+855 23 43 00 63

6

Oct, 2014

ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​គម្រោង FMIS ចេញផ្សាយ​លេខ ០០៤ – ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

មាតិកា៖

  • ការចុះជួបជាមួយរតនាគារខេត្ត
  • ការវិភាគលើផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរ
  • សកកម្មភាពចម្បងៗនៃគម្រោង FMIS
  • ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃមុខងារអនាគតរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS
  • កត្តាជម្រុញដែលនាំឱ្យគម្រោងទទួលបានភាពជោគជ័យ
  • សំណួរ និងចម្លើយ៖ តើយើងត្រូវត្រៀមរៀបចំអ្វីខ្លះសម្រាប់អនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS?

លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០០៤ – ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤ បានពីទំព័រនេះ៖
https://fmis.mef.gov.kh/documents-and-publications/newsletters/