+855 23 43 00 63

11

Sep, 2015

ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​គម្រោង FMIS ចេញផ្សាយ​លេខ ០០៦ – ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

មាតិកា៖ ព័ត៌មាន តើលោកអ្នកគួរធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្បីគាំទ្រដល់គម្រោង FMIS ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការដំណាក់កាលទី ២ ការពង្រីកដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទៅដល់គ្រប់រតនាគាររាជធានី ខេត្ត និង ការសម្រេចបាននូវអត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រព័ន្ធ FMIS លឿនជាងការរំពឹងទុក? តើមានអ្វីថ្មីសម្រាប់សកម្មភាពការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ ? សំណួរ (Quiz) លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០០៦ – ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ បានពីទំព័រនេះ៖ https://fmis.mef.gov.kh/documents-and-publications/newsletters/

ព័ត៌មានលម្អិត

17

Aug, 2015

ប្រកាស​ព័ត៌មាន លេខ ១៧ (ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS (FMWG) បានរៀបចំពិធី “ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី១” ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាជំហានទី១ នៃដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពល្អប្រសើរនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ ពិធីនេះមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រមទាំងតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់។ ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ក្នុងដំណាក់កាលទី១នេះ រួមមានពីរមុខងារ គឺមុខងារសៀវភៅធំ (GL) និងវិភាជន៍ថវិកា (BA)ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់មកពីអគ្គនាយដ្ឋានថវិកា, អគ្គនាយកដ្ឋាន រតនាគារជាតិ, និងនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា។ ចំណែកមុខងារដទៃទៀតនឹងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅខែតុលាខាងមុខនេះ។ ក្រុមការងារផ្នែកនីតិវិធីអនុវត្តការងារកំពុងសាកល្បងលើប្រព័ន្ធដោយភ្ជាប់ពីមុខងារមួយទៅមុខងារមួយទៀត (End-to-End Processes)ដើម្បីស្វែងរកកំហុសឆ្គងដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការជាក់ស្តែងនៅពេលដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ដោយមានការចូលរួមពីទីប្រឹក្សាផ្នែកកម្មវិធី Oracle PeopleSoft។ បន្ទាប់មកក្រុមការងារនឹងអនុវត្ត User Acceptance Test 2 ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អាចធ្វើការសាកល្បងគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់ ជាពិសេសទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការការងារប្រចាំថ្ងៃតាមអគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋាននីមួយៗ ដែលនឹងចាប់ផ្តើមនៅចុងខែសីហា ដល់ ដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះ។ ក្រុមការងារ Data Conversion នៅតែកំពុងបន្តទាញយកទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធ KIT មកដាក់បញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ដែលនឹងត្រូវអនុវត្តរហូតដល់ពេលដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជាផ្លូវការដំណាក់កាលទី២ នៅខែតុលា។ ដោយឡែកការធ្វើសន្ធានកម្មទៅលើ Electronic Fund Transfer (EFT) ក្រុមការងារបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធ FMIS កំពុងពិភាក្សាបន្តជាមួយក្រុមការងារបច្ចេកទេសធនាគារជាតិដើម្បីសាកល្បងប្រើប្រាស់។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ការធ្វើសន្ធានកម្មជាមួយប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រព័ន្ធ ASYCUDA និង Payroll ក្រុមការងារកំពុងពិភាក្សាបន្ត ហើយគ្រោងនឹងសម្រេចនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ។ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរកំពុងរៀបចំផែនការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅតាមអគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ និងរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរ និងវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ព្រមទាំងការវាស់ស្ទង់កម្រិតយល់ដឹងរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខែសីហា ដើម្បីធ្វើជាធាតុចូលក្នុងការកែលម្អយុទ្ធសាស្រ្ត និងសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារ ក្នុងគោលបំណងកៀរគរការគាំទ្រ និងចូលរួមនានាឱ្យកាន់តែខ្លាំងឡើង ដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យនៃការផ្លាស់ប្តូរ។ សម្រាប់ការងារផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល ក្រុមការងារបានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ជាន់ខ្ពស់ “Training for Super User” ដោយមានការចូលរួមពីអគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគន្លឹះ និងរតនាគារខេត្តចំនួន៥។ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

21

Jul, 2015

ពិធី “ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មានវិទ្យា​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នា​រសៀល​ថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ វេលា​ម៉ោង ៣:០០ រសៀល នៅ​សាលប្រជុំ អាគារ “ឃ” នៃ​ទីស្តីការក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ មាន​រៀបចំ​ពិធី “ដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មានវិទ្យា​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ (Financial Management Information System (FMIS) Go-Live 1)” ក្រោម​អធិបតីភាព​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​របស់​ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមាន​ការចូលរួម​ពី​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តី​ជំនាញ​ពាក់ព័ន្ធ​នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួង-ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការងារ​កែទម្រង់​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ព្រមទាំង​តំណាង​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍ និង តំណាង​ក្រុមហ៊ុន FIS-LG CNS Joint Venture (ក្រុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់​ប្រព័ន្ធ FMIS) ។ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​នេះ ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បាន​មានប្រសាសន៍ថា ក្រោម​ការដឹកនាំ​ដ៏​ឈ្លាសវៃ​ប្រកបដោយ​គតិបណ្ឌិត របស់​សម្តេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា រាជរដ្ឋាភិបាល​បាន​ដាក់ឱ្យអនុវត្ត​កម្មវិធី​កែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ដែលជា​ផ្នែក​មួយ​ដ៏​សំខាន់​នៃ “យុទ្ធសាស្ត្រ​ចតុកោណ” ដើម្បី​ធានា​កំណើន ការងារ សមធម៌ និង ប្រសិទ្ធភាព​នៅ​កម្ពុជា ហើយ​ពិធី​ដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​ផ្លូវការ​នៃ​ប្រព័ន្ធ FMIS ជំហាន​ទី ១ នា​ថ្ងៃនេះ គឺជា វឌ្ឍនភាព​ដ៏​សំខាន់​ថ្មី​មួយទៀត​នៃ​ការអនុវត្ត​កម្មវិធី​កែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល ពីព្រោះ​ប្រព័ន្ធ​នេះ​នឹង​ក្លាយជា​កម្លាំងចលករ​ក្នុងការ​ពន្លឿន និង ការធ្វើ​ទំនើបកម្ម​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល ។ ជាក់ស្តែង ប្រព័ន្ធ FMIS ជំហាន​ទី ១ ដែល​នឹងត្រូវ​ដាក់ឱ្យអនុវត្ត​សម្រាប់តែ​អគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋាន​ពាក់ព័ន្ធ​មួយចំនួន និង បណ្ដា​រតនាគារ​រាជធានី-ខេត្ត នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ នឹង​ជួយ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រសួង​ក្នុងការ​ធ្វើ​សេចក្ដីសម្រេចចិត្ត​ប្រកប ដោយ​គុណភាព និង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

11

Jul, 2015

កិច្ចប្រជុំ​ស្តីពី “ដំណាក់កាល និង សកម្មភាព​នៃ​ការ​ដាក់ឱ្យអនុវត្ត​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មានវិទ្យា​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សារ​ធា​រណៈ (FMIS)”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រុមការងារ​គម្រោង (FMIS) បានរៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​ស្តីពី “ដំណាក់កាល និង សកម្មភាព​នៃ​ការដាក់ឱ្យ​អនុវត្ត ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មានវិទ្យា​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សារ​ធា​រណៈ (FMIS)” ក្រោម​ការដឹកនាំ​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​របស់ ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត ហ៊ាន សា​ហ៊ី​ប  រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ជា​ប្រធាន​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង​គម្រោង FMIS កាលពី​ថ្ងៃទី ០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ វេលា​ម៉ោង ៩:០០នាទី​ព្រឹក នៅ​សាលប្រជុំ​អាគារ “ឃ” ជាន់ផ្ទាល់ដី​នៃ​ទីស្តីការក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ។ កិច្ចប្រជុំ​នេះ​មានការ​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ពី​ថ្នាក់ដឹកនាំ​អគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋាន​ពាក់ព័ន្ធ​គន្លឹះ, អគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋាន​ពាក់ព័ន្ធ​ដទៃទៀត​នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​គណនេយ្យ, ក្រុមការងារ FMWG, និង​មន្រ្តី​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ទាំងឡាយ។ កិច្ចប្រជុំ​នេះ មាន​គោលបំណង​ជាសំខាន់​ដើម្បី​បង្ហាញជូន​ថ្នាក់ដឹកនាំ​អគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋាន​ទាំងអស់ និង​មន្រ្តី​ពាក់ព័ន្ធ ឱ្យឃើញ និង​យល់​កាន់តែច្បាស់​អំពី​ការអនុវត្ត​ប្រព័ន្ធ FMIS ដែល​នឹងត្រូវ​ដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​ផ្លូវការ​ដំណាក់កាល​ទី១ ( Go-live 1) នៅ​ថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ដែលមាន ២មុខងារ (មុខងារ​សៀវភៅធំ និង​មុខងារ​វិភាជន៍​ថវិកា), ដំណាក់កាល​ទី២ ដែល​នឹងត្រូវ​អនុវត្ត​គ្រប់មុខ​ងារ​ទាំងអស់​សម្រាប់​ថ្នាក់ជាតិ​នៅ ថ្ងៃទី ២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥, និង ដំណាក់កាល​ទី៣ ដែល​អនុវត្ត​បន្ត​តាមលំដាប់លំដោយ​ទៅដល់​រតនាគារ​រាជធានី-ខេត្ត​សម្រាប់​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ នៅ​ថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦។ ការធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​របស់​ក្រុមការងារ​គម្រោង FMIS បាន​ផ្តោតទៅលើ​ចំណុច​សំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖ វឌ្ឍនភាព​គម្រោង FMIS និង ទិដ្ឋភាពទូទៅ​របស់ FMIS ដំណាក់កាល​ទី ១ (FMIS Go-Live ១)៖ បានបង្ហាញ​អំពី​វឌ្ឍ​ភាពជា​សារ​វ័ន្ត​នៃ​ការអនុវត្ត​គម្រោង FMIS ដែលមាន​ប្រាំ​ដំណាក់កាល ដោយបាន​ឆ្លងផុត​ដំណាក់កាល​ធំៗចំនួន​ពីរ និង​កំពុង​បញ្ចប់​ដំណាក់កាល​ទី៣ (ស្ថាបនា​ប្រព័ន្ធ) ព្រមទាំង ឆ្លង​ចូល​អនុវត្ត​ដំណាក់កាល​ទី ៤ (អន្តរកាល) និង​ទី៥ (ការដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ជា​ផ្លូវការ)។ នាពេលនេះ​ក្រុមការងារ​គម្រោង​បាន​កំពុង​ត្រៀមលក្ខណៈ​ដើម្បី​ដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ FMIS ជា​ផ្លូវការ​ដំណាក់កាល​ទី […]

ព័ត៌មានលម្អិត

5

Jul, 2015

ប្រកាស​ព័ត៌មាន លេខ ១៦ (ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

មុនពេលដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការដំណាក់កាលទី១ នៅថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ដែលផ្តោតសំខាន់លើ មុខងារចំនួនពីរ “សៀវភៅធំ (GL) និងវិភាជន៍ថវិកា (BA)” ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS (FMWG) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពី “ដំណាក់កាល និងសកម្មភាពនៃការដាក់ឪ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ” ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដោយមានការចូលរួមពីអគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ កិច្ចប្រជុំនេះមានគោលបំណងបង្ហាញឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យល់កាន់តែច្បាស់អំពីសកម្មភាពចម្បងៗ និងភាពចាំបាច់នៃការចូលរួមរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគន្លឹះក្នុងការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការសម្រាប់ដំណាក់កាលទី ១ និងដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ (សូមទាញយកព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមតាម រយៈគេហទំពរ https://fmis.mef.gov.kh/news/progress-information-on-fmis-implementation/)។ ពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រើសរើសមន្រ្តីដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS អគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគន្លឹះបានកំណត់ឈ្មោះមន្រ្តីរួចរាល់ហើយ។ បច្ចុប្បន្នក្រុមការងារកំពុងរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់អ្នកដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសម្រាប់ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជាផ្លូវការដំណាក់កាលទី ១ នៅក្នុងខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រមាណជា ១៦ រូប។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមការងារកំពុងស្នើសុំឱ្យអគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធចាត់បញ្ជូនមន្រ្តីបង្គោល ដើម្បីចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ជាន់ខ្ពស់ (Super User Training) សម្រាប់ត្រៀមខ្លួនក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងដល់មន្រ្តីដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនៅតាមអគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានសាមីនៅពេលដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៥ ខាងមុខនេះ។ បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ User Acceptance Test លើកទី១ លើមុខងារសៀវភៅធំ (GL) និងវិភាជន៍ថវិកា (BA) រួចរាល់ ក្រុមការងារកំពុងរៀបចំការងារសេសសល់ទាក់ទងនឹងមុខងារទាំងពីរនេះ សម្រាប់ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដំណាក់កាលទី១។ ចំណែកឯមុខងារផ្សេងទៀតកំពុងបន្តសាកល្បងប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធលើកទី២ (SIT 2) ដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់អគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មុននឹងបន្តអនុវត្ត User Acceptance Test 2 ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អាចធ្វើការសាកល្បងគ្រប់លក្ខខ័ណ្ឌទាំងអស់ ជាពិសេសទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការការងារប្រចាំថ្ងៃតាមអគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋាននីមួយៗ។ សម្រាប់ Electronic Fund Transfer (EFT) ក្រុមការងារបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធ FMIS និងប្រព័ន្ធធនាគារជាតិកំពុងសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទាំងពីរ។ ចំណែកឯក្រុមការងារ […]

ព័ត៌មានលម្អិត