+855 23 43 00 63

30

Nov, 2023

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារ និង បញ្ហាប្រឈម ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំលើការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារ, បញ្ហាប្រឈម និង ទិសដៅបន្ទាប់នៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច នៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដែលរួមមានការិយាល័យវិភាគមុខងារ, ការិយាល័យគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន, ការិយាល័យគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ និង ការិយាល័យអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគិតត្រឹមត្រីមាសទី៤ នេះ សម្រេចបាន ៩០ភាគរយ ស្របតាមផែនការសកម្មភាពដែលបានគ្រោងទុក ។ សម្រាប់បញ្ហាប្រឈមដែលកើតមាន និង ទិសដៅបន្ទាប់នៃការអនុវត្តការងារ លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន និង ការិយាល័យពាក់ព័ន្ធ បានពិភាក្សាយ៉ាងផុលផុស ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ ក្នុងន័យពន្លឿនដល់សកម្មភាពដែលនៅសេសសល់ ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន ក៏បានសម្របសម្រួល និង លើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រី និង បុគ្គលិកទាំងអស់ឱ្យបន្តអនុវត្តការងារប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ និង ព្យាយាមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបន្ថែម ទាំងជំនាញបច្ចេកទេសនិងជំនាញគ្រប់គ្រង ដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តការងារ ។ កិច្ចប្រជុំនេះ ដឹកនាំដោយ លោក ប៊ុន ឆាយ ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច នៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច  វត្ថុ នាព្រឹកថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ៣រោច ខែ កត្តិក ឆ្នាំ ថោះ បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅបន្ទប់ប្រជុំអគារខ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

24

Nov, 2023

សមិទ្ធិលទ្ធភាពនៃការកត់ត្រាទិន្នន័យចំណាយគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ ដោយហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូក្រៅប្រទេស

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ដើម្បីសម្រេចទិសដៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) លើការកត់ត្រាទិន្នន័យចំណាយគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈដោយហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូក្រៅប្រទេស ទៅលើរំហូរនីតិវិធីអនុវត្តការងារ; ការរៀបចំទិន្នន័យមេ និង ការសិក្សាអំពីលក្ខខណ្ឌរបាយការណ៍ក្នុងប្រព័ន្ធ, ក្រុមការងារ FMIS បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយតំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល (GDICDM) ដើម្បីស្វែងរកធាតុចូលបន្ថែម ។ កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាខាងលើនេះ បានធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នារសៀលថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ១១កើត ខែ កត្តិក ឆ្នាំ ថោះ បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ ។ ជាលទ្ធផល, ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និង តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល (GDICDM) បានឯកភាពទៅលើចំនុចមួយចំនួនរួមមាន៖ Instance Store Data នឹងត្រូវប្រើក្នុង FMIS ប៉ុន្តែមានជាលក្ខណៈ Web Portal ទិន្នន័យមេក្នុងប្រព័ន្ធនឹងយកចេញពី FMIS ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើការកំណត់លក្ខខណ្ឌទិន្នន័យឡើងវិញ (Data Resetting ) ដើម្បីប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលមានស្រាប់ និង បន្ថែមមុខងារ (Function) មួយចំនួនដើម្បីអាចឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការបន្ថែមទិន្នន័យដោយខ្លួនឯង ក្នុងប្រឡោះទិន្នន័យ (​Data Chart Field) ដូចជា៖ Disbursements Category, Components, Contract Number, និង COA Description ការរៀបចំទិន្នន័យមេត្រូវធ្វើឡើងក្នុងប្រព័ន្ធ ដោយត្រូវបែងចែកទិន្នន័យនីមួយៗ ទៅតាមប្រភេទគម្រោង លក្ខខណ្ឌរបាយការណ៍យកទិន្ន័យទាញចេញពីប្រព័ន្ធ និង រៀបចំទម្រង់របាយការណ៍រួម ដោយក្នុងនោះមានការចូលរួមប្រើប្រាស់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ និង អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងគ្រប់គ្រងបំណុល ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

24

Nov, 2023

ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា រៀបចំពិធីចុះបញ្ជីលក់សញ្ញាបណ្ណចីរភាពរបស់ ក្រុមហ៊ុន CAMGSM Plc នៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣, ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា បានរៀបចំ “ពិធីចុះបញ្ជីលក់សញ្ញាបណ្ណចីរភាពរបស់ ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក (CAMGSM Plc) នៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផមក)” ។ ពិធីចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រជាផ្លូវការនេះ បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា, ឯកឧត្តម ហុង សុហួរ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា, ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី តំណាងក្រសួងស្ថាប័ន និង វិស័យឯកជន ព្រមទាំងភ្ញៀវជាតិ និង អន្តរជាតិជាច្រើនរូប ។ ថ្លៃងក្នុងពិធីនេះ ឯកឧត្តមបណិ្ឌតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប បានបញ្ជាក់ជូនអង្គពិធីថា ការចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ ក្នុងថ្ងៃនេះ នឹងធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុន CAMGSM Plc ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីលក់មូលបត្របំណុលទី ១០ ក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ហើយក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយទៀត របស់ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ក្នុងការទទួលបាន ក្រុមហ៊ុនទី ១ ដែលបានចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិផង និង មូលបត្របំណុលផង ។ តាមរយៈទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា, ក្រុមហ៊ុនបានកៀរគរទុនក្នុងទំហំបោះផ្សាយសរុបប្រមាណ ២០ លានដុល្លារអាមេរិក ពីវិនិយោគិនគុណវុឌ្ឍិ ដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ចំណាយមូលធន និងការធ្វើបុនហិរញ្ញប្បទានកម្ចីធនាគារ ។ ឯកឧត្តម ហុង សុហួរ បានគូសបញ្ជាក់ថា ទុនដែលបានមកពីការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណចីរភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ សម្រាប់បម្រើដល់គម្រោងដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សង្គម តាមរយៈការពង្រីកសេវាគ្របដណ្តប់ទៅកាន់ ទីដាច់ស្រយាល ឬ សហគមន៍ ដែលទទួលបានសេវាមិនគ្រប់គ្រាន់ (underserved community) […]

ព័ត៌មានលម្អិត

24

Nov, 2023

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាស្តីពី“ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន” នៅ Customer Briefing Center (CBC) នាទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្នុងទិសដៅគិតគូរយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពរបស់ FMIS និង សិក្សាពីទំនើបកម្មនៃសុវត្ថិភាពបច្ចេកវិទ្យាព័ត៍មាននាពេលបច្ចុប្បន្ន, លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានចូលរួមដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា  ស្វែងយល់ឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ ក្នុងន័យពង្រឹងយន្តការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាព និង ទទួលបានធាតុចូលបន្ថែមសំខាន់ៗ សម្រាប់ការរៀបចំនូវមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការសុវត្ថិភាព ( Security Operation Center- SOC) របស់ FMIS ប្រកបដោយភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ស្របតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិ ។ ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះ ត្រូវបានចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីនៃលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS, តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា, អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល និង អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណ: ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅ Customer Briefing Center (CBC) របស់ក្រុមហ៊ុន Fortinet នាទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន កាលពីថ្ងៃទី ២៣ ដល់ ២៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ ដើម្បីពិនិត្យលើទិដ្ឋភាពនៃការអនុវត្តជាក់ស្តែង លើផលិតផលជាដំណោះស្រាយផ្នែកសុវត្ថិភាពបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដ៏មានប្រសិទ្ធភាព និង មានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ ។ ជាលទ្ធផល លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និង តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធបានទទួលនូវចំណេះដឹងជាច្រើនអំពី ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន បន្ទាប់ពីការចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ល្អៗ ពីតំណាងក្រុមហ៊ុនរួមមាន៖ – ការយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបច្ចេកវិទ្យាបែបឧត្តមានុវត្តន៍ – ដំណើរការនៃការអនុវត្តទំនើបកម្មរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិសុវត្ថិភាព – យន្តការគន្លឹះៗនៃភាពជោគជ័យសម្រាប់ដំណើការប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព – ការបង្ហាញផ្ទាល់អំពីផ្ទាំងគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាព តាមរយៈ ការប្រើប្រាស់ Dashboard ដ៏ទំនើប និង – ភាពចាំបាច់នានា ដែលពុំអាចខ្វះបានពីការរៀបចំ និង ពង្រឹងលើការគ្រប់គ្រងទាំងសុវត្ថិភាពបច្ចេកវិទ្យា ទាំងនីតិវិធីអនុវត្តការងារ រួមទាំងធនធានមនុស្សផងដែរ ។ ចំណេះដឹងដែលទទួលបានពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះ គឺជាធាតុចូលដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការបន្តពង្រីកវិសាលភាពប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់ FMIS ដែលជាទិសដៅសម្រាប់ធានាបាននូវចីរភាពនៃដំណើរការ និង ការប្រើប្រាស់ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

24

Nov, 2023

ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា រៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី ១៤ នៃអាណត្តិទី ២

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នារសៀលថ្ងៃទី ២៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផមក) បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី ១៤ នៃអាណត្តិទី ២ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្តមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក, សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល, និង មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យរដ្ឋ ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃ ផមក មួយចំនួន ។ អង្គប្រជុំ បានពិនិត្យ និង អនុម័តជាគោលការណ៍លើ៖១). ការពិនិត្យលទ្ធភាពអាចចុះបញ្ជីលក់មូលបត្របំណុលរបស់ ក្រុមហ៊ុន ស៊ីអាយអេ ហ្វឺស អ៊ិនធើណេសិនណល ស្គូល (CIA First International School Co., LTD.) ដើម្បីអាចចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ។២). ការចូលជាអ្នកចូលរួមនៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា របស់ ធនាគារ វីង (ខេមបូឌា) ម.ក ជាភ្នាក់ងារតំណាងម្ចាស់មូលបត្របំណុល និង ជាភ្នាក់ងារបញ្ជិកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ និង ភ្នាក់ងារទូទាត់ ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

23

Nov, 2023

ការពង្រីកការតភ្ជាប់សេវាអ៊ីនធឺណិតក្នុងគោលដៅគាំទ្រដល់ការពង្រីកការដ្ឋាននៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្នុងគោលដៅគាំទ្រដល់ការពង្រីកការដ្ឋាននៃការអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ក៏ដូចជាគម្រោងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និង អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាការកម្ពុជា ព្រមទាំងគម្រោងអាទិភាពនានា របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ តំណាងក្រុមហ៊ុន CFOCN បានជួបប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងអ៊ីនត្រាណិត កសហវ តំណាងរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងអ៊ីនត្រាណិត ។ កិច្ចប្រជុំនេះប្រព្រឹត្តិទៅនៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៅថ្ងៃទី ២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣។ លោក He LEPING ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល CFOCN បានលើកឡើងអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការវិនយោគបណ្តាញខ្សែកាបិ៍ឆ្អឹងខ្នង (Fiber Optics) ក្រោមដី ជាពិសេសការតភ្ជាប់ទៅកាន់ការដ្ឋានថ្មីៗផ្សេងទៀត ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងជំហានទី២របស់ខ្លួន។ កិច្ចពិភាក្សាក៏បានផ្តោតសំខាន់លើការពង្រីកការតភ្ជាប់សេវាអ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាសេវាផ្សេងទៀតដែលអាចផ្តល់ឱ្យដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដើម្បីចូលរួមចំណែកគាំទ្រដល់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាក្រសួង-ស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈឱ្យកាន់តែប្រសើរក្នុងក្របខណ្ឌនៃសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមឌីជីថលដោយការប្រើប្រាស់គម្រោងអ៊ីនត្រាណិតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

21

Nov, 2023

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈត្រួតពិនិត្យប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ ២០២៣ នៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី៤

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ដើម្បីពិនិត្យ និង ពិភាក្សាលើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្រចាំត្រីមាសទី៣ នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ក្រុមការងារបច្ចេកទេស TWG, ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់ នាព្រឹកថ្ងៃ អង្គារ ៩កើត ខែ កត្តិក ឆ្នាំ ថោះ បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមរបស់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋាន, តំណាងស្ថាប័ន, តំណាងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ និង អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈ ប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូ សរុបប្រមាណជិត ៣០០ នាក់ ។ ក្នុងអង្គប្រជុំទាំងមូល ក៏បានលើកឡើងនូវចំណុចមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្តពង្រឹងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ ផ្តោតសំខាន់ទៅលើ ការធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្ម និង ពង្រីកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS), ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាន់ពេលវេលា និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ដែលការប្រើប្រាស់ FMIS គឺជាឧបករណ៍គន្លឹះក្នុងការងារកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលស្គាល់ថា FMIS មានតម្លាភាព, ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណូល-ចំណាយ, មានភាពរហ័ស និង ទាន់ពេលវេលា ជាពិសេសការអនុវត្តនីតិវិធីចំណាយថវិកាចរន្តតាម FMIS ទាំងស្រុង នៅក្រសួង-ស្ថាប័ន ចំនួន ៨ (រួមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល) រួមមាន៖ ១. ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ; ២. ក្រសួងបរិស្ថាន; ៣. ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា; ៤. ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា; ៥. ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល; ៦. ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

21

Nov, 2023

វគ្គបំប៉នស្តីពី “ការប្រើប្រាស់ FMIS លើមុខងារការទិញ មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ និង មុខងារគណនីត្រូវសង សម្រាប់ការអនុវត្តឆ្នាំ ២០២៤” ជូនក្រសួង ចំនួន ៥ ព្រមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ទាំង ២៥

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្នុងគោលបំណងដើម្បីអ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រើប្រាស់ FMIS នៅឆ្នាំ ២០២៤ បានរលូន និង មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ លើមុខងារការទិញ មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ និង មុខងារគណនីត្រូវសង, លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំវគ្គបំប៉នស្តីពី “ការប្រើប្រាស់ FMIS លើមុខងារការទិញ មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ និង មុខងារគណនីត្រូវសង សម្រាប់ការអនុវត្តឆ្នាំ ២០២៤” ជូនក្រសួង ចំនួន ៥ ព្រមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ទាំង ២៥ ។ វគ្គបំប៉នខាងលើនេះបានដឹកនាំដោយ លោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដោយមានសិក្ខាកាមតំណាងក្រសួង ចំនួន ៥ ព្រមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ទាំង ២៥ ចូលរួមសរុបចំនួន ៣៦២ រូប ក្នុងនោះស្រី្តមានចំនួន ១៤៨ រូប នាព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ តាមរយៈប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូ ។ វគ្គបំប៉នស្តីពី “ការប្រើប្រាស់ FMIS លើមុខងារការទិញ មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ និង មុខងារគណនីត្រូវសង សម្រាប់ការអនុវត្តឆ្នាំ ២០២៤” នេះ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីអ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រើប្រាស់ FMIS នៅឆ្នាំ ២០២៤ បានរលូន និង មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដោយផ្តោតសំខាន់លើចំណុចចំនួន ៣ រួមមាន៖ ១. ការជ្រើសរើសចំណាត់ថ្នាក់ (ដែលត្រូវចូលក្នុងមុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋទៅតាមប្រភេទ ថ្នាក់ ២ និង ថ្នាក់ ៦ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

21

Nov, 2023

វឌ្ឍនភាពការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពនៃការកត់ត្រាទិន្នន័យចំណាយគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈដោយហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូក្រៅប្រទេស”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ដើម្បីសម្រេចទិសដៅបានក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) លើការកត់ត្រាទិន្នន័យចំណាយគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈដោយហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូក្រៅប្រទេស ក្រុមការងារ FMIS បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងកម្រិតបច្ចេកទេសដើម្បីស្វែងរកធាតុចូលបន្ថែម ។ ជាមួយគ្នានេះ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសបានលើកឡើងនូវបញ្ហាប្រឈម និង ដំណោះស្រាយទៅលើបច្ចេកទេសមួយចំនួនដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅក្នុង FMIS ជាពិសេសធាតុចូលថ្មីៗបន្ថែម ដែលក្រុមការងារបច្ចេកទេសអាចមានមូលដ្ឋានក្នុងការអភិវឌ្ឍនក្នុង FMIS ដែលក្នុងនោះនឹងមានការបង្កើតជា Navigation ថ្មី និង យកទិន្នន័យមេដែលមានស្រាប់នៅក្នុង FMIS មកផ្គូរផ្គងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់យកជាឈ្មោះអ្នកបង្កើត និង អ្នកអនុម័តប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ ព្រមទាំងការ Resetting Data ដែលមានស្រាប់នៅក្នុង FMIS ផ្ទាល់តែម្តង ។ កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងកម្រិតបច្ចេកទេសនេះ បានធ្វើឡើងនៅបន្ទប់ប្រជុំ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នាព្រឹកថ្ងៃ សុក្រ ៥កើត ខែ កត្តិក ឆ្នាំ ថោះ បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

20

Nov, 2023

សកម្មភាពក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បន្តការចុះត្រួតពិនិត្យ, ថែទាំ និង ដំឡើងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជូនដល់រដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក និង ខណ្ឌ ចំនួន ៤៤

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ដើម្បីធានាបាននូវភាពទាន់ពេលវេលា ក្នុងការដាក់ឱ្យដំណើរការ FMIS ទៅកាន់រដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក និង ខណ្ឌចំនួន៤៤ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ ខាងមុខនេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បាននិងកំពុងចុះត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសក្នុងការដំឡើងបណ្តាញតភ្ជាប់ផ្ទៃក្នុង, បណ្តាញអគ្គីសនី, ឧបករណ៍ WAN/LAN, ទូ Rack, ឧបករណ៍ Auto Voltage, ដំឡើងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រអ្នកប្រើប្រាស់ និង ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ទៅតាមបណ្តាខេត្ត-ក្រុង ស្របតាមផែនការដែលគ្រោងទុក ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក៏បាននឹងបន្តចុះត្រួតពិនិត្យ, ថែទាំ ព្រមទាំងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ និង ឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង មិនមែនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ក្នុងក្របខណ្ឌគម្រោង FMIS នៅតាមរដ្ឋបាលខេត្ត, រតនាគារ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ទាំង ២៥ រាជធានី-ខេត្ត ដើម្បីធានាថាឧបករណ៍សម្ភារទាំងអស់ដំណើរការបានល្អ និង ប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ការប្រើប្រាស់ FMIS ឱ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនតាមតម្រូវការ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និង មាននិរន្តរភាព ។Facebook(Opens in a new browser tab) ទន្ទឹមនឹងនេះ ការផ្តល់ជូនម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ សម្រាប់បម្រើដល់ការប្រើប្រាស់មុខងារថ្មីគឺមុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋក្នុង FMIS (AM-FMIS) ត្រូវបានប្រគល់ជូនជាបណ្តើរៗទៅដល់សាខាគយនិងរដ្ឋាករ និង សាខាពន្ធដារ នៅតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួនផងដែរ ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

17

Nov, 2023

អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍លើកទី៥

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្នុងន័យពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការងាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលនៅសេសសល់ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ ឱ្យទាន់សភាពការណ៍ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងFMIS បានដឹកដោយផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពី លោក លោកស្រីអគ្គនាយករង, ប្រធាននាយកដ្ឋាន, អនុប្រធានាយកដ្ឋាន និង ប្រធានការិយាល័យ ដែលបានផ្តោតសំខាន់ លើរបៀបវារៈ ចំនួន២ គឺ ទី១៖ការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការងារ និង ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ត្រីមាសទី៤ និង ទី២៖ ពិភាក្សា និង សម្រេចលើការរៀបចំកម្មវិធី វិប្សសនារបស់អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សា ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា បានសម្របសម្រួលដល់ការិយាល័យពាក់ព័ន្ធ និង បានស្វែងរកដំណោះស្រាយ ដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចការដែលនៅសេសសល់ឱ្យស្របតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក ក្នុងត្រីមាសទី ៤ នេះ ។ បន្ថែមពីនេះ ឯកឧត្តម បានក្រើនរំលឹកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់កម្រិត ឱ្យបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ ខិតខំបំពេញការងារ និងដឹកនាំក្រុម ឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរ ដើម្បីត្រៀមវាយតម្លៃ និង ជ្រើសរើសសមាសភាពក្លាយជាបុគ្គលិកឆ្នើម ប្រចាំការិយាល័យ, ប្រចាំនាយកដ្ឋាន និងប្រចាំអគ្គនាយកដ្ឋានផងដែរ។កិច្ចប្រជុំនេះ បានរៀបចំនៅបន្ទប់ប្រជុំអគារ ខ នៃទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នាព្រឹកថ្ងៃ សុក្រ ៥កើត ខែកត្តិក ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

17

Nov, 2023

ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា រៀបចំពិព័រណ៍ផ្សារភាគហ៊ុនកម្ពុជា “My First STOCK” ឆ្នាំ ២០២៣

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅផ្សារទំនើប អ៊ីអនម៉ល ភ្នំពេញ មានរៀបចំ ពិព័រណ៍ផ្សារភាគហ៊ុនកម្ពុជា “My First STOCK” ឆ្នាំ ២០២៣ ។ពិព័រណ៍ផ្សារភាគហ៊ុនកម្ពុជា ជាលើកទី៦នេះ បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា, ឯកឧត្តម ហុង សុហួរ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា, ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី តំណាងក្រសួង-ស្ថាប័ន, វិស័យឯកជន, ក្រុមហ៊ុនជាតិ អន្តរជាតិ, វិនិយោគិនស្ថាប័ន, ព្រមទាំងភ្ញៀវជាតិ និង អន្តរជាតិជាច្រើនរូប ។ពិព័រណ៍ផ្សារភាគហ៊ុនកម្ពុជាឆ្នាំ ២០២៣ ដែលមានរយៈពេល ៤ ថ្ងៃនេះ គឺថ្ងៃទី ១៦ ដល់ ១៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងសំខាន់ៗ ដូចខាងក្រោម៖ ១. លើកស្ទួយវិស័យមូលបត្រនៅកម្ពុជា តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយ និង ការបញ្រ្ជាបការយល់ដឹង ដល់សាធារណជន ជាពិសេស វិនិយោគិនសក្តានុពល ទាំងវិនិយោគិនជាតិ និង អន្តរជាតិ ឱ្យបានស្គាល់ និង យល់ដឹងបន្ថែម អំពីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ច្រើននៃទីផ្សារនេះ ។ ២. ផ្តល់ឱកាសជូនវិនិយោគិន និង សាធារណជន ក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីវិស័យមូលបត្រនៅកម្ពុជា តាមរយៈជំនួបផ្ទាល់ជាមួយ និយ័តករ, ប្រតិបត្តិករ, ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ, ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ និង តួអង្គពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ។ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

17

Nov, 2023

គោលជំហររបស់ក្រុមហ៊ុនមេ HyalRoute និង ក្រុមហ៊ុន CFOCN ក្នុងការប្តេជ្ញាបន្តដំណើរការគម្រោងបណ្ដាញតភ្ជាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជំហានទី២

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នារសៀលថ្ងៃទី ១៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ, ប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងអ៊ីនត្រាណិតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានទទួលជួប លោក Huang Xinglong ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន CFOCN និង ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនមេ HyalRoute Group, លោក Luo Gang អនុប្រធានក្រុមហ៊ុនមេ HyalRoute និង លោក He Leping ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន CFOCN ។ លោក Huang បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាល និង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលតែងតែគាំទ្រដល់ដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនានា និយាយជារួម និង និយាយដោយឡែក តែងតែគាំទ្រដល់ដំណើរការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្ដាញតភ្ជាប់ របស់ក្រុមហ៊ុន CFOCN ជាបន្តបន្ទាប់ ។ ជាមួយគ្នានេះ, លោក Huang បានរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនៃអាជីវកម្មទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលកំពុងត្រូវបានស្ដារស្ថានភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឡើងវិញ ព្រមទាំងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគម្រោងវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្ដាញខ្សែកាប្លិ៍ក្រោមដីរបស់ក្រុមហ៊ុន ។ លោក បានបញ្ជាក់ជាថ្មី អំពីគោលជំហររបស់ក្រុមហ៊ុនមេ HyalRoute និង ក្រុមហ៊ុន CFOCN ក្នុងការប្តេជ្ញាបន្តដំណើរការគម្រោងបណ្ដាញតភ្ជាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជំហានទី២ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានសម្តែងការសាទរចំពោះភាពប្រសើរឡើងជាបណ្តើរៗ នៃអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ជាពិសេស វឌ្ឍនភាពនៃការវិនិយោគបណ្ដាញខ្សែកាប្លិ៍ក្រោមដី និង បានស្នើឱ្យក្រុមហ៊ុនខិតខំពន្លឿនការងារបញ្ចប់គម្រោងឱ្យបានជាស្ថាពរ និង កំណត់យកបណ្ដាការដ្ឋាន ដែលកំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់មកធ្វើជាអាទិភាព សម្រាប់ការបញ្ចប់គម្រោងជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់ការពង្រីកការដ្ឋានរបស់គម្រោង FMIS, គម្រោងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និង អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា, និង គម្រោងជាអាទិភាពនានា ដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច […]

ព័ត៌មានលម្អិត

17

Nov, 2023

មុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋក្នុង FMIS (AM-FMIS) ត្រូវបានអភិវឌ្ឍរួចរាល់ និង ត្រៀមដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ៥ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៤

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

មុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋក្នុង FMIS (AM-FMIS) ត្រូវបានអភិវឌ្ឍរួចរាល់ និង ត្រៀមដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ៥ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ ។ ដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពលើការអនុវត្តមុខងារថ្មីនេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានសហការជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ និង ក្រសួង-ស្ថាប័នក្នុងការធ្វើតេស្តសាកល្បងប្រើប្រាស់មុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋក្នុង FMIS (FMIS-Asset Management) ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់ ១៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ ។ការប្រើប្រាស់សាកល្បងនេះ គឺផ្តោតលើចំណុចសំខាន់ៗ រួមមាន៖១.ការកត់ត្រានូវព័ត៌មានរូបធាតុ និង ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ នៃទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនីមួយៗ ដោយផ្ទាល់២.ការចុះទ្រព្យក្នុងបញ្ជីសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈប្រតិបត្តិការនៅក្នុង មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ (PR) និង គណនីត្រូវសង (AP) សម្រាប់ទ្រព្យរំលស់ (Depreciable Asset) និង ទ្រព្យមិនរំលស់ (Non-Depreciable Asset)៣. ការគណនារំលស់ថ្លៃ និង ថ្លៃកាកសំណល់ ដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅតាមអាយុកាលនៃទ្រព្យ (កំណត់តាមប្រកាស) និង តម្លៃដែលបានកំណត់ ៤. ស្វ័យប្រវត្តិកម្មកិច្ចបញ្ជិកាគណនេយ្យ៥. ការផ្ទេរសម្រាប់ទ្រព្យរំលស់ (Depreciable Asset) និង ទ្រព្យមិនរំលស់ (Non-Depreciable Asset) ៦. ការជម្រះសម្រាប់ទ្រព្យរំលស់ (Depreciable Asset) និង ទ្រព្យមិនរំលស់ (Non-Depreciable Asset)៧. របាយការណ៍៖-តារាងដីនិងអគារ– តារាងដី– តារាងកើនឡើងដី– តារាងថយចុះដី– តារាងអគារ– តារាងកើនឡើងអគារ– តារាងថយចុះអគារ– តារាងសរុបបរិក្ខាបច្ចេកទេស និង ឧស្សាហកម្ម– តារាងកើនឡើងសរុបបរិក្ខាបច្ចេកទេស និង ឧស្សាហកម្ម– តារាងថយចុះបរិក្ខាបច្ចេកទេស និង ឧស្សាហកម្ម– តារាងសរុបយានយន្ដ និង គ្រឿងចក្រ– តារាងកើនឡើងយានយន្ដ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

7

Nov, 2023

ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីនៃ ប.គ.ហ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីពី ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងនវានុវត្តន៍ លើកទី៣ ដែលរៀបចំដោយសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងនវានុវត្តន៍” លើកទី ៣ ជូនដល់សិក្ខាកាមនៅតាមបណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័ន នៃជំនាន់ទី៥ តាមរយ:ប្រព័ន្ធ (Microsoft team) នាព្រឹកថ្ងៃ អង្គារ ៩រោច ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ ថោះ បញ្ចស័ក ព.ស ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ដោយមានការចូលរួមសហការរៀបចំពី ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ, សហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជា, ជំនួយអូស្ត្រាលី និង ធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជា ។ជាមួយគ្នាដែរ លោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំ មន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈចូលរួម ស្វែងយល់ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះក្នុងគោលបំណងសំខាន់ គឺដើម្បីលើកកម្ពស់ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និង នវានុវត្តន៍ ក្នុងវិស័យមុខងារសាធារណៈ ចាប់ពីកម្រិតមន្ត្រីរាជការក្រោមឱវាទ រហូតដល់កម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំ នៃក្រសួង-ស្ថាប័ន នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ សិក្ខាសាលាលើកទី៣ នេះ បានពន្យល់លម្អិតពីអ្នកគ្រូ លោកគ្រូបង្គោលលើមេរៀនស្នូល ចំនួន ៦ មេរៀន រួមមាន៖ – ការដឹកនាំកិច្ចការពង្រឹងស្ថាប័ន– ការផ្តល់សេវាសាធារណៈផ្តោតសំខាន់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋ– ការបំផុសឱ្យមានភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការផ្តល់សេវា– ការកសាង និង រក្សាការផ្តល់សិទ្ធិអំណាច– ការរៀបចំ និង ការអនុវត្តដំណើរការដំណោះស្រាយដំបូង– ការសិក្សារៀនសូត្រពីដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហាដំបូង និង យន្តការពង្រីកដំណោះស្រាយបញ្ហាទន្ទឹមនេះ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូបង្គោលក៏បានពន្យល់លម្អិតបន្ថែមទៅលើ កត្តាគន្លឹះជោគជ័យទាំង ៨ ក្នុងការគ្រប់គ្រងកំណែទម្រង់៖ ១. យុទ្ធសាស្ត្រដែលប្រកបដោយអានុភាព, ២. ភាពច្បាស់លាស់នៃចក្ខុវិស័យ, ៣. ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និង គណនេយ្យភាព, ៤. ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ, […]

ព័ត៌មានលម្អិត

7

Nov, 2023

តំណាងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទស្តីពីបណ្តាញការគ្រប់គ្រងចំណាយសាធារណៈក្នុងអាស៊ី (PEMNA) ឆ្នាំ ២០២៣ នៅទីក្រុងវៀងច័ន្ទ ប្រទេសឡាវ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

តំណាងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទ ស្តីពី “បណ្តាញការគ្រប់គ្រងចំណាយសាធារណៈក្នុងអាស៊ី (PEMNA) ឆ្នាំ ២០២៣” នៅឯទីក្រុងវៀងច័ន្ទ ប្រទេសឡាវ ដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមអំពី ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ៧ ដល់ ថ្ងៃទី ៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ ។ ប្រធានបទជាច្រើននឹងត្រូវបានរៀបចំ ដោយមានការចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីប្រទេសជាសមាជិក និង ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងចំណាយសាធារណៈ ក្នុងនោះរួមមាន៖ – និន្នាការសកល និង តំបន់ ទៅលើការវិនិយោគ និង ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ថ្នាក់ក្រោមជាតិ– ការធ្វើវិមជ្ឈការសារពើពន្ធ សម្រាប់កំណើនប្រកបដោយផលិតភាព និង កំណើនប្រកបដោយបរិយាបន្ន– កំណែទម្រង់សារពើពន្ធពហុកម្រិតសម្រាប់ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព, គណនេយ្យភាព និង ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ– ការវិវត្តន៍ FMIS និង ឥទ្ធិពលទៅលើការសម្រេចចិត្ត និង គណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ– ភាពសុខដុមនីយកម្មរបស់ FMIS នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ– ការធ្វើសន្ធានកម្មរវាង FMIS ជាមួយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដទៃ ។ ទន្ទឹមគ្នានេះ អង្គសន្និសីទក៏មានរៀបចំជាកិច្ចជជែកពិភាក្សាអមបន្ទាប់ពីការធ្វើបទបង្ហាញរបស់វាគ្មិនដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសសមាជិក និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ។ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា សន្និសីទស្តីពី “បណ្តាញការគ្រប់គ្រងចំណាយសាធារណៈក្នុងអាស៊ី (PEMNA) ឆ្នាំ ២០២៣” នៅឯទីក្រុងវៀងច័ន្ទ ប្រទេសឡាវ នេះ មានការអញ្ជើញចូលរួមពីតំណាងសហភាពអឺរ៉ុប, ធនាគារពិភពលោក និង អង្គការ UNICEF និង បណ្តាប្រទេសជាសមាជិកក្នុងតំបន់ចំនួន ១៤ រួមមាន៖ ប្រទេសកម្ពុជា, ប្រទេសប្រ៊ុយណេ, ប្រទេសចិន, […]

ព័ត៌មានលម្អិត

6

Nov, 2023

សារថ្លែងអំណរគុណ និង ជូនពរ ជូនចំពោះឯកឧត្ដម ឆាយ រតនៈ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជា អគ្គាធិការ នៃអគ្គាធិការដ្ឋាន នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្នុងបេសកកម្មចុះសិក្សាវាយតម្លៃ ការអនុវត្តនីតិវិធីចំណាយថវិកាចរន្តតាម FMIS ទាំងស្រុង នៅក្រសួងបរិស្ថាន ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃពីសុក្រឹត្យភាព ប្រសិទ្ធភាព ភាពសន្សំសំចៃ និង ភាពចំណេញពេលវេលានៃការអនុវត្តនីតិវិធីចំណាយថវិកាចរន្ដតាម FMIS ។ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ ឯកឧត្តម ឆាយ រតនៈ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គាធិការនៃអគ្គាធិការដ្ឋាន នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំងសហការីទាំងអស់ នៃអគ្គាធិការដ្ឋាន ដែលបាន ខិតខំប្រឹងប្រែងចុះត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃ ព្រមទាំងបានផ្តល់នូវរបាយការណ៍ វាយតម្លៃ ដែលជាធាតុចូលយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ក្រុមការងារធ្វើការកែលម្អបន្ថែម ដើម្បីឱ្យការប្រើប្រាស់ FMIS ដំណើរការប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាព និង និរន្ដរភាព ។ សូមជូនពរ ឯកឧត្តមប្រតិភូ និង សហការីប្រកបដោយព្រះពុទ្ធពរ ទាំងបួនប្រការគឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ ជានិច្ចនិរន្តរ៍ ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

5

Nov, 2023

ជំនួបដកបទពិសោធន៍លើការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថល សម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជាមួយ តំណាងក្រសួង-ស្ថាប័ននៃសាធារណរដ្ឋអ៊ុយក្រែន

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពីថ្ងៃទី ៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នំា ២០២៣ តាមរយៈប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានទទួលជួបប្រជុំដកបទពិសោធន៍លើការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថល សម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជាមួយ លោកជំទាវ Ionan Veleriya អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិវត្តកម្មឌីជីថល, ឯកឧត្តម Oleksandr GAMAN ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំកម្ពុជា ដែលមាននិវេសនដ្ឋាននៅទីក្រុងហាណូយ និង តំណាងក្រសួង-ស្ថាប័ននៃសាធារណរដ្ឋអ៊ុយក្រែន ។ កិច្ចជំនួបនេះ ក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្តមអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, លោកអគ្គនាយករង ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ និង ក្រុមការងារ នៃលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ ជាកិច្ចចាប់ផ្តើម, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានថ្លែងអំណរគុណ ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំកម្ពុជា ដែលបានសម្របសម្រួលរៀបចំជំនួប ដែលមានការចូលរួមពី លោកជំទាវអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិវត្តកម្មឌីជីថល និង តំណាងក្រសួង-ស្ថាប័ននៃសាធារណរដ្ឋអ៊ុយក្រែន ក្នុងគោលបំណងចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ល្អៗ នៃការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថលនៅសាធារណរដ្ឋអ៊ុយក្រែន ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានលើកឡើងថា ក្នុងអាណត្តិទី ៧ នៃនីតិកាលរដ្ឋសភា, រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ និង ដាក់ចេញនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ ជាពិសេស គឺការលើកឡើងនូវការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ៣ ដែលកំពុងរៀបចំនូវប្រព័ន្ធ FMIS Portal សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឱ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយ រហូតដល់កម្រិតអង្គភាពចំណាយនៅតាមបណ្តាខេត្ត ក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ និង ឃុំ-សង្កាត់ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ក្នុងន័យនេះ, វិធីសាស្ត្រក្នុងការអភិវឌ្ឍ និង ការអនុវត្តដោយជោគជ័យនៃប្រព័ន្ធ Diia នៅសាធារណៈរដ្ឋអ៊ុយក្រែន នឹងផ្តល់ជាបទពិសោធន៍ល្អៗ សម្រាប់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក្នុងការបន្តអនុវត្ត FMIS Portal និង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

3

Nov, 2023

សកម្មភាពក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បន្តការចុះត្រួតពិនិត្យ, ថែទាំ និង ដំឡើងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជូនដល់រដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក និង ខណ្ឌ ចំនួន ៤៤

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ដើម្បីធានាបាននូវភាពទាន់ពេលវេលា ក្នុងការដាក់ឱ្យដំណើរការ FMIS ទៅកាន់រដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក និង ខណ្ឌចំនួន៤៤ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ ខាងមុខនេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បាននិងកំពុងចុះត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសក្នុងការដំឡើងបណ្តាញតភ្ជាប់ផ្ទៃក្នុង, បណ្តាញអគ្គីសនី, ឧបករណ៍ WAN/LAN, ទូ Rack, ឧបករណ៍ Auto Voltage, ដំឡើងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រអ្នកប្រើប្រាស់ និង ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ទៅតាមបណ្តាខេត្ត-ក្រុង ស្របតាមផែនការដែលគ្រោងទុក ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក៏បាននឹងបន្តចុះត្រួតពិនិត្យ, ថែទាំ ព្រមទាំងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ និង ឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង មិនមែនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ក្នុងក្របខណ្ឌគម្រោង FMIS នៅតាមរដ្ឋបាលខេត្ត, រតនាគារ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ទាំង ២៥ រាជធានី-ខេត្ត ដើម្បីធានាថាឧបករណ៍សម្ភារទាំងអស់ដំណើរការបានល្អ និង ប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ការប្រើប្រាស់ FMIS ឱ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនតាមតម្រូវការ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និង មាននិរន្តរភាព ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ការផ្តល់ជូនម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ សម្រាប់បម្រើដល់ការប្រើប្រាស់មុខងារថ្មីគឺមុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋក្នុង FMIS (AM-FMIS) ត្រូវបានប្រគល់ជូនជាបណ្តើរៗទៅដល់សាខាគយនិងរដ្ឋាករ និង សាខាពន្ធដារ នៅតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួនផងដែរ ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

3

Nov, 2023

3

Nov, 2023

ក្រុមការងារ FMIS ត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចក្នុងការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការប្រើប្រាស់ FMIS ទៅកាន់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក និង ខណ្ឌ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អគ្គនាយករងនៃនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលមានការិយាល័យពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួម ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាលើ ការត្រៀមរៀបចំ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការប្រើប្រាស់ FMIS ទៅកាន់រដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក និង ខណ្ឌ ។ កិច្ចពិភាក្សានេះផ្តោតសំខាន់ទៅលើការកំណត់ចំនួនសិក្ខាកាម, ត្រួតពិនិត្យលើឧបករណ៍សម្ភារ បណ្ដាញតភ្ជាប់,រៀបចំទីតាំងនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល, ត្រៀមរួចជាស្រេចលើមុខវិជ្ជា និង ការៀបចំនូវគន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងបង្រៀនរបស់គ្រូបង្គោលនីមួយៗ។ ជាមួយគ្នានោះផងដែរ លោកស្រីអគ្គនាយករងបានណែនាំ ដល់ក្រុមការងារ ត្រូវត្រៀមលក្ខណៈ និង សហការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដើម្បីធានាបាននូវការបណ្តុះបណ្តាលទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយគុណភាព និង ភាពជឿជាក់ ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការប្រើប្រាស់ FMIS ទៅកាន់រដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក និង ខណ្ឌ នឹងរៀបចំនៅក្នុងត្រីមាសទី៤ នេះ មុននឹងឈានដល់ការបន្តដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ FMIS នៅរដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក និង ខណ្ឌ ចំនួន ៤៤ នៅឆ្នាំ ២០២៤ ខាងមុខ ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

2

Nov, 2023

កម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពី “នីតិវិធីរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន និង នីតិវិធីចលនាឥណនទានថវិកាចរន្តតាម FMIS ទាំងស្រុង” ជូនដល់ ក្រសួង-ស្ថាប័ន ចំនួន ៨ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពី “នីតិវិធីរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន និង នីតិវិធីចលនាឥណនទានថវិកាចរន្តតាម FMIS ទាំងស្រុង” ជូនដល់ ក្រសួង-ស្ថាប័ន ចំនួន ៨ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល ដែលដឹកនាំដោយ លោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញ ពីក្រសួង-ស្ថាប័ន ទាំង ៨ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល ជាង ២០០ រូប នាព្រឹកថ្ងៃ ពុធ ៣រោច ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ ថោះ បញ្ចស័ក ព.ស ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ០១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ តាមរយៈប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom ។ ថ្លែងក្នុងពិធីនោះ លោកស្រី ចាប សុវណ្ណា បានជម្រាបជូនអង្គពិធីថា បើគិតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ FMIS ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសរួចទៅហើយ ដែលក្នុងនោះមាន ក្រសួង-ស្ថាប័ន ចំនួន ៣៧ រួមជាមួយនឹងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត, រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត, រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ និង គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលចំនួន ៤ (គ្រឹះស្ថានអង្គរ, មជ្ឍមណ្ឌលបណ្តុះធុរៈកិច្ចថ្មតេជោ, រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា, និង វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍកសិកម្ម) ។ បន្ថែមពីនេះ ប្រព័ន្ធឯកសារឌីជីថល (FMIS Portal) ជំនាន់ទី១ ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

31

Oct, 2023

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ រៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី
“វិធានការដោះស្រាយគម្រោងវិនិយោគជាប់គាំងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅខេត្តព្រះសីហនុ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារដោះស្រាយគម្រោងវិនិយោគជាប់គាំងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ “វិធានការដោះស្រាយគម្រោងវិនិយោគជាប់គាំងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ” ដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តម គួច ចំរើន អភិបាលនៃគណៈ-អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ, ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និង តំណាងវិស័យឯកជន ព្រមទាំងសារព័ត៌មាន ចំនួនជាង ១៥០ នាក់ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប បានគូសបញ្ជាក់ថា រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញវិធានការជាកញ្ចប់ ដើម្បីដោះស្រាយគម្រោងវិនិយោគជាប់គាំងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្នុងខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣ ហើយសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះ នឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយនូវវិធានការរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងចំណោមតួអង្គសំខាន់ៗ និង អ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ទាំងរដ្ឋ និង ឯកជន ដើម្បីជំរុញការអនុវត្ត, និង ជំរុញសកម្មភាព និង សម្ទុះសេដ្ឋកិច្ចក្នុងខេត្ត ទាំងក្នុងរយៈពេលខ្លី មធ្យម និង វែង ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប បានមានប្រសាសន៍ថា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រោមការណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បានដឹកនាំការសិក្សាលើការរៀបចំវិធានការ ដោយមានការចូលរួមពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ។ តាមរយៈនេះ, រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញវិធានការជាកញ្ចប់ ដើម្បីដោះស្រាយគម្រោងវិនិយោគជាប់គាំង ដោយផ្អែកតាមគោលការណ៍ ២ : ទី១. ឱ្យអគារដែលសាងសង់មិនទាន់ចប់ អាចសាងសង់ចប់ និង ទី២. ឱ្យអគារដែលបានសាងសង់ចប់ អាចមានសកម្មភាពវិនិយោគ ឬ ធុរកិច្ច […]

ព័ត៌មានលម្អិត

30

Oct, 2023

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ” ជូនដល់ រដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក និង ខណ្ឌ ចំនួន ៤៤

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ ដែលដឹកនាំដោយលោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីបង្គោល នៃរដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក និង ខណ្ឌ ចំនួន ៤៤ តាមប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបជិត ២០០ រូប នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣ ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ រៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងលើការអនុវត្តសកម្មភាព និង មូលហេតុដែលនាំឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ, អត្ថប្រយោជន៍នៃការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ ព្រមទាំងតួនាទី និង ភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីបង្គោលតាមរដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក និង ខណ្ឌ ចំនួន ៤៤ ដែលនឹងត្រូវអនុវត្តមុខងារស្នូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៅឆ្នាំ ២០២៤ ខាងមុខ ។ សូមបញ្ជាក់ថា រដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក និង ខណ្ឌ ចំនួន ៤៤ ដែលនឹងត្រូវអនុវត្ត FMIS នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ ខាងមុខរួមមាន៖ រដ្ឋបាលក្រុងទាំង ២៨, រដ្ឋបាលស្រុកខ្សាច់កណ្តាល, រដ្ឋបាលស្រុកមុខកំពូល និង រដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង ១៤ នៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលត្រូវបានបញ្ចប់ដោយរលូន និង មានការចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រ៊ាំគួរកត់សម្គាល់ បន្ទាប់ពីតំណាងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ ពីសំណាក់សិក្ខាកាម ដោយបានលើកឡើងជាសំណួរ និង សំណូមពរបន្ថែម ដើម្បីឱ្យការអនុវត្តប្រព័ន្ធនាពេលខាងមុខប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង មានកិច្ចសហការល្អរវាងគ្នានិងគ្នា ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

30

Oct, 2023

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បន្តបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្តីពី “ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅសណ្ឋាគារ និង រមណីយដ្ឋានឆ្នេរសុខា ខេត្តព្រះសីហនុ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានបន្តបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្តីពី “ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់” ជូនជំនួយការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ នៃខេត្តកំពត ខេត្តកែប និង ខេត្តកោះកុង ចំនួន ១២៧ នាក់ ដើម្បីពង្រឹងពង្រីកសមត្ថភាព និង លើកកម្ពស់ចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ កម្មវិធីនេះ បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារកសាងសមត្ថភាពរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមតំណាង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពត, ខេត្តកែប និង ខេត្តកោះកុង, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃខេត្តព្រះសីហនុ ខេត្តកំពត ខេត្តកែប និង ខេត្តកោះកុង ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានជម្រាបជូនអង្គពិធីថា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ជាសេនាធិការលើមុខងារបណ្តុះបណ្ដាល និង វិក្រឹតការ តែងបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការកសាង និង ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីរាជការ ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ និង ថ្នាក់មូលដ្ឋាន ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សំដៅចូលរួមចំណែកដល់ការអនុវត្តការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឱ្យសម្រេចបានជោគជ័យ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានគូសបញ្ជាក់ថា ជំនួយការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ ជាតួអង្គដ៏សំខាន់នៅរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ ដោយហេតុថា ជំនួយការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ ត្រូវបានបំពាក់ តួនាទី និង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

26

Oct, 2023

25

Oct, 2023

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពី រំហូរនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាម FMIS សម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក និង ខណ្ឌ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ដើម្បីត្រៀមដាក់ឱ្យដំណើរការប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ទៅកាន់រដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុង និង ខណ្ឌនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង ដំណើរការរលូន, ស្របតាមផែនការសកម្មភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពី រំហូរនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាម FMIS សម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក និង ខណ្ឌ ដឹកនាំផ្ទាល់ដោយ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដោយមានការចូលរួមពី លោក លោកស្រី ប្រធានមន្ទីរ, មន្ត្រីជំនាញ និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នាព្រឹកថ្ងៃ ពុធ ១១កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ ថោះ បញ្ចស័ក ព.ស ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣ តាមរយៈប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូ Zoom ។ គោលបំណងសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំខាងលើនេះ គឺដើម្បីពិភាក្សាលម្អិតជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញទាំងអស់ ជាពិសេសមន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកលើការអនុវត្តនីតិវិធីចំណាយ និង កិច្ចលទ្ធកម្ម ឱ្យបានយល់កាន់ច្បាស់ពីការតៀមអនុវត្តនីតិវិធីក្នុង FMIS ជាមួយរដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក និង ខណ្ឌ ដែលក្នុងនោះក្រុមការងារ FMIS បានធ្វើបទបង្ហាញជូនអ្នកចូលរួមផងដែរអំពី នីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្នដែលរដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ កំពុងអនុវត្ត និង រំហូរនីតិវិធីអនាគតស្នើសុំក្នុង FMIS របស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងនាមជាអភិបាលហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ និង សម្រេចលើការចំណាយ និង ការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មរបស់រដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក និង ខណ្ឌ ។ នីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីតាម FMIS នឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត និង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

23

Oct, 2023

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ថវិកាសមិទ្ធកម្ម : បទពិសោធន៍ប្រទេសចិន” ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីរាជការកម្ពុជា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅសណ្ឋាគាររ៉ាហ្វលឡឺរ៉ូយ៉ាល់ រាជធានីភ្នំពេញ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានបើកសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ថវិកាសមិទ្ធកម្ម : បទពិសោធន៍ប្រទេសចិន” ក្នុងគោលបំណងពង្រឹង-ពង្រីកសមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹង និង បទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីរាជការ មកពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ពិធីបើកសិក្ខាសាលានេះ បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារកសាងសមត្ថភាពរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី លោក ហ្សាង ហ្វេង លេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការបក្សនៃវិទ្យាស្ថានជាតិគណនេយ្យ, ទីក្រុងសៀងហៃ និង គណៈប្រតិភូប្រទេសចិន ព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ថ្លែងក្នុងឱកាសនេះ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានជម្រាបជូនអង្គពិធីថា ការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទី ៤ ដែលមានគោលដៅបង្កើន “គណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម” សំដៅប្រែក្លាយប្រព័ន្ធថវិកាកម្ពុជា ឆ្ពោះទៅកាន់ប្រព័ន្ធថវិកាផ្ដោតលើលទ្ធផល ឬ សមិទ្ធកម្ម និង វិមជ្ឈការ ស្របតាមស្តង់ដា និង ការឧត្តមានុវត្តអន្តរជាតិ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានគូសបញ្ជាក់ថា ក្នុងដំណាក់កាលទី ៤ នៃការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនេះ, រាជរដ្ឋាភិបាល បានផ្ទេរសិទ្ធិអំណាច ភាពជាម្ចាស់ និង ការទទួលខុសត្រូវ កាន់តែច្រើនទ្បើងដល់ក្រសួងស្ថាប័ន និង មន្ទីរអង្គភាពជំនាញក្រោមឱវាទ រួមទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្នុងការរៀបចំ និង ការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីពេញលេញ និង អង្គភាពថវិកា ។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះ ទាមទារឱ្យគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន […]

ព័ត៌មានលម្អិត

17

Oct, 2023

មុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋក្នុង FMIS (AM-FMIS) កំពុងត្រៀមដាក់ឱ្យអនុវត្តទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័ន

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

មុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនៅក្នុង FMIS ត្រូវបានអភិវឌ្ឍរួចរាល់ និង ត្រៀមដាក់ឱ្យដំណើរការទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ៥ នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ បើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមការងារបច្ចេកទេស FMIS នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដើម្បីត្រួតពិនិត្យបច្ចុប្បន្នភាពលើការអភិវឌ្ឍមុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនៅក្នុង FMIS (AM-FMIS) នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ៣កើត ខែអស្សុជ ឆ្នាំថោះ ព.ស ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣ ដែលដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរ ញ្ញវត្ថុ និង មានការចូលរួមពីទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស លោកស្រី Marie Sainclairនិង លោក Orgur Dedeoglu ប្រចាំគម្រោង FMIS និង ថ្នាក់ដឹកនាំ ព្រមទាំងមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ ស្របតាមផែនការសកម្មភាពដែលបានគ្រោងទុក មុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋក្នុង FMIS នឹងអភិវឌ្ឍឱ្យមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និង មានទិដ្ឋភាពប្រទាក់ក្រឡាតាំងពីដំណើរការរៀបចំផែនការថវិកា ផែនការលទ្ធកម្ម រហូតដល់ការងារទូទាត់ និង ការធ្វើច្បាប់ទូទាត់ ពោលគឺមានសុខុដុមនីយកម្មទិន្នន័យគ្នារវាង មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា, វិភាជន៍ថវិកា, លទ្ធកម្ម, គណនីត្រូវសង, គណនីត្រូវទារ, សៀវភៅធំ, របាយការណ៍ និង ការធ្វើសវនកម្មតាមប្រព័ន្ធតែមួយ ដោយពុំមានការបញ្ចូលទិន្នន័យស្ទួនគ្នា (One Single Data Entry) ។ បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមការងារ FMIS បានសហការជាមួយទីប្រឹក្សាប្រចាំគម្រោង FMIS បាន អភិវឌ្ឍនូវរំហូរនីតិវិធី និង ពិនិត្យលើកម្រិតបច្ចេកទេសមួយចំនួនបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរ និង ត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចក្នុងការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ៥ រួមមាន ក្រសួងមហាផ្ទៃ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រសួងបរិស្ថាន, ក្រសួងសុខាភិបាល និង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

17

Oct, 2023

ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីនៃ បគហ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីពី ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងនវានុវត្តន៍ ដែលរៀបចំដោយសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងនវានុវត្តន៍ ជូនដល់សិក្ខាកាមនៅតាមបណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័ន នៃជំនាន់ទី៥ តាមរយ:ប្រព័ន្ធ (Microsoft team) នាព្រឹកថ្ងៃ អង្គារ ៣កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ ថោះ បញ្ចស័ក ព.ស ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ដោយមានការចូលរួមសហការរៀបចំពី ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ, សហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជា, ជំនួយអូស្ត្រាលី និង ធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជា។ ជាមួយគ្នាដែរ លោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំ មន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានចូលរួម ស្វែងយល់ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះក្នុងគោលបំណងសំខាន់ គឺដើម្បីលើកកម្ពស់ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និង នវានុវត្តន៍ ក្នុងវិស័យមុខងារសាធារណៈ ចាប់ពីកម្រិតមន្ត្រីរាជការក្រោមឱវាទ រហូតដល់កម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំ នៃក្រសួង-ស្ថាប័ន នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ សិក្ខាសាលានេះ បានពន្យល់លម្អិតពីអ្នកគ្រូ លោកគ្រូបង្គោល ទៅលើចំនុចសំខាន់ៗរួមមាន៖ ការបង្កើតចក្ខុវិស័យ, ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា, ការធ្វើការងារជាក្រុម, ការអភិវឌ្ឍខ្លួន, ការផ្លាស់ប្តូរនិងការកែលម្អ, ការគិតប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រ ការធ្វើផែនការប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រ ការសម្របខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ និង ការគ្រប់គ្រងកំណែទម្រង់ ។ល៕

ព័ត៌មានលម្អិត

11

Oct, 2023

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានគូសបញ្ជាក់ជូនសមាគមឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់កម្ពុជា អំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការប្រឆាំងនឹងពាណិជ្ជកម្មបារីខុសច្បាប់ ដោយបន្តសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយតំណាងសមាគមឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់កម្ពុជា ដែលដឹកនាំដោយលោក Roy Manlili អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន JTI និង សហការី ដែលជាតំណាងមកពីក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់ដទៃទៀត ។ លោក Roy Manlili បានថ្លែងអំណរគុណ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ដែលជានិច្ចជាកាលតែងផ្តល់កិច្ចសម្របសម្រួល និង ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហា ក៏ដូចជាសំណូមពរនានារបស់វិស័យឯកជន ក្នុងការសម្រួលដល់ការវិនិយោគ, ធុរកិច្ច និង អនុលោមភាពច្បាប់ ។ ជាមួយគ្នានេះ, វិស័យឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់ បានបង្ហាញនូវកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបារីខុសច្បាប់នៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា ដែលការណ៍នេះ បានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រមូលចំណូលពន្ធរបស់រដ្ឋយ៉ាងច្រើន ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានសម្តែងការស្វាគមន៍ និង បានវាយតម្លៃខ្ពស់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សមាគមថ្នាំជក់កម្ពុជា ដែលតែងចូលរួមសហការល្អជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការទប់ស្កាត់ចរាចរណ៍បារីខុសច្បាប់នៅកម្ពុជា ។ ទន្ទឹមនេះ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានគូសបញ្ជាក់ជូនសមាគមអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការប្រឆាំងនឹងពាណិជ្ជកម្មបារីខុសច្បាប់ ដោយបន្តសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ក៏ដូចជាបន្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីពាណិជ្ជកម្មបារីខុសច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្រ្ត ក្នុងការអប់រំ និង លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយបារីខុសច្បាប់ ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

11

Oct, 2023

ក្រុមហ៊ុន HEINEKEN (Cambodia) បានបង្ហាញនូវគោលបំណងក្នុងការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបរិយាកាសវិនិយោគរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារសម្រាប់កិច្ចប្រជុំ “ច្រកចេញចូលតែមួយ” បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Andy Hewson អគ្គនាយកថ្មី របស់ក្រុមហ៊ុន HEINEKEN (Cambodia) Co., Ltd និង សហការី លោកស្រី Anne de Graaf ។ ក្នុងជំនួបនោះ, លោកអគ្គនាយក បានគោរពរាយការណ៍ជូនអង្គជំនួបពិភាក្សា អំពីទិដ្ឋភាព និង ទិសដៅជារួមរបស់ក្រុមហ៊ុន ព្រមទាំងបានបង្ហាញនូវគោលបំណងក្នុងការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបរិយាកាសវិនិយោគរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាពិសេស ការពិភាក្សាលើលទ្ធភាពនៃកិច្ចសហការ រវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រុមហ៊ុន HEINEKEN (Cambodia) នាពេលអនាគត ។ ជាបឋម, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានសម្តែងការអបអរសាទរចំពោះលោក Andy Hewson ដែលត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយកថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានជម្រាបជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន អំពីគោលនយោបាយអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និតីកាលទី ៧ នៃរដ្ឋសភា ដែលបានចាត់ទុកវិស័យឯកជនជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និង ការបង្កើតការងារធ្វើជូនប្រជាពលរដ្ឋ ។ ជាមួយគ្នានេះ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានធ្វើការណែនាំអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគថ្មី ដែលបានចូលជាធរមានក្នុងពេលថ្មីៗនេះ ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា ច្បាប់វិនិយោគថ្មីនេះ បានលើកកម្ពស់បរិយាកាសវិនិយោគ និង ទាក់ទាញការវិនិយោគ ជាមួយនឹងការកែលម្អប្រសិទ្ធភាពផ្នែកនីតិវិធី និង រដ្ឋបាល ជាពិសេស ការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តវិនិយោគបន្ថែម ច្រើនជាង និង ទូលំទូលាយជាងមុន ។ ជាចុងក្រោយ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានសម្តែងការគាំទ្រ និង បានជំរុញឱ្យភាគីក្រុមហ៊ុន និង ក្រុមការងារក្រសួង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

11

Oct, 2023

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រៀបចំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និង ពិភាក្សាលើសេចក្ដីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពី គុណវុឌ្ឍិវិជ្ជាជីវៈមន្ត្រីជំនាញហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នារសៀលថ្ងៃទី ៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និង ពិភាក្សាលើសេចក្ដីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពី គុណវុឌ្ឍិវិជ្ជាជីវៈមន្ត្រីជំនាញហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដោយបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារកសាងសមត្ថភាពរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី តំណាងអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង មន្ត្រីជំនាញ ពាក់ព័ន្ធ ។ គោលបំណងសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំនេះ គឺដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សា និង ទទួលធាតុចូលសំខាន់ៗបន្ថែម លើសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពី គុណវុឌ្ឍិមន្ត្រីជំនាញហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សំដៅធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាព និង ភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ នៃការរៀបចំសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យដ៏មានសារសំខាន់នេះ មុននឹងដាក់ឆ្លងកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួង-ស្ថាប័ន ។ ជាមួយគ្នានេះ អង្គប្រជុំ បានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងផុលផុស និង បានទទួលធាតុចូលល្អៗ តាមខ្លឹមសារសំខាន់ៗ នៃមាត្រានីមួយៗ ។ ក្នុងនោះដែរ, អង្គប្រជុំ បានស្នើឱ្យមានការគិតគូរបន្ថែមអំពី ការលើកទឹកចិត្ត និង អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម ជូនដល់មន្ត្រីជំនាញហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គ្រូបង្គោល ព្រមទាំងក្រសួង-ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពជំនាញហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ប្រធានអង្គប្រជុំ បានណែនាំក្រុមការងារវិទ្យាស្ថានឱ្យរៀបចំកែសម្រួលសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យដ៏មានសារសំខាន់នេះ តាមស្មារតីនៃអង្គប្រជុំ ។ ទន្ទឹមនេះ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានស្នើឱ្យគ្រប់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បន្តផ្តល់ធាតុចូលជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដល់ក្រុមការងារ ដើម្បីសម្រួច និង សម្អាតខ្លឹមសារសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យនេះ ឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរ និង គ្រប់ជ្រុងជ្រោយបន្ថែមទៀត មុននឹងដាក់ឆ្លងកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួង-ស្ថាប័ន នាពេលឆាប់ៗខាងមុខ ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

11

Oct, 2023

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ការអនុវត្តនីតិវិធីគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅសណ្ឋាគារសុខាខេត្តសៀមរាប, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ការអនុវត្តនីតិវិធីគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយនូវឯកសារគោលស្តីពី រំហូរការងារគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក និង លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តថ្មីៗ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង តំណាង មកពីគ្រប់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។ ពិធីបើកសិក្ខាសាលានេះ បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារកសាងសមត្ថភាពរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង មានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ថ្នាក់ដឹកនាំ និង តំណាងមកពីគ្រប់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបប្រមាណ ៤០០ នាក់ ។ គោលបំណងសំខាន់នៃសិក្ខាសាលានេះ គឺដើម្បីលើកកម្ពស់ តម្លាភាព, គណនេយ្យភាព និង ប្រសិទ្ធភាព នៃការផ្តល់សេវាបុគ្គលិក នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេសនៅតាមបណ្តាអង្គភាពក្រោមឱវាទ តាមរយៈការពន្យល់បកស្រាយអំពី វិចារណកម្ម, នីតិវិធី, អត្ថប្រយោជន៍, បញ្ហាប្រឈម និង យន្តការសម្របសម្រួលរវាងនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន និង បណ្តាអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង, ព្រមទាំងការដោះស្រាយនូវរាល់ចម្ងល់ និង ក្តីបារម្ភ របស់មន្ត្រីជំនាញទទួលបន្ទុកការងារបុគ្គលិករបស់អង្គភាពចំណុះនានា ផងដែរ ។ ជាមួយគ្នានេះ, ដើម្បីធានាការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា និង បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា មន្ត្រីជំនាញរបស់នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក បានធ្វើបទបង្ហាញ ស្តីពីនីតិវិធីនៃ ការជ្រើសរើស, ការស្នើសុំប្រើប្រាស់, ការគ្រប់គ្រង, ការវាយតម្លៃការលើកទឹកចិត្ត, ការបន្តកិច្ចសន្យា និង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

11

Oct, 2023

អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ដើម្បីពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការងាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមឱ្យទាន់សភាពការណ៍ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងFMIS បានដឹកនាំដោយផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពី លោក លោកស្រីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ នៅបន្ទប់ប្រជុំអគារ ខ នៃទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នាព្រឹកថ្ងៃ សុក្រ ១៥កើត ខែ ភទ្របទ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបានរាយការណ៍ពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS រួមមាន៖ ការរៀបចំ និង ពិនិត្យមើលលើមុខងាររៀបចំផែនការថវិកា, ការពិនិត្យ និង តាមដានជាប្រចាំនៃបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ FMIS, ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់, ការត្រៀមដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នីតិវិធីអនុវត្តការងារតាម FMIS ទាំងស្រុងទៅកាន់ការដ្ឋានថ្មីៗ។ លើសពីនេះផងដែរ អង្គប្រជុំក៏បានពិភាក្សាបន្ថែម អំពីរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបាយការណ៍នានា និង ឯកសាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានតាមរយៈកម្មវិធីទំនើបកម្ម។ ឯកឧត្តមអគ្គនាយក បានក្រើនរំលឹកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឱ្យបន្តតាមដាន ត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំលើច្បាប់ និង លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ដើម្បីត្រៀមខ្លួនសហការឱ្យបានរួចជាស្រេចក្នុងសកម្មភាពបច្ចេកទេសនានា។ ជាចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំ ឯកឧត្តមអគ្គនាយក បានបន្តផ្តែផ្តាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បន្តការយកចិត្តទុកដាក់ ខិតខំបំពេញការងារ ស្របតាមតួនាទី និង ភារកិច្ចឱ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរ។

ព័ត៌មានលម្អិត

11

Oct, 2023

ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី ១៣ របស់ខ្លួននៅក្នុងអាណត្តិទី ២

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផមក) បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី ១៣ នៃអាណត្តិទី ២ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្តមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក, សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល, និង មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យរដ្ឋ ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃ ផមក មួយចំនួន នារសៀលថ្ងៃទី ២៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ ។ អង្គប្រជុំ បានពិនិត្យ និង អនុម័តលើលទ្ធផលប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ ២០២៣ ដែលរួមមាន វឌ្ឍនភាពនៃក្រុមហ៊ុនត្រៀមចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ, សកម្មភាពជួញដូរមូលបត្រ, ផែនការអភិវឌ្ឍន៍របស់ ផមក, វឌ្ឍនភាពនៃការបណ្តុះបណ្តាល និង ការផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់សាធារណជន ។ អង្គប្រជុំ បានអនុម័តផងដែរ លើគម្រោងថវិកាឆ្នាំ ២០២៤ និង បានផ្តល់ការអនុម័តជាគោលការណ៍ លើគម្រោងអភិវឌ្ឍ និង ពង្រឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន របស់ ផមក ។ ទន្ទឹមនេះ, ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល បានអនុម័តជាគោលការណ៍លើលទ្ធភាពអាចចុះបញ្ជីលក់មូលបត្របំណុល របស់ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក (CamGSM Plc.) ឬ ហៅថា Cellcard ដោយតម្រូវឱ្យក្រុមហ៊ុនត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវក្នុងការបោះផ្សាយលក់មូលបត្របំណុលជាធរមាន ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា បន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាតឱ្យចុះបញ្ជីលក់មូលបត្របំណុលជាផ្លូវការ, ក្រុមហ៊ុន Cellcard នឹងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេ ដែលបានចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ ទាំងមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ (ភាគហ៊ុន) និង មូលបត្របំណុល (សញ្ញាបណ្ណ) នៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

11

Oct, 2023

ការត្រៀមដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ FMIS ជាផ្លូវការទៅកាន់រដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក និង ខណ្ឌ ៤៤ ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ស្របតាមផែនការសកម្មភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ក្នុងការពង្រីកវិសាលភាពការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ FMIS ទៅកាន់រដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក និង ខណ្ឌ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បាននិងកំពុងត្រួតពិនិត្យ និង រៀបចំលើការអនុវត្តនីតិវិធីការងារតាម FMIS ទាំងស្រុង ដែលគ្រោងនឹងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ ។ ក្នុងន័យនេះ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីប្រមូលធាតុចូលបន្ថែមសម្រាប់ការរៀបចំ និង ដាក់ឱ្យអនុវត្ត FMIS នៅរដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក និង ខណ្ឌ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួម ពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង អគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ នៅបន្ទប់ប្រជុំអគារ ខ នៃទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ កាលពីព្រឹកថ្ងៃ ពុធ ១៣កើត ខែ ភទ្របទ ឆ្នាំ ថោះ ព.ស ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣។ បច្ចុប្បន្នថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីនៅរដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក និង ខណ្ឌ បាននិងកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឯកសារឌីជីថល FMIS Portal ជំនាន់ទី១ ដែលបានផ្លាស់ប្តូររបៀបនៃការបញ្ជូនឯកសារជាក្រដាសស្នាម (Hard-Copy) មកជាការបញ្ជូនឯកសារតាមបែបឌីជីលថល តាមរយៈកម្មវិធីទូរសព្ទទំនើប ទៅកាន់រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ដែលកម្មវិធីនេះបានផ្តល់សារៈប្រយោជន៍ជាច្រើន ពោលគឺ ចំណេញពេលវេលា និង ចំណាយថវិកាច្រើនជាងមុន ជាពិសេសបានកាត់បន្ថយនូវការធ្វើដំណើរផ្លូវវែងឆ្ងាយពីទីតាំងមួយទៅកាន់ទីតាំងមួយទៀត និងគ្រោះថ្នាក់ការងារជាយថាហេតុ ។ នៅក្នុងអង្គប្រជុំ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឌី សុវណ្ណ អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ បានកោតសរសើរដល់ក្រុមការងារ FMIS ដែលបានគិតគូក្នុងការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឯកសារឌីជីថល FMIS […]

ព័ត៌មានលម្អិត

11

Oct, 2023

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តថវិកាពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០២៣

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារថវិកាកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពថវិកានៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្ដមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ដី រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តថវិកាពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០២៣ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាថ្នាក់ដឹកនាំ និង ក្រុមការងារថវិកា នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន អគ្គនាយកដ្ឋាន អគ្គាធិការដ្ឋាន វិទ្យាស្ថាន និយ័តករ គណៈកម្មាធិការ គណៈកម្មការ និង អង្គភាពនានាៗ ក្រោមឱវាទ និង ក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងលោក លោកស្រី ប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត នាថ្ងៃទី ២៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ ។ គោលបំណងសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំនេះ គឺដើម្បីពិភាក្សាលើលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តថវិកា និង ការងារជំនាញ ដែលអង្គភាពក្រោមឱវាទ និង ក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់ កសហវ សម្រេចបាននៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០២៣ ដោយពិនិត្យលើទិដ្ឋភាពចំនួនពីរ រួមមាន៖១. ទិដ្ឋភាពហិរញ្ញវត្ថុ២. ទិដ្ឋភាពសមិទ្ធកម្ម ដោយអនុលោមតាមលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី និង ថវិកាសមិទ្ធកម្មជាធរមាន ព្រមទាំងកំណត់បញ្ហាប្រឈម និង ស្នើវិធានការដោះស្រាយ ជាពិសេស ការងារត្រូវអនុវត្ដបន្ដសម្រាប់ឆមាសទី ២ ដើម្បីជំរុញការអនុវត្តការងារនៅឆ្នាំ ២០២៣ ឱ្យសម្រេចតាមគោលដៅកំណត់ ប្រចាំឆ្នាំ ដូចដែលក្រសួងបានរៀបចំជារៀងរាល់ឆ្នាំ ចាប់ពីការិយបរិច្ឆេទថវិកាឆ្នាំ ២០១៥ មក ។ ជាលទ្ធផល, ការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តថវិកាពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០២៣ បានបង្ហាញថា អង្គភាពថវិកាក្រោមឱវាទ និង ក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ កំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅការទទួលខុសត្រូវចំពោះសមិទ្ធកម្ម ដែលការចាប់ផ្តើមអនុវត្តសូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ ជាវិញ្ញាសាថ្មីសម្រាប់គ្រប់អង្គភាព ។ ទន្ទឹមនេះ, នីតិវិធីចំណាយថ្មី នៅតែជាកម្មវត្ថុនៃការកែលម្អដើម្បីភាពទាន់ពេល […]

ព័ត៌មានលម្អិត

11

Oct, 2023

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីនមស្ការព្រះរតនត្រ័យ សមាទានសីល និមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្ត និង សម្តែងព្រះធម៌ទេសនា ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌវេនទី ១២

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នារសៀលថ្ងៃ អង្គារ ១១រោច ខែ ភទ្របទ ឆ្នាំ ថោះ បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្ដមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ដី រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, បានដឹកនាំ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ រដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ រួមទាំង ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ជាថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីរាជការ ក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ អញ្ជើញចូលរួមពិធីនមស្ការព្រះរតនត្រ័យ សមាទានសីល និមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្ត និង សម្តែងព្រះធម៌ទេសនា ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌវេនទី ១២ នៅវត្តបទុមវតីរាជវរារាម ស្ថិតក្នុងខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ។   ជារៀងរាល់ឆ្នាំនារដូវបុណ្យភ្ជុំ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ តែងតែទទួលកាន់បិណ្ឌវេនទី ១២ នៅវត្តបទុមវតីរាជវរារាម ដើម្បីនាំយកបច្ច័យបុណ្យ និង គ្រឿងបរិក្ខារមួយចំនួនទៀត វេរប្រគេនថ្វាយដល់ព្រះសង្ឃ ដែលជាសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីរាជការ នៃគ្រប់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ក្នុងគោលបំណងបន្តចូលរួមប្រតិបត្តិនូវ ជំនឿប្រពៃណី និង ទំនៀមទម្លាប់ជាតិ ក្នុងការឧទ្ទិសកុសល និង ផលបុណ្យ ជូនចំពោះដូនតា បុព្វការីជន និង ញាតិសន្តាន ដែលបានចែកឋានទៅកាន់បរលោក ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

9

Oct, 2023

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន ១ រូប

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

សាវតា   ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ២០០៤ មក រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាសេនាធិការ បានចាប់អនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាជំហានៗ មានរយៈពេលវែង ដែលមានគោលបំណងកែលម្អប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈរបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកស្តង់ដាអន្តរជាតិ។ ការអនុវត្តកម្មវិធីនេះបានទទួលជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ ហើយកំពុងបន្តអនុវត្ត ជំហានបន្ទាប់ទៀត។ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) ជាសេនាធិការរបស់គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមាន មុខងារ និងភារកិច្ចសម្របសម្រួលការរៀបចំ និងការអនុវត្តការងារគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងសម្របសម្រួល ការរៀបចំ និងការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ ដោយមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ និងក្នុងនាមជាសេនាធិការប្រកបដោយគុណភាព សក្ដិសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធភាព អ.គ.ហ. មានត្រូវការជ្រើសរើស មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធកម្មវិធីមេ ចំនួន០១រូប ដែលមានគុណវុឌ្ឍិការងារដូចខាងក្រោម៖   មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ (Senior System Engineer) ភារៈកិច្ចដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវ ៖ រៀបចំ ដំឡើង ត្រួតពិនិត្យ ថែទាំ និងដោះស្រាយបញ្ហានៃប្រព័ន្ធកម្មវិធីមេ ដំឡើងប្រព័ន្ធក្នុងទម្រង់ជារចនាសម្ព័ន្ធ Cluster និង Disaster Recovery សិក្សា និងស្រាវជ្រាវនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដែលធ្វើឱ្យសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធកម្មវិធីមេកាន់តែប្រសើរឡើង សិក្សា និងស្រាវជ្រាវ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងទំនើបកម្មប្រព័ន្ធកម្មវិធីមេ រៀបចំរបាការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ សប្ដាហ៍ និងប្រចាំខែ អំពីដំណើរការនៃប្រព័ន្ធកម្មវិធីមេ រៀបចំផែនការ និងនីតិវិធីសម្រាប់ការចម្លងទុក និងស្ដារមកវិញនៅពេលចាំបាច់សម្រាប់ប្រព័ន្ធកម្មវិធីមេ រៀបចំឯកសារនីតិវិធី និងឯកសារគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធកម្មវិធីមេ តម្រូវការជំនាញ ៖ មានចំណេះដឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ឬ ជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ៣ ឆ្នាំ នៅក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធកម្មវិធីមេ មានចំចំណេះដឹងប្រើប្រាស់បានទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Linux និង Unix មានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានផ្នែកប្រព័ន្ធមូលដ្ឋានទិន្នន័យ ដូចជា Oracle Database, SQL Server, MySQL,… មានចំណេះដឹង និងមានបទពិសោធន៍ទៅលើការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធកម្មវិធីមេនៃប្រព័ន្ធ ERP មានអាទិភាពខ្ពស់ មានទំនាក់ទំនងល្អ រួសរាយរាក់ទាក់ មានការច្នៃប្រឌិត និងដោះស្រាយបញ្ហាបានរហ័ស […]

ព័ត៌មានលម្អិត

9

Oct, 2023

ជំនួបពិភាក្សារវាងអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃ អង្គារ ១២កើត ខែ ភក្ត្របទ ឆ្នាំ ថោះ ព.ស ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីប្រមូលធាតុចូលបន្ថែមសម្រាប់ការរៀបចំ និង ដាក់ឱ្យអនុវត្ត FMIS នៅរដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក និង ខណ្ឌ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួម ពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ នៅបន្ទប់ប្រជុំអគារ ខ នៃទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ។ បន្ទាប់មានការចុះសិក្សានីតិវិធី និងគូសសំណាកគំរូរំហូរនីតិវិធីអនុវត្តការងារនៅរដ្ឋបាល ក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ មួយចំនួនបានរួចរាល់ ក្នុងន័យត្រៀមការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ FMIS ជាផ្លូវការទៅកាន់រដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ ទាំង៤៤ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានសហការជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ដើម្បីពិនិត្យ និង ប្រមូលធាតុចូលបន្ថែមសម្រាប់រៀបចំរំហូរនីតិវិធីក្នុងការចុះប្រតិបត្តិការសម្រាប់មុខងារស្នូល ដែលមាននៅក្នុង FMIS ។ នៅក្នុងអង្គប្រជុំនេះផងដែរ តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារ បានគាំទ្រ និង ឯកភាពទាំងស្រុង ក្នុងការលើកឡើងរបស់ក្រុមការងារ FMIS ក្នុងការដាក់សម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារនៅរដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ តាម FMIS ទាំងស្រុង លើមុខងារមួយចំនួនដែលបានកំណត់ ដើម្បីធានាបាននូវភាពរហ័ស ទាន់ពេលវេលា និងកាត់បន្ថយឯកសារក្រដាសស្នាមជាអតិប្បរមា។   គួរបញ្ជាក់ផងដែរ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ នឹងបន្តការចូលរួមសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមការងារបន្តទៀតក្នុងការជំរុញ និង គាំទ្រដល់អ្នកប្រើប្រាស់ FMIS នៅការដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ។

ព័ត៌មានលម្អិត

9

Oct, 2023

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានដឹកនាំគណៈកម្មាការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដើម្បីត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃឆមាសទី១ ឆ្នាំ ២០២៣

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ដើម្បីពិនិត្យ និង ពិភាក្សាលើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆមាសទី១ នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ក្រុមការងារបច្ចេកទេស TWG, ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់ នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ១១កើត ខែ ភទ្របទ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមរបស់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី តំណាងក្រសួង-ស្ថាប័ន, តំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ប្រចាំនៅកម្ពុជា, តំណាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល, តំណាងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ និង អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ តាមរយៈតាមប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូ សរុបប្រមាណជិត ៤០០ នាក់ ។ ក្នុងនោះអង្គប្រជុំទាំងមូល ក៏បានលើកឡើងនូវចំណុចមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនៃអនុវត្តប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ថា ការប្រើប្រាស់ FMIS គឺជាឧបករណ៍គន្លឹះក្នុងការងារកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលស្គាល់ថា FMIS មានតម្លាភាព, ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណូល-ចំណាយ, មានភាពរហ័ស និង ទាន់ពេលវេលា ជាពិសេសការអនុវត្តនីតិវិធីកាត់តម្រឹមតាម FMIS ទាំងស្រុង ។ ជាការសន្និដ្ឋាននៅក្នុងឆមាសទី១ នេះ សមិទ្ធកម្មសំខាន់ៗនៃវឌ្ឍនភាពសម្រាប់ការអនុវត្ត FMIS កាន់តែល្អប្រសើរ និង គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ខណៈពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចទាញយកទិន្នន័យពីក្នុងប្រព័ន្ធ យកមកប្រើប្រាស់បានតាមតម្រូវការ និង ប្រកបដោយភាពជឿជាក់ ។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរ តំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ និងអបអរសាទរចំពោះកិច្ចការកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បាននិងកំពុងសហការសម្រេចបានយ៉ាងជោគជ័យចាប់តាំងពីជំហានទី១ រហូតមកដល់ពេលនេះ ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ តំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការតម្រឹមនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាម FMIS ទាំងស្រុង ទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង បានស្នើសុំឱ្យមានការគិតគូរលើ ការរៀបចំផែនការសកម្មភាពលម្អិតសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរលើនីតិវិធីនេះបន្ថែមទៀតឱ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

21

Sep, 2023

JICA នឹងរៀបចំគម្រោងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី Cyber Resilience នៅកម្ពុជា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន Japan International Cooperation Agency (JICA) បានគ្រោងនឹងរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកគាំទ្រប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតស្តីពី “ការលើកកម្ពស់ភាពអត់ធន់នៃសន្តិសុខសាយប័រ – Cyber Resilience នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា” នៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ ។ ជំនួបលើកដំបូងនេះ ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោក Yasumitsu ISHIKAWA, លោកស្រី Yukiyo YAMADA, លោក វង្ស តុលា ទីប្រឹក្សាតំណាងទីភ្នាក់ងារ JICA ប្រចាំនៅកម្ពុជា និង មន្ត្រីជំនាញ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នាព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ជំនួបកិច្ចប្រជុំនេះ រៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយ អំពីដំណើរការអនុវត្តគម្រោងខាងលើដែលមានរយៈពេលជិត ៤ឆ្នាំ ជូនដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការអនុវត្តគម្រោងប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព និងពង្រឹងកិច្ចសហការល្អរវាងក្រសួង-ស្ថាប័នក្នុងស្រុក និងស្ថាប័នអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធ លើផ្នែកសន្តិសុខសាយប័រ ។តំណាងទីភ្នាក់ងារ JICA បានបញ្ជាក់ផងដែរថា JICA នឹងបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ត្រីបង្គោលបន្ថែមទៀត ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានផ្សេងៗ ស្តីពីគម្រោងនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលខាងលើ ដោយគ្រោងនឹងផ្តល់ជូនគម្រូមុខវិជ្ជា និង ពេលវេលានៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមកកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងពេលឆាប់ៗ ។ ជាទីបញ្ចប់, ឯកឧត្តមអគ្គនាយក បានថ្លែងអំណរគុណដល់តំណាងទីភ្នាក់ងារ JICA ដែលបានគិតគូរអំពីសុវត្ថិភាពសាយប័រ និង សង្ឃឹមថាមន្ត្រីនៃលេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និងមន្ត្រីជំនាញនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងសាធារណៈជន នឹងទទួលបាននូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដ៏មានសារសំខាន់នេះ ដើម្បីទទួលបានការកសាងសមត្ថភាពលើផ្នែកសន្តិសុខសាយប័រ ឱ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើង និងធានាបាននូវសុវត្ថិភាពខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តការងារ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

21

Sep, 2023

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពី “ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃទី ២០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅសាលាជាតិគយ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រី នៃលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។   ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានមានមតិស្វាគមន៍ និង វាយតម្លៃខ្ពស់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ នៃលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលតែងតែបំពេញភារកិច្ច ដោយមានការទទួលខុសត្រូវ និង ឆន្ទៈខ្ពស់ រហូតសម្រេចបានសមិទ្ធផលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ជាច្រើន ។   ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា គម្រោង FMIS គឺជាស្នូលដ៏សំខាន់មួយ សម្រាប់កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលទាមទារឱ្យថ្នាក់ដឹកនាំ និង សមាជិក នៃលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ទាំងអស់ ត្រូវបន្តឆន្ទៈមោះមុត ក្នុងការបំពេញការងារ ដែលមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ ដើម្បីចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលជាការរួមចំណែកដ៏ធំធេង សម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិ និង ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូល ។   ទន្ទឹមនេះ, ការពង្រឹងសមត្ថភាព គឺត្រូវធ្វើឡើងទាំងជំនាញផ្នែករឹង (បច្ចេកទេស ជំនាញ) និង ជំនាញផ្នែកទន់ (ពាក់ព័ន្ធនឹងការទំនាក់ទំនង និង ការសម្របសម្រួល) ដែលជាគន្លឹះចាំបាច់ និង មិនអាចខ្វះបាន ក្នុងការអនុវត្តការងារឱ្យសម្រេចបានដោយជោគជ័យ ។   ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានមានប្រសាសន៍ណែនាំដល់ក្រុមការងារទាំងអស់ ឱ្យយល់អំពីការផ្តល់តម្លៃលើខ្លួនឯង ដោយត្រូវខិតខំអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព ទាំងចំណេះដឹង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

15

Sep, 2023

នាយកប្រតិបត្តិថ្មីនៃក្រុមហ៊ុន CFOCN បានសម្តែងឆន្ទៈក្នុងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នារសៀលថ្ងៃទី ១៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានគម្រោង MEF Intranet បានទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយលោកស្រី Dong HE នាយកប្រតិបត្តិថ្មី នៃក្រុមហ៊ុន CFOCN ។ លោកស្រីនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Cambodia Fiber Optic Communication Network Co.,Ltd (CFOCN) បានរាយការណ៍ជូនអង្គប្រជុំថា លោកស្រីត្រូវបានតែងតាំងជានាយកប្រតិបត្តិថ្មី បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន CFOCN បានរៀបចំកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនឡើងវិញ ។ ជាមួយនេះ, លោកស្រីនាយកប្រតិបត្តិ បានសម្តែងឆន្ទៈក្នុងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អ រវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ (MEF) និង ក្រុមហ៊ុន CFOCN ដោយផ្អែកលើកិច្ចសន្យា ក៏ដូចជាការស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតជាមួយក្រសួង ក្នុងវិស័យរដ្ឋាភិបាលឌីជីថល ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានចូលរួមអបអរសាទរចំពោះលោកស្រី ដែលត្រូវបានតែងតាំងជានាយកប្រតិបត្តិថ្មី ។ ទន្ទឹមនេះ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ មានជំនឿថា ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រីនាយកប្រតិបត្តិថ្មី ក្រុមហ៊ុន CFOCN នឹងបន្តដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន កាន់តែប្រសើរឡើង ជាពិសេស ក្នុងការបន្តផ្តល់បណ្តាញខ្សែកាបិ៍ឆ្អឹងខ្នង (Fiber Optics) ក្រោមដី ដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ក៏ដូចជាគម្រោង MEF Intranet ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

15

Sep, 2023

កិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំដោយផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើគោលដៅសូចនាករគន្លឹះប្រចាំឆ្នាំ ២០២៤ (GDAP4) ។ កិច្ចប្រជុំនេះ រៀបចំឡើងនៅបន្ទប់ប្រជុំអគារ ខ នៃទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នាព្រឹកថ្ងៃ សុក្រ ១កើត ខែ ភក្ត្របទ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពី លោក លោកស្រីអគ្គនាយករង, ប្រធាននាយកដ្ឋាន និង ប្រធានក្រុមការងារទាំងអស់់ ។ តំណាងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានផ្តល់បទបង្ហាញនូវទិដ្ឋភាពទាំងមូល សម្រាប់គោលដៅសូចនាករគន្លឹះប្រចាំឆ្នាំ ២០២៤ (GDAP4) ជូនដល់អង្គប្រជុំ ក្នុងការត្រួតពិនិត្យលើសូចនាករអទិភាព ដែលចាំបាច់ត្រូវសម្រេចឱ្យបានទាន់ផែនការ។ នៅក្នុងអង្គប្រជុំខ្លីនាព្រឹកនេះ ឯកឧត្តមអគ្គនាយក បានមានប្រសាសន៍ណែនាំដល់ ប្រធានក្រុមទាំងអស់ឱ្យបន្តពិនិត្យបន្ថែមឱ្យបានល្អិតល្អិនលើសកម្មភាពដែលបានដាក់ចេញជាសូចនាករគន្លឹះៗនេះ ដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់ក្នុងការគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគម្រោង បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្រចាំឆ្នាំ ២០២៤ នាពេលខាងមុខ ។ ជាចុងបញ្ចប់នៃការពិភាក្សាយ៉ាងផុសផុលក្នុងកិច្ចប្រជុំ ឯកឧត្តមអគ្គនាយក បានបន្តផ្តែផ្តាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងអស់ ឱ្យបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ ខិតខំបំពេញការងារ ស្របតាមតួនាទី ភារកិច្ច និង ត្រៀមអនុវត្តកិច្ចការបន្តបន្ទាប់ទៀតឱ្យសម្រេចបានទាន់ពេលវេលា និងស្របតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា នឹងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់នៅសប្តាហ៍បន្ទាប់ទៀត ដើម្បីពិភាក្សាលើសកម្មភាពលម្អិតគាំទ្រដល់សូចនាករគោលដៅនីមួយៗ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

15

Sep, 2023

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប បានទទួលជួបឯកឧត្តម Oleksandr GAMAN ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំកម្ពុជា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានទទួលជួបឯកឧត្តម Oleksandr GAMAN ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំកម្ពុជា ដែលមាននិវេសនដ្ឋាននៅទីក្រុងហាណូយ ។ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានស្វាគមន៍ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំកម្ពុជា ដែលបានឆ្លៀតពេលមកជួបពិភាក្សាជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមអញ្ជើញមកកម្ពុជា ដើម្បីជូនសារតាំងចំពោះ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា ក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់អំពីកាលានុវត្តភាពវិនិយោគនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច រវាងប្រទេសទាំងពីរ ។ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានជម្រាបជូនឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូត អំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា, ច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ព្រមទាំង បរិយាកាសវិនិយោគរបស់កម្ពុជា ដែលមានលក្ខណៈបើកចំហ និង អំណោយផល ចំពោះវិនិយោគិន ជាពិសេសវិនិយោគិនបរទេស, ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយ, កម្មវិធីស្តារ និង ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច, និង កម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជាពិសេស វឌ្ឍនភាពនៃការអនវុត្តគម្រោង FMIS ដែលកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពន្លឿន និង ជំរុញកម្មវិធីកែទម្រង់នេះ ។ ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូត បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ដល់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានទទួលជួបគណៈប្រតិភូអ៊ុយក្រែន ដើម្បីស្វែងយល់អំពីកាលានុវត្តភាពវិនិយោគរបស់កម្ពុជា ព្រមទាំងពិនិត្យលទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ។ ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូត បានលើកឡើងថា រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែន បានដាក់ឱ្យដំណើរការនូវកម្មវិធីតាមទូរសព្ទចល័ត (Diia) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែន អាចប្រើប្រាស់ឯកសារឌីជីខលតាមរយៈទូរសព្ទចល័ត សម្រាប់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និង ការចែករំលែកឯកសារ ជំនួសឱ្យការប្រើប្រាស់ឯកសារជាក្រដាស ។ ជាចុងក្រោយ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានស្នើឱ្យគណៈប្រតិភូអ៊ុយក្រែន បន្តផ្តល់អាទិភាពលើការសិក្សាអំពីកាលានុវត្តភាពធុរកិច្ច នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ព្រមទាំងជំរុញការពិនិត្យលទ្ធភាពលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច […]

ព័ត៌មានលម្អិត

15

Sep, 2023

កិច្ចប្រជុំកម្រិតបច្ចេកទេសស្តីពី ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធឯកសារឌីជីថល FMIS Portal V2

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកម្រិតបច្ចេកទេសជាមួយមន្ត្រីជំនាញ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធឯកសារឌីជីថល FMIS Portal V2 នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ នៅក្នុងអង្គប្រជុំ តំណាងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានធ្វើបទបង្ហាញអំពី តារាងផែនការសកម្មភាពជារួមសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣ ជាពិសេសវឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោង FMIS Portal V2 ដោយបានបញ្ជាក់ថា នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃ FMIS Portal V2 នេះ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសនឹងដាក់បញ្ចូលតែមុខងារចំនួន ២ តែប៉ុណ្ណោះគឺ មុខងារការទិញ (PO) និង មុខងារគណនីត្រូវសង (AP) ដែលជាមុខងារចម្បង ដោយបានគូសចេញនូវគម្រូរំហូរនីតិវិធីការងាររួចរាល់ ។ ទន្ទឹមនេះ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធ នឹងសិក្សាប្រមូលធាតុចូលបន្ថែមទៀត ដើម្បីបានជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ពិភាក្សា និង បន្តយន្តការការងារ ។ ជុំវិញការអភិវឌ្ឍមុខងាររបស់ប្រព័ន្ធក្នុង FMIS Portal V2 នេះ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសក៏បានលើកឡើងនូវបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ដែលបង្កជាភាពរាំងស្ទះដល់ផែនការនៃការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធឯកសារឌីជីថល FMIS Portal V2 ផងដែរ ។ ជាមួយគ្នានេះ ឯកឧត្តមអគ្គនាយក បានជំរុញលើកចិត្ត និង ផ្តល់ការណែនាំបន្ថែម ដើម្បីបន្តយន្តការក្នុងការអភិវឌ្ឍ FMIS Portal V2 តាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក ដើម្បីឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានភាពងាយស្រួល និង ការអនុវត្តហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

14

Sep, 2023

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាកម្រិតបច្ចេកទេស ស្តីពី វឌ្ឍនភាពទម្រង់របាយការណ៍ស្តង់ដារួមក្នុងឆ្នាំ ២០២៣

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់ ពិភាក្សាលើកម្រិតបច្ចេកទេសស្តីពី វឌ្ឍនភាពទម្រង់របាយការស្តង់ដារួមក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ ជាមួយ ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញ នៃលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ នៅក្នុងអង្គប្រជុំ តំណាងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី ទម្រង់របាយការណ៍ដែលបានអភិវឌ្ឍកន្លងមក និង កំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ នេះ ដែលក្នុងនោះ ក្រុមការងារបានគ្រោងអភិវឌ្ឍរបាយការណ៍ស្តង់ដារួមចំនួន ៣ ក្នុង FMIS ដែលរួមមាន៖១. របាយការណ៍សម្រាប់ថ្នាក់ក្រោមជាតិ (R83) ២. របាយការណ៍សម្រាប់ថ្នាក់ជាតិ (R85)៣. របាយការណ៍សម្រាប់ថ្នាក់ក្រោមជាតិ (R86) ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរំលេចបន្ថែមអំពីវឌ្ឍនភាពនៃដំណើរការអភិវឌ្ឍរបាយការណ៍ផងដែរ ក្នុងនោះ ក្រុមការងារបានប្រមូលធាតុចូលសំខាន់ៗ រួមមាន៖ សារាចរណែនាំស្តីពីទម្រង់របាយការណ៍, ទម្រង់របាយការណ៍ដែលក្រសួង-ស្ថាប័ន និង មន្ទីរជំនាញបានរៀបចំ, ឯកសារតម្រូវការការងារ និង សិក្សាអំពីលក្ខខណ្ឌចាប់យកទិន្នន័យនៃរបាយការណ៍ ជាមួយនឹងការរៀបចំ និង អភិវឌ្ឍទម្រង់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៅក្នុងប្រព័ន្ធ ផងដែរ ។ ជាលទ្ធផល ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានទទួលធាតុចូលថ្មីៗ, ដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាដែលក្រុមការងារបច្ចេកទេសជួបប្រទះ និង ការណែនាំបន្ថែម ពី ឯកឧត្តមអគ្គនាយក ដើម្បីបន្តការអភិវឌ្ឍទម្រង់របាយការណ៍ស្តង់ដារួមក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ សម្រាប់ដាក់ជូនក្រសួង-ស្ថាប័ន (របាយការណ៍សម្រាប់ថ្នាក់ជាតិ R85) និង រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ (របាយការណ៍សម្រាប់ថ្នាក់ក្រោមជាតិ R84 និង R86) ។

ព័ត៌មានលម្អិត

14

Sep, 2023

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប ជួបតំណាងបេសកកម្មធនាគារពិភពលោកដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបន្តការពិនិត្យលើចំណាយសាធារណៈ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, រសៀលថ្ងៃទី ១៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានទទួលជួបជាមួយតំណាងបេសកកម្មធនាគារពិភពលោក ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបន្តការពិនិត្យលើចំណាយសាធារណៈ ។ ជាកិច្ចចាប់ផ្តើម ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប បានសម្តែងកិច្ចស្វាគមន៍ និងជម្រាបជូនតំណាងបេសកកម្មធនាគារពិភពលោកថា មកទល់បច្ចុប្បន្ន គម្រោង FMIS កំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពន្លឿន និង ជំរុញកម្មវិធីកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។ ថ្វីបើការអនុវត្តកន្លងមក ក្រុមការងារជួបឧបសគ្គជាច្រើនក៏ដោយ ក៏ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង បានជំរុញឱ្យបន្តដំណើរការអនុវត្តគម្រោងទៅមុខជានិច្ច ជាពិសេសលើការតម្រឹមនីតិវិធីអនុវត្តការងារទាំងស្រុងតាមប្រព័ន្ធ, ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ និង ការកសាងសមត្ថភាពជាដើម ។ ជាក់ស្តែង រហូតមកដល់ពេលនេះ, នីតិវិធីអនុវត្តការងារទាំងស្រុងតាមប្រព័ន្ធ សម្រាប់ថវិកាចរន្ត សម្រេចការអនុវត្តបានចំនួន ៨ ក្រសួង-ស្ថាប័ន រួមមាន ១. ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ២. ក្រសួងបរិស្ថាន ៣. ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ៤. អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ ៥.ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ៦. ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ៧. ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ និង ៨. ក្រសួងយុត្តិធម៌ ។ ជុំវិញការអនុវត្តនីតិវិធីការងារទាំងស្រុងតាម FMIS ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប បានគូសបញ្ជាក់ថា ទោះបីជាការអនុវត្តទៅមុខក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺនៅតែមាន ជាពិសេស គឺការបន្តពន្យារពេលអនុវត្តពីអង្គភាពមួយចំនួន ដែលការណ៍នេះ ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ និង រាំងស្ទះដល់ដំណើរការកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទាំងមូលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។តំណាងបេសកកម្មធនាគារពិភពលោក បានអបអរសាទរចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃការអនវុត្តគម្រោង FMIS និង លទ្ធផលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នាពេលកន្លងមក […]

ព័ត៌មានលម្អិត

28

Aug, 2023

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០៣៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០២៣

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០៣៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ បានបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោង FMIS Cambodia ក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យា ដែលមាតិការួមមាន៖ ១. កម្មវិធី បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពី មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា ជូនក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១៤ បន្ថែម (រួមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល) ២. ការប្រមូលធាតុចូលដើម្បីអភិវឌ្ឍមុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ (AM) ក្នុង FMIS ពីតំណាងរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន និង ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ៣. កិច្ចពិភាក្សាក្នុងការវាយតម្លៃការអនុវត្តនីតិវិធីចំណាយថវិកាចរន្តតាម FMIS ទាំងស្រុង ៤. វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី វិជ្ជាជីវៈលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាម FMIS  ជូនគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលចំនួន ៤ ៥. វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី នីតិវិធីថ្មីគ្រប់មុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្តដែលមិនមានធានាចំណាយដោយឡែក តាម FMIS ទាំងស្រុង ផ្អែកតាមនីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មីសម្រាប់ក្រសួងចំនួន ៧ ៦. គន្លឹះសុវត្ថិភាពសំខាន់ៗ ក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបណ្តាញសង្គម Telegram ៧. ទំព័រសំណួរ និង ចម្លើយ ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

17

Aug, 2023

កិច្ចប្រជុំដំបូង ស្តីពី ការផ្តល់កិច្ចសហការពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាវាយតម្លៃលើប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តនីតិវិធីចំណាយថវិកាចរន្តតាម FMIS ទាំងស្រុង ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លោក ឈាង យូ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង ជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធចូលរួមកិច្ចប្រជុំដំបូង ស្តីពី “ការផ្តល់កិច្ចសហការពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាវាយតម្លៃលើប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តនីតិវិធីចំណាយថវិកាចរន្តតាម FMIS ទាំងស្រុងក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ” ។ កិច្ចប្រជុំដំបូង (ប្រជុំបើក) នេះរៀបចំឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២៣ តាមរយៈប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូពីចម្ងាយ ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានគន្លឹះៗ ទាំង ១១ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជា វុធណា ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង បានបញ្ជាក់ថា ដោយមានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានអនុញ្ញាតឱ្យអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងចុះធ្វើការសិក្សាវាយតម្លៃលើប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តនីតិវិធីចំណាយថវិកាចរន្តតាម FMIS ទាំងស្រុង ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតប្រតិភូបន្តថា ដើម្បីឱ្យការសិក្សាវាយតម្លៃនេះមានប្រសិទ្ធភាព និង គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ លោកស្នើសុំត្រៀមផ្តល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធ (ឯកសាររឹង ឬ ទន់) ទៅនឹងការអនុវត្តនីតិវិធីខាងលើ និង មានការស្នើសុំសម្ភាសន៍មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ ធ្វើតេស្តជាក់ស្តែង និង ឯកសារបន្ថែមក្នុងករណីចាំបាច់នាពេលចុះបេសកម្ម ។ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា អគ្គនាយកដ្ឋានសវកម្មផ្ទៃក្នុងនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានជ្រើសរើសអគ្គនាយកដ្ឋានគន្លឹះៗ ចំនួន ១១ ដើម្បីចុះសិក្សាវាយតម្លៃ នៅក្នុងត្រីមាសទី៣ (ខែសីហា និង ខែកញ្ញា) ដែលក្នុងនោះរួមមាន៖១. អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល២. អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ៣. អគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ៤. អគ្គនាយដ្ឋានពន្ធដារ៥. អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា៦. អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា៧. អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ៨. អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ៩. អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម១០. លេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម១១. លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ ជាលទ្ធផល លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

14

Aug, 2023

លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃលើឯកសារដេញថ្លៃផ្នែកទី១ “មជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការសុវត្ថិភាព”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នារសៀលថ្ងៃ សុក្រ ១០រោច ខែ ទុតិយាសាឍ ឆ្នាំ ថោះ បញ្ចស័ក ព.ស ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលជាគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យឯកសារដេញថ្លៃគម្រោង FMIS បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការត្រួតពិនិត្យ និង សម្រេចលើលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃលើឯកសារដេញថ្លៃផ្នែកទី១ “មជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការសុវត្ថិភាព” ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ៣ ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង សមាជិកនៃគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ និង គណៈកម្មការវាយតម្លៃឯកសារដេញថ្លៃដែលអញ្ជើញមកពី អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងគ្រប់គ្រងបំណុល និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។   គោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំគឺដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសំណើឯកសារដេញថ្លៃនៃលទ្ធកម្មកញ្ចប់ទី១ មជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការសុវត្ថិភាពផ្នែកទី១ របស់គម្រោង FMIS ជំហានទី៣ ឆ្នាំ ២០២១-២០២៥ ដែលបានវាយតម្លៃដោយគណៈកម្មាការវាយតម្លៃកិច្ចលទ្ធកម្មផ្គត់ផ្គង់គម្រោង FMIS ។   ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានស្នើដល់សមាជិកដែលបានចូលរួមឱ្យចូលរួមផ្តល់យោបល់ពិភាក្សា និង ពិនិត្យប្រកបដោយតម្លាភាព ភាពត្រឹមត្រូវស្របតាមនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដាលទ្ធកម្ម និង ស្របតាមបទប្បញ្ញតិជាធរមាន ជាពិសេសគិតគូរដល់គុណប្រយោជន៍ជារួមសម្រាប់ប្រទេសជាតិ លើការពិនិត្យ និង វាយតម្លៃ ក៏ដូចជាការវាយតម្លៃឯកសារឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព មានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពត្រឹមត្រូវ និង យុត្តិធម៌ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

7

Aug, 2023

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពី “ការចុះប្រតិបត្តិការដោយផ្ទាល់ ឬ តាមរយៈការបញ្ចូលទិន្នន័យ (upload) ចូលទៅក្នុងសៀវភៅធំ”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ដើម្បីបញ្ចូលប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និង គណនេយ្យដោយស្វ័យប្រវត្តិចូលទៅក្នុង FMIS តាមរយៈមុខងារសៀវភៅធំផ្ទាល់តែម្តង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំប្រជុំពិភាក្សាជាមួយ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេស ដែលអញ្ជើញមកពីគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលចំនួន ៤ និង អគ្គនាយដ្ឋានរតនាគារជាតិក្នុងនាមជាគណនេយ្យករសាធារណៈ ស្តីពី “ការចុះប្រតិបត្តិការដោយផ្ទាល់ ឬ តាមរយៈការបញ្ចូលទិន្នន័យ (upload) ចូលទៅក្នុងសៀវភៅធំ” នាថ្ងៃទី ២, ទី ៣ និង ថ្ងៃទី ៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២៣ តាមរយៈប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom ។គោលបំណងនៃការបញ្ចូលទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិ (Auto Upload Data) នេះគឺ៖១. សំដៅទៅលើការបញ្ចូលប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និង គណនេយ្យដោយស្វ័យប្រវត្តិចូលទៅក្នុង FMIS តាមរយៈមុខងារសៀវភៅធំផ្ទាល់តែម្តង២. ការប្រើប្រាស់ការបញ្ចូលទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិ សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលទាំង ៤ ទើបតែបានអនុវត្តការប្រើប្រាស់ FMIS (យោងតាមសេចក្តីណែនាំលេខ ០១៥ សហវ.សណន.អល ចុះថ្ងៃទី ៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣) ៣. យោងតាមការស្នើសុំពីអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ បានស្នើសុំក្រុមការងារ FMIS ក្នុងការសម្របសម្រួលលើផ្នែកបច្ចេកទេសជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់គណនេយ្យកររបស់គ្រឹះស្ថានទាំង ៤ លើការបញ្ចូលប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និង គណនេយ្យដោយស្វ័យប្រវត្តិចូលទៅក្នុង FMIS ដោយចាប់បញ្ចូលទិន្នន័យចាប់ពីដើមខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៣ ដល់ចុងខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣ ។សូមរំលឹកផងដែរថា គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលចំនួន ៤ រួមមាន៖ ១. គ្រឹះស្ថានអង្គរ, ២. វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និង អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា, […]

ព័ត៌មានលម្អិត

1

Aug, 2023

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាកម្រិតបច្ចេកទេសស្តីពី “រំហូរចលនាឥណទានសម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃ ចន្ទ ១៤កើត ខែ ទុតិយាសាឍ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៣១ ខែ កក្កដា ឆ្នំា ២០២៣ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេសតំណាងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ (GDSNAF) ដើម្បីកំណត់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់រំហូរចលនាឥណទានសម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ តាម FMIS ឬ ប្រព័ន្ធឯកសារឌីជីថល FMIS Portal ជំនាន់ទី 2 ។   ជាលទ្ធផល លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMISនិងតំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ (GDSNAF)បានឯកភាពលើរំហូរផ្ទៃក្នុងសម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ព្រមទាំងបានប្រមូលធាតុចូលសំខាន់ៗ ដើម្បីបន្តពិភាក្សានៅក្នុងការកំណត់នូវលក្ខខណ្ឌរំហូរចលនាឥណទាន ដែលជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង អនុគណនីហាមឃាត់របស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

31

Jul, 2023

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន ១៧ រូប

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

*** ការជ្រើសរើស ការជ្រើសរើសត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពលើការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មាត់ពីគណកម្មាធិការជ្រើសរើស។ ការជ្រើសរើសនេះត្រូវបានបើកចំហដល់បេក្ខជន ឬបេក្ខនារីទាំងអស់មកពីគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ន និងសាធារណៈជន។   *** ការដាក់ពាក្យស្នើសុំជ្រើសរើស បេក្ខជន/បេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV) ដោយបញ្ជាក់ពីជំនាញ បច្ចេកទេស និងបទពិសោធន៍ ដូចដែលមានចែងខាងលើ ព្រមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិច Email: hr@pfm.gov.kh យ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃ ចន្ទ ១៣រោច ខែ ទុតិយាសាឍ ឆ្នាំ ថោះ បញ្ចស័ក ព.ស ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២៣ វេលាម៉ោង៥ និង ៣០នាទី ល្ងាច។ អ.គ.ហ. ទទួលពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះចូលបម្រើការងារតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ (Online) តែប៉ុណ្ណោះ។ ចំណាំ៖ មានតែបេក្ខជន/បេក្ខនារីដែលបានជាប់ជម្រុះបឋម (Shortlisted) តែប៉ុណ្ណោះ ដែលនឹងត្រូវអញ្ជើញមកសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មាត់។   *** ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាញយកលក្ខខណ្ឌយោងតាមគេហទំព័រ https://bit.ly/3pMWkHV ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ផ្លូវលេខ ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បន្ទប់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានកំណែទម្រង់ អគារ “ក” ជាន់ទី៣ ទូរស័ព្ទទាក់ទង : 077 359 949 /អ៊ីមែល: hr@pfm.gov.kh

ព័ត៌មានលម្អិត

28

Jul, 2023

វឌ្ឍនភាពនៃការរៀបចំមុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ក្នុង FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពីវឌ្ឍនភាពនៃមុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ក្នុង FMIS ដែលមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមប្រតិភូអគ្គនាយករតនាគារជាតិ, ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីអញ្ជើញមកពីអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា, អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ, អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ មានប្រសាសន៍ពីគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំគឺដើម្បីពិនិត្យ និង ពិភាក្សាពីមុខងារ, ការប្រើប្រាស់ និង អត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការរៀបចំមុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋក្នុង FMIS ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពីសារសំខាន់របស់មុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋក្នុង FMIS ដែលជាសំណុំមុខងារក្នុង FMIS ដែលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ទិន្នន័យចាំបាច់ដើម្បីផលិតបានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានលក្ខណៈពេញលេញ មិនមែនកត់ត្រាតែព័ត៌មានរូបធាតុទេ តែក៏កត់ត្រាព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុផងដែរ ។ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានធ្វើបទបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍ និង មុខងារក្នុងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋក្នុង FMIS ថា អាចមានលទ្ធភាពក្នុងកែសម្រួលព័ត៌មានរបស់ទ្រព្យនៅពេលមានការវាយតម្លៃ ឬ ការប្រែប្រួលរបស់ទ្រព្យហើយមានកំណត់ត្រាព័ត៌មានច្បាស់លាស់ ។ មិនត្រឹតតែប៉ុណ្ណោះ មុខងារនេះក៏អាចមានលទ្ធភាពបន្ថែម ឬ បន្ថយនូវព័ត៌មានដែលមានតម្រូវការបន្ថែម ឬ មិនមានតម្រូវការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង ហើយអាចបង្កើតព័ត៌មានទ្រព្យបានដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយទាញព័ត៌មាន និង ទិន្នន័យពីមុខងារគណនីត្រូវសងក្នុង FMIS ។ ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មានប្រសាសន៍គាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងការប្រើប្រាស់មុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋក្នុង FMIS ដែលជាប្រព័ន្ធរួម ។ ក្នុងនោះដែរ ឯកឧត្តមអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិក៏បានលើកឡើងពីគុណប្រយោជន៍ តម្លៃបន្ថែមរបស់មុខងារនេះ ក្នុងការប្រៀបធៀបដែលមានទិន្នន័យច្រើន និង ល្អជាងប្រព័ន្ធផ្សេង ម្យ៉ាងក្នុង FMIS គឺជាកន្លែងមានទិន្នន័យប្រមូលផ្តុំដែលមានងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ក៏បានរំលឹកលើកឡើងថា អភិក្រមក្នុងការអនុវត្តគម្រោង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

19

Jul, 2023

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារ និង ត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំត្រីមាសទី ២ ក្នុងក្របខណ្ឌ នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង លេខាធិការដ្ឋាន FMWG

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាង ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពី ការបូកសរុបលទ្ធផលការងារ និង ត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារប្រចំាត្រីមាសទី ២ ក្នុងក្របខណ្ឌនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង លេខាធិការដ្ឋាន FMWG នាព្រឹកថ្ងៃ ពុធ ២កើត ខែ ទុតិយាសាឍ ឆ្នាំ ថោះ បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៩ ខែ កក្កដា ឆ្នំា ២០២៣ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការរង បានគូសបញ្ជាក់ថា ស្របតាមការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ កសហវ លើផែនការសកម្មភាពរួមនៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឆ្នាំ ២០២៣ នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន បាននិងកំពុងបន្តខិតខំអនុវត្តសកម្មភាពការងារយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ដើម្បីសម្រេចបានតាមសូចនាករដែលបានកំណត់ ដោយផ្តោតសំខាន់នៅក្នុងការបន្តពង្រីក និង ពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ និង ការប្រើប្រាស់ FMIS ជាពិសេស ទិសដៅការងារបន្តសម្រាប់ត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០២៣ ។ សូមបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរថា នៅក្នុងត្រីមាសទី ២ នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចលទ្ធផលការងារបាន ៩៥% បើធៀបនឹងសូចនាករដែលបានកំណត់ ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ កិច្ចប្រជុំបានបញ្ចប់ទៅដោយមានការចូលរួមយ៉ាងផុសផុលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញគ្រប់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធ ទៅលើវឌ្ឍនភាពការងារដែលសម្រេចបាន, បញ្ហាប្រឈម និង ផែនការអនុវត្តការងារបន្ត ដែលជាធាតុចូលដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបន្តទិសដៅការងារសម្រាប់ត្រីមាសទី ៣ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

19

Jul, 2023

បញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមស្ដីពី “គន្លឹះថ្មីៗបន្ថែមលើការប្រើប្រាស់ FMIS”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមស្ដីពី “គន្លឹះថ្មីៗបន្ថែមលើការប្រើប្រាស់ FMIS” ជូនក្រសួង-ស្ថាប័ន, អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត, និង រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ដែលបាននិងកំពុងប្រើប្រាស់ FMIS ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមខាងលើ ដឹកនាំដោយ លោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង ជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS មានសិក្ខាកាមចូលរួមសរុបចំនួន ១៥១៧ រូប ក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន ៦២៧ រូប ដោយប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ ដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣ តាមរយៈប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូ ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom ។   វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមនេះ ក្រុមការងារបានដកស្រង់ពីពីបញ្ហា និង កំហុសដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់ ដោយទទួលបានពីអ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈដោយផ្ទាល់ និង ប្រយោល តួយ៉ាងតាមរយៈប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ PK-The Helper ជាដើម ដែលក្រុមការងារបានដោះស្រាយជូនរួចរាល់មកចែករំលែកជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ។ ក្រុមការងារក៏បានលើកយកគន្លឹះថ្មីបន្ថែមលើការប្រើប្រាស់ FMIS មកចែករំលែកជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរ ។   ក្រសួង-ស្ថាប័ន, អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត, រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត, និង រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗ ចំណុចគន្លឹះសំខាន់ៗពីការប្រើប្រាស់ FMIS ដែលអាចជួយសម្រួលដល់ការចុះប្រតិបត្តិការ ការប្រើប្រាស់មុខងារថ្មី និង បានយល់ពីសារៈប្រយោជន៍នៃការទាញយករបាយការណ៍ចេញពី FMIS មកប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការជាក់ស្តែង ។ ជាមួយគ្នានេះដែរសិក្ខាកាមទាំងអស់បានចូលរួមយ៉ាងផុសផុលក្នុងការសាកសួរសំណួរ និង សំណូមពរផ្សេងៗដល់ក្រុមការងារ ដើម្បីជួយដោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ព្រមទាំងមានការពេញចិត្តចំពោះការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែម ដោយអាចទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗ និង បច្ចុប្បន្នភាពនៃមុខងាររបស់ FMIS និង អាចចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មីៗទាំងនោះជូនទៅអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតក្នុងក្រសួង-ស្ថាប័ន […]

ព័ត៌មានលម្អិត

10

Jul, 2023

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមស្តីពី គន្លឹះថ្មីបន្ថែមលើការប្រើប្រាស់ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមស្តីពី “គន្លឹះថ្មីៗបន្ថែមលើការប្រើប្រាស់ FMIS” ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួង-ស្ថាប័ន ដែលបានអនុវត្តនីតិវិធីការងារតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដឹកនាំដោយលោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង ជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នាថ្ងៃច័ន្ទ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣ តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមនេះ រៀបចំឡើង ដោយស្របទៅតាមផែនការសកម្មភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ៣ ឆ្នាំ ២០២៣ នេះ ក្នុងគោលបំណងបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមការងារ ក៏ដូចជាជួយពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមជូន ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន, អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត និង រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ ដែលបាននិងកំពុងប្រើប្រាស់ FMIS ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានមូលដ្ឋាន និង ការប្រើប្រាស់ FMIS ព្រមទាំងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបឋមពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ FMIS ដោយខ្លួនឯង និង ដើម្បីធានាជូនក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីការងារនៅក្នុង FMIS ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀត ។ ជាលទ្ធផល បន្ទាប់ពី ក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បញ្ចប់ការធ្វើបទបង្ហាញពីមុខងារក្នុង FMIS ក៏ដូចជាការងារពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតនោះ មានការអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងផុសផុលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ រួមមានការបញ្ចេញមតិកោតសរសើរ និង សំណួរចម្លើយ ក៏ដូចជាការស្នើសុំពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញទទួលបន្ទុកដែលអញ្ជើញចូលរួម ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

7

Jul, 2023

ពិធី ប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីចំណាយថវិកាចរន្តដែលមិនមានធានាចំណាយដោយឡែកតាម FMIS ទាំងស្រុង, ពង្រីកការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ FMIS នៅការដ្ឋានថ្មី, ពង្រីកការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ FMIS Portal ជំនាន់ទី ១ នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលនៅសេសសល់ និង ពង្រីកសន្ធានកម្មទិន្នន័យរវាង FMIS ជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ៤ រោច ខែ បឋមសាឍ ឆ្នាំ ថោះ បញ្ចស័ក ព.ស ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ០៦ ខែ កក្កដា ឆ្នំា ២០២៣, សណ្ឋាគារហៃយ៉ាត់ រីជិនស៊ី ភ្នំពេញ, ឯកឧត្ដមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានដឹកនាំពិធីដោយផ្ទាល់ និង តាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញពីចម្ងាយស្តីពី “ប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីចំណាយថវិកាចរន្តដែលមិនមានធានាចំណាយដោយឡែកតាម FMIS ទាំងស្រុង, ពង្រីកការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ FMIS Portal ជំនាន់ទី ១ នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលនៅសេសសល់ និង ពង្រីកសន្ធានកម្មទិន្នន័យរវាង FMIS ជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ” ដោយមានការចូលរួមដ៏ច្រើនកុះករដែលលើសពីការរំពឹងទុកទាំងការចូលរួមដោយផ្ទាល់ និង ការចូលរួមតាមរយៈអនឡាញ ពីឯកឧត្តម លោកជំទាវ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង-ស្ថាប័ន, ថ្នាក់ដឹកនាំអភិបាលខេត្ត និង ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំ តំណាងក្រសួង-ស្ថាប័ន, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត, រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត, រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឃុំ សង្កាត់ និង តំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សរុបប្រមាណ ១៨០០ រូប ។ ថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរ ឯកឧត្ដមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានគូសបញ្ជាក់ថា ការពង្រីកវិសាលភាពនៃការប្រើប្រាស់ FMIS ជាមួយនឹងការពង្រីកវិសាលភាពនៃការអនុវត្តនីតិវិធីហិរញ្ញវត្ថុតាម FMIS ទាំងស្រុង គឺជាការចូលរួមចំណែកមួយនៅក្នុងការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ផ្អែកតាមក្របខណ្ឌគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឌីជីថល ។ ដូច្នេះ មន្ត្រីរាជការត្រូវត្រៀមលក្ខណៈឱ្យបានរួចរាល់ ក្នុងការរៀនសូត្របន្ថែមនូវមេរៀនពាក់ព័ន្ធនឹងឌីជីថល ចាប់យកនូវរបៀបធ្វើការងារតាមបែបឌីជីថល និង បង្កើនភាពស៊ាំឱ្យបានលឿនតាមឱ្យទាន់កាលៈទេសៈនៃការវិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ។ ស្របពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

7

Jul, 2023

កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយលើការអនុវត្តសេចក្តីណែនាំស្តីពី “ការអនុវត្តស្វ័យប្រវត្តិកម្មផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យរវាងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបៀវត្សមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និង ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្រាប់បៀវត្ស”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយលើការអនុវត្តសេចក្តីណែនាំស្តីពី “ការអនុវត្តស្វ័យប្រវត្តិកម្មផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យរវាងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបៀវត្សមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និង ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្រាប់បៀវត្ស” ដឹកនាំដោយ លោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង ជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលបានរៀបចំនៅថ្ងៃទី ៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣ តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ ដើម្បីជម្រាបអំពីការត្រៀមក្នុងការអនុវត្តស្វ័យប្រវត្តិកម្មខាងលើ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ។ មានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនេះ លោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា បានលើកឡើងអំពីសាវតានៃការធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យកន្លងមករវាងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបៀវត្សមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និង ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្រាប់បៀវត្ស • នៅខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ សេចក្តីណែនាំលេខ ០០៥ បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ការអនុវត្តសន្ធានកម្មប្រាក់បៀវត្សពីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ • នៅខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២ សេចក្តីណែនាំលេខ ០០១ បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ការអនុវត្តសន្ធានកម្មប្រាក់បៀវត្ស ទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ៦ បន្ថែម រួមមាន៖ ១. ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ, ២. ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា, ៣. ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ និងនវានុវត្តន៍, ៤. ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍, ៥. ក្រសួងសុខាភិបាល និង ៦. ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ • នៅខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៣ បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ការអនុវត្តសន្ធានកម្មប្រាក់បៀវត្សទៅកាន់ អង្គភាពថវិកាអាណាប័កដែលទើបតែពេញសិទ្ធចំនួន ៦ បន្ថែម ដែលបំបែកចេញពី អគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រួមមាន៖ ១. អគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ, […]

ព័ត៌មានលម្អិត

7

Jul, 2023

សុន្ទរកថា អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី, រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ថ្លែងក្នុងពិធី ប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីចំណាយថវិកាចរន្ត ដែលមិនមានធានាចំណាយដោយឡែក តាម FMIS ទាំងស្រុង, ពង្រីកការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ FMIS នៅការដ្ឋានថ្មី, ពង្រីកការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ FMIS Portal ជំនាន់ទី ១ ដែលនៅសេសសល់ នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និង ពង្រីកសន្ធានកម្មទិន្នន័យ រវាង FMIS ជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព័ត៌មានលម្អិត

20

Jun, 2023

ការចុះគាំទ្រដល់ទីកន្លែងបំពេញការងារផ្ទាល់ ក្នុងការអនុវត្តមុខងារស្នូលរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅ “មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលធុរៈកិច្ចថ្មី “តេជោ” និង វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ស្របតាមផែនការសកម្មភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានចុះគាំទ្រក្នុងការអនុវត្តមុខងារស្នូលរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅ “មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលធុរៈកិច្ចថ្មី “តេជោ” និង វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា” ដើម្បីធានាថាមន្ត្រីជំនាញបន្ទុកថវិកាក្រោយទទួលបានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដោយរលូនតាមតម្រូវការ និង មាននិរន្តរភាព ។ គោលបំណងនៃសកម្មភាពចុះគាំទ្រនេះ គឺ៖ ១. ត្រួតពិនិត្យមើលលទ្ធផលជាក់ស្តែងក្រោយពីបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ២. ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលើការអនុវត្តផ្ទាល់ ជាមួយនឹងប្រតិបតិ្តការជាក់ស្តែង ជាពិសេសគឺការកត់ត្រាជាមួយប្រព័ន្ធតែម្តង ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ បានហ្វឹកហាត់ផ្ទាល់ជាមួយមន្ត្រីជំនាញទទួលបន្ទុក ដើម្បីបង្កើនភាពថ្នឹក (ស្ទាត់ជំនាញ) ទៅនឹងរបៀបនៃការកត់ត្រា ៣. បំពេញបន្ថែម លើចំណុចគន្លឹះសំខាន់ៗ ដើម្បីពន្លឿនការកត់ត្រា ក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រពេលកែប្រែប្រតិបត្តិការនៅពេលមានកំហុសឆ្គង ៤. បង្ហាញពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗជាបឋមដោយខ្លួនឯង៕

ព័ត៌មានលម្អិត

19

Jun, 2023

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីបច្ចេកទេសទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និង ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ SARMIS របស់ក្រសួងបរិស្ថាន និង ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្នុងបំណងប្រមូលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធឱ្យបានពេញលេញ និង គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដើម្បីជាប្រើប្រាស់ធាតុចូលក្នុងការរៀបចំអភិវឌ្ឍមុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បរដ្ឋ (Asset Management-AM) ក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្ត្រីអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីបច្ចេកទេសទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និង ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ SARMIS របស់ក្រសួងបរិស្ថាន និង ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ ដែលមានការចូលរួមពីតំណាងអគ្គាធិការដ្ឋាន និង អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា បានថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងបរិស្ថាន និង ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ ព្រមទាំងមន្ត្រីបច្ចេកទេសដែលបានចូលរួមផ្ទាល់ដែលតែងគាំទ្រ និង សហការយ៉ាងជិតស្និតក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាន រួមទាំង ឯកសារពាក់ព័ន្ធនានា ដែលជាតម្រូវការរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដើម្បីរៀបចំមុខងារ AM ក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យមានមុខងារពេញលេញសម្រាប់គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដោយមានភាពងាយស្រួល និង បានទាន់ពេលវេលា ។ ក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះ ក្រុមការងារអន្តរក្រសួងបានពិភាក្សាអំពីបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ការកត់ត្រាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋថ្មី ការផ្ទរទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋផ្ទៃក្នុងអង្គភាពប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុងគ.ប.ទ និង អន្តរក្រសួង ការជម្រះទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និង ការបង្ហាញផ្ទាល់ក្នុងប្រព័ន្ធ SAMIS ក្នុងការកត់ត្រាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋថ្មី និង ការទាញចេញនូវរបាយការណ៏នានា ។ កិច្ចប្រជុំពិភាក្សានេះ មន្ត្រីជំនាញទទួលបន្ទុកតំណាងក្រសួងទាំងពីរ ក៏បានលើកពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការអនវុត្តការងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋរួមមាន កង្វះខាតធនធានមនុស្ស នីតិវិធីអនុវត្តការងារមានលក្ខណៈស៊ាំញ៉ាំ ព្រមទាំងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

14

Jun, 2023

សកម្មភាពបន្តចុះត្រួតពិនិត្យ និង ថែទាំ ព្រមទាំងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ និង ឧបករណ៍មួយចំនួនទៀតក្នុងក្របខណ្ឌគម្រោង FMIS នៅតាមមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, រតនាគារ និង រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ស្របតាមផែនការសកម្មភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបន្តចុះត្រួតពិនិត្យ និង ថែទាំ ព្រមទាំងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ និង ឧបករណ៍មួយចំនួនទៀតក្នុងក្របខណ្ឌគម្រោង FMIS នៅតាមមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, រតនាគារ និង រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ដើម្បីធានាថាឧបករណ៍សម្ភារទាំងអស់ដំណើរការបានល្អ និង ប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនតាមតម្រូវការ និង មាននិរន្តរភាព ។

ព័ត៌មានលម្អិត

14

Jun, 2023

ការចុះគាំទ្រដល់ទីកន្លែងបំពេញការផ្ទាល់ ក្នុងការអនុវត្តមុខងារ រៀបចំផែនការថវិកា (BPS) និង មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ (PR)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

សកម្មភាពបេសកកម្មរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រង់គម្រោង FMIS ក្នុងការចុះគាំទ្រដល់ទីកន្លែងបំពេញការផ្ទាល់ ក្នុងការអនុវត្តមុខងារ រៀបចំផែនការថវិកា (BPS) និង មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ (PR) ជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ។ គោលបំណងនៃសកម្មភាពចុះគាំទ្រនេះ គឺ ១. ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលើការអនុវត្តផ្ទាល់ ជាមួយនឹងប្រតិបតិ្តការជាក់ស្តែង ជាពិសេសគឺការកត់ត្រាជាមួយប្រព័ន្ធតែម្តង ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ បានវឹកហាត់ផ្ទាល់ជាមួយមន្ត្រីជំនាញទទួលបន្ទុក ដើម្បីបង្កើនភាពថ្នឹក (ស្ទាត់ជំនាញ) ទៅនឹងរបៀបនៃការកត់ត្រា, ២. ពន្យល់សម្អិតបន្ថែមលើចំណុចគន្លឹះសំខាន់ៗ ដើម្បីពន្លឿនការកត់ត្រា ក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រពេលកែប្រែប្រតិបត្តិការនៅពេលមានកំហុសឆ្គង និង ៣. ចេះដោះស្រាយករណីមានបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗ ។ គិតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុមការងារបានចុះគាំទ្រដោយផ្ទាល់ នៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ មួយចំនួនរួមមាន៖ ខេត្តស្វាយរៀង, ខេត្តព្រៃវែង, ខេត្តកំពង់ស្ពឺ, ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង, ខេត្តកំពត និង ខេត្តកែប ។

ព័ត៌មានលម្អិត

14

Jun, 2023

កិច្ចពិភាក្សាក្នុងការវាយតម្លៃការអនុវត្តនីតិវិធីចំណាយថវិកាចរន្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តចំណាយថវិកាចរន្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថាន ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងមក ។ ក្នុងន័យ ពិនិត្យមើលពីប្រសិទ្ធភាព និង ស័ក្តិភាពក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងរបស់ក្រសួងទាំង២ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាង ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ស្តីពី “កិច្ចពិភាក្សាក្នុងការវាយតម្លៃការអនុវត្តនីតិវិធីចំណាយថវិកាចរន្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង” ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធរួមមាន តំណាងអគ្គាធិការដ្ឋាន, តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលបានរៀបចំនៅថ្ងៃទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា បានមានមតិស្វាគមន៍ និង បង្ហាញអំពីគោលបំណងនៃកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីឱ្យមានការជួយសម្របសម្រួល ត្រួតពិនិត្យ និង ជំរុញដល់ការអនុវត្តនីតិវីធីចំណាយថវិកាចរន្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ប្រកបដោយភាពរលូន និង មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ឯកឧត្តម បានស្នើសុំដល់ តំណាងអគ្គាធិការដ្ឋាន និង តំណាងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ចូលរួមសហការក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលលើការអនុវត្តការងាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់លើនីតិវិធីថ្មីនេះ ឱ្យស្របតាមសេចក្តីណែនាំដែលបានដាក់ចេញ និង ត្រូវប្រាកដថាគ្រប់អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិរបស់ក្រសួងទាំង ២ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

13

Jun, 2023

សកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រង់គម្រោង FMIS ក្នុងការចុះគាំទ្រដល់ទីកន្លែងបំពេញការងារផ្ទាល់ ក្នុងការអនុវត្តមុខងារស្នូលរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅ ”គ្រឹះស្ថានអង្គរ”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

សកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រង់គម្រោង FMIS ក្នុងការចុះគាំទ្រដល់ទីកន្លែងបំពេញការងារផ្ទាល់ ក្នុងការអនុវត្តមុខងារស្នូលរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅ “គ្រឹះស្ថានអង្គរ” ———– ស្របតាមផែនការសកម្មភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានចុះគាំទ្រក្នុងការអនុវត្តមុខងារស្នូលរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅ ”គ្រឹះស្ថានអង្គរ” ដើម្បីធានាថាមន្ត្រីជំនាញបន្ទុកថវិកាក្រោយទទួលបានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដោយរលូនតាមតម្រូវការ និង មាននិរន្តរភាព ។ គោលបំណងនៃសកម្មភាពចុះគាំទ្រនេះ គឺ៖ ១. ត្រួតពិនិត្យមើលលទ្ធផលជាក់ស្តែងក្រោយពីបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ២. ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលើការអនុវត្តផ្ទាល់ ជាមួយនឹងប្រតិបតិ្តការជាក់ស្តែង ជាពិសេសគឺការកត់ត្រាជាមួយប្រព័ន្ធតែម្តង ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ បានវឹកហាត់ផ្ទាល់ជាមួយមន្ត្រីជំនាញទទួលបន្ទុក ដើម្បីបង្កើនភាពថ្នឹក (ស្ទាត់ជំនាញ) ទៅនឹងរបៀបនៃការកត់ត្រា ៣. បំពេញបន្ថែម លើចំណុចគន្លឹះសំខាន់ៗ ដើម្បីពន្លឿនការកត់ត្រា ក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រពេលកែប្រែប្រតិបត្តិការនៅពេលមានកំហុសឆ្គង ៤. បង្ហាញពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗជាបឋមដោយខ្លួនឯង ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

13

Jun, 2023

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពីការដាក់បញ្ចូលការអនុវត្តនីតិវិធីកិច្ចលទ្ធកម្មក្នុង FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

តំណាងរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS, ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង និង អនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំ និង ក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ឈឹម សារ៉េត អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ ដើម្បីប្រជុំពិភាក្សា និង ស្វែងរកមធ្យោបាយយ៉ាងណាឱ្យការអនុវត្តនីតិវិធីកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈតាម FMIS ទាំងស្រុង លើដំណើរការគ្រប់គ្រងការដេញថ្លៃ, ការគ្រប់គ្រងការវាយតម្លៃ និង កាគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យាកិច្ចលទ្ធកម្ម ។ កិច្ចប្រជុំនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ជាលទ្ធផល ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីនៃអង្គភាពទាំង ២ បានយល់ព្រមព្រៀងគ្នាដោយបញ្ជូលនីតិវិធីកិច្ចលទ្ធកម្មខាងលើអនុវត្តតាម FMIS ជាអតិបរិមា បើទោះជានៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលត្រូវការស្នើសុំការសម្រេចបន្ថែមពីថ្នាក់ដឹកនាំដូចជា ការប្រើប្រាស់ហត្ថលេខាឌីជីថលជាផ្លូវការជាដើម ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

13

Jun, 2023

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៉ីប ៖ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មិនជឿថាអាចសម្រេចកិច្ចការងារបានឡើយ ប្រសិនបើមិនមាន FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៉ីប ៖ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មិនជឿថាអាចសម្រេចកិច្ចការងារបានឡើយ ប្រសិនបើមិនមានប្រព័ន្ធ FMIS មានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ស្តីពីការរៀបចំនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចលទ្ធកម្មតាម FMIS និងការងាររៀបចំសន្ធានកម្មរវាង FMIS និង ប្រព័ន្ធ EFMS របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៉ីប ប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានឱ្យដឹងថា កាលណាមិនប្រើប្រព័ន្ធ FMIS ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មិនជឿថាអាចសម្រេចការងារបានឡើយ ជាពិសេសនោះគឺមិនមានចីរភាពនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានលើកឡើងដូច្នេះ គឺចំពេលដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ជំរុញការប្រើប្រាស់ FMIS នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា តាមពីរជម្រើសផ្សេងគ្នា ពោលគឺជម្រើសទីមួយធ្វើឡើងតាមរយៈការធ្វើសន្ធានកម្មរវាង FMIS និង EFMS និងជម្រើសទីពីរតាមរយៈការសិក្សាពីលទ្ធភាពនៃការដាក់ FMIS ឱ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ផ្ទាល់តែម្តង ។ ដោយឡែក សម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាលើការងាររៀបចំនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចលទ្ធកម្មតាម FMIS ក្នុងនោះទិដ្ឋភាពទូទៅនៃមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញនៅក្នុង FMIS ដែលមានមុខងារគ្រប់គ្រងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ ,មុខងារផែនការលទ្ធកម្ម ,មុខងារគ្រប់គ្រងការដេញថ្លៃ និង មុខងារគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា រួមទាំងរំហូរនីតិវិធីថ្មីតាម FMIS ត្រូវទាមទារអោយមានការចូលរួមពីអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ ដោយសារតែរំហូរនីតិវិធីក្នុងផ្នែកលទ្ធកម្មនេះនៅមានភាពស្មុគស្មាញច្រើន ដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះ នីតិវិធីថ្មីមិនអាចអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធទាំងស្រុងបាននោះទេ តម្រូវឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចពិចារណាក្នុងការលុបបំបាត់ ឬ កាត់បន្ថយនីតិវិធីខាងក្រៅឱ្យមកខ្លី ហើយនីតិវិធីនេះនឹងអាចធ្វើការអនុវត្តបានតាមប្រព័ន្ធទាំងស្រុងនៅពេលអនុវត្តលទ្ធកម្មអេឡិកត្រូនិច ជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់លើការប្រើប្រាស់ឯកសារជា Softcopy និង ការអនុវត្តហត្ថលេខាឌីជីថលក្នុងក្របខណ្ឌរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងមូល ។

ព័ត៌មានលម្អិត

13

Jun, 2023

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០៣៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០៣៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ បានបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោង FMIS Cambodia ក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យា ដែលមាតិការួមមាន៖ ១. សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្តីពីការតម្រឹមនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាម FMIS ទាំងស្រុង និង ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ, ២. ពិធីប្រកាសពង្រឹកការប្រើប្រាស់មុខងាររបស់ FMIS ការអនុវត្តនីតិវិធីតាម FMIS ទាំងស្រុង ការប្រើប្រាស់ FMIS Portal ជំនាន់ទី១ នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និង ការដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោងរៀបចំមុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនៅក្រសួងចំនួន៥, ៣. ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពី មុខងាររៀបចំផែនការថវិកាជូនដល់អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញចំនួន ១៦បន្ថែម, ៤. សកម្មភាពត្រៀមរៀបចំដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នីតិវិធីថ្មី លើមុខសញ្ញាថវិកាចរន្ត សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ៥, ៥.កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើតម្រូវការសម្រាប់អភិវឌ្ឍមុខងារថ្មី មុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ-Asset Management, ៦.វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីមុខងាររៀបចំផែនការថវិកា, ៧. ការសិក្សា និង ការកំណត់តម្រូវការរបាយការណ៍ស្តង់ដា ដែលអាចប្រើប្រាស់រួមគ្នារវាងបណ្តាអង្គភាពរដ្ឋបាលថវិកាថ្នាក់ជាតិ និង ថ្នាក់ក្រោមជាតិ, ៨. ការចុះត្រួតពិនិត្យ ថែទាំឧបករណ៍សម្ភារៈ និង បច្ចេកទេសក្នុងការដំឡើងឧបករណ៍គ្រប់គ្រងបណ្តាញអគ្គិសនី សិក្សាគូសប្លង់ទីតាំងអ្នកប្រើប្រាស់ និង ផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍បណ្តាញតភ្ជាប់, ៩. ទំព័រសំណួរ-ចម្លើយ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

23

May, 2023

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ប្រជុំបើកឯកសារដេញថ្លៃផ្នែកទី១ នៃកញ្ចប់លទ្ធកម្មទី១ ពាក់ព័ន្ធនឹង “មជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការសុវត្ថិភាព” ក្របខណ្ឌនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ៣

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ប្រជុំបើកឯកសារដេញថ្លៃផ្នែកទី១ នៃកញ្ចប់លទ្ធកម្មទី១ ពាក់ព័ន្ធនឹង “មជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការសុវត្ថិភាព” ក្របខណ្ឌនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ៣ ។ យោងតាមនីតិវិធីអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម និង មានតម្លាភាព គណៈកម្មាត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃឯកសារដេញថ្លៃគម្រោង FMIS បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបើកឯកសារដេញថ្លៃជាសាធារណៈលើកញ្ចប់លទ្ធកម្មខាងលើនេះ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រឹក ថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ កិច្ចប្រជុំបើកឯកសារដេញថ្លៃនេះ ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ជំនួសមុខឱ្យ ឯកឧត្តម មាស សុខសេនសាន អគ្គលេខាធិការ និង ជាអនុប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលជាតំណាងឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យការវាយតម្លៃឯកសារដេញថ្លៃរបស់គម្រោង FMIS និង ដែលមានការចូលរួមពីសមាជិក សមាជិកាគណៈកម្មាការត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃឯកសារដេញថ្លៃគម្រោង FMIS, តំណាងក្រុមហ៊ុន និង បុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការជាច្រើនរូបទៀត ។ សម្រាប់កញ្ចប់លទ្ធកម្ម “មជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការសុវត្ថិភាព” របស់គម្រោង FMIS គឺមានក្រុមហ៊ុនទិញឯកសារដេញថ្លៃចំនួន ៦ និង មានក្រុមហ៊ុនចំនួន ៣ ដែលបានមកដាក់ឯកសារដេញថ្លៃ ។ ក្រុមការងារបានដំណើរការអនុវត្តនីតិវិធីបើកឯកសារដេញថ្លៃដោយមានការចូលរួមត្រួតពិនិត្យយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និង ចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់លើឯកសារដាក់ដេញថ្លៃពីតំណាងក្រុមហ៊ុន ព្រមទាំងសមាជិកគណៈកម្មាត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃឯកសារដេញថ្លៃគម្រោង FMIS និង អ្នកពាក់ព័ន្ធ ។ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ និង មានសុវត្ថិភាព សមាជិកគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ និង គណៈកម្មការវាយតម្លៃឯកសារដេញថ្លៃ នៃក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

5

May, 2023

28

Apr, 2023

28

Apr, 2023

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីកម្មវិធី “បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពី មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា ជូនក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១៤ បន្ថែម (រួមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល)”

ដោយ៖: | Tags: , , , , , , , | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃ អង្គារ ៦រោច ខែ ចេត្រ ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១១ ខែ មេសា ឆ្នំា ២០២៣, តាមរយៈប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូ ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំកម្មវិធី “បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពី មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា” ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រី នៃក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១៤ បន្ថែម (រួមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល) ដែលក្នុងនោះរួមមាន ៖ ១.ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា រួមទាំង៖ ១-វិទ្យាសា្ថនជាតិអប់រំ, ២-វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា និង ៣-គណៈ កម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជា; ២.ក្រសួងសុខាភិបាល រួមទាំង អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍; ៣.ក្រសួងមហាផ្ទៃ រួមទាំង៖ ១-អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន, ២-អគ្គ-លេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស (គ.ជ.ប.ជ), ៣-គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទារុណកម្ម អំពើឃោរឃៅ អំពើអមនុស្សធម៌ អំពើធ្វើទុក្ខបុកម្នេញឬទារុណកម្ម (គ.ជ.ប.ទ), និង ៤-អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក; ៤.ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា ៦.គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ៧.ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ច ៨.ក្រសួងការពារជាតិ ៩.ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ១០.ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ១១.ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ ១២.ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ រួមទាំង សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ១៣. ក្រសួងផែនការ ១៤. ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ ។ កម្មវិធីនេះ បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រី មកពីក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១៤ (រួមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល) […]

ព័ត៌មានលម្អិត

26

Apr, 2023

ការបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើ “មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា” ជូនក្រសួង-ស្ថាប័ន ចំនួន ១២ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ចំនួន ១៧

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅថ្ ងៃពុធ ៧កើត ខែ ពិសាខ ឆ្នាំ ថោះ បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៦ ខែ មេសា ឆ្នំា ២០២៣ នៅសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលដឹកនាំដោយលោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង ជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើ “មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា” ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួង-ស្ថាប័ន ១២ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ១៧ សរុបចំនួន ១៤៧ រូប ដែលក្នុងនោះសិក្ខាកាមជាស្ត្រីចំនួន ៦២ រូប ។   វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះបានប្រព្រឹត្តឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ២៧ ខែ មីនា រហូតដល់ ថ្ងៃទី ២៦ ខែ មេសា ឆ្នំា ២០២៣ ដោយត្រូវបានបែងចែកទៅតាមអនុមុខងារ និង បានអនុវត្តជាមួយប្រព័ន្ធផ្ទាល់ ដែលក្នុងនោះមុខវិជ្ជារួមមាន៖ ១. មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ២ ប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ PK-The Helper ៣. អនុមុខងាររៀបចំចំណូលថវិកា-សម្រាប់អ្នកបញ្ចូល ៤. អនុមុខងាររៀបចំចំណាយថវិកា-សម្រាប់អ្នកបញ្ចូល ៥.អនុមុខងាររៀបចំចំណាយបៀវត្សមន្ត្រីរាជការ-សម្រាប់អ្នកបញ្ចូល ៦. អនុមុខងាររៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកា-សម្រាប់អ្នកបញ្ចូល ៧. អនុមុខងាររៀបចំសូចនាករសមិទ្ធកម្ម-សម្រាប់អ្នកបញ្ចូល ៨. មុខងាររៀបចំផែនការថវិកាសម្រាប់អ្នកអនុម័ត   សូមបញ្ជាក់ថា បន្ទាប់ពីការចែករំលែកជាលក្ខណៈទ្រឹស្តីពីសំណាក់គ្រូឧទ្ទេសអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS, ប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ PK-The Helper និង អនុមុខងារនីមួយៗនៅក្នុងមុខងាររៀបចំផែនការថវិការួចរាល់, គ្រូឧទ្ទេស ក៏បានធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបបញ្ចូលប្រតិបត្តិការ ត្រួតពិនិត្យ និង អនុម័ត […]

ព័ត៌មានលម្អិត

25

Apr, 2023

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “វិជ្ជាជីវៈលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាម FMIS” ជូនគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលចំនួន ៤ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤ ខែ មេសា ដល់ថ្ងៃទី ២៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅថ្ ងៃចន្ទ ៥កើត ខែ ពិសាខ ឆ្នាំ ថោះ បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៤ ខែ មេសា ឆ្នំា ២០២៣ តាមរយៈប្រព័ន្ធសិក្សាពីចម្ងាយ UEF e-Learning System របស់សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលដឹកនាំដោយលោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង ជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាស្តីពី “វិជ្ជាជីវៈលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធ FMIS ” ជូនគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលចំនួន ៤ ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះមានការចូលរួមពីគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលចំនួន ៤ មានដូចជា៖ ១. គ្រឹះស្ថានអង្គរ, ២. មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មី “តេជោ”, ៣. វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា និង ៤. រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះមានរយៈពេល ១៥៨ ម៉ោងនេះ គឺគិតចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធសិក្សាពីចម្ងាយ UEF e-Learning System របស់សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុងនោះមុខវិជ្ជារួមមាន៖ ១. មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ២. នីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារ ៣. គណនេយ្យសាធារណៈ ៤. គោលការណ៍ណែនាំស្តីអំពីនីតិវិធីអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី ៥. គោលការណ៍នីតិវិធីអនុវត្តថវិកាចរន្តតាមកម្មវិធី ៦. មុខងារវិភាជន៍ថវិកា (អ្នកបញ្ចូល និង អ្នកអនុម័ត) ៧. មុខងារការទិញ (ធានាចំណាយ)-(អ្នកបញ្ចូល និង អ្នកអនុម័ត) ៨. មុខងារការទិញ (កិច្ចលទ្ធកម្ម)-(អ្នកបញ្ចូល […]

ព័ត៌មានលម្អិត

24

Apr, 2023

ការបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “លើគ្រប់មុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្តដែលមិនមានធានាចំណាយដោយឡែក តាម FMIS ទាំងស្រុង” ផ្អែកតាមនីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មីសម្រាប់ក្រសួងចំនួន ៧

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃចន្ទ ៥កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៤ ខែ មេសា ឆ្នំា ២០២៣ ទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលដឹកនាំដោយលោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង ជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាស្តីពី “លើគ្រប់មុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្តដែលមិនមានធានាចំណាយដោយឡែកតាម FMIS ទាំងស្រុង” ផ្អែកតាមនីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មី ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីបច្ចេកទេសទទួលបន្ទុកថវិកាហិរញ្ញវត្ថុ នៃអង្គភាពទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ នៅក្រសួងចំនួន ៧ រួមមាន៖ ១-ក្រសួងសុខាភិបាល, ២-ក្រសួងផែនការ, ៣-ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា, ៤-ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ, ៥-ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន, ៦-ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និង ៧-ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍, អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា ក្នុងនាមអភិបាលហិរញ្ញវត្ថុ និង អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ក្នុងមានគណនេយ្យករសាធារណៈ ។   វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមួយនេះ ប្រព្រឹត្តិឡើងមានរយៈពេល ៣ ថ្ងៃនេះ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ដល់ថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៣ និង ត្រូវបានបែងចែកទៅតាមមុខងារ និង អ្នកអនុវត្តជាមួយប្រព័ន្ធផ្ទាល់ ដែលក្នុងនោះមុខវិជ្ជារួមមាន៖ ១. អ្នកបង្កើតប្រតិបត្តិការផ្នែកទូទាត់ចំណាយ (អាណត្តិទូទាត់) ២. អ្នកត្រួតពិនិត្យ និង អនុម័ត ប្រតិបត្តិការផ្នែកទូទាត់ចំណាយ (អាណត្តិទូទាត់) ៣. អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា ដំណាក់កាល អភិបាលហិរញ្ញវត្ថុ (អាណត្តិទូទាត់) […]

ព័ត៌មានលម្អិត

20

Apr, 2023

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល “លើគ្រប់មុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្តដែលមិនមានធានាចំណាយដោយឡែក តាម FMIS ទាំងស្រុង” ផ្អែកតាមនីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មីសម្រាប់ក្រសួងចំនួន ៧

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២០ ខែ មេសា ឆ្នំា ២០២៣ តាមប្រព័ន្ធសន្នីសិទវីដេអូ, លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលដឹកនាំដោយលោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាស្តីពី “លើគ្រប់មុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្តដែលមិនមានធានាចំណាយដោយឡែក តាម FMIS ទាំងស្រុង”ផ្អែកតាមនីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មី ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីបច្ចេកទេសទទួលបន្ទុកថវិកាហិរញ្ញវត្ថុ នៃអង្គភាពទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ នៅក្រសួងចំនួន ៧រួមមាន៖ ១-ក្រសួងសុខាភិបាល, ២-ក្រសួងផែនការ, ៣-ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា, ៤-ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ, ៥-ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន, ៦-ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និង ៧-ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍, អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា ក្នុងនាមអភិបាលហិរញ្ញវត្ថុ និង អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ក្នុងមានគណនេយ្យករសាធារណៈ ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះតាមប្រព័ន្ធសន្នីសិទវីដេអូ មានរយៈពេល ២ ថ្ងៃនេះ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ដល់ថ្ងៃទី ២១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៣ និង ត្រូវបានបែងចែកទៅតាមមុខងារ និង អ្នកអនុវត្តជាមួយប្រព័ន្ធផ្ទាល់ ដែលក្នុងនោះមុខវិជ្ជារួមមាន៖ ១. អ្នកបង្កើតប្រតិបត្តិការផ្នែកទូទាត់ចំណាយ (អាណត្តិទូទាត់) ២. អ្នកត្រួតពិនិត្យ និង អនុម័ត ប្រតិបត្តិការផ្នែកទូទាត់ចំណាយ (អាណត្តិទូទាត់) ៣. អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា ដំណាក់កាល អភិបាលហិរញ្ញវត្ថុ (អាណត្តិទូទាត់) ៤. អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ដំណាក់កាល […]

ព័ត៌មានលម្អិត

19

Apr, 2023

Invitation for Bids-SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION AND IMPLEMENTATION OF SECURITY OPERATION CENTER (SOC) PHASE 1 – SECURITY ENHANCEMENT (Lot 1, Lot 2 & Lot 3)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

1. The Ministry of Economy and Finance now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for the Supply, Delivery, Installation and Implementation of Security Operation Center (SOC) Phase 1 – Security Enhancement (Lot 1, Lot 2 & Lot 3), CAM-MEF-PFMRP-FMIS-N003-01/P1-Lot 1, Lot 2, & Lot 3. 2. Procurement will be conducted through National Competitive Bidding Procedures and under the laws and regulations governing public procurement within the Kingdom of Cambodia, in accordance with procedures set forth in the Procurement Manual for Externally Financed Projects/Programs in Cambodia, December 2019. 3. […]

ព័ត៌មានលម្អិត

19

Apr, 2023

ការបន្តចុះត្រួតពិនិត្យ, ថែទាំឧបករណ៍សម្ភារនិងបច្ចេកទេសក្នុងការដំឡើងឧបករណ៍គ្រប់គ្រងបណ្តាញអគ្គិសនី, សិក្សាគូសប្លង់ទីតាំងអ្នកប្រើប្រាស់និងផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍បណ្តាញតភ្ជាប់

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ស្របតាមផែនការសកម្មភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងត្រូវចុះត្រួតពិនិត្យ និង ថែទាំ ព្រមទាំងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ និង ឧបករណ៍មួយចំនួនទៀតក្នុងក្របខណ្ឌគម្រោង FMIS នៅតាមមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, រតនាគារ និង រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ដើម្បីធានាថាឧបករណ៍សម្ភារទាំងអស់ដំណើរការបានល្អ និង ប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ការប្រើប្រាស់ FMIS ឱ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនតាមតម្រូវការ និង មាននិរន្តរភាព ។ ក្រុមការងារបាននិងបន្តចុះត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសក្នុងការដំឡើងឧបករណ៍គ្រប់គ្រងបណ្តាញអគ្គិសនីនៅតាមមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង រតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ដើម្បីធានាបានថា ការរៀបចំដំឡើងនេះត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេស និង អាចតភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍សម្ភាររបស់គម្រោង FMIS ព្រមទាំងចុះសិក្សា និង គូសប្លង់ទីតាំងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅរដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក ចំនួន ៣០ និង រដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង ១៤ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និង ចុះធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍បណ្តាញតភ្ជាប់ (WAN & LAN) និង ធ្វើការប្រគល់-ទទួលឧបករណ៍ទាំងនោះ នៅតាមបណ្តារតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ផងដែរ ។ សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមចុងខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៣ នេះ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានចុះត្រួតពិនិត្យ និង ថែទាំ ព្រមទាំងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ និង ឧបករណ៍មួយចំនួនទៀតក្នុងក្របខណ្ឌគម្រោង FMIS នៅ រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តកណ្តាល , រតនាគារខេត្តកណ្តាល, រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តស្វាយរៀង, រតនាគារខេត្តស្វាយរៀង, រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តតាកែវ, រតនាគារខេត្តតាកែវ, រដ្ឋបាលខេត្តកែប, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តកែប, រតនាគារខេត្តកែប, រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តព្រៃវែង, រតនាគារខេត្តព្រៃវែង, រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តត្បូងឃ្មុំ, រតនាគារខេត្តត្បូងឃ្មុំ, រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម, […]

ព័ត៌មានលម្អិត

18

Apr, 2023

កិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០២៣ របស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដើម្បីពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្តគម្រោង FMIS ត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០២៣

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០២៣ របស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដើម្បីពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្តគម្រោង FMIS ត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០២៣ និង ពិភាក្សាលើការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ដែលមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា, ឯកឧត្តមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ, តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលហិរញ្ញវត្ថុថ្នាក់ក្រោមជាតិ, តំណាងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, តំណាងអគ្គាធិការដ្ឋាន, តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ, តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការនិងគ្រប់គ្រងបំណុល, តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង, តំណាងវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ មានប្រសាសន៍បើកអង្គប្រជុំឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ មានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមការងារដែលអញ្ជើញមកពីអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលបានខិតខំចូលរួមបំពេញការងារប្រកបដោយបុរេសកម្ម យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ និង ចូលរួមយ៉ាងសកម្មភាពក្នុងការអនុវត្តគម្រោង FMIS ដែលសម្រេចបានលទ្ធផលល្អប្រសើរគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដែលវឌ្ឍនភាពក្នុងត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០២៣ នេះ សម្រេចបាន ៩៥% ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យក៏មានប្រសាសន៍បន្ថែមថា ក្រៅពីពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាព កិច្ចប្រជុំក៏នឹងពិភាក្សាពីការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តនីតិវិធីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ទាំងនីតិវិធីអនុវត្តការងារ និង ការកំណត់ឯកសារភ្ជាប់ដែលទាមទារការចូលរួមពីអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពដល់ក្រុមការងាររៀបចំប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ។ អង្គប្រជុំ បានពិភាក្សា និង យល់ស្របគ្នាពីអត្ថប្រយោជន៍ និង ភាពខុសគ្នារវាងការអនុវត្តការងារក្រៅប្រព័ន្ធ និង ក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ដែលជួយឱ្យការអនុវត្តការងារបានឆាប់រហ័ស មានឯកសារនិងភស្តុងតាងគ្រប់គ្រាន់ មានការកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ និង ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ។ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

31

Mar, 2023

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០៣៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៣

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០៣៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៣ នេះ បានបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោង FMIS ក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យា ដែលមាតិការួមមាន៖ ១. ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប អញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកម្មវិធីវិបស្សនា ឆ្នាំ ២០២២ របស់នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ២. ការវាយតម្លៃលើគម្រោង FMIS របស់ជំនាញការ IMF ក្នុងបេសកកម្មលើកទី ១៣ ៣. ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន ៩៨% នៃសូចនាករសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ ២០២២៤. ការចុះដំឡើងឧបករណ៍សម្ភារៈរបស់គម្រោង FMIS ជំនួសឧបករណ៍សម្ភារៈ ដែលបានដាក់ដំឡើងនៅក្នុងជំហានទី១ សម្រាប់អគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានថ្នាក់កណ្តាល៥. លទ្ធផលនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ ៦. ប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ PK-The Helper នឹងមិនតម្រូវឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS បញ្ជូនលិខិតជា Hard Copy មកក្រុមការងារទៀតឡើយ៧. សុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីមែល៨. ទំព័រសំណួរ-ចម្លើយ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០៣៣ នៅទីនេះ ៖ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2023/03/Newsletter-033.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

29

Mar, 2023

ការចុះត្រួតពិនិត្យ, ថែទាំឧបករណ៍សម្ភារៈ និង បច្ចេកទេសក្នុងការដំឡើងឧបករណ៍គ្រប់គ្រងបណ្តាញអគ្គិសនី, សិក្សាគូសប្លង់ទីតាំងអ្នកប្រើប្រាស់ និង ផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍បណ្តាញតភ្ជាប់

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ស្របតាមផែនការសកម្មភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងត្រូវចុះត្រួតពិនិត្យ និង ថែទាំ ព្រមទាំងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ និង ឧបករណ៍មួយចំនួនទៀតក្នុងក្របខណ្ឌគម្រោង FMIS នៅតាមមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, រតនាគារ និង រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ដើម្បីធានាថាឧបករណ៍សម្ភារៈទាំងអស់ដំណើរការបានល្អ និង ប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនតាមតម្រូវការ និង មាននិរន្តរភាព ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមការងារក៏នឹងត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសក្នុងការដំឡើងឧបករណ៍គ្រប់គ្រងបណ្តាញអគ្គិសនីនៅតាមមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង រតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ដើម្បីធានាបានថា ការរៀបចំដំឡើងនេះត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេស និង អាចតភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍សម្ភាររបស់គម្រោង FMIS ព្រមទាំងចុះសិក្សា និង គូសប្លង់ទីតាំងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅរដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក ចំនួន ៣០ និង រដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង ១៤ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និង ចុះធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍បណ្តាញតភ្ជាប់ (WAN & LAN) និង ប្រគល់-ទទួលឧបករណ៍ទាំងនោះ នៅតាមបណ្តារតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ផងដែរ ។ សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមចុងខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៣ នេះ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានចុះត្រួតពិនិត្យ និង ថែទាំ ព្រមទាំងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ និង ឧបករណ៍មួយចំនួនទៀតក្នុងក្របខណ្ឌគម្រោង FMIS នៅ រតនាគារខេត្តកណ្តាល, រតនាគារខេត្តស្វាយរៀង, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តតាកែវ និង រតនាគារខេត្តព្រៃវែង ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមការងារក៏បានចុះសិក្សា និង គូសប្លង់ទីតាំងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS និង ត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសក្នុងការដំឡើងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីនៅ រដ្ឋបាលក្រុងតាខ្មៅ, ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល, ស្រុកមុខកំពូល, ក្រុងស្វាយរៀង និង ក្រុងបាវិត […]

ព័ត៌មានលម្អិត

28

Mar, 2023

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើ “មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា” ជូនក្រសួងស្ថាប័ន ១២ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ១៧ នៅសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅថ្ងៃចន្ទ ៦កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៧ ខែ មីនា ឆ្នំា ២០២៣ នៅសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលដឹកនាំដោយលោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង ជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើ “មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា” ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ មានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីជំនាញ នៃក្រសួង-ស្ថាប័ន ១២ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ១៧ សរុបចំនួន ១៤៧ រូប ដែលក្នុងនោះសិក្ខាកាមជាស្ត្រីចំនួន ៦២ រូប ។នៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា ឆ្នំា២០២៣ ហើយត្រូវបានបែងចែកទៅតាមអនុមុខងារក្នុងប្រព័ន្ធ និង អ្នកជំនាញអនុវត្តជាមួយប្រព័ន្ធផ្ទាល់ ដែលក្នុងនោះរួមមាន៖១. មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS២ ប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ PK-The Helper៣. អនុមុខងាររៀបចំចំណូលថវិកា៤. អនុមុខងាររៀបចំចំណាយថវិកា៥.អនុមុខងាររៀបចំបៀវត្សមន្ត្រីរាជការ៦. អនុមុខងាររៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកា៧. អនុមុខងាររៀបចំសូចនាករសមិទ្ធកម្ម៨. មុខងារររៀបចំផែនការថវិកា សម្រាប់អ្នកអនុម័តសូមបញ្ជាក់ថា បន្ទាប់ពីការចែករំលែកជាលក្ខណៈទ្រឹស្តីពីសំណាក់គ្រូឧទ្ទេសអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS, ប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ PK-The Helper និង អនុមុខងារនីមួយៗនៅក្នុងមុខងាររៀបចំផែនការថវិការួចរាល់, គ្រូឧទ្ទេស ក៏បានធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបបង្កើត ត្រួតពិនិត្យ និង អនុម័ត នៃអនុមុខងារទាំងនេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធជាក់ស្តែងផងដែរ ដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធនាពេលខាងមុខនេះ ។ ជាមួយគ្នានេះ, មានការចូលរួមយ៉ាងផុសផុលពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញ ដែលជាសិក្ខាកាមចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល តាមមុខងារក្នុងប្រព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រូឧទ្ទេសដែលមានបទពិសោធន៍លើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

28

Mar, 2023

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពីវឌ្ឍនភាព និង គន្លឹះក្នុងការអនុវត្តគម្រោងអ៊ីនត្រាណិតជំហានទី ២

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង និង ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងអ៊ីនត្រាណិត កសហវ តំណាងរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងអ៊ីនត្រាណិត បានអនុញ្ញាតិទទួលជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន CFOCN ដែលដឹកនាំដោយលោក He LEPING ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង លោក Ouyang FONG អគ្គនាយករង ដើម្បីពិភាក្សាពីវឌ្ឍនភាព និង គន្លឹះក្នុងការអនុវត្តគម្រោងអ៊ីនត្រាណិតជំហានទី ២ ។ កិច្ចពិភាក្សាបានផ្តោតសំខាន់លើការពង្រឹកការតភ្ជាប់សេវាអ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាសេវាផ្សេងទៀតដែលអាចផ្តល់ឱ្យដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដើម្បីចូលរួមចំណែកគាំទ្រដល់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាក្រសួង-ស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈឱ្យកាន់តែប្រសើរក្នុងក្របខណ្ឌនៃសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមឌីជីថលដោយការប្រើប្រាស់គម្រោងអ៊ីនត្រាណិតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

24

Mar, 2023

សុន្ទរកថាឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប ថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសពង្រីកការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់មុខងារនៃប្រព័ន្ធ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

សុន្ទរកថាឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី, រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ថ្លែងក្នុងពិធី “ប្រកាសពង្រីកការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់មុខងារនៃប្រព័ន្ធ FMIS, ពង្រីកការដាក់អនុវត្តនីតិវិធីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង, ពង្រីកការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS Portal ជំនាន់ទី ១ នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និង ការប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោងរៀបចំមុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនៅក្រសួងចំនួន ៥ដំបូង” នៅសាលាជាតិគយ ថ្ងៃពុធ ១កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៦ ថ្ងៃទី ២២ ខែ មីនា គ្រិស្តសករាជ ២០២៣ ។ ទាញយកសុន្ទរកថាទាំងស្រុងនៅទីនេះ៖ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2023/03/DHS_Remarks-on-FMIS-22Mar23-F.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

23

Mar, 2023

សេចក្តីណែនាំស្តីពីការអនុវត្តនីតិវិធីសម្រាប់ការចំណាយថវិកាចរន្តនៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន៥តាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

បន្ទាប់ពីដាក់ឱ្យអនុវត្តដោយជោគជ័យ នូវនីតិវិធីសម្រាប់ការចំណាយថវិកាចរន្តគ្រប់មុខសញ្ញាតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងក្នុងឆ្នាំ ២០២២ កន្លងទៅ សម្រាប់ក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថាន និង ស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រតម្រង់ទិសនីតិវិធីអនុវត្តការងារ តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ២០២០-២០២៥ ក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានបន្តសិក្សា រៀបចំ និង អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ FMIS រួចរាល់សម្រាប់ការដាក់ឱ្យអនុវត្តសម្រាប់ការចំណាយថវិកាចរន្តតាមប្រព័ន្ធទាំងស្រុង នៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ៥ បន្ថែមទៀត រួមមាន៖ ១. ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា, ២. អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ, ៣. ក្រសួងធម្មការ និង សាសនា, ៤. ក្រសួងរ៉ែ និង ថាមពល និង ៥. ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍ ។ ព័ត៌មានលម្អិតមាននៅទីនេះ៖ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2023/03/20230322_សេចក្តីណែនាំលេខ_០០៥_សហវ_សណន_អល_ចុះថ្ងៃទី_២២_ខែ_មីនា_ឆ្នាំ.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

23

Mar, 2023

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពិធី“ប្រកាសពង្រីកការប្រើប្រាស់មុខងាររបស់ប្រព័ន្ធ FMIS, ការអនុវត្តនីតិវិធីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង, ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS Portal ជំនាន់ទី១ នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និង ការដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោងរៀបចំមុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនៅក្រសួងចំនួន ៥”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នារសៀលថ្ងៃទី ២២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣, នៅសាលាជាតិគយ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំពិធី “ប្រកាសពង្រីកការប្រើប្រាស់មុខងាររបស់ប្រព័ន្ធ FMIS, ការអនុវត្តនីតិវិធីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង, ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS Portal ជំនាន់ទី១ នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និង ការដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោងរៀបចំ      មុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនៅក្រសួងចំនួន ៥” ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងមានការអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការ នៃអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំងអស់, រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ក្រុង ស្រុក និង ឃុំ-សង្កាត់ រួមជាមួយតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ទាំងនៅកន្លែងប្រារព្ធពិធីផ្ទាល់ និង តាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញប្រមាណជិត ១៤០០ នាក់ ។   ប្រព័ន្ធ FMIS គឺជាឧបករណ៍ស្នូលដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ជួយគាំទ្រ និងជំរុញដល់ការសម្រេចបាននូវ      គោលដៅ នៃដំណាក់កាលនីមួយៗរបស់កម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រួមមាន ការបង្កើនភាពជឿទុកចិត្តនៃថវិកា ការបង្កើនគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ ការបង្កើនការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ និង ការបង្កើនគណនេយ្យភាព  សមិទ្ធកម្ម ព្រមទាំងជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព និង គណនេយ្យភាព នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ សមិទ្ធផលជាច្រើនបានកើតចេញពីការអនុវត្តគម្រោង FMIS តាំងពីជំហានទី ១ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលជាជំហានទី ៣ គឺមិនមែនកើតចេញដោយភ្លាមៗ និង ងាយៗនោះទេ គឺកើតចេញពីការប្ដេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ និង កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងមោះមុត មិនរាថយ របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេស ក្រុមការងារគ្រប់​គ្រងគម្រោង FMIS និង ការចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំពីតួអង្គដែលមានការពាក់ព័ន្ធនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ស្របតាមឆន្ទៈនយោបាយ និង ការតម្រង់ទិសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ និង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

2

Mar, 2023

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរៀបចំកម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពី “មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា” ជូនដល់អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញចំនួន១៦បន្ថែម

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃពុធ ១០ កើត ខែ ផល្គុន ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១ ខែ មីនា គ្រិស្តសករាជ ២០២៣, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពី “មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា” ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការ នៃអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ ចំនួន ១៦ បន្ថែម នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។កម្មវិធីនេះ បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី, រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង, ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីរាជការ នៃអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់ កណ្តាល នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។ថ្លែងក្នុងពិធីនោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប បានជម្រាបជូនអង្គពិធីថា “មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា” អនុញ្ញាតឱ្យអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ អាចគ្រប់គ្រងវដ្ដនៃដំណើរការរៀបចំផែនការថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ដែលរួមមាន៖ ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិការយៈពេល ៣ ឆ្នាំរំកិល, ការរៀបចំកញ្ចប់ថវិកា និង ការអនុម័តថវិកា ក្នុងក្របខណ្ឌថ្នាក់ជាតិ និង ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ។ ទន្ទឹមនេះ, អ្នកប្រើប្រាស់អាចកត់ត្រាគម្រោងចំណូល-ចំណាយថវិកាប្រចាំឆ្នាំលម្អិត ទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់ថវិកា, ចំណាត់ថ្នាក់កម្មវិធី និង ចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច ទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗ នៃការរៀបចំផែនការថវិកា ។ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានគូសរំលេចថា “មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា” មានអនុមុខងារចំនួន ៩ ដែលក្នុងនោះ អនុមុខងារចំនួន៤ ដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅតាមអង្គភាពថវិកានីមួយៗ រួមមាន៖ ១-អនុមុខងាររៀបចំចំណូលថវិកា, ២-អនុមុខងាររៀបចំចំណាយថវិកា, ៣-អនុមុខងាររៀបចំចំណាយបៀវត្សមន្ត្រីរាជការ និង ៤-អនុមុខងាររៀបចំសូចនាករសមិទ្ធកម្ម ។ ដោយឡែក, អនុមុខងារចំនួន ៥ ផ្សេងទៀត […]

ព័ត៌មានលម្អិត

22

Feb, 2023

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMISបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ២០២២ នៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ: ដំណាក់កាលទី៣ បូក២ (PFM-TWG) 

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹកថ្ងៃ ពុធ ៣កើត ខែ ផល្គុន ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នំា ២០២៣ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន​ សាហ៊ីប រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ចូលរួម “កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ២០២២ នៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ: ដំណាក់កាលទី៣ បូក២ (PFM-TWG)” ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុន្នីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញ ពីចម្ងាយ ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន, អង្គការសង្គមស៊ីវិល និង ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ។ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានធ្វើបទបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្តគម្រោង FMIS សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ ដែលសម្រេចបាន ៩៨% នៃសូចនាករដែលបានដាក់ឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ ២០២២ ដែលរួមមានទាំងការងារពង្រីកការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់ការដ្ឋានថ្មីៗ ការអភិវឌ្ឍន៍មុខងារថ្មីបន្ថែម និង ការពង្រឹងការអនុវត្តគម្រោងលើការអភិវឌ្ឍរបាយការណ៍ក្នុងប្រព័ន្ធបន្ថែម ពិសេសការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ដែលថ្មីៗនេះបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថានលើនីតិវិធីទូទាត់ថវិកាចរន្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ។សមិទ្ធផលសំខាន់ៗដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបានដែលជាចលករដ៏សំខាន់ដែលនាំឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងធំមួយសម្រាប់ការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរួមមាន៖  – ឆ្នាំ ២០២២ បានដាក់ប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យប្រើប្រាស់ចំនួន ៣៥ ការដ្ឋាន និង បានដំឡើងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង ប្រព័ន្ធរួចរាល់ដើម្បីត្រៀមដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅឆ្នាំ ២០២៣ បានចំនួន ១៤ ការដ្ឋាន – ឆ្នាំ ២០២២ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

14

Feb, 2023

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រតិភូតំណាងធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ៩ រោច ខែ មាឃ ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៤ ខែ កុម្ភៈ គ្រិស្តសករាជ ២០២៣ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានអនុញ្ញាតិឱ្យប្រតិភូតំណាងធនាគារពិភពលោក ចូលជួបពិភាក្សាពីកិច្ចការងារគាំទ្រដល់កម្ពុជាក៏ដូចជាក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS លើការអនុវត្តនីតិវិធីអនុវត្តការងារហិរញ្ញវត្ថុ និង ថវិកាតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង និង ការគាំទ្រការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ​ និង តាមដានសម្រាប់នីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ព្រមទាំងស្វែងយល់ពីផែនការយុទ្ធសាស្រ្តបន្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ លើការអនុវត្តនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ដែលជាធាតុចូលដល់ក្រុមការងារធនាគារពិភពលោកបន្តផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសបន្ថែម ដែលជំនួបនេះមានការចូលរួមពី លោកបណ្ឌិត សូ សុខប៊ុនធឿន មន្រ្តីជំនាញជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារពិភពលោក លោក Erwin Ariadharma មន្រ្តីជំនាញជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារពិភពលោក, ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS, លោកបណ្ឌិត ផ្លុង ពិសិដ្ឋ ទីប្រឹក្សានៃធនាគារពិភពលោក, លោក Adi Setiawan អគ្គនាយករងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី, លោក Achmad Rinaldi Hidayat អគ្គនាយករងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យវិទ្យាសាស្រ្តនិងព័ត៌មានរតនាគារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ  មានប្រសាសន៍ស្វាគមន៍ និង ថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមការងារធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជា និង ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលតែងតែគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅកម្ពុជា តាំងពីជំហានទី […]

ព័ត៌មានលម្អិត

1

Feb, 2023

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីកម្មវិធី “បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពីនីតិវិធីថ្មីលើមុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ជូនក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ៥”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃ ពុធ ១១ កើត ខែ មាឃ ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នំា ២០២៣, តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកម្មវិធី “បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពីនីតិវិធីថ្មីលើមុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ជូនក្រសួង–​ស្ថាប័នចំនួន ៥”  ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តី នៃក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ៥ រួមមាន ១-ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា, ២-អាជ្ញាធរ​សវនកម្មជាតិ, ៣-ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា, ៤-ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល និង ៥-ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ព្រមទាំងអគ្គនាយកដ្ឋានគន្លឹះនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រួមមាន៖ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ, អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា, អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ, អគ្គាធិការដ្ឋាន, អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ កម្មវិធីនេះ បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តី មកពីក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ៥ ខាងលើ ព្រមទាំងអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ, អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា, អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ, អគ្គាធិការដ្ឋាន, អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយ និង បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីនីតិវិធីថ្មីដែលអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងលើមុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្ត ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ៥ ដែលត្រូវត្រៀមចូលរួមអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីនេះ ដោយគ្រោងចាប់ផ្ដើមដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការតាមប្រព័ន្ធ FMIS នៅចុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ ២០២៣ នេះ ។ មានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីនេះ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

5

Jan, 2023

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីការធ្វើសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយប្រព័ន្ធ EFMS របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៣ ដោយមានការណែនាំពី ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំ និង ក្រុមការងារនៃលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ជួបប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីនៃរតនាគាររាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងគោលបំណងប្រមូលព័ត៌មានពីការកត់ត្រាចំណាយរបស់សាលារៀនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាធាតុចូលដ៏សំខាន់សម្រាប់ការធ្វើសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយប្រព័ន្ធ EFMS របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា ។ ក្នុងកិច្ចប្រជុំឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា លើកឡើងពីសាវតា ដោយសារមានការអនុញ្ញាតិពីឯកឧត្តមបណ្ឌិត វង្ស ប៊ុនឥន្រ្ទាវុធ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា ឱ្យក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ប្រមូលព័ត៌មានជាក់ស្តែងពីការអនុវត្តកិច្ចបញ្ជិការរបស់រតនាគាររាជធានីភ្នំពេញទាក់ទងនឹងសាលារៀន ។ ជាការឆ្លើយតប ខាងរតនាគាររាជធានីភ្នំពេញ បញ្ជាក់ថាការទូទាត់របស់សាលារៀនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ គឺខាងមន្ទីរអប់រំ យុវជន និង កីឡា រាជធានីភ្នំពេញជាអ្នករៀបចំសំណើសុំ និង អាណត្តិទូទាត់ប្រាក់របស់សាលារៀននីមួយៗ មករតនាគារ ដោយក្នុងឯកសារភ្ជាប់មានលម្អិតពីការចំណាយរបស់សាលាតាមអនុគណនី និង ទីតាំងភូមិសាស្រ្តបញ្ជាក់សង្កាត់និងខណ្ឌរបស់សាលា និង ប្រើប្រាស់លេខកូដរដ្ឋបាលរបស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និង កីឡា ដោយសារសាលាមិនមានលេខកូដរដ្ឋបាលនោះទេ ។  បន្ថែមពីការសិក្សាប្រមូលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងទូទាត់ជូនសាលាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា ក៏បានសាកសួររតនាគារពីស្ថានភាពការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS សំណូមពរផ្សេងៗ ក្នុងគោលបំណងជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗប្រសិនបើរតនាគារជួបប្រទះ ដោយទទួលបានការបញ្ជាក់ពីរតនាគារថា ប្រព័ន្ធ FMIS បានជួយសម្រួលការងាររបស់មន្រ្តីនៅរតនាគារបានច្រើន ប្រតិបត្តិការបានរហ័ស មិនចាំបាច់ត្រូវចំណាយពេលធ្វើការដល់យប់ ឬ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

2

Jan, 2023

ឈ្វេងយល់ពីការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីទាំងស្រុងតាមប្រព័ន្ធ FMIS គឺជាការកាត់តម្រឹមជំហាន នៃនីតិវិធីការងារខាងក្រៅប្រព័ន្ធ FMIS និង ការកាត់បន្ថយឯកសារជាក្រសដាស ឱ្យបានជាអតិបរិមា ឬទាំងស្រុង ស្របតាមនីតិវិធីបែបឧត្តមានុវត្តន៍ ដែលកំពុងអនុវត្តនៅប្រទេសជឿនលឿននានាលើសាកលលោក ដោយត្រូវកំណត់ថេរវេលាច្បាស់លាស់ក្នុងការអនុវត្តការងារនៅដំណាក់កាលនីមួយៗ ពីដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃនីតិវិធីអនុវត្តការងារ ។ ការបង្កើត សំណើសុំធានាចំណាយក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីអាចស្នើសុំធានាចំណាយទិញអ្វី ១ បាន​ដែលមិនមែនកិច្ចលទ្ធកម្ម មន្ត្រីនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ត្រូវធ្វើការបង្កើតសំណើសុំធានាចំណាយក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ដោយត្រូវឆ្លងកាត់អ្នកត្រួតពិនិត្យ បន្ទាប់មកត្រូវបញ្ចូនមកដល់អ្នកអនុម័តដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួង-ស្ថាប័នសាមី ។ បន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងសាមីអនុម័តរួចហើយ ប្រតិបត្តិការនឹងត្រូវបញ្ចូនបន្ត មកកាន់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាអភិបាលហិរញ្ញវត្ថុ ។ នៅដំណាក់កាលអភិបាលហិរញ្ញវត្ថុ ប្រតិបត្តិការត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យដោយមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុអមក្រសួង-ស្ថាប័ន, ការិយាល័យជំនាញទទួលបន្ទុកក្រសួង-ស្ថាប័ន នៃនាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច, ប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច, អគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកក្រសួង-ស្ថាប័ន និង ឯកឧត្តមអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា។ បន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការ ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ និង ផ្តល់យោបល់ដោយមន្ត្រីជំនាញនៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា នោះប្រតិបត្តិការនឹងត្រូវបញ្ចូនមកថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងនាមជាអភិបាលហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីបន្តត្រួតពិនិត្យ និង អនុម័ត រួមមាន៖ ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា,  ឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការ ឬ រដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកក្រសួង-ស្ថាប័ន (តាមក្រសួងនីមួយៗ), ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ ហើយចុងក្រោយមកដល់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ដំណាក់កាលអាណត្តិទូទាត់ បន្ទាប់ពីទទួលបានការឯកភាពផ្តល់ធានាចំណាយ ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរួចមក៖ ក្រសួង-ស្ថាប័ន អាចធ្វើការទិញទំនិញ ឬ សេវាកម្ម ដើម្បីបំពេញតម្រូវការសម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួន ។ ក្រោយទទួលបានទំនិញ ឬ សេវាកម្ម ក្រសួង-ស្ថាប័ន ត្រូវស្នើសុំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីទូទាត់ជូនក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ តាមរយៈប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ។ បន្ទាប់មក មន្ត្រីនៃក្រសួង-ស្ថាប័ន ត្រូវបង្កើតអាណត្តិក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS នឹងដាក់ឱ្យដំណើរការនៃប្រតិបត្តិការអាណត្តិទូទាត់ គឺដូចគ្នាទៅនឹងដំណើរការនៃការ ស្នើសុំធានាចំណាយដូច្នោះដែរ ពោលគឺរាប់ចាប់តាំងពីការបង្កើតប្រតិបត្តិការ រហូតមកដល់ការអនុម័តសម្រេចដោយឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ។ បន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំអនុម័តអាណត្តិទូទាត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

26

Dec, 2022

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ០៣២_ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចេញផ្សាយលេខ០៣២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នេះ បង្ហាញពីសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន និងចំណេះដឹងសម្បូរបែបទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និង ចំណេះដឹងអំពី សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម ។ មាតិកាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០៣២ នេះមាន៖ -កម្មវិធីប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នីតិវិធីអនុវត្តការងារចំណាយថវិកាចរន្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថាន ជាផ្លូវការ -កម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពីប្រព័ន្ធ FMIS ជូនដល់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ -កិច្ចពិភាក្សាអំពីនីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងរវាងឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប និង ជំនាញការ IMF -វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នបន្ថែមស្តីពី គន្លឹះថ្មីបន្ថែមលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS និង ការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង -វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ -ការបំពាក់ឧបករណ៍បច្ចេកទេសប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញថ្មីសម្រាប់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង​ ក្រសួងមហាផ្ទៃ -ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS -សំណួរ និង ចម្លើយ ។ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០៣២ នៅទីនេះ ៖https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2022/12/Newsletter_FMIS_032.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

22

Dec, 2022

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារសំខាន់ៗនៃការអនុវត្តគម្រោងអ៊ីនត្រាណិតរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២, នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងអ៊ីនត្រាណិត បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារសំខាន់ៗនៃការអនុវត្តគម្រោងអ៊ីនត្រាណិតរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការចូលរួមពី អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និង គ្រប់គ្រងបំណុល និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងអ៊ីនត្រាណិត ។ ជាកិច្ចចាប់ផ្តើមឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យបានមានប្រសាសន៍អំពីគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំគឺដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធផលដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងអ៊ីនត្រាណិតបានសម្រេចបានកន្លងមកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ និង ពិភាក្សាត្រៀមរៀបចំអនុវត្តគម្រោងនៅឆ្នាំ ២០២៣ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមពីសាវតានៃការកកើតនៃការអនុវត្តគម្រោងអ៊ីនត្រាណិតដោយសារតម្រូវការប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈ និង សេវាផ្សេងៗក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមានច្រើន ដូចជាគម្រោង FMIS, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងប្រមូលចំណូលរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និង រដ្ឋាករកម្ពុជា, ប្រព័ន្ធ CamDX ជាដើម ដែលគម្រោងអ៊ីនត្រាណិតបានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ខ្ពស់, មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់, កាត់បន្ថយថ្លៃដើមនិងជួយសន្សំថវិកាជាតិបានចំណេញជាងការប្រើប្រាស់សេវារបស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិត។ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងអ៊ីនត្រាណិតបានធ្វើបទបង្ហាញពីការអនុវត្តគម្រោងអ៊ីនត្រាណិតក្នុងជំហានទី ១ ដែលចាប់ផ្តើមក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ដែលមានការដ្ឋានសរុប ៣២០ ដែលបែងចែកជា ២ ដំណាក់កាល ក្នុងនោះបានតភ្ជាប់បណ្តាញអ៊ីនត្រាណិតជាមួយគម្រោង FMIS នៅដើមឆ្នាំ ២០២០ និង ជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និង អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ ២០២០ ។ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អនុប្រធានក្រុមការងារ និង ជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងអ៊ីនត្រាណិត បានបញ្ជាក់ជូនអង្គប្រជុំថា ៖ ជាមួយនឹងសមិទ្ធផលដែលគម្រោង Intranet សម្រេចបានមកនេះ បានឆ្លើយតបស្ទើរតែទាំងស្រុងលើតម្រូវការដែលជាបុព្វហេតុដើមក្នុងការបង្កើតឱ្យមានបណ្ដាញអ៊ីនត្រាណិត ជាពិសេសសម្រាប់តម្រូវការ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ, គម្រោង FMIS និង អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា ថ្វីត្បិតតែនៅមានការដ្ឋានមួយចំនួនដែលត្រូវការចាំបាច់ ប៉ុន្តែបណ្ដាញពុំទាន់បានភ្ជាប់ទៅដល់នៅឡើយក៏ដោយ ។   បន្ទាប់ពីបានប្រើប្រាស់បណ្តាញអ៊ីនត្រាណិតរួមមួយរយៈកន្លងមក តំណាងអគ្គយកដ្ឋានពន្ធដារ និង អគ្គនាយកដ្ឋានគយ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

14

Dec, 2022

ការអនុវត្តសកម្មភាព ដើម្បីត្រៀមចូលរួមអនុវត្តនីតិវីធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងលើមុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្តមិនមានធានាចំណាយដោយឡែក

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃ ពុធ ៦រោច ខែ មិគសិរ ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដឹកនាំ ដោយឯកឧត្តម អៀច សេដ្ឋា ប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង ជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពី “ការអនុវត្តសកម្មភាព ដើម្បីត្រៀមចូលរួមអនុវត្តនីតិវីធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងលើមុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្តមិនមានធានាចំណាយដោយឡែក” នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។កិច្ចប្រជុំនេះ មានគោលបំណងពិភាក្សាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីអនុវត្តការងារ ធនធានមនុស្ស និង ការរៀបចំបណ្តាញតភ្ចាប់ មុននឹងឈានដល់ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីនេះ នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ ២០២៣ នៅការដ្ឋានបាននិងកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ស្រាប់ ។ ទន្ទឹមគ្នានេះផងដែរ តាមរយៈកិច្ចពិភាក្សានេះ អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិមិនទាន់ពេញលេញដែលជាការដ្ឋានថ្មី មិនទាន់បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅឡើយ ទទួលបាននូវព័ត៌មានដើម្បីជាមូលដ្ឋាន ក្នុងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមអនុវត្ត និង ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយនឹងការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីខាងលើផងដែរ នៅជំហានបន្ទាប់ ។គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ក្រសួងចំនួន ០៨ ដែលនឹងចូលរួមអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីខាងលើនេះ រួមមាន៖ ១. ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា, ២. ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ, ៣. ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ , ៤. ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និង នវានុវត្តន៍, ៥. ក្រសួងសុខាភិបាល, ៦. ក្រសួងផែនការ, ៧.ក្រសួងយុត្តិធម៌, ៨. […]

ព័ត៌មានលម្អិត

12

Dec, 2022

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី“បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពីនីតិវិធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងលើមុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្តមិនមានធានាចំណាយដោយឡែកសម្រាប់ក្រសួង៨”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃចន្ទ ៤ រោច ខែ មិគសិរ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២, តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកម្មវិធី “បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពីនីតិវិធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងលើមុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្តមិនមានធានាចំណាយដោយឡែកសម្រាប់ក្រសួង ៨” ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង, អង្គភាពទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល នៃក្រសួងចំនួន ៨ ដែលត្រៀមចូលរួមអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីនេះ នៅក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ ២០២៣ ខាងមុខ ។ កម្មវិធីនេះ ប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង, អង្គភាពទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល នៃក្រសួងចំនួន ៨ រួមមាន៖ ១-ក្រសួងសុខាភិបាល, ២-ក្រសួងផែនការ, ៣-ក្រសួងអប់រំ យុជន និងកីឡា, ៤-ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ, ៥-ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន, ៦-ក្រសួងយុត្តិធម៌, ៧-ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និង ៨-ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និង  នវានុវត្តន៍ ។ មានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីនេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានគូសរំលេចអំពីសារៈសំខាន់នៃនីតិវិធីថ្មីនេះ ដែលនឹងជួយបង្កើនល្បឿនបន្ថែមមួយកម្រិតទៀត ក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីចំណាយថវិកាចរន្តដែលមិនមានធានាចំណាយ ដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវចំណាយពេលវេលានិងធនធានច្រើនក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធី ជាពិសេសដំណើរការបញ្ជូនឯកសារជាក្រដាស ចេញពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយ ដែលធ្វើឱ្យមានការលំបាកក្នុងការតាមដាននូវដំណើរការឯកសារ ហើយក្នុងករណីមានកំហុសឆ្គង នោះនឹងត្រូវរុញឯកសារត្រលប់កែតម្រូវចុះឡើង និង កាន់តែធ្វើឱ្យមានភាពយឺតយ៉ាវសម្រាប់ការអនុវត្តថវិកា ។ ការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីនេះ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

7

Dec, 2022

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប ទទួលជួបជាមួយជំនាញការទីប្រឹក្សាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ តាមរយៈកម្មវិធី Zoom ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានទទួលជួបជាមួយជំនាញការទីប្រឹក្សាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ដើម្បីរាយការណ៍ពីលទ្ធផលក្នុងការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោង FMIS សម្រាប់បេសកកម្មទី ១៣ ដែលដឹកនាំដោយលោកស្រី Delphine Moretti ទីប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិថ្នាក់តំបន់ប្រចាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងមានការចូលរួមពី លោក Suhas Joshi ទីប្រឹក្សាថ្នាក់តំបន់នៃមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិផ្នែករតនាគារ លោក Kris Kauffmann អ្នកជំនាញការរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ និង ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ បេសកកម្មរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិលើកទី ១៣ នេះ បានចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុលា ដល់ថ្ងៃទី ១១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ ដែលបានជួបជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ និង អង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងការសាកសួរពីការអនុវត្តគម្រោង FMIS ដែលផ្តោតលើការ កែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង, ការព្យាករណ៍សាច់ប្រាក់ និង របាយការណ៍ដែលផលិតចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS ។ ថ្លែងក្នុងជំនួបនេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ តាំងនាមឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និង ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានថ្លែងអំណរគុណដល់ភាគីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលបានផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសក្នុងការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោង FMIS ដោយបានប្រមូលធាតុចូលពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តគម្រោង និង បានផ្តល់មតិយោបល់កែលម្អផងដែរ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

1

Dec, 2022

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបន្តពង្រីកការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធFMISទាំងស្រុងទៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន៧បន្ថែមទៀត

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

បន្ទាប់ពីបានអនុវត្តដោយជោគជ័យនូវនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិយភ័យទាប តាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងនៅក្រសួង-ស្ថាប័ន ចំនួន ២៧ ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ និង ឆ្នាំ ២០២១ រួចមក និង ស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្រ្តតម្រង់ទិសនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ២០២០-២០២៥ នៅក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងបន្តពង្រីកការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីនេះទៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ៧ បន្ថែមទៀត រួមមាន៖ ១. ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ២. ក្រសួងការពារជាតិ ៣. ក្រសួងយុត្តិធម៌ ៤. គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ៥. អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ ៦. អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និង ៧. ក្រសួងមហាផ្ទៃ (ផ្នែកសន្តិសុខសាធារណៈ និង ផ្នែករដ្ឋបាលទូទៅ) ដែលនឹងការអនុវត្តជាផ្លូវការនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ នេះតទៅ ។ ទាញយកឯកសារទាំងស្រុងនៅទីនេះ៖ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2022/12/20221201_014_302_Direct_Payment_to-7LMs.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

29

Nov, 2022

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “វិជ្ជាជីវៈលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធ FMIS” ជូនអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញបន្ថែមថ្មី នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងមហាផ្ទៃ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ៥កើត ខែ មិគសិរ ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នំា ២០២២ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលដឹកនាំដោយលោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “វិជ្ជាជីវៈលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធ FMIS” ជូនអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញបន្ថែមថ្មីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចំនួន ១០ ព្រមទាំងមន្ត្រីដែលបានផ្លាស់ប្តូរតួនាទី និង មុខងារ ពីក្រសួង-ស្ថាប័ន ដែលបានរៀបចំឡើងដោយផ្ទាល់ នៅសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ ដល់ ថ្ងៃទី ២១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ ។វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះផ្តោតទៅលើគន្លឹះនៃការប្រើប្រាស់មុខងារនីមួយៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីឱ្យថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញ ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS បន្ថែមថ្មី ឱ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងការអនុវត្តថវិកា និងហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានចំនួន ១៥ មុខវិជ្ជា ដូចខាងក្រោម៖1. មុខងារវិភាជន៍ថវិកា (អ្នកបញ្ចូល)2. មុខងារការទិញការបង្កើតធានាចំណាយកិច្ចលទ្ធកម្ម និងមិនមែនកិច្ចលទ្ធកម្ម (អ្នកបញ្ចូល) 3. អនុមុខងារផែនការលទ្ធកម្ម (អ្នកបញ្ចូល), អនុមុខងារគ្រប់គ្រងដំណើរការដេញថ្លៃ (អ្នកបញ្ចូល) និងអនុមុខងារគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា (អ្នកបញ្ជូល)4. មុខងារគណនីត្រូវសង (អ្នកបញ្ជូល)5. មុខងារវិភាជន៍ថវិកា (អ្នកអនុម័ត)6. មុខងារការទិញ-ធានាចំណាយ (អ្នកអនុម័ត)7. មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ (អ្នកអនុម័ត)8. មុខងារគណនីត្រូវសង (អ្នកអនុម័ត)9. ត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍10. ប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ PK-The Helper11. […]

ព័ត៌មានលម្អិត

22

Nov, 2022

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើ “មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ” ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញនៃអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ១០ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅព្រឹកថ្ងៃ ចន្ទ ១៣ រោច ខែ កត្តិក ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំ និង ផ្តល់ជូននូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញ នៅតាមអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ១០ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ លើ “មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ” នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបង្ហាត់បង្ហាញដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញទាំងអស់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តមុខងារថ្មីនេះ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និង ភាពរលូន ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមរយៈប្រព័ន្ធសិក្សាពីចម្ងាយ (E-Learning System) របស់សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូ ដោយការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom មានសិក្ខាកាមអញ្ជើញមកពីអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ១០ សរុបចំនួន ៣១ រូប និង មកពីមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ សរុបចំនួន ១១៥ រូប ។គួរបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា មុខងារកម្មលទ្ធកម្មពេញលេញ មានអត្ថប្រយោជន៍ដើម្បីបំពេញបន្ថែមទៅលើមុខងារការទិញ (PO) ដោយគ្របដណ្តប់លើដំណើរការកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ (ទំនិញ, សេវាកម្ម, សំណង់ស៊ីវិល និងសេវាទីប្រឹក្សា) ។ មុខងារលទ្ធម្មពេញលេញនេះមានវិសាលភាពគ្រប់គ្រងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ, ផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ, ការអនុវត្តដំណើរការដេញថ្លៃ, និងការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា។ មុខងារលទ្ធកម្មនេះ ភ្ជាប់ជាមួយមុខងារគណនីត្រូវសង (AP) ដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈការបង្កើតការប្រគល់ទទួលដើម្បីធ្វើការទូទាត់ទៅក្រមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ ។ សម្រាប់មុខងារនេះនឹងត្រូវដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ និង នៅអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ១០ រួមមាន៖ អគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ, អគ្គនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍, អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង, […]

ព័ត៌មានលម្អិត

16

Nov, 2022

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “នីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីសម្រាប់ការចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាបសម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង៧ តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ទាំងស្រុង”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃពុធ ៨រោច ខែ កត្តិក ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នំា ២០២២ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលដឹកនាំដោយលោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ នីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីសម្រាប់ការចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាបសម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង៧ តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ទាំងស្រុង” ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូ ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអង្គភាពទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ និង អង្គភាពថវិកាជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិនៅថ្នាក់កណ្ដាល នៃក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ០៧ ។ នៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ត្រូវបានបែងចែកជាបីដំណាក់កាលធំៗដែលរួមមាន៖ ១. ខ្លឹមសារព្រាងសេចក្តីណែនាំ និង តារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់សម្រាប់ចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាប ២. នីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីសម្រាប់ការចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាបតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ៣. គន្លឹះក្នុងការស្គែនឯកសារចូលក្នុងកុំព្យូទ័រ FMIS។ បន្ទាប់ពីការចែករំលែកជាលក្ខណៈទ្រឹស្តីពីសំណាក់លោកគ្រួ អ្នកគ្រូ ពីដំណាក់កាលទំាងបីរួចរាល់ លោកក៏បានធ្វើការអនុវត្តបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់នីតិវិធីថ្មីនេះផងដែរ ដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់នាពេលខាងមុខ ។ ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ០៧ ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ រួមមាន ៖ ១. ក្រសួងការពារជាតិ ២. ក្រសួងយុត្តិធម៌ ៣. ក្រសួងមហាផ្ទៃ (ផ្នែកសន្តិសុខសាធារណៈ និង ផ្នែករដ្ឋបាលទូទៅ) ៤. ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ៥. គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ៦. អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ ៧. អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ។ រួមទាំង អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា ក្នុងនាមជាភិបាលហិរញ្ញវត្ថុ និង អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគាតជាតិ ក្នុងជាគណនេយ្យករសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

10

Nov, 2022

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប អញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកម្មវិធីវិបស្សនាស្តីពីការត្រួតពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពបញ្ហាប្រឈម និង ការងារផ្សេងៗសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោង FMISឆ្នាំ ២០២២ និង ទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ១០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS អញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកម្មវិធីវិបស្សនាស្តីពីការត្រួតពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាព បញ្ហាប្រឈម និង ការងារផ្សេងៗសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ឆ្នាំ ២០២២ និង ទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣ របស់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៅសណ្ឋាគារអេមព្រីសអង្គររីសត ខេត្តសៀមរាប ដែលមានការចូលរួមពីឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីនៃលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យរដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូ មានប្រសាសន៍ក្នុងអង្គវិបស្សនាថា មកដល់ពេលនេះគម្រោង FMIS សម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលក្នុងនោះការងារកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង គឺជាបរិបទផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំមួយរបស់ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជា ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យរដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូ ក៏បានបន្ថែមថា ក្រោមការដឹកនាំដ៏មានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានសម្រេចចិត្តដ៏មុះមុត និង ជំរុញដល់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ពិសេសលើការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ដែលជាការងារដែលមានការកែទម្រង់យ៉ាងជ្រៅ និង មានផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធច្រើន ។ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា បានរាយការណ៍ពីវឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗក្នុងការអនុវត្តគម្រោង FMIS ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ដែលមានដូចជាការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS ទៅដល់ការដ្ឋានថ្មីនៅអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញចំនួន ១០, ការដាក់ឱ្យអនុវត្តមុខងាររៀបចំផែនការថវិកានៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១១ ថ្មី និង មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញនៅគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន, សន្ធានកម្មទិន្នន័យរវាងប្រព័ន្ធ FMIS និង ប្រព័ន្ធ ASYCUDA ដោយមិនប្រើប្រាស់ក្រដាសខាងក្រៅ និង ការរៀបចំដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង FMIS […]

ព័ត៌មានលម្អិត

4

Nov, 2022

ក្រុមការងារ FMIS ជួបជាមួយជំនាញការធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ដេីម្បីពិភាក្សាអំពីគម្រោង FMIS ក្នុងដំណើរការនៃរដ្ឋាភិបាលឌីជីថល

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានទទួលជួបជំនាញការរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ដែលកំពុងធ្វើការវាយតម្លៃដើម្បីគាំទ្រដល់គម្រោងរដ្ឋាភិបាលឌីជីថល (E-Government) សម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការជំរុញការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជា ដែលផ្ដោតទៅលើកិច្ចការ ការកែលម្អសេវាច្រកចេញ-ចូលតែមួយ, ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ, ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ដែលក្នុងនោះរួមមានកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដែលមានគម្រោង FMIS គឺជាសមាធាតុគន្លឹះសម្រាប់ការពង្រឹងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមរយៈការប្រើប្រាស់ Digital Financial Management System ។ ជំនាញការបានសាកសួរពីការចូលរួមរបស់គម្រោងក្នុងការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ  FMIS ដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងថវិកា និង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ និង សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋ ។ ជាការឆ្លើយតប ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា បានជម្រាបពីការចូលរួមរបស់គម្រោង FMIS សម្រាប់ការអនុវត្ត eGovernment នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដោយសង្ខេបរួមមាន ៖ ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដល់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥, ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធី FMIS Portal ជំនាន់ទី១ សម្រាប់រដ្ឋបាលស្រុកចំនួន ៧៥ និង រដ្ឋបាលឃុំចំនួន ១៨៥ នៅឆ្នាំ ២០២២ និង ផែនការពង្រីកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS និង FMIS Portal  ទៅកាន់គ្រប់រដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក-  ខណ្ឌ និង ឃុំ-សង្កាត់នៅក្នុងក្របខណ្ឌផែនការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី៣ ២០២១ – ២០២៥ និង ផែនការសកម្មភាពរួមឆ្នាំ ២០២៣ ដល់ ២០២៧ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

1

Nov, 2022

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប ជួបជាមួយជំនាញការ IMF ដើម្បីពិភាក្សាអំពីនីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានទទួលជួបជាមួយជំនាញការទីប្រឹក្សាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ដែលដឹកនាំដោយលោកស្រី Delphine Moretti ទីប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិថ្នាក់តំបន់ប្រចាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និង មានការចូលរួមពី លោក Suhas Joshi ទីប្រឹក្សាថ្នាក់តំបន់នៃមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិផ្នែករតនាគារ, លោក Kris Kauffmann អ្នកជំនាញការរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ និង ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ បេសកកម្មរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិលើកទី ១៣ នេះ ដើម្បីផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសគាំទ្រដល់ដំណើរការអនុវត្តគម្រោង FMIS ពិសេសផ្តោតលើការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង, ការព្យាករណ៍សាច់ប្រាក់ និង របាយការណ៍ដែលផលិតចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS ។ ថ្លែងក្នុងជំនួបនេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ជម្រាបជូនភាគីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិពីបច្ចុប្បន្នភាពដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នីតិវិធីអនុវត្តចំណាយថវិកាចរន្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង​ សម្រាប់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថាន ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ​ កាលពីពាក់កណ្តាលខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២ ថ្មីៗនេះ ដែលបានបង្ហាញឆន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និង ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលើកែលម្អគុណភាពសេវាសាធារណៈក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឱ្យទទួលបានសមិទ្ធផលជាបន្តបន្ទាប់តាមផែនការ និង គោលដៅ ។ ជាការឆ្លើយតបតំណាង IMF បានទទួលយកអនុសាសន៍ល្អៗពី ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ក្នុងការពិនិត្យវាយតម្លៃលើការអនុវត្តនីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង, ការផ្ដល់អនុសាសន៍លើនីតិវិធីបុរេប្រទាន, ការសិក្សាវាយតម្លៃលើការងារព្យាករសាច់ប្រាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។ លើសពីនេះ IMF ក៏បានស្នើសុំចូលរួមក្នុងការផ្ដល់ជាធាតុចូលលើការអភិវឌ្ឍ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

21

Oct, 2022

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដាក់ឱ្យដំណើរការសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) និង ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ (NRMIS) សម្រាប់ចំណូលថវិការដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០០៩ សហវ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ ស្តីពី “ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ ដំណាក់កាលទី២ ជំហានទី១ នៅរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត”, សេចក្តីណែនាំលេខ ០០២ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ ស្តីពី “ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) នៅរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាលសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២” ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានរៀបចំរួចរាល់នូវបច្ចេកទេសនៃការធ្វើសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធ FMIS និង NRMIS សម្រាប់ទិន្នន័យចំណូលថវិការដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ដែលជាចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ ។ ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹងនៅទីនេះ៖​ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2022/10/20221013_373_Announcement-on-FMIS-NRMIS-From-Cabinet.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

21

Oct, 2022

សេចក្តីណែនាំស្តីពីការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ការចំណាយថវិកាចរន្តក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថាន តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ទាំងស្រុង

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

បន្ទាប់ពីបានអនុវត្តដោយជោគជ័យនូវនីតិវិធីសម្រាប់ការបើកផ្តល់បៀវត្ស និង ចំណាយបន្ទុកបុគ្គលិកផ្សេងៗ ដែលមានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់ និង ចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាបតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ចាប់ទាំងពីឆ្នាំ ២០២០ មក និង ស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រតម្រង់ទិសនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ២០២០- ២០២៥ ក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានបន្តសិក្សា រៀបចំ និង អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ FMIS រួចរាល់សម្រាប់ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធទាំងស្រុងសម្រាប់ការចំណាយថវិកាចរន្តនៅក្រសួងចំនួន ២ ដែលជាដំណាក់កាលដំបូងគឺ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង​ ក្រសួងបរិស្ថាន ។ ព័ត៌មានលម្អិត សូមចុចតំណរភ្ជាប់នៅទីនេះ៖ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2022/10/សេចក្ដីណែនាំ_០១២_BP_Streamline_MEF__MoE-1.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

21

Oct, 2022

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីដំណាក់កាលអន្តរកាល នៃការបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការក្នុងនីតិវិធីចាស់ និង ការចុះប្រតិបត្តិការជាផ្លូវការក្នុងនីតិវិធីថ្មីលើមុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្ត ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថាន តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ទាំងស្រុង

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីលើគ្រប់មុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្ត តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ទាំងស្រុង ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២ សម្រាប់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថាន (រួមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិនៅថ្នាក់កណ្តាលនៃក្រសួងទាំងពីរ) ។ ព័ត៌មានលម្អិតសូមចុចតំណរភ្ជាប់នៅទីនេះ៖ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2022/10/សេចក្ដីជូនដំណឹង_០១១_BP_Streamline_MEF__MoE.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

17

Oct, 2022

ពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នីតិវិធីអនុវត្តការងារចំណាយថវិកាចរន្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថានជាផ្លូវការ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ៧រោច ខែ អស្សុជ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកម្មវិធី “ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នីតិវិធីអនុវត្តការងារចំណាយថវិកាចរន្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថានជាផ្លូវការ” ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តី នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ,ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង ដៃគូអភិវឌ្ឍ ។ កម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង តាមរយៈប្រព័ន្ធសន្និសិទ្ធវីដេអូ ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom ។ ការប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នីតិវិធីអនុវត្តការងារចំណាយថវិកាចរន្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងនៅក្រសួងសេដ្ឋ- កិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថានជាផ្លូវការ នាពេលនេះ គឺកើតឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបានជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ការបើកផ្តល់បៀវត្ស និង ចំណាយលើបន្ទុកបុគ្គលិកផ្សេងៗ ដែលមានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់ និង នីតិវិធីសម្រាប់ចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាប ដែលឯកសារជាក្រដាសស្នាមត្រូវបានកាត់បន្ថយ និងការប្រើប្រាស់ធនធានមានតិចជាងមុន, ប៉ុន្តែប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និង រហ័សទាន់ពេលវេលា​ ។ មានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីនេះ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន​ បានគូសបញ្ជាក់ថា ការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារ ដែលនឹងត្រូវអនុវត្តទាំងស្រុងតាមប្រព័ន្ធ FMIS នឹងក្លាយជាចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយ    ពន្លឿនកម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក​ម្ពុជា ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដោយសារតែនីតិវិធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS បានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជា៖ ១. កាត់បន្ថយចំណាយរដ្ឋបាលបានមួយចំនួនធំ ដែលចំណាយរដ្ឋបាលផ្សេងៗ និង មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ ក្នុងរដ្ឋាភិបាលមានចំនួន ៥០% នៃចំណាយសរុបប្រចាំឆ្នាំ, ២. មានភាពលឿន និង រហ័សជាងមុនតាំងពីដំណាក់កាលស្នើសុំ រហូតដល់ កាទូទាត់អាណត្តិ, […]

ព័ត៌មានលម្អិត

30

Sep, 2022

កិច្ចប្រជុំស្តីពីការបង្ហាញពីនីតិវិធីអនុវត្តការងារចំណាយថវិកាចរន្តគ្រប់មុខសញ្ញាក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ តាមកម្មវិធី Zoom ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ស្តីពីការបង្ហាញពីនីតិវិធីអនុវត្តការងារចំណាយថវិកាចរន្តគ្រប់មុខសញ្ញាក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីបច្ចេកទេសដែលអញ្ជើញមកពីអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន, អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ, អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា, អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង,អគ្គាធិការដ្ឋាន, អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តការអន្តរជាតិ និង គ្រប់គ្រងបំណុល, វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យបានមានប្រសាសន៍ជម្រាបអង្គប្រជុំថា ៖ យោងតាមអនុសាសន៍ណែនាំរបស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក្នុងការដាក់អនុវត្តនីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ដោយមិនមានក្រដាសស្នាមខាងក្រៅសម្រាប់នីតិវិធីចំណាយថវិកាចរន្តគ្រប់មុខសញ្ញានៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថាន ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានពុះពារ និង ខិតខំសម្រេចជាអាទិភាពឱ្យបានទៅលើការងាររៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងនេះ ដែលរួមមានកិច្ចការពាក់ព័ន្ធដូចជា៖ការរៀបចំកែសម្រួលលើផែនការសកម្មភាពរួម, ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាច្រើនលើករួមមានកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាកម្រិតបច្ចេកទេស កិច្ចប្រជុំកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំ និង កិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងក្រសួង-ស្ថាប័នអនុវត្ត អជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ, ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងឯកសារសេចក្តីណែនាំ ឯកសារស្តង់ដារអនុវត្តនីតិវិធីអនុវត្តការងារ (SOP) ឯកសារបណ្តុះបណ្តាល និង ឯកសារគាំទ្រនានា, ការរៀបចំអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ការអនុវត្តតាមនីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីទាំងស្រុង, ការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និង កិច្ចការត្រៀមសម្រាប់បង្ហាញជូនថ្នាក់ដឹកនាំ, ការដាក់ដំឡើងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាល និង សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅគ្រប់អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលទើបបង្កើតបន្ថែមនាពេលថ្មីៗ និង ការរៀបចំក្រុមការងារពិសេសសម្រាប់ត្រៀមគាំទ្រនិងដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាប់ពីពេលដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ។ គោលបំណងធំរបស់កិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះមានចំនួន ២ គឺ ៖១. ការធ្វើការបង្ហាញនីតិវិធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS នៅដំណាក់កាលអាណាប័ករហូតដល់អភិបាលហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីជម្រាបជូនថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ និង ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS […]

ព័ត៌មានលម្អិត

27

Sep, 2022

សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ការបើកផ្តល់បៀវត្ស និង ចំណាយលើបន្ទុកបុគ្គលិកផ្សេងៗ ដែលមានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់ ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួង-ស្ថាប័ន ចំនួន ៧ តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

បន្ទាប់ពីបានអនុវត្តដោយជោគជ័យនូវនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ការបើកផ្តល់បៀវត្ស និង ចំណាយបន្ទុកបុគ្គលិកផ្សេងៗ ដែលមានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់តាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងនៅក្រសួង-ស្ថាប័ន ចំនួន ២៧ ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ និង ឆ្នាំ ២០២១ រួចមក និង ស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្រ្តតម្រង់ទិសនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ២០២០ – ២០២៥ នៅក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងបន្តពង្រីកការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីនេះទៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ៧ បន្ថែមទៀត រួមមាន៖ ១. ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ២. ក្រសួងការពារជាតិ ៣. ក្រសួងយុត្តិធម៌ ៤. គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ៥. អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ ៦. អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និង ៧. ក្រសួងមហាផ្ទៃ (ផ្នែកសន្តិសុខសាធារណៈ និង ផ្នែករដ្ឋបាលទូទៅ) ។ ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាញយក pdf នៅទីនេះ៖ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2022/09/20220915_011_Instructions-on-Payroll-to-7-LM.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

22

Sep, 2022

ក្រុមការងារ FMIS ដំណើរការវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្ទាល់លើគ្រប់មុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ផ្អែកតាមនីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មី ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថាន

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ដូចការគ្រោងទុក នៅថ្ងៃទី ២២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ នេះ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្ទាល់លើគ្រប់មុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ផ្អែកតាមនីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មី ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថាន ។ គួរជម្រាបជូនថា ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានសម្រេចដាក់ឱ្យអនុវត្តសម្រាប់នីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មីលើការបើកផ្តល់បៀវត្ស និង ចំណាយបន្ទុកបុគ្កលិកផ្សេងៗ ដែលមានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់ និង ចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាបតាមប្រព័ន្ធ FMISទាំងស្រុងទៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ៣៤ ដោយជោគជ័យ និង កំពុងពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតផងដែរ ដោយបានបន្តដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិថ្មី លើគ្រប់មុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្ត សម្រាប់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថានព្រមទាំងអង្គភាពថវិកានៃក្រសួងទាំង ២។ អត្ថប្រយោជន៍ នៃនីតិវិធីថ្មីនេះមានដូចជា៖ ១.កាត់បន្ថយចំណាយរដ្ឋបាលបានមួយចំនួនធំ ដែលចំណាយរដ្ឋបាលផ្សេងៗ និង មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ ក្នុងរដ្ឋាភិបាលមានចំនួន ៥០% នៃចំណាយសរុបប្រចាំឆ្នាំ, ២. មានភាពលឿន និង រហ័សជាងមុនតាំងពីដំណាក់កាលស្នើសុំ រហូតដល់ កាទូទាត់អាណត្តិ, ៣. អ្នកស្នើសុំអាចមើលដឹងស្ថានភាព នៃការស្នើសុំតាមដំណាក់កាលនីមួយៗ ដោយនីតិវិធីចាស់ អ្នកស្នើសុំមិនអាចតាមដានស្ថានភាព នៃការស្នើសុំរបស់ខ្លួនបាន ដូចនីតិវិធីថ្មីខាងលើឡើយ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

22

Sep, 2022

ក្រុមការងារ FMIS បញ្ចប់បេសកកម្មចុះសិក្សានិងរៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្នលើការគ្រប់គ្រងនិងការអនុវត្តថវិកានៅសាលាស្រុកមុខកំពូលនិងសាលាស្រុកខ្សាច់កណ្តាល

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃទី១៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ រហូត ដល់ ថ្ងៃទី ២៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានចុះសិក្សា និង រៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្នលើការគ្រប់គ្រង និង ការអនុវត្តថវិកានៅសាលាស្រុកមុខកំពូល និង សាលាស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ក្នុងគោលបំណងប្រមូលធាតុចូល និង រៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្នលើការគ្រប់គ្រង និង ការអនុវត្តថវិកានៅសាលាស្រុកមុខកំពូល និង សាលាស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ដើម្បីមានមូលដ្ឋានក្នុងការត្រៀមរៀបចំដាក់ប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់សាលាស្រុក ប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង ជោគជ័យតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក ។   ជាលទ្ធផល ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ នៃសាលាស្រុក បានទទួលជ្រាបបន្ថែមអំពីគម្រោង FMIS និង បានបង្ហាញនូវឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិកា និង ហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួន។   សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ស្របតាមផែនការនៃការពង្រីកនិងពង្រឹង ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបន្តអនុវត្តនូវផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួន ដើម្បីសម្រេចបានគោលបំណងទាំងនេះ ដែលរួមមានការចុះសិក្សាអំពីអ្នកពាក់ព័ន្ធជាបន្តបន្ទាប់មុននឹងដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការ។

ព័ត៌មានលម្អិត

21

Sep, 2022

ក្រុមការងារ FMIS បញ្ចប់បេសកកម្មក្នុងការចុះសិក្សានិងរៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្នលើការគ្រប់គ្រង និងការអនុវត្តថវិកានៅសាលាខណ្ឌដូនពេញនិងសាលាខណ្ឌជ្រោយចង្វារ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃទី១៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ រហូត ដល់ ថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានចុះសិក្សា និង រៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្នលើការគ្រប់គ្រង និង ការអនុវត្តថវិកានៅសាលាខណ្ឌដូនពេញ និង សាលាខណ្ឌជ្រោយចង្វារ ក្នុងគោលបំណងប្រមូលធាតុចូល និង រៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្នលើការគ្រប់គ្រង និង ការអនុវត្តថវិកានៅសាលាខណ្ឌដូនពេញ និង សាលាជ្រោយចង្វារ ដើម្បីមានមូលដ្ឋានក្នុងការត្រៀមរៀបចំដាក់ប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់សាលាខណ្ឌ ប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង ជោគជ័យតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក ។ ជាលទ្ធផល ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ នៃសាលាខណ្ឌបានទទួលជ្រាបបន្ថែមអំពីគម្រោង FMIS និង បានបង្ហាញនូវឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិកា និង ហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួន។ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ស្របតាមផែនការនៃការពង្រីកនិងពង្រឹង ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបន្តអនុវត្តនូវផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួន ដើម្បីសម្រេចបានគោលបំណងទាំងនេះ ដែលរួមមានការចុះសិក្សាអំពីអ្នកពាក់ព័ន្ធជាបន្តបន្ទាប់មុននឹងដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការ។

ព័ត៌មានលម្អិត

20

Sep, 2022

ក្រុមការងារ FMIS រៀបចំកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលលើគ្រប់មុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្ត តាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ផ្អែកតាមនីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មី

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ បានរៀបចំកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលលើគ្រប់មុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្ត តាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ផ្អែកតាមនីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មី ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថាន តាមរយៈកម្មវិធី Zoom ។   ការរៀបចំវគ្គបណ្តុះលើគ្រប់មុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្ត តាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ផ្អែកតាមនីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មី ជូនថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅពេលនេះ គឺស្ថិតនៅក្នុងជំហានដំបូង ដោយឡែកក្រុមការងារគ្រោងនឹងរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាបន្តបន្ទាប់ទៀត ក្រោយពីទទួលបានសេចក្តីណែនាំ និង ឯកសារស្តីពីនិតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារការងារ និង ការប្រមូលធាតុចូលបន្ថែមសំខាន់ៗពីអ្នកប្រប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថាន ។   គួរបញ្ជាក់ជូនថា ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានសម្រេចដាក់ឱ្យអនុវត្តសម្រាប់នីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មីលើការបើកផ្តល់បៀវត្ស និង ចំណាយបន្ទុកបុគ្កលិកផ្សេងៗ ដែលមានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់ និង ចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាបតាមប្រព័ន្ធ FMISទាំងស្រុងទៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ៣៤ ដោយជោគជ័យ និង កំពុងពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតផងដែរ ដោយបានបន្តដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិថ្មី លើគ្រប់មុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្ត សម្រាប់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថានព្រមទាំងអង្គភាពថវិកានៃក្រសួងទាំង ២។   អត្ថប្រយោជន៍ នៃនីតិវិធីថ្មីនេះមានដូចជា៖ ១.កាត់បន្ថយចំណាយរដ្ឋបាលបានមួយចំនួនធំ ដែលចំណាយរដ្ឋបាលផ្សេងៗ និង មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ ក្នុងរដ្ឋាភិបាលមានចំនួន ៥០% នៃចំណាយសរុបប្រចាំឆ្នាំ, ២. មានភាពលឿន និង រហ័សជាងមុនតាំងពីដំណាក់កាលស្នើសុំ រហូតដល់ កាទូទាត់អាណត្តិ, ៣. អ្នកស្នើសុំអាចមើលដឹងស្ថានភាព នៃការស្នើសុំតាមដំណាក់កាលនីមួយៗ ដោយនីតិវិធីចាស់ អ្នកស្នើសុំមិនអាចតាមដានស្ថានភាព នៃការស្នើសុំរបស់ខ្លួនបាន ដូចនីតិវិធីថ្មីខាងលើឡើយ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

14

Sep, 2022

កិច្ចប្រជុំស្តីពីការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តថវិកាចរន្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ជាមួយអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នារសៀលថ្ងៃទី ១៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តថវិកាចរន្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ជាមួយអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ ដែលមានការចូលរួមដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម សំរិត សាត អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ និង មន្ត្រីបច្ចេកទេសដែលជាសវនករ និង អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ មានប្រសាសន៍បើកកិច្ចប្រជុំថា កិច្ចប្រជុំនេះគឺបន្តការពិភាក្សាទាក់ទងនឹងការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS លើការរៀបចំប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីឱ្យសមស្របក្នុងការអនុវត្តនៅអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិដែលដើរតួជាអ្នកអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ផង និង ជាសវនករផងក្នុងការធ្វើសវនកម្មនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នដែលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ មានប្រសាសន៍បន្ថែមថា ការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS នេះ យើងនឹងឃើញនូវចំណុចល្អដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ និង ចំណុចមួយចំនួនដែលត្រូវកែសម្រួល ដើម្បីធ្វើឱ្យការអនុវត្តនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS នេះ កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានបន្ថែមថាការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារ គឺជួយសម្រួលដល់សវនករឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើសវនកម្មនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន និង មានប្រយោជន៍ច្រើនដែលនឹងធ្វើឱ្យការធ្វើសវនកម្មមានភាពរហ័ស ភាពជឿទុកចិត្តបាន មានប្រសិទ្ធភាព ដោយសារប្រព័ន្ធនឹងមានការកត់ត្រាច្បាស់លាស់ និង ត្រឹមត្រូវ ។ឆ្លើយតបក្នុងកិច្ចប្រជុំ ឯកឧត្តម សំរិត សាត អគ្គលេខាធិការរង តំណាងអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ បានបង្ហាញការគាំទ្រ និង ត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចក្នុងការចូលរួមអនុវត្តគម្រោង FMIS ពិសេសការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ដោយសារឯកឧត្តមជឿជាក់ថាប្រព័ន្ធ FMIS ដែលជាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានមួយនឹងរួមចំណែកជួយសម្រួលដល់ការងារធ្វើសវនកម្មឱ្យកាន់តែមានភាពរលូន និង ងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ ។ ឯកឧត្តម ក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមការងារដែលបានធ្វើបទបង្ហាញពីការអនុវត្តនីតិវិធីក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

12

Sep, 2022

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចេញផ្សាយលេខ ០៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ នេះ បង្ហាញពីសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន និងចំណេះដឹងសម្បូរបែបទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និង ចំណេះដឹងអំពី សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម ។ មាតិកាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ ០៣១ នេះមាន៖ ការប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឯកសារឌីជីថល (FMIS Portal) ជំនាន់ទី១ ជាផ្លូវការ​ នៅរដ្ឋបាលស្រុក និង រដ្ឋបាលឃុំ ។ សម្រង់ប្រសាសន៍ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក្នុងកម្មវិធី “បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)” ទៅកាន់អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញបន្ថែមថ្មី នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងមហាផ្ទៃ នាថ្ងៃទី ១៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ ។ លទ្ធផលនៃការងនុវត្តគម្រោង FMIS គិតត្រឹមត្រីមាសទី៣ ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ។ ការត្រៀមដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល ។ ផែនការដាក់ឱ្យអនុវត្តផ្លូវការ នីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ។ ចំណុចគួរយល់ដឹងដើម្បីក្លាយជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ពេញសិទ្ធិ ។ សង្ខេបមុខងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ។ សំណួរ និងចម្លើយ ។ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០៣១នៅទីនេះ ៖ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2022/09/Newsletter031-03.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

9

Sep, 2022

កម្មវិធីសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យអប់រំ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ចូលរួមកម្មវិធីសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យអប់រំ ដែលបានសហការរៀបចំដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ជាមួយធនាគារពិភពលោក កាលពីថ្ងៃទី ៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ នៅសណ្ឋាគារសូហ្វីតែលភូគីត្រាភ្នំពេញ ។ ក្នុងសិក្ខាសាលានេះ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា ត្រូវបានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតី និង វាគ្មិនកិច្ចពិភាក្សាស្តីពីមាគ៌ាអនាគតក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និង ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យអប់រំ ទាក់ទងនឹងការរៀបចំរចនា និង ពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (EFMS) សន្ធានកម្មជាមួយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ។ ក្នុងកិច្ចពិភាក្សា លោកបណ្ឌិត Serdar Yilmaz មន្រ្តីជំនាញជាន់ខ្ពស់នាំមុខរបស់ធនាគារពិភពលោក បានលើកឡើងចំនួន ៤ ចំណុច ទី ១. រដ្ឋាភិបាលបានចំណាយថវិកាជាតិលើឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (Hard Ware) និង កម្មវិធី (Software) ក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក៏ដូចជាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងមន្រ្តីរាជការផ្សេងៗគ្នានៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នរៀងៗខ្លួន ដែលធ្វើឱ្យចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលកើនឡើងច្រើន ២. ការប្រើប្រាស់ក្រដាសស្នាមខាងក្រៅច្រើនដែលបង្កើនការចំណាយដែលមិនមានតម្លៃបន្ថែម ៣. បញ្ហាប្រឈមលើការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មថវិកាកម្មវិធី និង ទី៤. ការរៀបចំផែនការថវិកាខាងក្រៅ និង ដាច់ដោយឡែកដែលនាំឱ្យមានការលំបាកក្នុងការគ្រោងថវិកាគាំទ្រធនធានមនុស្ស ។ ជាការឆ្លើយតប ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា មានប្រសាសន៍ថា ជាការពិតរដ្ឋាភិបាលបានគិតគូរលើការកសាងបណ្តាញ និង ប្រព័ន្ធរួមសម្រាប់ប្រទេស ប៉ុន្តែការងារនេះត្រូវការពេលវេលា និង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

2

Sep, 2022

កិច្ចប្រជុំស្តីពីការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ស្តីពីការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងនៅក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថាន ដែលមានការចូលរួមពីឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីជំនាញពាក់ព័ន្ធមកពីអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល អគ្គាធិការដ្ឋាន អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ មានប្រសាសន៍ក្នុងកិច្ចប្រជុំថា ដើម្បីដាក់ឱ្យអនុវត្តថវិកាចរន្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថាននៅក្នុងឆ្នាំ ២០២២ នេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានប្រមូលធាតុចូល និង ធ្វើការសិក្សាទាំងនីតិវិធីអនុវត្តការងារ និង ការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយ បើទោះជាការសិក្សាច្រើនលើកច្រើនសារហើយក្តី ក៏ការងារកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារនេះនៅតែត្រូវមានការកែសម្រួល ការផ្តល់មតិយោបល់បន្ថែមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ដល់អ្នកចូលរួមឱ្យគិតគូពីការងារកែទម្រង់ ដែលមកដល់ពេលនេះការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានឈានមកដល់ដំណាក់កាលទី ៤ ហើយ ដូច្នេះ ប្រព័ន្ធ FMIS មិនត្រឹមតែជាឧបករណ៍ចូលរួមគាំទ្រដល់ការងារនោះទេ តែជាចលករមួយដែលសំខាន់ក្នុងការទាញ និង រុញការងារកែទម្រង់ ពិសេសការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងនេះតែម្តង ។ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធបានស្វែងយល់ពីនីតិវិធីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង និង យល់ស្របតាមនីតិវិធីគឺការអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ដោយមិនមាននីតិវិធីឯកសារខាងក្រៅនោះទេ ពិសេសការចូលរួម និង គាំទ្រពីអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិដែលបញ្ជាក់ពន្យល់បន្ថែម និង គាំទ្រការអនុវត្តនេះថា នៅពេលចូលក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងនីតិវិធីទាំងអស់នឹងបង្ហាញច្បាស់លាស់ក្នុងប្រព័ន្ធ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

26

Aug, 2022

អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគាំទ្រ និង ផ្តល់ធាតុចូលលើការកែសម្រួលនីតិវិធីស្តីពីការគ្រប់គ្រងកិច្ចលទ្ធកម្មក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

តាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS, កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ តាមប្រព័ន្ធសន្និសិទ្ធវីដេអូដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការរង និង ជាអនុប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានការចូលរួមពីឯកឧត្តម សេង ស្រេង អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីពាក់ព័ន្ធមកពីអង្គភាពលទ្ធកម្មក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រុមការងារនៃលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីបច្ចេកទេសអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ បានសហការ គាំទ្រ និង ផ្តល់យោបល់ធាតុចូលច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈដើម្បីជំរុញដល់ការកែសម្រួលនីតិវិធីស្តីពីការគ្រប់គ្រងកិច្ចលទ្ធកម្មក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ដែលជាផ្នែកមួយនៃការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារថវិកាចរន្តទាំងអស់ ។ ជារួមអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈឯកភាពលើការសិក្សារបស់ក្រុមការងារ និង ស្នើឱ្យមានការស្គែនបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS នូវឯកសារកំណត់ហេតុប្រគល់ទទួលនៃកិច្ចលទ្ធកម្មដែលជាឯកសារសំខាន់ និង ជាឯកសារចុងខួបនៃការគ្រប់គ្រងកិច្ចលទ្ធកម្ម និង ការងារពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចលទ្ធកម្មដោយឡែក (Direct Contract) ទាំងថវិកាមូលធន និង ថវិកាចរន្ត គឺត្រូវឆ្លងមកដល់អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈដែលបច្ចុប្បន្នរំហូរការងារនេះក៏មានក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ស្រាប់ក្នុងមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ (Full Procurement) ផងដែរ ។ក្រុមការងារកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារនឹងបន្តការងារដើម្បីរៀបចំដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំសម្រេចចុងក្រោយ ដើម្បីត្រៀមសហការចងក្រង និង រៀបចំឯកសារណែនាំ នីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារ (SOP) ឱ្យរួចរាល់ និង គ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុនពេលដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីអនុវត្តការងារថវិកាចរន្តគ្រប់មុខសញ្ញាក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ ខាងមុខ សម្រាប់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថាន និង គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័នជាបន្តបន្ទាប់ទៀត ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

25

Aug, 2022

ប្រជុំស្តីពីការផ្តល់ធាតុចូលក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីអនុវត្តការងារចំណាយថវិកាចរន្តសម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័នតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ២៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្តីពី ការផ្តល់ធាតុចូលក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីអនុវត្តការងារចំណាយថវិកាចរន្តសម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័នតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ដោយគ្មាននីតិវិធីខាងក្រៅ ដែលមានការចូលរួមពីតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីជំនាញអញ្ជើញមកពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង អគ្គាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ មានប្រសាសន៍ពីគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំគឺដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធផលសិក្សាលើការកាត់បន្ថយឯកសារក្រដាសខាងក្រៅលើការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង និង ប្រមូលធាតុចូលព្រមទាំងការគាំទ្រពីសវករឯករាជ្យ ដើម្បីឱ្យការងារអនុវត្តនីតិវិធីអនុវត្តចំណាយថវិកាចរន្តក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ។ តំណាងអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ, អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ, អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និង អគ្គាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ សុទ្ធតែបង្ហាញការគាំទ្រ និង ជំរុញដល់ការអនវត្តនីតិវិធីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ដើម្បីអាចកាត់បន្ថយនីតិវិធីទូទាត់ផ្សេងៗឱ្យងាយស្រួល ខ្លីជាងមុន កាន់តែមានតម្លាភាព និង មានគណនេយ្យភាពច្បាស់លាស់ ។ អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ បន្ថែមថា នៅពេលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង នោះប្រព័ន្ធនឹងមានកំណត់បានរួចជាស្រេចនូវតម្រូវការអនុវត្តការងារផ្សេងៗ ប្រសិនបើការអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវលក្ខខណ្ឌ ឯកសារមិនគ្រប់គ្រាន់នោះប្រព័ន្ធនឹងបង្ហាញបានច្បាស់លាស់ ។ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ, អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ, អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង, និង អគ្គាធិការដ្ឋាន ក្នុងការរៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារ (SOP) សម្រាប់ការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារនេះ ព្រមទាំងគោលការណ៍ណែនាំផ្សេងៗដើម្បីឱ្យការរៀបចំប្រព័ន្ធ FMIS និង ការដាក់ឱ្យអនុវត្តមានភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និង ច្បាស់លាស់ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

23

Aug, 2022

កម្មវិធី បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពីប្រព័ន្ធ FMIS ជូនដល់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលចំនួន ៥ រដ្ឋបាលក្រុងចំនួន ២៨ រដ្ឋបាលស្រុកចំនួន ២ និង រដ្ឋបាលខណ្ឌចំនួន ១៤

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ១១ រោច ខែ ស្រាពណ៍ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកម្មវិធី “បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពីប្រព័ន្ធ FMIS” ជូនដល់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលចំនួន ៥, រដ្ឋបាលក្រុងចំនួន ២៨, រដ្ឋបាលស្រុកចំនួន ២ និង រដ្ឋបាលខណ្ឌចំនួន ១៤ នៅសណ្ឋាគារ ហៃយ៉ាត់ រីជិនស៊ី ភ្នំពេញ ។ កម្មវិធីនេះ បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តី មកពីគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលចំនួន ៥ (រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា, មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មី “តេជោ”, មន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង, វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និង អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា និង គ្រឹះស្ថានអង្គរ), រដ្ឋបាលក្រុងចំនួន ២៨ នៅទូទាំងប្រទេស, រដ្ឋបាលស្រុកចំនួន ២ នៃខេត្តកណ្តាល (ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល និង ស្រុកមុខកំពូល) និង រដ្ឋបាលខណ្ឌចំនួន ១៤ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដែលគ្រោងនឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការចាប់ពីឆ្នាំ ២០២៤ ។ មានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីនេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ រដ្ឋលេខាធិការ បានគូសរំលេចអំពីផលប្រយោជន៍ឥតគណនារបស់ប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ជារួម និង ផ្តល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដោយឡែកសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ ។ អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS […]

ព័ត៌មានលម្អិត

19

Aug, 2022

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ចុះសិក្សា និង រៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តការងារអនាគតលើការរៀបចំផែនការថវិកា និង កិច្ចលទ្ធកម្មពេញលេញ របស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តព្រះសីហនុ និង ខេត្ត ពោធិ៍សាត់

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៅថ្ងៃទី ១៨ ដល់ ១៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ បានចុះសិក្សា និង រៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តការងារអនាគតលើការរៀបចំផែនការថវិកា និង កិច្ចលទ្ធកម្មពេញលេញ របស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តព្រះសីហនុ និង ខេត្ត ពោធិ៍សាត់ ។ នៅក្នុងការចុះសិក្សានេះដែរ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក៏បានធ្វើបទបង្ហាញទូទៅមុខងារថ្មីស្តីពី “ការចុះសិក្សានីតិវិធីអនុវត្តការងារសម្រាប់មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និង មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ” ។ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានផ្តល់នៅបទបង្ហាញលើមុខងារទាំងពីរដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖១. មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា គឺជាមុខងារថ្មីដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រង រៀបចំ និងតាមដានការរៀបចំផែនការថវិកាប្រចាំឆ្នាំ រួមទាំង ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកាបីឆ្នាំរំកិល ក្នុងក្របខណ្ឌថវិកាថ្នាក់ជាតិ និង ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ។– រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិការបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន/មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុង “អនុមុខងាររៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកា” – គម្រោងចំណូលលម្អិតរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន/មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុង “អនុមុខងាររៀបចំចំណូលថវិកា” – គម្រោងចំណាយថវិកាលម្អិត ដែលទាក់ទងនឹងមុខសញ្ញាចំណាយនីមួយៗ ដែលមិនមែនជាបៀវត្សរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន/មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុង “អនុមុខងាររៀបចំចំណាយថវិកា”– គម្រោងចំណាយប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្រ្តីរាជការក្នុងក្រសួង-ស្ថាប័ន/មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុង “អនុមុខងាររៀបចំចំណាយប្រាក់បៀវត្សមន្ត្រីរាជការ”– សូចនាករ និងរបាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន/មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងត្រូវកត់ត្រាក្នុង “អនុមុខងាររៀបចំសូចនាករសមិទ្ធកម្ម២. មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ គឺជាមុខងារថ្មីដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រង រៀបចំ និង តាមដានលើផែនការលទ្ធកម្មសាធារណៈ ព្រមទាំងដំណើរការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈរបស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ការអនុវត្តមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ ៖– អនុមុខងារផែនការលទ្ធកម្ម– អនុមុខងារការគ្រប់គ្រងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ– អនុមុខងារការគ្រប់គ្រងដំណើរការដេញថ្លៃ– អនុមុខងារការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា អត្ថប្រយោជន៍នៃមុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និងមុខងារកិច្ចលទ្ធកម្មពេញលេញរួមមាន៖– ចំណេញពេលវេលា និងអាចត្រួតពិនិត្យ– ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការត្រួតពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ និង តាមដានប្រតិបត្តិការ– ប្រព័ន្ធរក្សាទុកទិន្នន័យយូរអង្វែង ដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកទិន្នន័យ– កាត់បន្ថយចំណាយលើការប្រើប្រាស់ឯកសារ– លទ្ធភាពត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានរាល់ការរៀបចំផែនការរបស់អង្គភាពប្រើប្រាស់ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

17

Aug, 2022

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ១ រូប ផ្នែកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធកម្មវិធីមេ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ សូមជូនដំណឹងដល់សាធារណជន ជ្រាបថា នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ១ រូប មកបំពេញការងារផ្នែកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធកម្មវិធីមេ (System Application Administrator) ដើម្បីចូលរួមសម្របសម្រួល និង គាំទ្រទូទៅ ដល់កិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់នាយកដ្ឋានក្នុងការផ្តល់សេវាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង គមនាគមន៍ ជូនដល់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ព័ត៌មានលម្អិត៖ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2022/08/20220815_Announcement.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

16

Aug, 2022

ការចុះសិក្សា និង រៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តការងារអនាគតលើការរៀបចំផែនការថវិកា និង កិច្ចលទ្ធកម្មពេញលេញ របស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តកោះកុង និង ខេត្ត បាត់ដំបង

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៅថ្ងៃទី ១៥ ដល់ ១៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ បានចុះសិក្សា និង រៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តការងារអនាគតលើការរៀបចំផែនការថវិកា និង កិច្ចលទ្ធកម្មពេញលេញ របស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តកោះកុង និង ខេត្ត បាត់ដំបង ។ នៅក្នុងការចុះសិក្សានេះដែរ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMISបានធ្វើបទបង្ហាញទូទៅអំពីមុខងារថ្មីស្តីពី “ការចុះសិក្សានីតិវិធីអនុវត្តការងារសម្រាប់មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និង មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ” ។ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក៏បានផ្តល់នូវបទបង្ហាញលើមុខងារទាំងពីរដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖   ១. មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា គឺជាមុខងារថ្មីដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រង រៀបចំ និងតាមដានការរៀបចំផែនការថវិកាប្រចាំឆ្នាំ រួមទាំង ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកាបីឆ្នាំរំកិល ក្នុងក្របខណ្ឌថវិកាថ្នាក់ជាតិ និង ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ។ – រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិការបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន/មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុង “អនុមុខងាររៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកា” ៖ – គម្រោងចំណូលលម្អិតរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន/មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុង “អនុមុខងាររៀបចំចំណូលថវិកា” – គម្រោងចំណាយថវិកាលម្អិត ដែលទាក់ទងនឹងមុខសញ្ញាចំណាយនីមួយៗដែលមិនមែនជាបៀវត្សរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន/មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុង “អនុមុខងាររៀបចំចំណាយថវិកា” – គម្រោងចំណាយប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្រ្តីរាជការក្នុងក្រសួង-ស្ថាប័ន/មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុង “អនុមុខងាររៀបចំចំណាយប្រាក់បៀវត្សមន្ត្រីរាជការ” – សូចនាករ និងរបាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន/មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងត្រូវកត់ត្រាក្នុង “អនុមុខងាររៀបចំសូចនាករសមិទ្ធកម្ម ។   ២. មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ គឺជាមុខងារថ្មីដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រង រៀបចំ និង តាមដានលើផែនការលទ្ធកម្មសាធារណៈ ព្រមទាំងដំណើរការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈរបស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ការអនុវត្តមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញមាន៖ – អនុមុខងារផែនការលទ្ធកម្ម – អនុមុខងារការគ្រប់គ្រងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ – អនុមុខងារការគ្រប់គ្រងដំណើរការដេញថ្លៃ – អនុមុខងារការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា ។   អត្ថប្រយោជន៍នៃមុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និងមុខងារកិច្ចលទ្ធកម្មពេញលេញ៖ – ចំណេញពេលវេលា […]

ព័ត៌មានលម្អិត

16

Aug, 2022

កិច្ចប្រជុំដើម្បីកំណត់តម្រូវការឯកសារភ្ជាប់តាមមុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្ត នៅដំណាក់កាលគណនេយ្យករសាធារណៈ ផ្អែកតាមនីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មី តាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ តាមរយៈប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូ ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom ដើម្បីកំណត់តម្រូវការឯកសារភ្ជាប់តាមមុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្ត នៅដំណាក់កាលគណនេយ្យករសាធារណៈ ផ្អែកតាមនីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មី តាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២២ នេះ តាមចំណារឯកភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ត្រូវអនុវត្តសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធី តាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង សម្រាប់គ្រប់មុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្ត ដោយមិនមានឯកសារជាក្រដាសនៅខាងក្រៅប្រព័ន្ធ ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថាន ។ គួរបញ្ជាក់ថា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាក្រសួងមួយដែលត្រូវអនុវត្តការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS មុនគេ ដើម្បីជាគំរូដល់ក្រសួង-ស្ថាប័នផ្សេងទៀត ដោយភាគច្រើនសិទ្ធិអំណាចក្នុងការរៀបចំផែនការថវិកា និង ការអនុវត្តថវិកាគឺបានផ្តល់ជូនអង្គភាពថវិកាស្ទើរតែទាំងស្រុងអស់ហើយ ។ នៅពេលដែលនីតិវិធីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានអនុវត្តទាំងស្រុង គឺនឹងផ្តល់ភាពចំណេញជាច្រើនដល់ការគ្រប់គ្រង និង អនុវត្តថវិកា ដោយសារត្រូវលុបបំបាត់ឯកសារក្រដាសខាងក្រៅហើយជំនួសដោយការបង្កើតប្រតិបត្តិការ និង អនុម័ត ឬ ឯកភាពក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS តែម្តង ដោយសារព័ត៌មានទាំងអស់លើឯកសាសរ គឺត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងប្រព័ន្ធជាប្រតិបត្តិការរួចរាល់ ដែលការណ៍នេះចំណេញដល់ការចំណាយរដ្ឋបាលលើក្រដាសស្នាមផ្សេងៗ, ការទូទាត់ចំណាយកាន់តែមានភាពលឿន, មានតម្លាភាពដោយសារការបង្កើតប្រតិបត្តិការ ការកែសម្រួលផ្សេងៗត្រូវបានកត់ត្រាច្បាស់លាស់មានពេលវេលាជាក់លាក់ ហើយនៅពេលរដ្ឋភិបាលជំរុញការប្រើប្រាស់ថវិកាបានទាន់ពេលវេលា នោះការបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋបានទាន់ពេលវេលា និង តាមតម្រូវការ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

4

Aug, 2022

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាដើម្បីកំណត់តម្រូវការឯកសារភ្ជាប់តាមមុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្តផ្អែកតាមនីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មី តាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ៧ កើត ខែ ស្រាពណ៍ ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ០៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពីការកំណត់ឯកសារលើនីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ក្នុងក្របខណ្ឌអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានការចូលរួមពីឯកឧត្តម មាស សុខសេនសាន អគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តី នាយកដ្ឋានចំណុះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តាមប្រព័ន្ធសន្និសីទ្ធវីដេអូ តាមកម្មវិធី Zoom ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានសង្ខេបពីវឌ្ឍនភាពរបស់ក្រុមការងារកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារបន្ទាប់ពីមានការឯកភាពពីឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ក្នុងការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងសម្រាប់មុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្ត ។ ឯកឧត្តម ក៏បានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ពីគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺពិភាក្សាពីឯកសារដែលត្រូវលុបបំបាត់ ឬ ស្គេនចូលក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ផ្ទៃក្នុងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ឯកឧត្តមក៏បានលើកឡើងផងដែរថា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាក្រសួងមួយដែលត្រូវអនុវត្តការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS មុនគេ ដើម្បីជាគំរូដល់ក្រសួង-ស្ថាប័នផ្សេងទៀត ដោយភាគច្រើនសិទ្ធិអំណាចក្នុងការរៀបចំផែនការថវិកា និង ការអនុវត្តថវិកាគឺបានផ្តល់ជូនអង្គភាពថវិកាស្ទើរតែទាំងស្រុងអស់ហើយ ។ នៅពេលដែលនីតិវិធីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង គឺនឹងផ្តល់ភាពចំណេញជាច្រើនដល់ការគ្រប់គ្រង និង អនុវត្តថវិកា ដោយសារត្រូវលុបបំបាត់ឯកសារក្រដាសខាងក្រៅហើយជំនួសដោយការបង្កើតប្រតិបត្តិការ និង អនុម័ត ឬ ឯកភាពក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS តែម្តង ដោយសារព័ត៌មានទាំងអស់លើឯកសាសរ គឺត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងប្រព័ន្ធជាប្រតិបត្តិការរួចរាល់ ដែលការណ៍នេះចំណេញដល់ការចំណាយរដ្ឋបាលលើក្រដាសស្នាមផ្សេងៗ, ការទូទាត់ចំណាយកាន់តែមានភាពលឿន, មានតម្លាភាពដោយសារការបង្កើតប្រតិបត្តិការ ការកែសម្រួលផ្សេងៗត្រូវបានកត់ត្រាច្បាស់លាស់មានពេលវេលាជាក់លាក់ នៅពេលរដ្ឋភិបាលជំរុញការប្រើប្រាស់ថវិកាបានទាន់ពេលវេលា នោះការបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋបានទាន់ពេលវេលា និង តាមតម្រូវការ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

20

Jul, 2022

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពីវឌ្ឍនភាពការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នារសៀលថ្ងៃ ពុធ ៧រោច ខែ អាសាធ ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពីវឌ្ឍនភាពការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងដោយផ្តោតលើការកំណត់ឯកសារដែលត្រូវកាត់ចោល, ឯកសារដែលត្រូវស្គែនចូលក្នុងប្រព័ន្ធ និង ឯកសារដែលត្រូវរក្សាទុកនៅអង្គភាពសាមី ក្នុងក្របខណ្ឌការអនុវត្តនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលើនីតិវិធីចំណាយថវិកាចរន្ត ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីពាក់ព័ន្ធនៃលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានផ្ដល់អនុសាសន៍ក្នុងការអនុវត្តតាមរំហូរដែលបានអនុម័តហើយដោយឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ក្រសួង ហើយសូមស្នើឱ្យផ្តោតលើការងារ៖ ១-ពង្រឹងគុណភាព, ២-ស្ដង់ដារ នៃការអនុវត្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធ, ៣-ការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងពង្រឹងសមត្ថភាពអ្នកអនុវត្តប្រព័ន្ធ និង ៤-ការតាមដានពិនិត្យវាយតម្លៃលើសមិទ្ធកម្ម និង ការកសាងសមត្ថភាពជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងការគិតគូរលើការពង្រឹងសវនកម្មចុងគ្រា (Post audit) ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ក៏បានណែនាំបន្ថែមដល់ក្រុមការងារឱ្យត្រៀមរៀបចំ និង ពិនិត្យរៀបចំនីតិវិធីស្តង់ដាររួមលើការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារដើម្បីកំណត់ច្បាស់លាស់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ដែលមានកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់នឹងដឹងថាឯកសារមកដល់ទីកន្លែងណា ។ ក្រៅពីនេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យក៏បានផ្ដល់នូវការណែនាំអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដើម្បីពិនិត្យ និង អនុម័តប្រតិបត្តិការ, ការតាមដានព័ត៌មាននៃការអនុវត្តថវិកា, ការទាញយករបាយការណ៍ និង ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីកញ្ចក់ថវិកា ជាដើមជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង ។ គួរជម្រាបជូនថាការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS នឹងដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បងនីតិវិធីអនុវត្តចំណាយថវិកាចរន្តគ្រប់មុខសញ្ញានៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថានក្នុងឆ្នាំ ២០២២ នេះ និង បន្តអនុវត្តរហូតដល់គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ននៅឆ្នាំ ២០២៥ ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

11

Jul, 2022

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក!

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង​ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ​ (FMIS) មានតម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន​ ២១ រូប​ តាមរយៈអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ​ ដើម្បីបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី​ ៣​ នៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ:របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។ ទាញយកសេចក្តីប្រកាសទីនេះ៖ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2022/07/FMIS-JOB-ANNOUNCEMENT.pdf បេក្ខជន ឬបេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចដាក់ពាក្យសុំចូលបម្រើការងារតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិច Email: insovankongkea@pfm.gov.kh/huy.sovannara@pfm.gov.kh ឬ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បន្ទប់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានកំណែទម្រង់ អគារ “គ” ជាន់ទី ៧ ផុតកំណត់ថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ វេលាម៉ោង ៥ និង ៣០ នាទី ល្ងាច សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរសព្ទ៖ 087 247 476

ព័ត៌មានលម្អិត

7

Jul, 2022

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ជួបជំនាញការវាយតម្លៃលើការអនុវត្តថវិការបស់សហភាពអ៊ីរ៉ុប

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពីថ្ងៃទី ៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានទទួលជួបជំនាញការវាយតម្លៃលើការអនុវត្តថវិការបស់សហភាពអ៊ីរ៉ុបសម្រាប់កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដើម្បីផ្តល់ធាតុចូលពីវឌ្ឍនភាពការអនុវត្តគម្រោង FMIS ក្រោមកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្រោមហិរញ្ញប្បទានពីសហភាពអ៊ីរ៉ុប ។ សហភាពអឺរ៉ុបបានជួយគាំទ្រដល់ប្រទេសប្រមាណជាង ១០០ នៅលើសកលលោក ហើយនាពេលថ្មីៗនេះ សហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងធ្វើការវាយតម្លៃអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃជំនួយគាំទ្ររបស់ខ្លួនដោយយកប្រទេសចំនួន ១២ មកធ្វើជាសំណាកនៃការវាយតម្លៃ ក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។ នេះជាប្រសាសន៍របស់លោកស្រី Mary Van Overbeke តំណាងក្រុមវាយតម្លៃជំនួយគាំទ្ររបស់សហភាពអឺរ៉ុប។ ក្រុមបេសកកម្មបានសាកសួរស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសវតានៃការអនុវត្តគម្រោង និង ការផ្សារភ្ជាប់ជំនួយគាំទ្ររបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅនឹងជំហាន និង វឌ្ឍនភាពជាបន្តបន្ទាប់របស់គម្រោង FMIS និង ការស្នើសុំមតិយោបល់លើការយល់ឃើញរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS លើជំនួយគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និង ជំនួយបច្ចេកទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបផងដែរ។ ជាការឆ្លើយតប ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា បានរៀបរាប់អំពីដំណើការនៃការអនុវត្តគម្រោង និង ការវាយតម្លៃខ្ពស់លើជំនួយគាំទ្ររបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើដំណើរការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទាំងមូល និង ជាពិសេសគឺការគាំទ្រ និង កិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២ រហូតមក ដែលបានបង្វែរជំនួយមកជាថវិកាគាំទ្រជូនរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់ ជាមួយនឹងលទ្ធផលប្រកបជាច្រើនដែលបានកំណត់ច្បាស់នៅក្នុងសូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះរបស់សហភាពអឺរ៉ុប។ ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់តំណាងក្រុមបេសកកម្ម ថា FMIS នៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបានចាត់ទុកថាជាកត្តាជំរុញ (Driver) ដ៏សំខាន់ដល់សកម្មភាពគន្លឹះនានានៅក្នុងកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ តើករណីនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈបែបនេះទេ? ឯកឧត្តម ប្រាថ្នា បានឆ្លើយថា ជាទូទៅគម្រោង FMIS ត្រូវបានទទួលស្គាល់បែបនេះហើយ និង បានចាត់ទុកជាឆ្អឹងខ្នង ឬ ឧបករណ៍គាំទ្រដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបាននៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ ក្រៅពីជម្រាបក្រុមបេសកកម្មអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងកន្លងមក ឯកឧត្តម ក៏បានជម្រាបក្រុមបេសកកម្មអំពីផែនការទាំងមូលរបស់គម្រោង FMIS ជំហានទី៣ ផងដែរ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

1

Jul, 2022

ការធ្វើបទបង្ហាញពីការអនុវត្តគម្រោង FMIS ក្នុងវេទិកាសារពើពន្ធតូក្យូលើកទី៧

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ទទួលបានជោគជ័យមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺដោយសារមានការគាំទ្រយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានប្តេជ្ញា និង ជាអ្នកគាំទ្រឈានមុខសម្រាប់ក្រុមការងារអនុវត្តតាម និង ការចូលរួមពីក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង FMIS គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់យល់ពីគុណតម្លៃ គោលបំណងរបស់គម្រោង FMIS ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងចូលរួមធ្វើការជាមួយគ្នារហូតមក។ នេះជាការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាង ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក្នុងវេទិកាសារពើពន្ធតូក្យូលើកទី៧ ស្តីពី គោលនយោបាយសារពើពន្ធក្រោយពីវិបត្តិកូវីដ-១៩ ឆ្ពោះទៅរក ភាពធន់ ការរួមបញ្ចូលគ្នា និងអនាគតឌីជីថលនៅអាស៊ី ដែលធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ ដែលមានការចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ ពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងអ្នកជំនាញលើ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី ។ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា បានសង្ខេបពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធ ។ តាមរយៈការអនុវត្តកន្លងមក លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបានសមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងនោះមានដំណើរការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ស្នូលដល់គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន,អង្គភាពថវិកាអណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ, រតនាគារ, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំងអស់ដែលមានការដ្ឋានសរុបចំនួន ១៥៦ អ្នកប្រើប្រាស់ប្រមាណ ២០០០, ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីកញ្ចក់ថវិកាដែលអាចផ្តល់ព័ត៌មាន និងភាពងាយស្រួលក្នុងការតាមដានមើល និង វិភាគលើស្ថានភាពភ្លាមៗនៃផែនការនិងអនុវត្តថវិកា គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ជាដើមដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ, ការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ដែលមកដល់បច្ចុប្បន្នមានក្រសួងចំនួន ៣៧ បានអនុវត្តការទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សជូនមន្រ្តីរាជការ និង នីតិវិធីទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាប និង កំពុងបន្តសិក្សាដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីផ្សេងៗទៀត, ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធី FMIS Portal ជំនាន់ទី១ នៅរដ្ឋបាលស្រុក ចំនួន ៧៥ និង រដ្ឋបាលឃុំ ១៨៥, ការអភិវឌ្ឍមុខងារថ្មីចំនួនពីរ និង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

30

Jun, 2022

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ១ រូប ផ្នែកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធកម្មវិធីមេ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

  អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ សូមជូនដំណឹងដល់សាធារណជន ជ្រាបថា នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ១ រូប មកបំពេញការងារផ្នែកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធកម្មវិធីមេ (System Application Administrator) ដើម្បីចូលរួមសម្របសម្រួល និង គាំទ្រទូទៅ ដល់កិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់នាយកដ្ឋានក្នុងការផ្តល់សេវាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង គមនាគមន៍ ជូនដល់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ព័ត៌មានលម្អិត៖  https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2022/06/20220624_074_-Request-recruite-1-staffs-from-GS.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

27

Jun, 2022

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពី “ការប្រើប្រាស់គន្លងសវនកម្ម(Audit Trail/ Audit Log) ក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ថ្ងៃចន្ទ ១៣រោច ខែជេស្ឋ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដឹកនាំដោយ លោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង ជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពី “ការប្រើប្រាស់គន្លងសវនកម្ម (Audit Trail/ Audit Log) ក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ដែលបានធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូ និង មានការអញ្ជើញចូលរួមពីមន្ត្រីនៃអគ្គាធិការដ្ឋាននៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាសិក្ខាកាម ចំនួន ១៤ ក្នុងនោះមានស្រ្តីចំនួន ៥រូប ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដែលមានតួនាទីនៅក្នុងប្រព័ន្ធជាអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុឱ្យបានយល់ដឹងអំពីគន្លឹះនៃការប្រើប្រាស់គន្លងសវកម្មនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS,ការទាញរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការ, និង ព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលជាកម្មវត្ថុនៃការធ្វើសវនកម្ម លើប្រតិបត្តិការក្នុងមុខងារស្នូលរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS លើមុខងារវិភាជន៍ថវិកា, មុខងារការទិញ, មុខងារគណនីត្រូវសង និង មុខងារគណនីត្រូវទារ ។ បន្ថែមពីលើនេះទៀត គ្រូឧទេស្ទក៏បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការបង្កើត និង គ្រប់គ្រងគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ FMIS ព្រមទាំង បានបង្ហាញអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ជូនមន្ត្រីអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ផងដែរ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

20

Jun, 2022

ក្រុមការងារ FMIS រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីរបៀបប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិចពីប្រព័ន្ធ FMIS ទៅប្រព័ន្ធធានាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹកថ្ងៃ ចន្ទ ៦រោច ខែ ជេស្ឋ ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដឹកនាំដោយ លោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង ជា អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “របៀបប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិច (Electronic Fund Transfer) ពីប្រព័ន្ធ FMIS ទៅប្រព័ន្ធធានាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី” ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូ និងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់នាំ និង មន្ត្រីជំនាញ នៅតាមរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ប្រមាណជាង ១០០ នាក់ ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ក្រុមការងារ FMIS បានសហការជាមួយក្រុមការងារនៃធានាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ក្នុងការបញ្ជប់ការរៀបចំផ្នែកបច្ចេកទេសទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់វីធីសាស្ត្រទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិច (EFT) ចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS ទៅប្រព័ន្ធធានាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និង ដើម្បីគាំទ្រដល់ការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រទូទាត់នេះ ដល់រតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ឱ្យមានប្រសិទ្ធខ្ពស់ ក្រុមការងារ FMIS បានបង្ហាត់បង្ហាញទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់មុខងារគណនីត្រូវសង និង មុខងារគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ អំពីរបៀបប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិច (Electronic Fund Transfer) ពីប្រព័ន្ធ FMIS ទៅប្រព័ន្ធធានាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី។ ជាមួយគ្នានេះដែរ អ្នកប្រើប្រាស់នឹងទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិច (Electronic Fund Transfer) ជាច្រើនដូចជា ៖ មានភាពចំណេញពេលវេលាដោយការទូទាត់មានភាពរហ័សជាងមុន, ពុំចាំបាច់បោះផ្សាយមូលប្បទានបត្រ និង ពុំចាំបាច់មានការជម្រះសាច់ប្រាក់។

ព័ត៌មានលម្អិត

16

Jun, 2022

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពកាត់បន្ថយឯកសារខាងក្រៅជំនួសដោយការអនុវត្តទាំងស្រុងតាមប្រព័ន្ធ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ដើម្បីត្រួតពិនិត្យលទ្ធភាពកាត់បន្ថយឯកសារ (Hard Copy) ខាងក្រៅ ជំនួសដោយអនុវត្តនីតិវិធីការងារតាមប្រព័ន្ធទាំងស្រុង ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការធ្វើសន្ធានកម្មទិន្នន័យរវាងប្រព័ន្ធ FMIS និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យចំណូលពីអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និង រដ្ឋាករកម្ពុជា ដែលកិច្ចប្រជុំនេះបានធ្វើឡើង កាលពី រសៀល ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ២រោច ខែជេស្ឋ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ តាមរយៈប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូ និង មានការអញ្ញើញចូលរួមពីអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធរួមមាន អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និង រដ្ឋាករកម្ពុជា, អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ និង ក្រុមការងារបច្ចេកទេស FMIS។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា នេះគឺជាកិច្ចពិភាក្សាបឋម ក្នុងការប្រមូលធាតុចូលបន្ថែម ដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាព និងលក្ខខណ្ឌក្នុងការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធទាំងស្រុងដោយមិនមានឯកសារ (Hard Copy) បន្តទៀតនោះទេ ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការធ្វើសន្ធានកម្មទិន្នន័យរវាងប្រព័ន្ធ FMIS និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យចំណូលពីអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និង រដ្ឋាករកម្ពុជា ដែលនីតិវីធីនេះនឹងនាំមកនូវការចំណេញពេលវេលា និង ងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីការងារឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព។ តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ សម្តែងការពេញចិត្តនឹងចូលលរួម សហការលើការសិក្សា ប្រមូលធាតុចូលនេះ និងជាលទ្ធផលនៃអង្គប្រជុំ ក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធនឹងផ្តល់ការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធិជាមួយគ្នាបន្តទៀត ដើម្បីជំរុញដល់ការអនុវត្តនីតិវិធីតាមប្រព័ន្ធទាំងស្រុង ឱ្យសម្រេចបានតាមការគ្រោងទុក ។

ព័ត៌មានលម្អិត

10

Jun, 2022

កិច្ចប្រជុំ ត្រួតពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី៣ និង ការរៀបចំផែនការសកម្មភាពរួម ដំណាក់កាលទី៤ (២០២៣-២០២៧)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃ ពុធ ៩កើត ខែ ជេស្ឋ ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ៣ និង ការរៀបចំផែនការសកម្មភាពរួមដំណាក់កាលទី ៤ (២០២៣-២០២៧) ដែលមានការចូលរួមពីសមាជិក សមាជិកាក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីជំនាញមកពីអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៅសាលប្រជុំជាន់ផ្ទាល់ដី អគារ “ឃ” នៃទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានមានប្រសាសន៍លើកឡើងពីសាវតានៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ដែលចាប់ផ្តើមពីការមិនទាន់មានប្រព័ន្ធសម្រាប់គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ថវិកាជាតិមួយរួមរហូតមានប្រព័ន្ធមួយដែលអាចជួយសម្រួលការត្រួតពិនិត្យព័ត៌មាន ការត្រួតពិនិត្យថវិកាបានងាយស្រួល ការទាញយករបាយការណ៍ និង មកដល់ពេលនេះគឺឈានមកដល់ការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានបន្តថា នេះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរមួយដ៏សំខាន់ និង ចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដែលអាចជួយសម្រួលដល់ការចាយវាយថវិកាជាតិបានឱ្យកាន់តែមានតម្លាភាព កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព មានគណនេយ្យភាព និង សម្រួលដល់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់តែទាន់តម្រូវការ ។ តំណាងលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានធ្វើបទបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាព និង បញ្ហាប្រឈមក្នុងការងាររៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តការងារលើគ្រប់មុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្តក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង បទបង្ហាញពីបច្ចុប្បន្នកម្មលើផែនការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ៣ និង ផែនការសកម្មភាពរួមដំណាក់កាលទី ៤ របស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បន្ទាប់មកក៏មានការ ជជែក ពិភាក្សាផ្តល់ធាតុចូលបន្ថែមពីអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធផងដែរ ។ ចុងក្រោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

11

May, 2022

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី“ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឯកសារឌីជីថល (FMIS Portal Version 1) ជំហានទី១ ជាផ្លូវការនៅរដ្ឋបាលស្រុក និង រដ្ឋបាលឃុំ”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃ ពុធ ១១ កើត ខែពិសាខ​​ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងនៅថ្ងៃទី ១១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកម្មវិធី “ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឯកសារឌីជីថល (FMIS Portal Version 1) ជំហានទី១ ជាផ្លូវការនៅរដ្ឋបាលស្រុក និងរដ្ឋបាលឃុំ” ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមលោកជំទាវ លោក លោកស្រី ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តី នៃរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ព្រមទាំងរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត និងជាពិសេសក្រុង-ស្រុក ដែលជាតួអង្គសំខាន់ត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឯកសារឌីជីថល FMIS Portal ជំហានទី១ ។  មានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីនេះ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បានគូសបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់មិនអាចខ្វះបាននៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ(FMIS)នៅក្នុងការកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជាពិសេសគឺការដាក់ឱ្យដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់នូវឧបករណ៍សម្រាប់ការគាំទ្រដល់ការវិភាគ និង ការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ ក្នុងនោះមានឯកសារឌីជីថល (FMIS Portal)​ ជាដើម ។ ឯកសារឌីជីថល នឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្រួលបន្ថែមនៃការពង្រីកវិសាលភាព និងការគ្របដណ្ដប់ឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃប្រព័ន្ធ FMIS និងជួយសម្រួលដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិ តួយ៉ាងមន្ត្រី ស្រុក ឃុំ ក្នុងការបញ្ជូនឯកសារស្នើសុំ និងទូទាត់ចំណាយប្រចាំអង្គភាព ។ ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវប្រព័ន្ធឯកសារឌីជីថល នឹងជាចលករជំរុញការខិតទៅរកព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS និង ជួយកាត់បន្ថយនូវបន្ទុកការងារសម្រាប់ មន្ត្រីអនុវត្ត ដែលកន្លងមកត្រូវធ្វើដំណើរក្នុងប្រវែងឆ្ងាយដើម្បីអាចបញ្ជូនឯកសារទាំងអស់នោះមកកាន់រតនាគាររាជធានីខេត្តបាន។ កិច្ចការទាំងអស់នេះ ពិតជាស្របទៅតាមក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥ ដែលមានសសរស្តម្ភចំនួន៣ រួមមាន (១). ការកសាងពលរដ្ឋឌីជីថល (២). ការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និង (៣). ការជំរុញធុរកិច្ចឌីជីថល […]

ព័ត៌មានលម្អិត

11

May, 2022

របាយការណ៍របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៅក្នុងពិធី “ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឯកសារឌីជីថល (FMIS Portal) ជំនាន់ទី១ ជាផ្លូវការនៅរដ្ឋបាលស្រុក និង រដ្ឋបាលឃុំ”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

របាយការណ៍របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៅក្នុងពិធី “ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឯកសារឌីជីថល (FMIS Portal) ជំនាន់ទី១ ជាផ្លូវការនៅរដ្ឋបាលស្រុក និង រដ្ឋបាលឃុំ” ។ សូមទាញយករបាយការណ៍នៅទីនេះ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2022/05/5_6329843060481983822.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

9

May, 2022

ការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ពិសេសការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង គឺជាមុខមាត់ ជាកិត្តិយសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នារសៀលថ្ងៃទី ៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យពិភាក្សាអំពីការរៀបចំអនុវត្តចំណាយពេញលេញក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីជំនាញមកពីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៅបន្ទប់ប្រជុំធំ អាគារ “គ” ទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានមានប្រសាសន៍ថា ការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ពិសេសការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង គឺជាមុខមាត់ ជាកិត្តិយសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ មានប្រសាសន៍បន្ថែមថា ការអនុវត្តការងារកែទម្រង់គឺតែងតែមានប៉ះពាល់ តែងតែមានការឈឺចាប់ តែមកដល់ពេលនេះគឺដល់ពេលវេលាដែលត្រូវលះបង់ហើយទទួលយកការកែទម្រង់ ក៏ដូចជាការទទួលយកការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងជាដើម។ យោងតាមការសម្រេចរបស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនឹងដើរមុខគេក្នុងការអនុវត្តការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ជាមួយក្រសួងបរិស្ថានសម្រាប់គ្រប់មុខសញ្ញាចំណាយ ដោយចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ ២០២២ នេះ ។ បច្ចុប្បន្ន ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ២៧ បានអនុវត្តការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង លើនីតិវិធីទាត់បៀវត្ស និង នីតិវិធីទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាបផងដែរ ។ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ នេះ ក្រសួងចំនួន ២ គឺ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថាន រួមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញទាំង ២ ក្រសួង នឹងត្រូវអនុវត្តនីតិវិធីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងលើគ្រប់មុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្ត និង បន្តដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងនៅគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំងអស់នៅត្រឹមឆ្នាំ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

2

May, 2022

ជំនាញការ IMF ៖ ប្រព័ន្ធ FMIS គឺជាកតាលីករដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការជំរុញល្បឿននៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឱ្យបានទៅដល់គោលដៅ និង ការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈថ្មីនៅកម្ពុជា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) នៅតែប្រកាន់គោលជំហរក្នុងការគាំទ្រគម្រោង FMIS បន្តទៀតជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និង ប្រជាជនកម្ពុជា ដោយសារប្រព័ន្ធ FMIS គឺជាកតាលីករមួយដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការជំរុញល្បឿននៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឱ្យបានទៅដល់គោលដៅ និង ការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈថ្មីនៅកម្ពុជា ។ នេះជាប្រសាសន៍របស់លោកស្រី Delphine Moretti ទីប្រឹក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២ ។ ជំនួបនេះមានគោលបំណងក្នុងការបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាដ៏សមស្របក្នុងការបន្តកិច្ចសហការផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសលើការវាយតម្លៃជាប្រចាំពីអ្នកជំនាញរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិលើការអនុវត្តគម្រោង FMIS ក្រោមកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដែលគ្រោងស្នើធ្វើឡើងជាថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ នេះ នៅក្នុងកំឡុងខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ អាស្រ័យលើការសម្រេចចុងក្រោយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ កាលបរិច្ឆេទនេះគឺជាពេលវេលាដ៏សមស្របបំផុត ដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថាន និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញក្រោមឱវាទបានអនុវត្តនីតិវិធីអនុវត្តការងារគ្រប់មុខសញ្ញាទាំងស្រុងតាមប្រព័ន្ធ FMIS ដោយគ្មាននីតិវិធីខាងក្រៅមានចំនួន ១ ត្រីមាស និង ការអនុវត្តមុខងាររបស់ប្រព័ន្ធថ្មីចំនួន ២ គឺមុខងាររៀបចំផែនការថវិកានៅការដ្ឋានចំនួន ១១ ក្រសួង-ស្ថាប័នថ្មី និង មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញនៅគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័នបានជិត ២ ត្រីមាស និង ជាពេលវេលាដែលក្រសួង-ស្ថាប័ន និង អង្គភាពក្រោមឱវាទផុតពេលប្រញឹកខ្លាំងក្នុងការរៀបចំផែនការថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣។បន្ទាប់ពីបានស្ដាប់អំពីការផ្ដល់ព័ត៌មានស្ដីពីវឌ្ឍនភាព, បញ្ហាប្រឈម, ទិសដៅ និង ការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់អំពីការអនុវត្តគម្រោង FMIS ពីឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា រួចមក លោកស្រី Delphine Moretti បានបញ្ជាក់ថា ការអនុវត្តនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS មានចំនួន […]

ព័ត៌មានលម្អិត

28

Apr, 2022

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ឡើងអំពីការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកែទម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់ខ្លួនជូនប្រជាពលរដ្ឋស្ថាប័នដៃគូនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ឡើងអំពីការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកែទម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់ខ្លួនជូនប្រជាពលរដ្ឋ, ស្ថាប័នដៃគូ និង ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ តាមរយៈវឌ្ឍនភាពដ៏ស្រួចស្រាវក្នុងកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈគឺការអនុវត្តប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុងដោយគ្មាននីតិវិធីខាងក្រៅតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ដោយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថាននៅឆ្នាំ ២០២២ នេះ ។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានចែករំលែកជូនលោក Michel Conan ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកថវិកានិងគណនេយ្យរបស់សាធារណៈរដ្ឋបារាំងនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ តាមរយៈការសម្រេចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានសម្រេចឱ្យមានការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុងដោយគ្មាននីតិវិធីខាងក្រៅប្រព័ន្ធ FMIS ចាប់ពីឆ្នាំ ២០២២ ជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយនូវជំហាននៃការត្រួតពិនិត្យ និង អនុម័តដែលពុំមានផ្ដល់តម្លៃបន្ថែម ។លោក Conan បានចូលរួមអបអរសាទរជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវនេះ និង បានលើកទឹកចិត្តឱ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធទាំងស្រុងនូវគ្រប់នីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងនៃការអនុវត្តថវិកា មិនគួរនៅមាននីតិវិធីណាមួយដោយឡែកនៅក្រៅប្រព័ន្ធឡើយ ។ លោកបានសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមទៀតថា ប្រព័ន្ធ FMIS គឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និង គណនេយ្យរបស់ប្រទេសមួយ សម្រាប់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកជាង ២៥ ឆ្នាំ ជាគណនេយ្យកររបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបារាំង លោកបានពិនិត្យឃើញថា ប្រព័ន្ធ FMIS បានជួយសម្រួល និង ជំរុញដល់ការងារគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងគណនេយ្យសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព និង ឆ្លើយតបបានទាន់ពេលវេលាលើកិច្ចការផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ការអនុវត្តកម្មវិធី និង គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល ជាពិសេសក្នុងពេលតម្រូវការនៃការកើនឡើងលើការវិនិយោគ អភិវឌ្ឍន៍ និង ការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អ ។ ហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ រដ្ឋាភិបាលបារាំងកំពុងពិនិត្យពិចារណាក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និង កែលម្អប្រព័ន្ធ Chorus បន្ថែមទៀតដើម្បីឱ្យឆ្លើយតបទៅនឹងភាពបត់បែនបាននៃសភាពការសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និង នយោបាយជាតិ និង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

19

Apr, 2022

គម្រោង FMIS ចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយឆន្ទៈមោះមុត និង ចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ និង កំណត់ទុកការងារកែទម្រង់ គឺជាឧបករណ៍គោលនយោបាយគន្លឹះសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា និង បង្កើនកាលានុវត្តភាពថ្មីៗ ឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍ និង វិបុលភាព។ រាជរដ្ឋាភិបាល បានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីកែទម្រង់ចំនួន៣ គឺការកែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការ, ការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ, និង ការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ ការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ទាំងបីនេះ គឺមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ ដែលស៊ីចង្វាក់ប្រទាក់ក្រឡាគ្នាទៅវិញទៅមក។ រាជរដ្ឋាភិបាល បានដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវ “យុទ្ធសាស្ត្រនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិការដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឆ្នាំ ២០១៩-២០២៥” ដែលគាំទ្រដល់ការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាពិសេស នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងកម្មវិធីកែទម្រង់វិមជ្ឈការ និង វិសហមជ្ឈការ។ ដើម្បីបំពេញភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ នៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិការដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឆ្នាំ ២០១៩-២០២៥ និង បណ្តាគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏បានរៀបចំនូវផែនការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ៣,  ២០២១-២០២៥ ដោយបានគិតគូរនូវការពង្រីកវិសាលភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ទៅដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ ផ្អែកតាមផែនការនេះ ប្រព័ន្ធ  FMIS នឹងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២២ និង នៅរដ្ឋបាលក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌចំនួន ៤៣  នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ ដើម្បីជួយឱ្យការអនុវត្តថវិកាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព គណនេយ្យភាព និង តម្លាភាព ដោយសារប្រព័ន្ធ  FMIS ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការកត់ត្រា និង តាមដានស្ថានភាពប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុនៅគ្រប់ដំណាក់កាលដោយខ្លួនឯង, អាចត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពឥណទានថវិកាដោយស្វ័យប្រវត្តិ និង រហ័សជាងមុន, កាត់បន្ថយនូវកម្រិតស្មុគស្មាញនៃការគណនា, ផ្តល់នូវស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃកិច្ចបញ្ជិកាគណនេយ្យ, អ្នកប្រើប្រាស់អាចទាញយករបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និង របាយការណ៍តាមដានស្ថានភាពថវិកាចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS បានភ្លាមៗ។ ការគ្រប់គ្រង ការត្រួតពិនិត្យ និង ការតាមដានប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដោយខ្លួនឯងរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ តាមរយៈការអនុវត្តគម្រោង  FMIS ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការចូលរួមលើការងារកែទម្រង់វិមជ្ឈការ និង វិសហមជ្ឈការ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល […]

ព័ត៌មានលម្អិត

11

Apr, 2022

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី FMIS Portal ជំហានទី ១

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ១០កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២ លោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា តំណាងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និង ជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន នៃ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ  បានដឹកនាំការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ការអនុវត្តថវិកាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធ FMIS (FMIS Portal) ជំហានទី ១” ជូនដល់ ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តី មកពី ៥ រតនាគារខេត្ត ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធសន្នីសិទវីដេអូ ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom ។    ស្របតាមផែនការសកម្មភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ក្នុងឆ្នាំ២០២២ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍគម្រោង “ការអនុវត្តថវិកាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធ FMIS (FMIS Portal)” ជំហានទី១ រួចរាល់ ។ FMIS Portal បង្កើតឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការទំនាក់ទំនង និងបញ្ជូនឯកសារបានទាន់ពេលវេលា ទៅកាន់អង្គភាពមួយចំនួនដូចជា រដ្ឋបាលក្រុង/ស្រុក/ឃុំ/សង្កាត់ ដែលមានចម្ងាយឆ្ងាយពីរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ដែលកន្លងមក ការអនុវត្តការងារមានការលំបាក និងមានភាពយឺតយ៉ាវ លើការងារមួយចំនួនមានដូចជា ការស្នើសុំចំណាយ, បោះពុម្ភ, សាលាកបត្រ និង ការផ្ទេរឥណទានផ្សេងៗ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

22

Mar, 2022

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តតម្រង់ទិសនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS នឹងលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងកិច្ចវិបស្សនាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ៥រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកិច្ចវិបស្សនា និងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ២០២១ នៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ និង បូក២ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង, ថ្នាក់ដឹកនាំជាប្រធានអង្គភាព និងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធនៃគ្រប់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ វិបស្សនានេះ ធ្វើឡើងរយៈពេលពីរថ្ងៃ ពោលគឺនៅថ្ងៃទី២២-២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ តាមរយៈ Video Conference ដោយនៅថ្ងៃទី១ ពិភាក្សាលើប្រធានបទទាក់ទងនឹងការវាយតម្លៃលើការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងចំណាយថវិកាជាតិ និង សំណើវិធានការកែលម្អ ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាព ស័ក្កិសិទ្ធភាព តម្លាភាព គណនេយ្យភាព និង ចីរភាពថវិកា ដោយធ្វើការពិភាក្សាលម្អិតទៅលើការគ្រប់គ្រង និងការអនុវត្តចំណាយថវិការដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និង ការគ្រប់គ្រង និងការអនុវត្តចំណាយថវិការដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ។ ដោយឡែក នៅថ្ងៃទី២ នឹងពិភាក្សាលើ របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំត្រីមាសទី៤ និង ឆ្នាំ២០២១, សេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាពរួម ដំណាក់កាលទី៤ (CAP4) និងវិធានការគន្លឹះជំរុញល្បឿនការងារកែទម្រង់ (Reform Triggers) ឆ្នាំ២០២២-២០២៣ និង ពិនិត្យ និងអនុម័តផែនការសកម្មភាពលម្អិតនៃយុទ្ធសាស្ត្រគន្លឹះទាំង ៤ សម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ២០២២-២០២៥ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តតម្រង់ទិសនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ។  

ព័ត៌មានលម្អិត

18

Mar, 2022

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សហ៊ីប៖ ប្រសិនបើគម្រោង FMIS ទទួលបានជោគជ័យ នោះអ្នកចូលរួមក្នុងការអនុវត្តគម្រោង នឹងត្រូវបានកត់ត្រាជាប្រវត្តិសាស្រ្ត

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នារសៀលថ្ងៃ សុក្រ ១រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥   ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពី “សេចក្តីព្រាងបច្ចុប្បន្នកម្មនៃផែនការការងារគម្រោង FMIS ជំហានទី ៣” ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និងមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង   មន្ត្រី នៃលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគ្រោង FMIS ប្រមាណ ៨៥ រូប ។ កិច្ចប្រជុំនេះ ធ្វើឡើងក្រោយពីមានការប្រជុំសម្រេចអភិក្រមនៃការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារ កន្លងទៅ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបង្ហាញនូវផែនការសកម្មភាពអំពីគម្រោងនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS តាមការសម្រេចរបស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និង ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ការរៀបចំផែនការសកម្មភាពគោល និង សូចនាករសម្រាប់ក្របខណ្ឌផែនការសកម្មភាពរួមដំណាក់កាលទី៤ ២០២៣​-២០២៤ (CAP4-Consolidated Action Plan 4)  ។ ស្របពេលដែលការពង្រីកការដ្ឋាននៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកាន់តែមានការកើនឡើង ដែលធ្វើឱ្យទំហំការងារកាន់តែមានច្រើនជាងមុននោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមការងារអនុវត្តប្រព័ន្ធទាំងអស់ ខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញកិច្ចការឱ្យបានមុតស្រួច ។ បើតាមប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ប្រសិនបើគម្រោង FMIS ទទួលបានជោគជ័យ នោះអ្នកចូលរួមក្នុងការអនុវត្តគម្រោង នឹងត្រូវបានកត់ត្រាជាប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ប្រទេសនៅក្នុងទំនើបកម្មប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។

ព័ត៌មានលម្អិត

14

Mar, 2022

ក្រុមការងារ FMIS រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើមុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និងមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ស្របតាមផែនការសកម្មភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS សម្រាប់ត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០២២ នៅព្រឹកថ្ងៃ ច័ន្ទ ១២ កើត ខែ ផល្គុន ឆ្នាំ ឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៤ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំ និង ផ្តល់ជូននូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញ នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញលើ មុខងារថ្មីនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ចំនួន ២ រួមមាន មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និង លទ្ធកម្មពេញលេញ ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបង្ហាត់បង្ហាញដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញទាំងអស់ឱ្យទទួលបាននូវសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់មុខងារថ្មីទាំង២ នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការអនុវត្តថវិកា និង ហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមរយៈប្រព័ន្ធសិក្សាពីចម្ងាយ (E-Learning System) របស់សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom មានសិក្ខាកាមចូលរួមសរុបចំនួន ៤៩១ រូប ក្នុងនោះមានស្រ្តីចំនួន ១៥៥ រូប និង បុរសចំនួន ៣៣៦ រូប។ គួរបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២នេះ មុខងាររៀបចំផែនការថវិកានឹងត្រូវដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅក្រសួងចំនួន១១ (នៅអង្គភាពទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ និង អង្គភាពអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ) រួមមាន៖ ១.អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ, ២.ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា, ៣.ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ,៤.ក្រសួងការងារ និង បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ,៥.ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ , ៦.ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, ៧.ក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន, ៨.ក្រសួងដែនដី […]

ព័ត៌មានលម្អិត

6

Mar, 2022

លេខេធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីទិវាទិន្នន័យបើកទូលាយនៅកម្ពុជាក្រោមប្រធានបទ “តួនាទីនៃទិន្នន័យបើកទូលាយក្នុងការលើកកម្ពស់រដ្ឋាភិបាលឌីជីថល”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ កសហវ. និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និង តំណាងឯកឧត្តម មាស សុខសេនសាន អគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ. បានចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីទិវាទិន្នន័យបើកទូលាយនៅកម្ពុជាក្រោមប្រធានបទ “តួនាទីនៃទិន្នន័យបើកទូលាយក្នុងការលើកកម្ពស់រដ្ឋាភិបាលឌីជីថល” ដែលរៀបចំដោយអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី) ដែលមានការចូលរួមពីតំណាងក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ និង តំណាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនទៀត ។ ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពីប្រធានបទ សារៈសំខាន់របស់ប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាល និង សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងបរិបទអភិបាលកិច្ចល្អ, ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា បានមានប្រសាសន៍ក្នុងកម្មវិធីថា សូមឱ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការជឿជាក់លើរាជរដ្ឋាភិបាល ដោយចូលរួមស្វែងយល់នូវព័ត៌មានពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងធ្វើពីគេហទំព័រ សារព័ត៌មាន និង តាមកម្មវិធីផ្សេងៗដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើ និង ធ្វើជាពលរដ្ឋល្អ និង ពលរដ្ឋសកម្ម តាមរយៈស្វែងយល់ព័ត៌មានឱ្យបានច្រើន និង ត្រឹមត្រូវពីសកម្មភាពដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តដោយប្រើប្រាស់ថវិកាពន្ធដែលប្រមូលបាន, រាជរដ្ឋាភិបាល ជាក់ស្តែងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បាននិងកំពុងសហការអនុវត្តការងារជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័ន និង អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការទទួលយកនូវបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលថ្មីៗ ដែលនឹងមានសមិទ្ធផលជាច្រើនទៀតដែលគ្រប់គ្នានឹងមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់បន្ទាប់ពីឆ្នាំ ២០២៥ ។ ក្នុងកិច្ចពិភាក្សា ក៏មានការចោទជាសំណួរផងដែរពីអ្នកចូលរួមដែលអញ្ជើញមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលថា តើប្រព័ន្ធ FMIS បើកទូលាយសម្រាប់វិស័យឯកជនក្នុងការប្រើប្រាស់ដែរឬទេ? តើព័ត៌មាន ឬ ទិន្នន័យកម្រិតណាដែលប្រព័ន្ធ FMIS អាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ? ជាការឆ្លើយតប ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា បានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធ FMIS គឺជាប្រព័ន្ធសម្រាប់គ្រប់គ្រងថវិកា […]

ព័ត៌មានលម្អិត

17

Feb, 2022

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ជួបពិភាក្សាជាមួយជំនាញការបារាំង

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយបេសកកម្មជំនាញការប្រទេសបារាំង ដែលដឹកនាំដោយលោក Michel CONAN អ្នកជំនាញផ្នែកថវិកានិងគណនេយ្យ ដោយមានការចូលរួមពី លោក Thibaut Rosenzweig ជំនាញការបារាំងប្រចាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីពិភាក្សាការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងការកែសម្រួលនិងតម្រង់ទិសនីតិវិធីអនុវត្តការងារដោយផ្សារភ្ជាប់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS និង សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈថ្មី ។ លោក Michel បានចែករំលែកអំពីប្រវត្តិនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នៅសាធារណរដ្ឋបារាំងដែលបានឈ្មោះហៅថា (CHORUS) ដែលបានអនុវត្តដោយតាមអនុលោមភាពរបស់ច្បាប់ថវិការបស់បារាំងនៅឆ្នាំ ២០០១ (organic budget law LOLF – Loi Organique Relative aux Lois de Finances) ។ ប្រព័ន្ធត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ដំបូងនៅឆ្នាំ ២០០៩ ដល់គ្រប់នាយកដ្ឋានថវិកានិងគណនេយ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីចំណាយរយៈពេល ៤ ឆ្នាំលើការអភិវឌ្ឍលើផលិតផល PeopleSoft ។ ក្រោយមកប្រព័ន្ធ CHORUS ត្រូវបានស្នើផ្លាស់ប្ដូរផលិតផល PeopleSoft មកប្រើប្រាស់ផលិតផល SAP នៅឆ្នាំ ២០១១ និង នៅឆ្នាំ ២០១២ រាល់ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុនិងការកត់ត្រាគណនេយ្យត្រូវបានបង្វែរមកអនុវត្តទាំងស្រុងតាមប្រព័ន្ធ CHORUS ។ អ្វីដែលលោកចង់លើកឡើងគឺបញ្ហានៃការជ្រើសរើសផលិតផលដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ ដែលលោកបារម្ភថាកម្ពុជាអាចជួបបញ្ហាដូចករណីបារាំងដែលបានប្ដូរពីផលិតផល PeopleSoft មក SAP ដែលកាលនោះលោកទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាអាចដោយសារជំនាន់ (Version) របស់ PeopleSoft នៅទាប និង ម្យ៉ាងទៀតមកពីសមត្ថភាពនៃក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធដែរ ។ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

16

Feb, 2022

កិច្ចប្រជុំលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នារសៀលថ្ងៃទី ១៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដើម្បីពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពការរៀបចំត្រៀមក្នុងកិច្ចប្រជុំអំពីការពិនិត្យវឌ្ឍនភាព និង ផែនការអនុវត្តគម្រោង FMIS សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តាមកម្មវិធី Zoom ។ ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ មានប្រសាសន៍ណែនាំដល់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS លើការធ្វើបទបង្ហាញជូនថ្នាក់ដឹកនាំដោយផ្តោតសំខាន់លើប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្តែងដែលក្រសួង-ស្ថាប័ន ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និង ថវិកា ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការអនុវត្តគម្រោង FMIS ។ ក្នុងនោះផងដែរ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ក៏បានផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ក្រុមការងារបង្ហាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចផលិតចេញពីប្រព័ន្ធ ដែលមានផ្ទាំងកញ្ចក់ថវិកាដែលអាចបង្ហាញជូនថ្នាក់ដឹកនាំបានរហ័ស និង មានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកទិន្នន័យសំខាន់ៗ ដូចជាទិន្នន័យប្រមូលចំណូល ទិន្នន័យអនុវត្តចំណាយ សមតុល្យថវិកា ដែលអាចបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីក្រសួង-ស្ថាប័ន តាមរាជធានី-ខេត្តនីមួយៗ ក៏ដូចជាបង្ហាញតាមចំណាត់ថ្នាក់កម្មវិធី, វិស័យ ជាដើម ។ លើសពីនេះទៅទៀត ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ក៏ស្នើក្រុមការងារបង្ហាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ពីគុណប្រយោជន៍ក្នុងការអនុវត្តការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារសម្រាប់ការអនុវត្តប្រតិបត្តិការទាំងស្រុងក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ដោយមិនមាននីតិវិធីជាក្រដាសស្នាម ដែលនិងជួយសម្រួលដល់ការទូទាត់ថវិកាបានងាយស្រួល ទាន់ពេលវេលា ត្រឹមត្រូវ និង មានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

10

Feb, 2022

តំណាងធនាគារពិភពលោកជួបជាមួយលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៩ កើត ខែមាឃ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានទទួលជួបលោក Hassan Zaman ប្រធានប្រចាំតំបន់នៃធនាគារពិភព និងមានការចូលរួមពីលោក សូ សុខប៊ុនធឿន មន្ត្រីជំនាញជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារពិភពលោក និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដើម្បីបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាព និង ផែនការរបស់គម្រោង FMIS ព្រមទាំងមានការបង្ហាញក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ផ្ទាល់ផងដែរ ។ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា បានពន្យល់តំណាងធនាគារពិភព ពីអត្ថប្រយោជន៍ និង ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និង ថវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដោយចាប់ផ្តើមពីដំណាក់កាលរៀបចំផែនការថវិកា រហូតដល់ពេលទូទាត់ចំណាយ ។ ក្នុងនោះដែរ ឯកឧត្តម ក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ធនាគារពិភពដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍមួយ ដែលតែងជួយគាំទ្រ និង ជំរុញដល់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS តាំងពីការចាប់ផ្តើមជំហានទី ១ ពោលគឺចាប់ពីឆ្នាំ ២០០៦ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន នៃការអនុវត្តជំហានទី ៣ នេះ ។ រួមជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានធ្វើបទបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាព និងផែនការបន្ត ព្រមទាំងការធ្វើបទបង្ហាញក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ផ្ទាល់ ពីមុខងារសំខាន់ៗមួយចំនួន និង ផ្ទាំងទិន្នន័យព័ត៌មានដែលហៅថាកញ្ចក់ថវិកាដែលមានបង្ហាញពីទិន្នន័យផែនការ និង ការអនុវត្តថវិកា និង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

7

Feb, 2022

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS រៀបចំប្រជុំស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០២១ និង ទិសដៅការងារសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃ ចន្ទ ៦កើត ខែមាឃ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០២២ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពី “លទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០២១ និង ទិសដៅការងារសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២” ក្រោមការដឹកនាំដោយឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដើម្បីបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការងារក្នុងក្របខណ្ឌគម្រោង FMIS និងបញ្ហាប្រឈម ព្រមទាំងដំណោះស្រាយ ក្នុងទិសដៅធ្វើឱ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ឈានឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចបានតាមគោលដៅ ពោលគឺការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យប្រើប្រាស់ពេញលេញនៅគ្រប់បណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័ន អង្គភាពថវិកាដែលជាអណាប័កផ្ទេរសិទ្ធទាំងនៅគ្រប់ថ្នាក់ជាតិ​ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ។ តាមរយៈការអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២១ កន្លងមក ក្រុមការងារសម្រេចបានសមិទ្ធផលនៃវឌ្ឍនភាពជាច្រើនរួមមាន៖ -បានពង្រីកដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ផ្លូវការនៅ ABEs ចំនួន២រួមមាន៖ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម និង ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ -បានពង្រីកដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សាកល្បងមុខងារ BP និង PR នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងកិច្ចការនារី និង ក្រសួងព័ត៌មាន -បានពង្រីកការធ្វើសន្ធានប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយប្រព័ន្ធបៀវត្សមន្ត្រីរាជការ (ដំណើរការជាផ្លូវការ) និង ប្រព័ន្ធ​ EFMS (សិក្សាលទ្ធភាព) -បានពង្រីកការដាក់ដំឡើងប្រព័ន្ធ FMIS នៅការដ្ឋានបន្ថែមថ្មីរួមមាន៖ រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិបន្ថែមថ្មីចំនួន១០ -បានពង្រីកការដាក់ដំឡើងមុខងារ BP និង PR នៅការដ្ឋានបន្ថែមថ្មីបានចំនួន ១១ ក្រសួង (BP) និង ៣៤ ក្រសួង-ស្ថាប័ន (PR) -បានពង្រីកការធ្វើសន្ធានកម្មរបាយការណ៍ធនាគារជាមួយប្រព័ន្ធ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

4

Feb, 2022

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងធ្វើការដំឡើងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ និង Join Domain ជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនូវមុខងារថ្មី២

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ នឹងធ្វើការដំឡើងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ និង Join Domain ជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់មុខងារថ្មីទាំង ២ គឺ មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និង មុខងារលទ្ធកម្ម តាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ដែលសរុបមានចំនួន ១២ ការដ្ឋាន ដូចខាងក្រោម៖      ១. ក្រសួងទេសចរណ៍      ២. អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ      ៣. ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី      ៤. ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ      ៥. ក្រសួងយុត្តិធម៌      ៦. សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា)      ៧. ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់      ៨. ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន      ៩. ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច      ១០. រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល      ១១. អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង      ១២. ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ។

ព័ត៌មានលម្អិត

31

Jan, 2022

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ជួបពិភាក្សាជាមួយតំណាងធនាគារពិភពលោកលើការអភិវឌ្ឍផ្ទាំងត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យព័ត៌មានពីនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នារសៀលថ្ងៃ ១៤ រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរងនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងឱ្យឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយធនាគារពិភពលោក ដែលដឹកនាំដោយលោក សូ សុខប៊ុនធឿន មន្ត្រីជំនាញជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសាធារណៈនៃធានាគារពិភពលោក ព្រមទាំងមានការចូលរួមពីក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធដែលមកពីប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី និងមានការចូលរួមពីលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក្នុងគោលបំណងធ្វើការពិភាក្សាលើការអភិវឌ្ឍផ្ទាំងត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យព័ត៌មានពីនីតិវិធីអនុវត្តការងារដែលបានកែសម្រួលតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ។ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា បានលើកឡើង និង ឯកភាពជាមួយតំណាងធនាគារពិភពលោកពីសារៈសំខាន់ និង អត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្ទាំងត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យព័ត៌មានពីនីតិវិធីអនុវត្តការងារដែលបានកែសម្រួលតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ដែលជាមធ្យោបាយសំខាន់មួយក្នុងការបង្ហាញឱ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីការកាត់បន្ថយរយៈពេល ប្រសិទ្ធភាព និង ស័ក្តិសិទ្ធភាពដែលអនុវត្តនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ។ ឯកឧត្តម ក៏បានបន្ថែមផងដែរថា ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS គាំទ្រ និង ប្តេជ្ញាក្នុងការរៀបចំអភិវឌ្ឍផ្ទាំងត្រួតពិនិត្យ មិនមែនផ្តោតសំខាន់លើត្រឹមនីតិវិធីដែលបានកែសម្រួលនោះទេ តែលើនីតិវិធីអនុវត្តការងារផ្សេងទៀតដែលនឹងត្រូវកែសម្រួលនាពេលអនាគត ។ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និង ក្រុមការងារធនាគារពិភព បានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងលម្អិតពីតម្រូវការទិន្នន័យ និង ផែនការសកម្មភាពសំខាន់ៗក្នុងការរៀបចំផ្ទាំងទិន្នន័យ ។ ក្រុមការងារទាំង ២ នឹងមានកិច្ចប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីពិភាក្សាបច្ចេកទេសបន្ថែមលើការអភិវឌ្ឍផ្ទាំងត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យព័ត៌មានពីនីតិវិធីអនុវត្តការងារដែលបានកែសម្រួលតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង នៅថ្ងៃខាងមុខ ។ ភាគីធនាគារពិភពលោកនឹងផ្ដល់ជូននូវករណីសិក្សា និង បទពិសោធន៍ពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួន ដែលមានស្ថានភាពនៃការអនុវត្តថវិកានិងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុប្រហាក់ប្រហែលនឹងកម្ពុជា ដើម្បីពន្លឿនការងារនេះឱ្យបានសម្រេចតាមគោលដៅកាន់តែឆាប់ ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា មកដល់បច្ចុប្បន្នមានក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន […]

ព័ត៌មានលម្អិត

25

Jan, 2022

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ០២៩_ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចេញផ្សាយលេខ០២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ នេះ បង្ហាញពីសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន និងចំណេះដឹងសម្បូរបែបទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និង ចំណេះដឹងអំពី សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម ។ មាតិកាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០២៩ នេះមាន៖ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប ជំរុញដល់ការរៀបចំរបាយការណ៍ច្បាប់ទូទាត់ឱ្យផលិតចេញទាំងស្រុងពីប្រព័ន្ធ FMIS កម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹង និង វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពី “ការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីនៃការធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធ PRIS មកប្រព័ន្ធ FMIS” អត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធ PRIS និង ប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ហេតុអ្វីអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ PK-The Helper ? តើប្រព័ន្ធ FMIS នឹងមានការផ្លាស់ប្តូរអ្វីខ្លះនៅពេលពង្រីកការអនុវត្តទៅដល់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត? សំណួរ និង ចម្លើយ ។ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០២៨នៅទីនេះ ៖ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2022/01/Newsletter029_V5.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

13

Jan, 2022

កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០២១ និង ទិសដៅអនុវត្តការងារបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ៣ ត្រូវបានបញ្ចប់

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នារសៀលថ្ងៃទី ១៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបន្តដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០២១ និង ទិសដៅអនុវត្តការងារបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ៣ ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិក សមាជិកា នៃក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០២១ និង ទិសដៅអនុវត្តការងារបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ៣ នាពេលនេះ គឺដើម្បីបន្តកិច្ចពិភាក្សាលើប្រធានបទនានា ដែលមិនទាន់បានបញ្ចប់កាលពីប្រជុំលើកទី១ កាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២ កន្លងទៅ ។  ជាលទ្ធផល ក្រុមការងារបានសម្រេចឯកភាពលើការកំណត់សូចនាករក្នុងការអនុវត្តរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក្នុងក្របខណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុប និង ដោយឡែកសម្រាប់ការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័នដែលមានលក្ខណៈពិសេសចំនួន ១០ ក្រុមការងារត្រូវសិក្សា និង  ពិភាក្សាបន្ថែមដើម្បីកំណត់នីតិវិធីឲ្យមានសង្គតិភាព និងស្តង់ដាររួម ។

ព័ត៌មានលម្អិត

11

Jan, 2022

កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០២១ និង ទិសដៅអនុវត្តការងារបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ៣

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នារសៀលថ្ងៃទី ១១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០២១ និង ទិសដៅអនុវត្តការងារបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ៣ ដែលមានការចូលរួមពីសមាជិក សមាជិកា ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ កិច្ចប្រជុំនេះ មានគោលបំណងក្នុងការពិនិត្យរួមគ្នាក្នុងក្របខណ្ឌក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS លើការងារដូចខាងក្រោម ៖ ១.  វឌ្ឍនភាព, ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃការអនុវត្តគម្រោងជំហានទី៣សម្រាប់ មួយឆ្នាំ ២០២១ ពេញ ២. កំណត់ទិសដៅសម្រាប់ការអនុវត្តឆ្នាំ ២០២២ ជាពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាពនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ៣. កំណត់នូវសូចនាករសមិទ្ធកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានគ្រោងឡើងសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ ដល់ ២០២៤ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបបន្តគាំទ្រទាំងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកទេសដល់គម្រោង FMIS នៅជំហានទី៣ ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា បើទោះជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ការអនុវត្តគម្រោង FMIS មានវឌ្ឍនភាពសម្រេចបាន ៩៥% ដែលជាភាគរយខ្ពស់ ដែលមានការពង្រីកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS លើកិច្ចសន្ធានកម្ម បង្កើនការដ្ឋាន និង ការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ប្រព័ន្ធ ,ការគាំទ្រ និង បំប៉នការដ្ឋានដែលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS, ពង្រឹងការប្រើប្រាស់របាយការណ៍ចេញពីប្រព័ន្ធ, អភិវឌ្ឍបន្ថែមនិងគាំទ្រលើមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ និង មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និង ពង្រឹងលើសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធឱ្យកាន់តែប្រសើរ ។ សមិទ្ធផលដែលយើងទទួលបានជាក់ស្តែងចម្បងពីការអនុវត្តគម្រោង FMIS សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១ គឺលើការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងលើការបើកផ្តល់បៀវត្ស និងចំណាយបន្ទុកបុគ្គលិកដែលមានគោលរបបច្បាស់លាស់ និង ចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យកម្រិតទាបទី១ ក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS […]

ព័ត៌មានលម្អិត

6

Jan, 2022

សិក្ខាសាលាស្តីពីបទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលជាតំណាងរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានចូលរួមជាវាទគ្មិនក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីបទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី ដើម្បីឆ្លើយសំណួរដែលចោទសួរពីអ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តគម្រោង FMIS  ដែលមានអ្នកចូលរួមមកពីតំណាងអង្គភាពក្រោមឱវាទ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួង-ស្ថាប័ន មន្ទីររាជធានី-ខេត្ត អង្គភាពថវិកាថ្នាក់កណ្តាល និង រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ដែលរៀបចំដោយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ និង នៅសណ្ឋាគារសុខា ។ ឯកឧត្តម បានឆ្លើយតបទៅអ្នកចូលរួមដែលសួរពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ដែលបច្ចុប្បន្ននីតិវិធីដែលបានកាត់បន្ថយគឺមាននីតិវិធីទូទាត់បៀវត្ស និង នីតិវិធីទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាប ដែលនីតិវិធីក្នុងប្រព័ន្ធចាប់ពីអង្គភាពថវិកាស្នើសុំរហូតដល់អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ។ លើសពីនេះផងដែរ តំណាងក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានលើកឡើងក្នុងបទបង្ហាញចែករំលែកបទពិសោធន៍ថា ប្រព័ន្ធ FMIS ជួយសម្រួល និង គាំទ្រដល់ការអនុវត្តកម្មវិធីនៅក្រសួងរបស់ខ្លួនបានរលូន ដោយអាចទាញយករបាយការណ៍ចំណូល-ចំណាយរហូតដល់ចង្កោមសកម្មភាព ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា សិក្ខាសាលាស្តីពីបទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីដែលរៀបចំឡើងក្នុងថ្ងៃទី ៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២ នេះ ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ និងចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងស័ក្តិសិទ្ធភាព៕

ព័ត៌មានលម្អិត

3

Jan, 2022

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី៖ ខ្ញុំយកឆ្នាំថ្មីនេះជំរុញកំណែទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងអនុវត្តដោយម៉ឺងម៉ាត់នូវច្បាប់ និងបទបញ្ជាស្តីអំពីការប្រើប្រាស់ថវិកា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

មានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ និងលើកកម្រិតគុណភាពផ្លូវជាតិលេខ៤៨ តភ្ជាប់ខេត្តព្រះសីហនុ ទៅកាន់ខេត្តកោះកុងប្រវែង១៤៨គីឡូម៉ែត្រ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃចន្ទ ១កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានជំរុញឱ្យបណ្តាស្ថាប័ន ទាំងគ្រប់ស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិ និងជាពិសេសគឺថ្នាក់ក្រោមជាតិ ត្រូវអនុវត្តដោយម៉ឺងម៉ាត់នូវបទដ្ឋានទាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ហើយត្រូវធ្វើឱ្យបានល្អ និងបានត្រឹមត្រូវនៅដើមឆ្នាំ ២០២២ នេះ ។ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូសបញ្ជាក់ថា “ខ្ញុំយកឆ្នាំថ្មីនេះជំរុញកំណែទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងអនុវត្តដោយម៉ឺងម៉ាត់នូវច្បាប់ និងបទបញ្ជាស្តីអំពីការប្រើប្រាស់ថវិកា” ។ បន្ថែមពីនេះ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី ក៏បានបញ្ជាឱ្យឈប់នូវការឱ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើមុន និងទូទាត់តាមក្រោយ ហើយអ្នកដែលមានសមត្ថកិច្ចខ្ចី គឺមានតែក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតែមួយគត់ ដែលជាតំណាងឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។ គួរជម្រាបជូនថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាសេនាធិការ បានផ្តួចផ្តើមបង្កើតនូវកម្មវិធីកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PFMRP) និងបានដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៤ ។ កម្មវិធីនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយជំរុញឱ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អ និង តម្លាភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិ កាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង ជាពិសេសការចំណាយថវិកាជាតិ ដែលនឹងត្រូវកែលម្អការគ្រប់គ្រង និង    គណនេយ្យភាពឱ្យមានលក្ខណៈស្តង់ដារ ក្នុងការប្រើប្រាស់នូវធនធានរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងចរន្ត និងមូលធនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ព័ត៌មានលម្អិត

30

Dec, 2021

ការផ្សព្វផ្សាយពីវឌ្ឍនភាពគម្រោង FMIS និង ការបង្ហាញពីគោលដៅសំខាន់ៗសម្រាប់ជំហានទី៣ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តី នៃក្រសួង-ស្ថាប័ន ព្រមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១១ រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១, តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកម្មវិធី “ផ្សព្វផ្សាយពីវឌ្ឍនភាពគម្រោង FMIS និង បង្ហាញពីគោលដៅសំខាន់ៗសម្រាប់ជំហានទី៣” ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តី នៃក្រសួង-ស្ថាប័ន ព្រមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល ។ កម្មវិធីនេះ បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តី មកពីក្រសួង-ស្ថាប័ន អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង រតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ សរុបអ្នកចូលរួមជាង ៤០០ នាក់ ។ មានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីនេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ រដ្ឋលេខាធិការ បានថ្លែងកោតសរសើរ និង វាយតម្លៃខ្ពស់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ប្រ័ន្ធ FMIS គ្រប់ការដ្ឋាន ក៏ដូចជាក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលមានភាពបុរេសកម្មក្នុងការគាំទ្រ ផ្ដល់កិច្ចសហការ និង អនុវត្តគម្រោង FMIS ឱ្យបានសម្រេចតាមគោលដៅ រហូតដល់បានការទទួលស្គាល់ពីបណ្តាស្ថាប័នអន្តរជាតិ និង ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាផងដែរ បើទោះជាស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ រដ្ឋលេខាធិការ បានគូសរំលេចនូវសមិទ្ធផលសំខាន់ៗក្នុងការអនុវត្តគម្រោង FMIS កន្លងមក រួមមាន៖ ១. សម្រេចបានការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់មុខងារស្នូលនៃប្រព័ន្ធ FMIS ដែលរួមមាន មុខងារវិភាជន៍ថវិកា, មុខងារទិញ, មុខងារគណនីត្រូវសង, មុខងារគណនីត្រូវទារ, មុខងារគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ និង មុខងារសៀវភៅធំ នៅតាមអគ្គ-នាយកដ្ឋានគនឹ្លះៗនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន, គ្រប់អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្ដាល, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

22

Dec, 2021

កិច្ចប្រជុំការងារក្នុងការពិនិត្យមើលលើវឌ្ឍនភាព ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា និង ការកំណត់ទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ និង ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្នុងការបន្តជំរុញការអនុវត្តផែនការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ជំហានទី៣ ឆ្នាំ ២០២១ – ២០២៥ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំការងារក្នុងការពិនិត្យមើលលើវឌ្ឍនភាព, ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា និង ការកំណត់ទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ និង ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ នារសៀលថ្ងៃទី ២១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីតំណាងមកពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង​ អគ្គាធិការដ្ឋាន និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ គួរឱ្យកត់សម្គាល់ថាមុខងារថ្មីចំនួន ២ របស់ប្រព័ន្ធ FMIS គឺមុខងាររៀបចំផែនការថវិកាត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បងនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងកិច្ចការនារី នៅថ្ងៃទី ៨ ខែ កក្កដា​ ឆ្នាំ ២០២១ តាមសេចក្ដីណែនាំលេខ ០០៨ សហវ និង មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បងនៅក្រសួងព័ត៌មាន បន្ថែមលើក្រសួងទាំងពីរខាងលើនៅថ្ងៃដដែល តាមសេចក្ដីណែនាំលេខ ០០៩ សហវ ។ នេះគឺជាការងារដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមកនៅកម្ពុជា ដែលបានដាក់ឱ្យសាកល្បងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការរៀបចំផែនការថវិកា និង ការគ្រប់គ្រងការងារលទ្ធកម្មសាធារណៈពេញលេញ ដូច្នេះអ្វីដែលពុំអាចប្រកែកបានគឺការអនុវត្តបានជួបប្រទះ នូវបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ដែលទាមទារឱ្យមានការចូលរួមយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយពីគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ។ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ ខាងមុខ មុខងាររៀបចំផែនការថវិកានឹងត្រូវដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅក្រសួងចំនួន ១១ (នៅអង្គភាពទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ) រួមមាន៖ ១-អង្គ-ភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ, ២-ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា, ៣-ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ, ៤-ក្រសួងការងារ និង បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ, ៥-ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ, […]

ព័ត៌មានលម្អិត

16

Dec, 2021

កិច្ចប្រជុំបើកឯកសារដេញថ្លៃជាសាធារណៈ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ដោយស្របតាមនីតិវិធីលទ្ធកម្ម គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យឯកសារដេញថ្លៃ និង គណៈកម្មការវាយតម្លៃការដេញថ្លៃ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបើកឯកសារដេញថ្លៃជាសាធារណៈនៅចំពោះមុខអ្នកចូលរួមដាក់ដេញថ្លៃទាំងអស់ ក្រោមការដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរងនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញវត្ថុ និង ជាអនុប្រធានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យឯកសារដេញថ្លៃ ដែលជាតំណាងរបស់ ឯកឧត្តម មាស សុខសេនសាន អគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាអនុប្រធានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យឯកសារដេញថ្លៃ និង ជាតំណាងរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប  រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យឯកសារដេញថ្លៃ ដែលមានការចូលរួមពីតំណាងក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមដេញថ្លៃ តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការ និង គ្រប់គ្រងបំណុល និង តំណាងលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ ការបើកឯកសារដេញថ្លៃជាសាធារណៈពេលនេះលើកញ្ចប់លទ្ធកម្ម “ពង្រឹងសមត្ថភាព និង ទំនើបកម្មមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យគម្រោង FMIS” គឺត្រូវបានរៀបចំបន្ទាប់ពីត្រូវបានពន្យារយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ កាលពីថ្ងៃទី ២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ។ កញ្ចប់លទ្ធកម្មនេះអនុវត្តតាមវិធីសាស្រ្តដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក ដែលមានក្រុមហ៊ុនចូលរួមចំនួន ៣ គឺក្រុមហ៊ុន FC Cambodia, ក្រុមហ៊ុន ICE និង ក្រុមហ៊ុន eCam Solution ដោយឡែក មានតែក្រុមហ៊ុន FC Cambodia និង ក្រុមហ៊ុន ICE ដែលបានចូលរួមដាក់ឯកសារដេញថ្លៃ ហើយការបើកឯកសារដាក់ដេញថ្លៃដំណើរការដោយរលូនតាមនីតិវិធីដោយមិនមានភាគីណាមួយធ្វើការតរ៉ានោះទេ ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

14

Dec, 2021