+855 23 43 00 63

9

Oct, 2019

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប ៖ ព័ត៌មានគឺជាអំណាច

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

“ព័ត៌មានគឺជាអំណាចបើសិនជាយើងចេះប្រើប្រាស់ និងវិភាគព័ត៌មាននោះឱ្យចំគោលដៅ ។ តួយ៉ាងអ្វីដែល ប្រព័ន្ធ FMIS អាចផ្តល់ជូនក្រៅពីគណនេយ្យភាព និងតម្លាភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នោះគឺការដែល អាចផ្តល់ជូននូវរបាយការណ៍តាមរយៈចំណាត់ថ្នាក់ថវិកា (វិស័យ/ប្រភេទចំណាយ)  ដែលក្រសួង-ស្ថាប័នអាចទទួលបានទៅតាមតម្រូវការរបស់ខ្លួន”។ នេះជាការលើកឡើងរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក្នុងកម្មវិធី “ការចែករំលែកគន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន” កាលពីថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានមានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្តូរគឺកំពុងតែកើតមានក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ហើយការផ្លាស់ប្តូរនេះកំពុងតែឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្តូរមួយដែលនាំមកនូវ ប្រសិទ្ធិភាព តម្លាភាព និង គណនេយ្យភាព នៅពេលដែលប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានប្រើប្រាស់ពេញលេញ។ ឯកឧត្តមមបណ្ឌិតសភាចារ្យ មានប្រសាសន៍បន្ថែមថា ក្នុងនាមឯកឧត្តមផ្ទាល់ក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងៗឆ្លងកាត់ការធ្វើការអស់រយៈពេលជាង២០ឆ្នាំកន្លងមក ឯកឧត្តម ធ្លាប់ជួបការលំបាកខ្លាំងក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មាន និងរបាយការណ៍ផ្សេងៗឱ្យបានទាន់ពលវេលា។ ឧទាហរណ៍៖ បើយើងចង់ដឹងពីជំនួយបរទេស  ពេលនោះយើងមិនអាចបូកសរុបតួរលេខបានភ្លាមៗនោះទេ ព្រោះមិនមានប្រព័ន្ធសម្រាប់គ្រប់គ្រងព័ត៌មានទាំងនោះ។ ក្នុងកម្មវិធីដដែលនោះ លោកស្រី សួង ម៉ារ៉ាដា ជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ប្រចាំក្រសួងកិច្ចការនារី ក៏បានលើកឡើងថា លោកស្រីពិតជាទទួលស្គាល់ថាប្រព័ន្ធ FMIS បានផ្តល់នូវរបាយការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់ សម្រាប់ខ្លួនផ្ទាល់ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការរាយការណ៍ជូនថ្នាក់ដឹកនាំនូវចំណាយដែលក្រសួងបានចំណាយ និងអាចគ្រប់គ្រងថវិកាដែលនៅសល់។ ដូចគ្នានេះដែរ លោក គាន់ បញ្ញាពិសិទ្ធ អ្នកប្រើប្រាស់មកពីខាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ  ក៏បានលើកឡើងថាលោក លោកក៏ពិតជាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីរបាយការណ៍ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS រៀបចំដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់  ដែលលោកមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយសាលកបត្រចំណូលរបស់លោក និងអាចរកឃើញនូវចំណុចខ្វះចន្លោះផងដែរ។ លើសពីនេះទៅទៀត លោកក៏អាចពិនិត្យមើលបានយ៉ាងទាន់ពេលវេលានូវព័ត៌មានចំណូលពន្ធដារថ្នាក់ជាតិសរុបផងដែរតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នេះ។

ព័ត៌មានលម្អិត

4

Oct, 2019

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរៀបចំកម្មវិធី ការចែករំលែកគន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃ ៦ កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ កុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅសណ្ឋាគារឡឺរ៉ូយ៉ាល់, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកម្មវីធី “ការចែករំលែកគន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន” ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីមកពីក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១០ ដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMISចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨ មក សរុបប្រមាណ ២០០នាក់ ។ ជាកិច្ចចាប់ផ្តើម ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប បានមានប្រសាសន៍ឱ្យដឹងថា ការរៀបចំកម្មវិធី “ការចែករំលែកគន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន” នេះឡើង ក្នុងគោលបំណងធំៗចំនួន៣ គឺ ទី១.ចំណុចគន្លឹះសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងមុខងាររបស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដែលនឹងជួយផ្តល់នូវចំណេះដឹងថ្មីៗក្នុងការអនុវត្តប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និង ថវិកា ឱ្យកាន់តែរហ័ស និង រលូន, ទី២. ការចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ក្នុងការទាញយករបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពីប្រព័ន្ធ FMIS មកប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍របស់ក្រសួង-ស្ថាប័នសាមី និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ និង ទី៣. ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រថ្មីដែលហៅថា “PK-the-Helper” ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់អាចសួរសំនួរ ឬទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារជំនួយគាំទ្រ នៅពេលដែលមានចម្ងល់ និង បញ្ហាផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការបើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង មានការកត់ត្រាច្បាស់លាស់នូវរាល់បញ្ហា និង ដំណោះស្រាយនានា ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ។ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

25

Sep, 2019

នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីការបង្កើនការយល់ដឹងលើសុវត្ថិភាពបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីការបង្កើនការយល់ដឹងលើសុវត្ថិភាពបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានជូនដល់មន្រ្តីរាជការដែលមានតម្រូវការនៅអគ្គនាយកដ្ឋានទាំងអស់ដែលចំណុះឱ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ កាលពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ នៅសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ដោយសំឡឹងឃើញពីសារប្រយោជន៍ និងចំណុចសំខាន់ចាំបាច់មួយចំនួន ដែលមន្រ្តីរាជការនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ គួរយកចិត្តទុកដាក់លើសុវត្ថិភាពបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការអនុត្តការងារប្រចាំថ្ងៃ និងយោងតាមតម្រូវការជាក់ស្តែង និងការស្នើសុំពីមន្រ្តីរាជការមួយចំនួនផងដែរ។ មាតិកាសំខាន់ៗរបស់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមាន កត្តាប្រឈមនៃសុវត្ថិភាពបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន, ការពង្រឹងសុវត្ថិភាពលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ, កត្តាសុវត្ថិភាពគួរយល់ដឹងពេលប្រើប្រាស់សារអេឡិចត្រូនិច បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម Smartphone, គន្លឹះសម្រាប់បង្កើត និងគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ងាត់, កត្តា Physical Security ដែលគួរយល់ដឹង និងកត្តាសុវត្ថិភាពផ្សេងៗទៀត។

ព័ត៌មានលម្អិត

23

Sep, 2019

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប ជួបតំណាងធនាគារពិភពលោក និងសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុប ពិភាក្សាអំពីការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប ប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានទទួលជួបតំណាងធនាគារពិភពលោក (World Bank) និងសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុបនៅថ្ងៃ ចន្ទ ១០រោច ខែ ភទ្របទ ឆ្នាំ កុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ ក្នុងគោលបំណងពិភាក្សាអំពីការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ពិសេសផ្តោតទៅលើការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ។ ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំទៅកាន់ទីប្រឹក្សាធនាគារពិភពលោក និង សហគមន៍អ៊ឺរ៉ុប ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប  បានឱ្យដឹងថា ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ពិតជាមានសេចក្តីរីករាយ ដែលបានសង្កេតឃើញក្រសួង-ស្ថាប័ន មានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS តាំងពីជំហានទី១ រហូតដល់ជំហានទី ២ ផងដែរ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា សម្រាប់ការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន គឺជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏មានសារសំខាន់សម្រាប់មន្ត្រីរាជការដែលអាចប្រែក្លាយការអនុវត្តនីតិវីធីនៃការធ្វើការដោយដៃ មកជាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទំនើបកម្ម ។ ធនាគារពិភពលោក នឹងជួយប្រឹក្សា និងតម្រង់ទិសបន្ថែមលើការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រឱ្យចំគោលដៅ និងសមស្របទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ដើម្បីឱ្យការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMISពិសេសលើការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា បេសកកម្មនេះមានរយៈពេលពីរសប្តាហ៍ នឹងគ្រោងជួបជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័នដែលបានអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS កាលពីឆ្នាំ ២០១៨ រួមមាន ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងបរិស្ថាន ក្រសួងកសិកម្ម និង រុក្ខាប្រមាញ់ និង ក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីការអនុវត្ត ក៏ដូចជាតម្រូវការក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS៕

ព័ត៌មានលម្អិត

23

Sep, 2019

តំណាងក្រុមការងារ នាំយកថវិកា និងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជូនមណ្ឌលអង្គការ SCADP

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លោក លឹម ស៊ីឡេង តំណាងក្រុមការងារនៃនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បាននាំយកថវិកា និងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួន មកប្រគល់ជូនមណ្ឌលអង្គការ SCADP មានដូចជា៖ ១. ជូនមណ្ឌលអង្គការ SCADP ១០០ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ២. ជូនក្មេងៗក្នុងម្នាក់ ៥០០០រៀល ចំនួន ៣៤នាក់ ៣. ទឹកផ្លែឈើ ១ កេះ ៤. ទឹកត្រី ១យួ ត្រីខកំប៉ុង កន្លះឡូ ៥. មី ១ កេះ ៦. នំសម្រាប់ក្មេង ៩ កញ្ចប់ ៧. នំសូកូឡា ២ កញ្ចប់ កាហ្វេ ១ កញ្ចប់ ៨. Ovaltine ១ កញ្ចប់ ។

ព័ត៌មានលម្អិត