (Digital Business Intelligence) ជំនាន់ទី១ ?

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន បានសិក្សារៀបចំ និងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីកញ្ចក់ថវិកា ដែលជាកម្មវិធីរបាយការណ៍ឌីជីថលឆ្លាតវៃ (Digital Business Intelligence) ក្នុងគោលបំណងបំលែងទិន្នន័យ (Transform Data) ទៅជាព័ត៌មានដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងធុរៈកិច្ចរបស់ស្ថាប័ន ក៏ដូចជាតាមដានការអនុវត្តថវិកា និង ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលជាប្រចាំ ។ តម្លាភាព និង គណនេយ្យភាព គឺបានមកពីទិន្នន័យពិត និង ព័ត៌មានពិត នៃការអនុវត្តប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ថាប័ន និង អង្គភាពរដ្ឋនីមួយៗ ។ ក្នុងយុគសម័យឌីជីថលនេះ និង សម័យកាលរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ការគិតគូ និង អភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង និង តាមដានការងារថ្មីដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ គឺជាអភិក្រមថ្មី និង សំខាន់សម្រាប់ស្ថាប័ន និង រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ, ទទួលបានព័ត៌មានទាន់ពេលសម្រាប់ការសម្រេចចិត្ត និង អាចជួយពង្រឹងដល់ការអនុវត្តថវិកាចំណូលចំណាយ និង ការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។ ទន្ទឹមនេះ គំនិតអភិវឌ្ឍន៍នេះ ក៏ស្របទៅនឹងគោលដៅដំណាក់កាលទី ៣ និង ទី ៤ នៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរ ។ កម្មវិធីកញ្ចក់ថវិកាជំនាន់ទី១ នេះ នឹងបង្ហាញពីផ្ទាំងរបាយការណ៍សង្ខេបគន្លឹះៗរួមមាន ផ្នែកច្បាប់ថវិកាចំណូលចំណាយ, ផ្នែកថិវកាធានាចំណាយ និង ផ្នែកអនុវត្តចំណូលចំណាយថវិកា ជាដើម ។

ព័ត៌មានលម្អិត